logotyp
Login

Školní rok 1994 - 1995

Školní rok byl zahájen 1.9.1994 s 96 dětmi.
Do MŠ jsou přijímány především děti zaměstnaných matek ve věku od 3 do 6 let. Dále mají přednost děti spadající pod MěÚ ve Slavonicích. Přijali jsme i děti, jejichž rodiče o to požádali, neboť půjdou od září 1995 do ZŠ. Od loňského roku tato docházka není již povinná.

Rozdělení do tříd:
I.třída:             Havlíková Lenka                       19 dětí
                      Valenová Romana                  
I.a třída:          Burkartová Marie                      15 dětí
II.třída:            Dědková Helena                       10 dětí
                      Proxová Jana
II.a třída:         Zarečná Hana                            9 dětí
III.třída:           Beranovská Gabriela                  20 dětí
                      Benešová Vítězslava
III.a třída:        Antoňů Lenka                           13 dětí
 
I v tomto roce dochází ke změnám. Paní učitelka Maršánová udělala konkurz na ředitelku MŠ a odešla na 2. MŠ do Dačic.
Přijímací zkoušky na Pedagogickou fakultu složila Kamila Zajacová a byla přijata do řádného studia. S naší MŠ se rozloučila velice pěknou výzdobou na obou schodištích. Na tato dvě volná místa nastoupily čerstvé absolventky SPgŠ v Prachaticích Jana Proxová z Jindřichova Hradce a Romana Valenová z Dačic.

Jaké jsou platové podmínky zaměstnanců
Od listopadu 1993 jsou v platnosti tarify pro všechny pracovníky rozpočtových organizací.
Pokud nastupuje absolventka do MŠ má půl roku základní plat 4. platové třídy ve výši 3 080 Kč hrubé mzdy, po půl roce jí může ředitelka navrhnout přeřazení do 7. platové třídy, kde je její hrubý plat 3 130 Kč. V 7. platové třídě jsou zařazeny všechny učitelky se středním vzděláním a maximální možnost výdělku po 27 letech praxe je 6 110 Kč hrubé mzdy, přičemž průměrný plat všech lidí v naší republice je7 800 Kč.
Další zaměstnanci MŠ:
Uklizečka je ve 2. platové třídě s nástupním platem 2 560 Kč a maximálním výdělkem podle tabulky 3 730 Kč hrubé mzdy.
Školnice je ve 3. platové třídě s nástupním platem 2 800 Kč a maximálním výdělkem 4 100 Kč hrubé mzdy po 27 letech.
Vedoucí školní jídelny je v 6. platové třídě s minimálním platem 3 740 Kč a maximálním výdělkem 5 540 Kč hrubé mzdy.
Vedoucí kuchařka je v 5. platové třídě s nástupním platem 3 390 Kč a maximálním 5 010 Kč.
Pomocná kuchařka ve 3. platové třídě s nástupním platem 2 800 Kč a maximálním výdělkem 4 100 Kč hrubé mzdy.
V roce 1995 mají všichni zaměstnanci školství nárok na třináctý plat, což je mírné zlepšení. Odborová organizace pracovníků školství vyjednává s vládou a požaduje 20 % zvýšení platů pracovníků školství, neboť školství je na 15. místě v žebříčku příjmů.

Provozní zaměstnanci
školnice:                      Haluzová Hana
uklizečka:                     Bulantová Květoslava
vedoucí šk. jídelny:        Macků Jarmila
vedoucí kuchařka:         Tomešová Marie
samostat. kuchařka:      Procházková Božena
pomocná kuchařka:       Blažková Helena
 
Změny v platbách stravného v MŠ
v roce 1990:                   přesnídávka            2,50
                                    oběd                     6,50
                                    svačina                 2,50
                                    celkem                   11,50
v roce 1992:                   přesnídávka            3,-
                                    oběd                     7,-
                                    svačina                  2,50
                                    celkem                   12,50
v roce 93 - 94:                přesnídávka            3,50
                                    oběd                      8,50
                                    svačina                   3,-  
                                     celkem                    15,-
v roce 1995:                   přesnídávka             4,-
                                    oběd                     10,-
                                    svačina                   3,-
                                    celkem                     17,-
V roce 1991 byly zrušeny slevy stravného.

Výchovná práce
ve třídách probíhala na základě zvolených tématických celků vycházejících z ročních období. Pracovní doba učitelek byla přizpůsobena tak, aby každá mohla ve své třídě pracovat se slabšími dětmi individuální formou. Velkou pozornost jsme věnovali dítěti se zrakovou vadou, kde jsme těsně spolupracovali se SPC v Jihlavě.
Děti se učily pozorovat přírodu a vše v naší těsné blízkosti. Napodobovaly, označovaly a hledaly souvislosti v okolním světě, který jim neustále otevírá bránu poznání.
Logopedická péče probíhala i letos při práci logoped. asistentek paní Marie Burkartové, paní Heleny Dědkové.
Výuka německého jazyka probíhala 2x týdně dopoledne, jedenkrát za dva týdny měly děti hru s cizím jazykem místo odpoledního spánku. Pod vedením paní ředitelky Vítězslavy Benešové zde pracovalo 25 dětí.

SRPŠ
Dvakrát proběhla „Burza dětského odívání a obuvi“ s již tradiční velkou návštěvností. Pro děti z MŠ, ale i z města jsme připravili již 4.ročník oslav MDD ve školce.
Pro naše děti se nám, ve spolupráci se sponzory z řad rodičů MŠ, podařilo uspořádat dva zájezdy do bazénu v Jindřichově Hradci. Dále jsme si pozvali divadlo z Českých Budějovic, které dětem zahrálo tři krásné pohádky.
S nejstaršími dětmi jsme se zúčastnili koncertu Pavla Nováka v Dačicích.
V měsíci dubnu jsme zorganizovali návštěvu výstavy volně žijících zvířat v Dačickém muzeu.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign