logotyp
Login

Školní rok 1992 - 1993

Do roku 1992 byl provozovatelem naší MŠ n.p. Otavan, kterému pominul důvod provoz našeho zařízení financovat. Skutečnost se změnila a z 90% „otavanských dětí“ navštěvuje MŠ již pouhých 30%. Z toho důvodu n. p. Otavan bezplatně předal celé zařízení do správy MěÚ Slavonice. Majitelem budovy byl MěÚ již od výstavby, ale dnes mu patří i vybavení.

Další změna nastala k 1.7.1992, kdy byla uzavřena I.MŠ na náměstí Míru ve Slavonicích a všechny děti jsou k letošnímu září převedeny do MŠ ve Slavonicích, Brněnská 200. Skončila tedy dlouholetá historie, kdy byly v našem městě vždy dvě mateřské školy, počínaje rokem 1952.

Menší přestavbou příček ve třídách jsme ze třech tříd vytvořili tříd šest, přičemž sousedí vždy jedna velká třída s jednou malou. Dopolední provoz byl tedy ve všech a odpolední stažen do třech tříd. Práce je náročnější pro zvýšenou hlučnost, změnu režimu a prostoru. Pozitivní je v tom, že v malých třídách má učitelka dostatek času pro individuální péči.

Změny se týkaly i zaměstnanců MŠ.
Opět se vrátila paní učitelka Jindřiška Maršánová, neboť na její místo v Dačicích se vrátila kolegyně s trvalým pracovním poměrem. Po absolvování SPgŠ nastoupila Lenka Havlíková a Lenka Kosová. Odešla Z. Šmergelová – uklizečka, na zdravotní středisko ve Slavonicích vykonávat stejnou práci. Z I. MŠ přišly paní učitelka Kuklová a Hronová a uklizečka Květoslava Bulantová. Paní ředitelka z I. MŠ nastoupila na mateřskou dovolenou a Marie Pudilová – uklizečka z I. MŠ na místo školnice do ZvŠ ve Slavonicích.
Ve školní jídelně nastaly také změny. Do důchodu odešla 19.8.1992 vedoucí kuchařka p. Marcela Binderová, která nám po dlouhé roky velice chutně vyvařovala, za což jí patří srdečný dík nás všech. Na její místo nastoupila paní Marie Tomešová – vyučená kuchařka, která dříve vařila ve Státním statku Slavonice. Při snižování zaměstnanců ve školství, pro nedostatek peněz, odešla předčasně do důchodu 30.4.1993 paní Marie Lanczová, pomocná kuchařka. Při problémech v kuchyni vypomáhala paní Jiřina Špringerová.

Jak tedy vypadalo obsazení tříd:
I.třída:         Marie Burkartová           17 dětí (3 – 6 let)
I.a třída:      Lenka Kosová                16 dětí (3 – 6 let)
                  Lenka Havlíková
II.třída:        Jindřiška Maršánová       18 dětí (3 – 6 let)
                  Vendulka Kuklová / Hana Mocharová
II.a třída:     Helena Dědková             13 dětí (3 – 6 let)
III.třída:       Dana Vláčilová              19 dětí (3 – 6 let)
                  Vítězslava Benešová
III.a třída:    Martina Hronová             13 dětí (2 – 6 let)
 
Provozní zaměstnanci:
Vedoucí školní jídelny:   Jarmila Macků
vedoucí kuchařka:        Marie Tomešová
kuchařka:                   Božena Procházková, Marie Lanczová
školnice:                    Hana Haluzová
uklízečka:                   Květoslava  Bulantová
 
Třída I. opět fungovala jako křesťanská třída, kde byly zařazeny děti na přání rodičů, bez rozdílu vyznání.

Třída I.a
 úzce spolupracovala s třídou I. Jejich výchovná a vzdělávací činnost byla zaměřena na poznávání svého okolí a vztahů v něm (rodina, škola, příroda, svátky…).

Ve II.
 třídě se učitelky více zaměřily na LV, VV a PV, ze kterého vycházely další oblasti pro poznávání okolního světa (roční období a s ním související činnost). Paní učitelka Kuklová pracovala pouze dva týdny a protože měla rizikové těhotenství, nastoupila na její místo Hana Kadrnožková (od října Mocharová), která byla též čerstvou absolventkou SPgŠ Prachatice.

V II.a
 třídě velice často byla nemocná paní učitelka Dědková, proto se její třída často dělila. Toto nebylo nejlepší řešení, neboť zde byly zařazeny děti vyžadující zvláštní péči. Z toho důvodu do této třídy přešla paní učitelka Maršánová.

Ve III.
 třídě se využívaly prvky dramatické výchovy a u dětí byl pěstován vztah k přírodě. Velkou část tvořilo pozorování a pokusy. Ve III.a třídě byly nejmladší děti a děti z I. MŠ, spolu se svou učitelkou Martinou Hronovou, která se nám v průběhu roku provdala a změnila své jméno – Krčmáriková.

Logopedická péče
V naší mateřské škole pracovaly v letošním roce tři logopedické asistentky, které pracovaly s různým počtem dětí:
Marie Burkartová            19 dětí
Helena Dědková             12 dětí
Martina Hronová              8 dětí

Výuka německého jazyka
probíhala pod vedením Vítězslavy Benešové dvakrát týdně a pracovalo zde 18 dětí. Děti budou pokračovat spolu s V. Benešovou od září i v ZŠ.
Děti spolu s paní učitelkami Vláčilovou a Burkartovou zajistily 5x program při vítání občánků do života. V zimě děti sáňkovaly a lyžovaly, v létě využívaly bazén a hlavně zahradní vybavení. Absolvovaly jsme tři koncerty v LŠU, tři divadelní představení a jeden zájezd na Dádu Patrasovou do Prahy.

SRPŠ
Pro rodiče a širokou veřejnost jsme zorganizovali jarní a podzimní burzu dětského odívání a obuvi, což se setkalo s velkým zájmem rodičů.

MDD
Připravili jsme MDD pro děti z naší MŠ a jejich rodiče, ale také pro děti z celého města od 2 – 7 let.

Spolupráce s OPPP
Bylo vyšetřeno 18 dětí a navrženo 11 odkladů školní docházky.

Zdravotní stav dětí
Jako obvykle nejčastějším onemocněním byly záněty horních cest dýchacích. Proběhla vlna příušnic a bylo několik případů neštovic.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign