logotyp
Login

Školní rok 1986 - 1987

Slavnostní zahájení nového školního roku se uskutečnilo 1. září za účasti zástupců MNV a závodu ve III. třídě u nejstarších dětí.
 
Organizační zajištění tříd pedagogickými pracovnicemi, počet dětí:
 
I.třída:       Růžena Bárková, Marie Burkartová          30 dětí tříletých
II.třída:      Marta Valentová, Jindřiška Maršánová     26 dětí čtyřletých
III.třída:     Jana Štěrbová, Dagmar Klubalová           25 dětí pětiletých
 
školnice:                      Hana Haluzová
uklízečka na 4 hod.:       Jaroslava Prokešová
uklízečka na 4 hod.:       Zdena Schmerglová
 
Školní kuchyně
Vedoucí kuchařka:         Marcela Binderová
zaučené kuchařky:        Marie Lanczová, Jaroslava Lovětínská

Zajišťují stravování dětí a dospělých v závodní MŠ n. p. Otavan a dětí a dospělých I. MŠ na nám. Míru.
Průměrný počet strávníků činil 120 na den. O prázdninách 60 strávníků. Náklady na potraviny nebyly překročeny. Na doplnění jídelníčku bylo využíváno ovoce a zeleniny ze školní zahrady. 10. a 15. září byla provedena ve ŠJ kontrola s. Bartůškovou. Byly doporučeny drobné změny v administrativním vedení. Závažné nedostatky nebyly shledány.
BSP – 27. května 1987 byly všem členkám předány stříbrné odznaky za účasti hostů v ZŠ ve Slavonicích.
 
Výchovná práce s dětmi byla prováděna na základě úkolů Programu začleněných do Plánu práce školy ve všech třídách dle věku dětí. Nejintenzivněji byla sledována práce s dětmi III. třídy, které byly připravovány na vstup do ZŠ. Emocionální zážitky a pozorování ovlivnily náplň a formu zaměstnání jednotlivých výchovných složek i činností v průběhu dne. Vhodně bylo využíváno ve výchovné práci různých výročí a oslav. MŠ navštěvovaly i děti, jejichž matky byly na mateřské dovolené.
Pro rozvoj TV byly využívány podmínky školy. K rannímu cvičení terasa, pískové hřiště. Nerovný terén školní zahrady byl využíván pro zimní pohybovou průpravu na sněhu a lyžích, v létě přenosný bazén na předplaveckou průpravu.
V RV byly úspěšně používány u nejstarších dětí přístroje KE s příslušnými programy. Problematika zdravotní byla zvládána hrou "Alenka".
Mravní výchova zaznamenala dobrých výsledků ve vztahu k přírodě, k práci i při rozvíjení vzájemných vztahů mezi dětmi. Mravní zásady nejsou vžité u všech dětí. U několika je problematické podřízení a kvalita charakterových vlastností.
 
Spolupráce MŠ s veřejností
Neformální spolupráce pokračovala v II. třídě s BSP Nový zítřek z n. p. Otavan.
 
Se ZŠ spolupracovala MŠ prostřednictvím učitelek III. třídy. LŠU uspořádala pro děti MŠ úspěšné koncerty a provedla prověrku hudebnosti dětí.
Závod se podílel značnou měrou na vybavování MŠ i na doplňování jednotlivých tříd hračkami a pomůckami.
 
SRPŠ
Skupina tatínků vybudovala na školní zahradě tělovýchovný areál. Pro zlepšení prostředí byly vysazeny další okrasné keře, o které se pečlivě starají uklízečky. MŠ na oplátku připravila pro rodiče Hodinu otevřených dveří s ukázkami výchovné práce a pro veřejnost Veřejné vystoupení dětí obou mateřských škol „Zpíváme si celý den“ v KP, které s uznáním shlédlo přes 300 návštěvníků.
 
Zdravotní stav dětí
Převážná onemocnění dětí horních cest dýchacích a angíny. Několik případů spalniček a neštovic. Spolupráce s dětskou lékařkou při sestavování jídelního lístku.
 
Prostředí MŠ
Za úpravu zelených ploch školní zahrady a pečlivou údržbu květinových záhonů byla MŠ vyhodnocena MOČSZ v soutěži Rozkvetlá ulice v kategorii veřejná prostranství. V jarních měsících zajistil závod opravu střešní krytiny.
 
Prázdninový provoz
Po dohodě se závodem a schválením MNV byl na dva týdny přerušen provoz. Ve zbývající době byl snížen stav na dvě třídy a personál čerpal řádnou dovolenou. Byl proveden generální úklid všech prostor, malování chodeb tř. A, kuchyně a příslušných skladů.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign