logotyp
Login

Školní rok 1987 - 1988

Školní rok byl slavnostně zahájen ve III. třídě s prohlídkou celé školy zástupci závodu a SPOZ.
 
Obsazení tříd – počet dětí:
I.třída:              Dagmar Klubalová, Marta Valentová
II.třída:             Marie Burkartová, Hana Kotrabová
III.třída:            Jana Štěrbová, provd. Vlčková, 
                       Jindřiška Maršánová - MD 5/88, 
zast. Vilma Sedláčková 
 
Počet dětí:                  průměrná docházka:
I.       26                                   16
II.      25                                   17
III.     28                                   19
Pro častou absenci některých pedagogických pracovnic byl odpolední provoz jen ve dvou třídách.
 
Ve školní jídelně pracuje
vedoucí kuchařka:         Marcela Binderová
zaučená kuchařka:        Marie Lanczová
na místo:                    Jaroslavy Lovětínské
nastoupila 1.II.1988:     Božena Procházková
 
Pracovnice závodu Otavan
školnice:                     Hana Haluzová
uklízečka:                    Zdeňka Schmerglová
zabezpečovaly úklid v budově MŠ a iniciativně ošetřovaly zeleň na školní zahradě.
 
Výchovná práce  s dětmi byla prováděna na základě stanovených úkolů, od ledna podle časově tematických plánů. V TV bylo využíváno podmínek a vybavení školy a školní zahrady pro zaměstnání TV venku na hřišti a terase, terén školní zahrady pro provádění pohybové průpravy na sněhu a lyžích, v letním období využívání bazénu pro předplaveckou výchovu. Využívání vhodných pomůcek, emocionální působení a individuální práce s dětmi ovlivnilo dobré výsledky výchovných činností rozumové výchovy.
Ve výtvarné výchově byla sledována výtvarná tvořivost dětí, využívání nekonvenčních technik a rozvíjena grafická zručnost. U nejstarších dětí dosáhla velmi dobrou úroveň hudební výchova. Literární výchova na dobré úrovni ve všech třídách co do obsahu i formy, s bohatým využíváním žákovské i učitelské knihovny.
Ve všech třídách jsou skupinky dětí, které mají sníženou pozornost a krátkodobou soustředěnost. U několika jedinců musely učitelky vynakládat značné úsilí, aby agresivní jednání nahradilo jednání dohodou. Nejvýraznější výsledky ve výchovné práci byly ve třídě budoucích školáků.
 
Spolupráce MŠ s veřejností
Se závodem byla úspěšná spolupráce v otázce přijímání dětí, provozu, drobné údržby i doplňování inventáře.
BSP Nový zítřek n. p. Otavan pokračovala v neformální spolupráci s III. třídou.
Přínosem pro MŠ byla spolupráce s LŠU. Děti MŠ navštívily několik koncertů – na základě prověrek hudebnosti bylo 7 dětí přijato do přípravného odd. LŠU. Za aktivní pomoci rodičů bylo dokončeno TV zařízení pro děti na školní zahradě. MŠ připravila Hodiny otevřených dveří s ukázkami výchovné práce pro rodiče a učitelky ZŠ ve všech třídách. V květnu pak pro veřejnost vystoupení dětí v Klubu pracujících co se děti s učitelkami naučily.
 
Zdravotní stav dětí: U dětí se projevovala především onemocnění horních cest dýchacích. Část dětí prodělala plané neštovice a příušnice. Dětská lékařka provedla u všech dětí vyšetření zraku, pravidelně schvalovala jídelní lístek. Všem dětem v MŠ byly denně podávány fluoritové prášky.
 
Prostředí MŠ: Bylo pokračováno v úpravě školní zahrady, údržbě květinových zákonů. Dokončeno tělovýchovné zařízení na zahradě. Doplňovalo se vybavení chatek hračkami a pomůckami pro pobyt a činnosti venku. Dále se doplňoval inventář pomůcek pro RV.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign