Jméno:
Heslo:

Probíhající projekty

Klokanovy školky

https://klokanovyskolky.luzanky.cz/

BIG ATCZ5 Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

BIG ATCZ5 Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu
Evropský projekt BIG ATCZ5 podpořen přeshraničním programem Interreg AT-CZ V-A probíhá současně v dalších obcích a městech v regionu Dolní a Horní Rakousko, Vídeň, v Jihočeském a Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.
V rámci tohoto projektu v naší MŠ probíhají vzdělávací aktivity, které jsou určeny nejen dětem, ale i dospělým. D
ěti si hravou formou osvojují nejzákladnější komunikaci v němčině a přirozeně se seznamují se zemí našich sousedů. Připravujeme společná setkání s partnerskou školou (projektové dny s různým tematickým zaměřením - multikultura, příroda, polytechnika, umění, zdravý životní styl ad.), návštěvy zajímavých míst na naší i rakouské straně.

"Němčináři" školní rok 2017 - 2018

Ukázka "Hravé němčiny"

Jednou týdně se skupinka dětí pomocí jednoduchých her a aktivit seznamuje s jazykem našich sousedů. Učí se němčině rozumět, učí se používat základní slovíčka a konverzační obraty z různých tematických okruhů. Co se pod vedením ředitelky školy V. Benešové naučili za první čtvrtletí, předvedli svým rodinám na ukázkové hodině v MŠ.

Přeshraniční partnerské aktivity mateřských škol - 2018/2019

V letošním školním roce si německý jazyk hravou formou osvojuje 16 dětí. Naučili jsme se pár prvních her a písniček a hned jsme dostali pozvání od partnerské mateřské školy do ...
Více informací

V Rakousku - v pekárně a partnerské mateřské škole

Mateřská škola s podporou šablon

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004681
 
Projekt bude podporovat
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků - Inkluze
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol ….
  • Specifika práce s dvouletými dětmi  
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Nástěnka

Co nás čeká...

obrázek
Plánované aktivity, aktuální informace rodičům

Novinky

Projekt BIG ATCZ5

obrázek
Seznamování s němčinou

Klokanovy školky

obrázek

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Voňavá tajemství

obrázek
Metodická publikace nejen pro učitele
Mateřská škola Slavonice
Brněnská 200
tel. 384 493 118
návrhy školní dekorace:
akademická malířka Zuzana Krajčovičová
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign