logotyp
Login

Školní rok 1998 - 1999

V tomto školním roce byla otevřena MŠ pro 100 dětí, které byly umístěny v šesti třídách. Provoz byl zahájen v úterý 1.9.1998.
Opět v řadách učitelek nastaly změny. Paní učitelka Helena Dědková odešla vyučovat na Zvláštní školu ve Slavonicích. Přišla p. učitelka Sylva Bejblíková z MŠ Cizkrajov a Eva Karásková nekvalifikovaná učitelka.
V únoru odešla na mateřskou dovolenou p. uč. Vendulka Kuklová a na její místo byla přijata p. uč. Ludmila Žourková, později vdaná Vašková.

Rozdělení tříd:
I. třída:             Jana Luksová                  U ZVONEČKŮ
                        Eva Karásková                24 dětí (3 – 4 let)
I.a třída:           Marie Burkartová              U SEDMIKRÁSKA
                        křesťanská třída              15 dětí (3 – 6 let)
II. třída:            Milena Novotná                U KRTEČKA
                        Vendulka Kuklová            24 dětí (5 – 6 let)
                        Ludmila Žourková (Vašková)
II.a třída:          Sylva Bejblíková               U MYŠKY
                                                           15 dětí (0-tý ročník)
III. třída:           Vítězslava Benešová        U ZAJÍČKA
                         Stanislava Krušinová       9 dětí (spec. třída)
III.a třída:          Jana Proxová                   U JEŽEČKA
                                                           15 dětí (4 -5 let)

Provozní zaměstnanci
školnice:       Hana Haluzová
uklizečka:      Květoslava Bulantová + kopírování

Dobrá a kvalitní jídla nám vaří:
vedoucí kuchařka:       Božena Procházková
kuchařky:                  Marie Němečková
                               Jaroslava Prokešová

ved. školní jídelny a hospodářka:                
                               Věra Tepříková

Výchovná práce
s dětmi byla prováděna podle zvolených tématických celků vycházejících z ročních období. Děti dostaly více prostoru pro hry a každá učitelka měla možnost naplánovat si takovou koncepci, kterou považovala za vhodnou pro její kolektiv. Snažili jsme se navrátit děti více k přírodě a učili jsme je na vlastních pozorováních a poznatcích.

Vzdělávání učitelek:
Paní učitelky měly možnost vzdělávání, a to formou seminářů, které připravovalo Pedagogické centrum v Českých Budějovicích. S obsahem seminářů nás pak informovaly na poradách.

Logopedická péče
Probíhala opět při práci logopedických asistentek: p. uč. Burkartové a p. uč. Krušinové.

Spolupráce se ZUŠ
V prosinci připravili žáci ze Základní umělecké školy vánoční koncert pro děti z MŠ. Společně jsme si zazpívali koledy a popřáli krásné prožití vánočních svátků.
P. učitel Burkart nám umožnil i prohlídku místního kostela, kde se dětem moc líbilo, zvláště pak Betlém. Prohlédli jsme si kůr i varhany. P. učitel dětem ukázal jak varhany pracují při hraní a samozřejmě jsme si vyslechli i krátký varhaní koncert v podání p. učitele.

Knihovna
Pani Lanczová z městské knihovny připravila pro děti krásné dopoledne spojené s vyprávěním pohádky a s prohlídkou knihovny.

Kultura v mateřské škole
O kulturním vyžití dětí v MŠ se postaraly jak divadla, tak i p. učitelky.
V říjnu jsme navštívili „CIRKUS TORNÁDO“, kde si děti měly možnost vzhlédnout i „malé ZOO“.
V prosinci jsme v kult. domě zhlédli div. pohádku „ČERTICE BERTICE“.
Na naší MŠ nezapomněl ani MIKULÁŠ S ČERTEM A ANDĚLEM. Děti si připravily krásné básničky či písničky za které byly odměněny sladkým balíčkem.
Následovala pak vánoční besídka s p. starostou Zuzákem. Připravili jsme pro něj koledníček, zpěvník se známými koledami, které si s námi ochotně a rád zazpíval.
Dále pak básničky a přáníčko. Pan starosta nám popřál krásné vánoční svátky a pohodu.
V únoru se naše MŠ změnila v maškarní rej. Tančili tu různá zvířátka, šašci, víly, princezny, ale i návštěva z Japonska tzv. „Gejša“. P. učitelky připravily pro děti různé zábavné hry i diskotéku.
V květnu naši MŠ navštívilo divadlo z Českých Budějovic s hudební pohádkou „HOLČIČKA PÍSNIČKA“.
Tato pohádka byla zároveň i poučná, protože seznamovala děti s různými krajinami a s hud. nástroji. Dětem se moc líbila, nejvíc však přátelé hl. hrdiny hafan „Rafan“, žížala „Křížala“ a bleška „Klára“.Ti všichni mu při zachraňování princezny pomáhají a jsou zdrojem nejedné legrace.
V květnu jsme v kulturním domě vzhlédli pohádku „FERDA MRAVENEC V CIZÍCH SLUŽBÁCH“, v červnu potom opět v kulturním domě pohádku „POHÁDKY NAŠÍ BABIČKY“.

SRPŠ
Dvakrát proběhla „Burza dětského odívání a obuvi“ s již tradiční velkou návštěvností. Při této akci proběhla i výstava knih spojená s prodejem.
Na návrh jedné maminky, p. Hilenkové, jsme uspořádali na konec šk. roku “VELKOU MÓDNÍ PŘEHLÍDKU“. Jednalo se o modely zhotovené rodiči nebo příbuznými z domácí dílny. Pozvali jsme i porotu z řad odborníků, p. Hanu Novákovou a p. Stanislava Prokeše, město zastupoval p. místostarosta Jaroslav Šťastný a SRPŠ p. Vlčková. Akce se zúčastnilo hodně rodičů i dětí, které modely předváděly. Každé dítě dostalo sladkou odměnu a ty nejlepší jsme odměnili kytičkou a medajlí. Tato akce měla veliký úspěch a moc se všem líbila Již tradičně jsme pro děti z MŠ, ale i z města připravilioslavy MDD ve školce.
Ve spolupráci se sponzory z řad rodičů MŠ se nám podařilo uspořádat výlet do Třeboně na divadelní představení „PYŠNÁ PRINCEZNA“. Děti si mohly také prohlídnout výstavu „ČESKÝCH STRAŠIDEL“.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign