logotyp
Login

Školní rok 1995 - 1996

V tomto školním roce byla otevřena MŠ pro 100 dětí, které byly umístěny v šesti třídách.
Provoz byl zahájen 4. září 1995.

Rozdělení tříd:
I. třída:       Havlíková Lenka              ZVONEČCI
                 Přibylová Eva                  18 dětí (3 – 5 let)
                 (vychovatelka)
I.a třída:     Burkartová Marie              SEDMIKRÁSCI
                 křesťanská třída            15 dětí (3 – 7 let)
II. třída:      Antoňů Lenka                  KRTEČCI
                 Proxová Jana                  15 dětí (4 – 7 let)
II.a třída:    Dědková Helena               MYŠKY
                                                     15 dětí (4 – 7 let)
III. třída:    Benešová Vítězslava          U BROUČKA
                Kratochvílová Gabriela       20 dětí (5 – 7 let)
                Novotná Milena (nekvalifikovaná uč.)
III.a třída:  Heřmánková Romana          U MRAVENEČKA
                                                     12 dětí (4 – 6 let)
Provozní zaměstnanci
školnice:                 Haluzová Hana
uklizečka:               Bulantová Květoslava
ved. šk. jídelny:       Macků Jarmila,
                            kterou po odchodu do důchodu zastoupila Jaroslava Prokešová
kuchařka:               Procházková Božena
pom. kuchařka:        Blažková Helena
 
Výchovná práce
ve třídách probíhala podle zvolených tématických celků vycházejících z ročních období. Také letos byla pracovní doba uč. přizpůsobena tak, aby se každá mohla věnovat slabším dětem individuální formou.
V křesťanské třídě bylo integrováno dítě s kombinovanou vadou, ve třídě „U zvonečku“ pracovaly uč. s koncepcí, která vycházela z přírody a jejich změn.
Ve třídě „U krtečka“ byla práce zaměřena výtvarně a s pracovní náplní. Také zde bylo integrováno dítě s těžkou oční vadou.
V logopedické třídě „U Myšek“ byla dětem poskytována jak kolektivní, tak individuální péče. Také zde bylo integrováno dítě s kombinovaným zrakovým postižením.
Třída „U mravenečků“ pracovala se shodným programem vedlejší třídy „U broučka“. Zde vycházeli z přírody a z obyvatel, kteří v přírodě žijí. Poněvadž p. uč. předčasně ukončila pro rizikové těhotenství svoji práci, přebraly do své péče tuto třídu p.uč. ze III. třídy. Pro zdravotní potíže odešla ze školy ve II. pololetí také p. uč. Havlíková. Stálou zkrácenou odpolední službou ve třídě I. nám vypomohla p. uč. Krčmáriková, v té době ještě na MD.

Logopedická péče
Probíhala opět při práci log. asistentek
p. uč. Burkartové            I.a, III., část dětí ze II. = celkem 20 dětí
p. uč. Dědkové               II.a, část dětí ze II. = celkem 18 dětí

Německý jazyk
Výuka něm. jazyka probíhá 1x týdně dopoledne pod vedením p. řed. Benešové. Pracovala s 18 dětmi, které ve dvou odpoledních připravily rodičům ukázku z toho, co všechno se již naučily.

Vítání občánků  
se letos uskutečnilo 2x, s 6 dětmi nacvičila program p. uč. Proxová.

Spolupráce se ZUŠ
V sále ZUŠ navodili vánoční atmosféru koncertem malí hráči na klavír, flétny, akordeon a zpěváci dětského sboru ZUŠ. V měsíci červnu průzkumem hudebnosti bylo vybráno 15 dětí, které měly předpoklady pro další hudební vzdělání.

Knihovna
Také letos připravila Lenka Lanczová velmi pěknou a poutavou besedu o knihách i knihovně pro všechny děti naší MŠ.

SRPŠ
Pro velký zájem veřejnosti byla letos opět uspořádána podzimní a jarní „Burza odívání a obuvi“. Pro děti z MŠ i z města probíhal 5. ročník oslav MDD s atrakcemi před mat. školou i na zahradě. Letos nám přálo počasí ke spokojenosti všech.
Součástí oslav byla také, díky sponzorům, návštěva ZOO v Jihlavě.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign