logotyp
Login

Školní rok 1984 - 1985

Slavnostní zahájení  školního roku se uskutečnilo 3. září 1984 ve III. oddělení za účasti zástupců závodu n.p. Otavan, národního výboru, SPOZ a rodiči.
 
Obsazení tříd:
I.třída:                           Růžena Bárková, Marta Valentová
II.třída:                          Marie Burkartová, Jindřiška Tesařová
III.třída:                         Jana Štěrbová, Jana Suchomelová

Hana Haluzová a Jaroslava Prokešová, zajišťují pečlivě hygienu všech prostor MŠ i úpravu zahrady a okolí.
 
Stravování: Provoz školní jídelny je beze změny. Kolektiv pracovnic obdržel bronzový odznak a dále soutěží o stříbrný. Vedle běžné pracovní náplně obohacují jídelní lístek ovocem a zeleninou ze školní zahrady.
 
Výchovná práce spočívala především v plnění úkolů „Plánu práce školy“. Pracovalo se s dětmi rozdělenými dle věku do jednotlivých tříd. Učitelky ve III. odd. zodpovědně připravovaly děti na vstup do ZŠ. Dobře spolupracovaly nejen se ZŠ i s LŠU SPOZ při vítání občánků. Všechny výchovné složky dosahovaly velmi pěkné výsledky. Téměř všechny děti se zúčastnily mimoškolní TV na dobré úrovni byla sezónní činnost – v zimních měsících pohybová průprava na sněhu a lyžích, v létě se využil bazén k předplavecké výchově a rekreaci. Za příznivého počasí se prováděla ranní cvičení na terase. Byla prováděna soustavná náprava vadné výslovnosti u dětí před. věku.
II.oddělení zvládalo podmínky výchovné práce. Navázalo družbu s BSP Nový zítřek s n. p. Otavan, která spočívala ve vzájemných návštěvách a zhotovení dárků.
V I. oddělení – u dětí nejmladších spočívala výchovná práce zejména ve vštěpování kulturně hygienických návyků a jejich upevňování. Děti se seznámily s prostředím a režimem MŠ, získaly nejzákladnější poznatky o životě v našem městě.
 
Inspekce
V listopadu a prosinci 1984 provedla OŠI F. Regécová na škole následnou inspekci.
 
Zdravotní stav
V onemocnění dětí převládaly potíže dýchacích cest a angíny. Ojediněle spála a žloutenka. Všechny děti byly prohlédnuty dětskou lékařkou, podle potřeby odeslány k odbornému lékaři. U všech dětí byla provedena prohlídka zubů, u dětí předškolních provedeno ošetření.
 
Zlepšení prostředí
Nadále se pokračovalo v úpravách školní zahrady. Urovnání zelené plochy, úprava pískového hřiště, oplocení celé zahrady, vymezena plocha na zeleninové záhony pro ŠJ a záhonky pro děti k provádění pracovní výchovy. Byl proveden nátěr chatek a jejich vybavení pro výchovnou práci na zahradě. V letním období byl instalován přenosný bazén a za příznivého počasí byl využit. Prudké a vytrvalé deště způsobily narušení střešní krytiny a zatékání do II. a III. oddělení. Ve spolupráci s MNV byla střecha opravena.
 
Prázdninový provoz
Byl proveden generální úklid všech prostor v budově MŠ. Při sníženém stavu dětí část pedagogických i provozních pracovnic čerpala podle plánu řádnou dovolenou.
Ve výchovné práci převládaly rekreační formy upevňování získaných vědomostí v průběhu školního roku a kulturně hygienických návyků. Částečně bylo využito bazénu. Chatky byly postupně vybavovány vhodnými hračkami.
Od července byl přerušen provoz MŠ i ŠJ na tři týdny.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign