logotyp
Login

Školní rok 1997 - 1998

Školní rok 1997/1998 byl zahájen 1. září 1997 s počtem 100 dětí, 9 učitelek a 6 provozních pracovnic. V tomto roce dochází k personálním změnám učitelek, p. uč. Martina Krčmáriková odešla na MD a p. uč. Romana Heřmánková nastoupila při své MD na částečný úvazek.

Rozdělení tříd:
I. třída:         Vendulka Kuklová                    U PEJSKŮ
                   Jana Luksová                          24 dětí (3 – 4 let)
                   nekvalifikovaná uč.)
I.a třída:       Marie Burkartová                      U SEDMIKRÁSKA
                   křesťanská třída                       15 dětí (3 – 6 let)
II. třída:        Martina Krčmáriková                  U KRTEČKA
                   Milena Novotná                        24 dětí (5 – 6 let)
                   (nekvalifikovaná uč.)
                   Romana Heřmánková (MD – výpomoc)
II.a třída:      Helena Dědková                       U MYŠKY
                                                               15 dětí (0-tý ročník)
III. třída:       Vítězslava Benešová                 SPECIÁLNÍ TŘÍDA
                   Stanislava Krušinová                 9 dětí 
III.a třída:     Jana Proxová                           U JEŽEČKA
                                                               15 dětí (5 – 6 let)
Provozní zaměstnanci
školnice:     Hana Haluzová
uklizečka:   Květoslava  Bulantová, zajišťuje i kopírování
 
Zaměstnanci kuchyně
ved.šk.jídelny
a hospodářka:           Věra Tepříková
vedoucí kuchařka:      Božena Procházková
kuchařky:                 Marie Němečková
                              Jaroslava Prokešová
Inspekce
Hloubková inspekce, která proběhla v době od 2.6. – 4.6. 1997 a její následná inspekce 3.11.1997, byly povzbudivé. Uvažovali jsme o doporučení vstoupit do právní subjektivity. Celou situaci dořešil starosta města Ing. Milan Souček konstatováním, že pomůže stabilizovat uč. sbor a skutečně od září 1997 byl dojíždějícím učitelkám J. Proxové a V. Kuklové přidělen byt v nové výstavbě.
 
OD 1.1.1998 JSME TEDY VSTOUPILI DO PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY.
Přijali jsme novou vedoucí školní jídelny a hospodářku školy - Věru Tepříkovou.
 
 
Dne 25.3.1998 byla provedena kontrola panem Štiplem zastupujícím ŠÚ.
Dne 16.7.1998 byla provedena kontrola finanční a kontrolní komisí Rady MěÚ. Doporučila urychleně řešit převod vybavení do vlastnictví MŠ. Byla provedena přestavba v hospodářském pavilonu. Sklad byl přeměněn v kancelář hospodářky a její předešlou kancelář ve sborovnu pro učitelky.

Výchovná práce
Inspekce, která proběhla 3.6.1998, doporučila pokračování modelu organizace MŠ se samostatnou třídou orientovanou na vyrovnávání vývojových opoždění dětí s odkladem školní docházky. V ostatních třídách probíhala práce na základě tématických celků, naplánovaných podle zaměření jednotlivých tříd, věku dětí a celoškolské koncepce. Také letošní rok byla pracovní doba učitelek přizpůsobena tak, aby mohla probíhat intenzivní individuální práce se slabšími dětmi.
Tyflopedickou péči poskytovala p. ředitelka V. Benešová, která ukončila 2.ročník studia PFUK, obor speciální pedagogika, specializace TYFLOPEDIE – PSYCHOPEDIE.
Na doporučení SPC v Jihlavě byly do dvou tříd s 15 dětmi integrovány 4 zrakově postižené děti
Logopedická péče
Nápravu prováděla: Helena Dědková (II.a), Stanislava Krušinová (III.), Martina Krčmáriková (II.) a Marie Burkartová (I.,I.a,III.a), která po odchodu M. Krčmárikové na MD, převzala do péče její děti.

Vítání občánků
Program na vítání občánků připravovala Jana Proxová a Milena Novotná.

Spolupráce s rodiči
V prosinci jsme pro rodiče připravili opět vánoční setkání, při kterém si maminky zazpívaly koledy, vyzkoušely svou zručnost na vizovickém těstě a mohly se nechat inspirovat výstavou s vánočním tématikou, kterou připravila p. ředitelka V. Benešová.
Také beseda o školní zralosti , na které se podílela Helena Dědková a Marie Burkartová, byla nejen pro rodiče, ale i pro nás přínosem svou bezprostředností a zájmem rodičů.
Opět jsme uskutečnili „jarní i podzimní burzu odívání“. Navštívilo ji spoustu rodičů a bylo z čeho vybírat.
Letošní rok byl pro nás významný nejen bohatou kulturní náplní, ale i NÁVŠTĚVOU PANA PREZIDENTA VÁCLAVA HAVLA VE SLAVONICÍCH, která se uskutečnila 22.10.1997.
V prosinci jsme s dětmi nacvičili vánoční koledy, které jsme za doprovodu p. učitele V. Burkarta, učitelek MŠ a s technikou p. M. Jirků nahráli v hudební škole na kazetu. Z místního rozhlasu jsme tak mohli přispět k příjemné předvánoční atmosféře.
V rámci spolupráce s ZUŠ pro nás připravil v měsíci prosineci p. učitel V.Burkart Vánoční koncert a v květnu s p. učitelkou J. Schmidtmayerovou koncert Dětského pěveckého sboru.
Navštívili jsme také dvakrát slavonickou Galerii, kde jsme shlédli Výstavu dětských prací UNICEF a následně výstavu hraček a předmětů z recyklovaného papíru, se kterými si děti mohly pohrát.
Besedu v knihovně již tradičně vedla spisovatelka Lenka Lanczová a děti ji opět velmi silně prožívaly.
Mikulášská nadílka, vánoční besídka, karneval a MDD patří již k našim stálým slavnostem, na které se s dětmi připravujeme, těšíme a které patří k velkým dětským radostem.
V červnu se také předškoláci podívali za svými kamarády do 1.třídy ZŠ, kteří se jim pochlubili, co všechno se ve škole naučili. Prohlédli si nejen třídy, do kterých budou po prázdninách chodit, ale i ostatní prostory školy a školní jídelnu, ve které se budou stravovat.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign