logotyp
Login

Školní rok 1996 - 1997

Nový školní rok jsme zahájili 2. září 1996 s celkovým počtem 100 zapsaných dětí v šesti třídách.

I v tomto roce dochází ke změnám. Z MD se vrátila paní učitelka Martina Krčmáriková, která ještě v době, kdy byla na MD, nám vypomáhala stálou zkrácenou odpolední službou. Přijali jsme i dvě nové nekvalifikované p. uč., a to Janu Luksovou a Jaroslavu Broučkovou. Obě mají krásný vztah k dětem a spoustu nových nápadů.
V prosinci se s námi na vánoční besídce rozloučila p. uč. Eva Přibylová a na její místo nastoupila p. uč. Vendulka Kuklová ze Starého Města.

Jak tedy vypadal tento školní rok:
I.třída:        Eva Přibylová                          ZVONEČCI
                 (vychovatelka)                        24 dětí (3 – 5 let)
                 Jana Luksová (nekvalifikovaná uč.)
                 Vendulka Kuklová
I.a třída:     Marie Burkartová                      SEDMIKRÁSCI
                 (křesťanská třída)                    14 dětí (3 – 6 let)

II.třída:       Martina Krčmáriková                  KRTEČCI
                 Jaroslava Broučková                 24 dětí
                 (nekvalifikovaná uč.)
II.a třída:    Helena Dědková                       MYŠKY
                                                            15 dětí

III. třída:    Vítězslava Benešová                 ZAJÍČCI
                Milena Novotná                       19 dětí
                (nekvalifikovaná uč.)
III.a třída:  Jana Proxová                          JEŽCI
                                                           15 dětí

Z provozních zaměstnanců se o čistotu naší MŠ starala:
školnice:    Hana Haluzová
uklízečka:   Květoslava Bulantová
 
O chutná a zdravá jídla se postarali:
vedoucí šk. jídelny:      Jarmila Macků
vedoucí kuchařka:       Jaroslava Prokešová,
                               kterou po dobu její nemoci zastupovala důchodkyně Marie Tomešov
kuchařka:                  Božena Procházková
pom. kuchařka:           Helena Blažková
 
Výchovná práce byla založena na základě tématických celků, které si učitelky jednotlivých tříd naplánovaly na začátku šk. roku. Zaměřily se na zlepšování úrovně jazykového projevu dětí a přípravu na školu. Pěstovali jsme úctu k vlastní osobě, rozvíjeli charakterové vlastnosti, citový, společenský a morální rozvoj dětí.
Pracovní doba učitelek byla opět přizpůsobena tak, aby každá mohla ve své třídě pracovat se slabšími dětmi individuální formou. Pokračovala také spolupráce s SPC v Jihlavě.
Logopedická péče
probíhala u dětí, pod vedením p. učitelek: Burkartová, Dědkové a Krčmárikové
Paní ředitelka poskytovala dětem logopedickou a tyflopedickou péči.
Výuka německého jazyka
probíhala 1x týdně dopoledne ve třídě u“Zajíčků“ s p. ředitelkou V. Benešovou. Také letos děti ve dvou odpoledních setkáních s rodiči předvedly ukázku svých znalostí.

Vítání občánků
Pro SPOZ třída p.uč. J. Proxové zajišťovala program na Vítání občánků.

Knihovna
Navštívili jsme v měsíci březnu knihovnu, ve které si děti po poutavé besedě paní Lenky Lanczové mohly nejen knihy prohlédnout, ale i vypůjčit.

Spolupráce se ZUŠ
V rámci spolupráce se ZUŠ si děti vyslechly vánoční koncert malých hráčů a zpěváčků. Dramatické oddělení pak připravilo stínové divadlo o narození Pána Ježíše.
Pro velký zájem veřejnosti byla jako každoročně uspořádána „Podzimní burza oblečení“.
V listopadu jsme pro rodiče předškolních dětí uspořádali besedu o školní zralosti, ukázku hraček a pomůcek, které pomáhají rozvíjet dětskou osobnost. Beseda byla spojena i s výstavou dětských knih a knih s výchovným zaměřením. Podle zájmu si mohli rodiče knihy také objednat nejen pro své děti jako dárek pod stromeček, ale i pro své poznání a vzdělávání.
V prosinci jsme pak pro rodiče připravili vánoční setkání, na kterém jsme jim přiblížili, jak prožíváme vánoce v MŠ. Maminky si mohly vyzkoušet vánoční zvyky, zazpívat koledy, ověřit si svou zručnost při práci s vizovickým těstem.
Dětský den se letos uskutečnil 29.června. Opět byla pozvána široká veřejnost, především pak dětská populace. Byl připraven bohatý a pestrý program, mimo jiné i ukázka výcviku služebních policejních psů. V rámci MDD se děti z MŠ zúčastnily divadelního představení „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“. Toto představení se uskutečnilo v Třeboni.

Inspekce
Od 1. do 4. června proběhla na naší škole hloubková kontrola ČSI. Předmětem inspekce bylo komplexní posouzení činnosti školy ve smyslu §18, odst. 3, 4 zákona 564/1990 Sb. ve znění zákona 139/1995 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství.
Její závěry byly pro naši školu velmi příznivé. Inspekce byla spokojena nejen s administrativním vedením školy, ale i s úrovní výchovně – vzdělávací práce učitelek. Součástí inspekce byl i dotazník pro rodiče, ze kterého byla patrna spokojenost rodičů, nejen se stravováním dětí, ale i s pedagogickou péčí o ně.
ČŠI vyhotovila inspekční zprávu, která je veřejně přístupná, v rozsahu stanoveném zákonem 564/91 Sb. ve znění zákona 190/93 Sb., zákona 256/94 Sb. a zákona 139/95 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign