logotyp
Login

Školní rok 1999 - 2000

Mateřská škola otevřena pro 96 zapsaných dětí, které byly rozděleny do 6 tříd. Provoz zahájen ve středu 1.9.1999.

Rozdělení tříd:
I. třída:             Jana Luksová                 U ZVONEČKU
                        Daniela Samková
I.a třída:            Marie Burkartová            U SEDMIKRÁSKA
                        křesťanská třída
II. třída:            Milena Novotná               U KRTEČKA
                        Eva Karásková
II.a třída:          Jana Proxová                  U MYŠKY
                        Markéta Vonderková
III. třída:           Stanislava Krušinová        U ZAJÍČKA
                        Vítězslava Benešová
III.a třída:         Sylva Bejblíková              U JEŽEČKA
 
Personální změny:
Z funkce zástupkyně ředitelky odstoupila Marie Burkartová a na její místo byla jmenována Eva Karásková, nekvalifikovaná učitelka, která však byla přijata od 1.9.1999 ke 4letému dálkovému studiu na Vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou. Po absolvování bude kvalifikovaná pro učitelství v MŠ.
Pracovní poměr skončila Ludmila Vašková. Do I. třídy „U ZVONEČKŮ“ nastoupila od začátku listopadu 1999 jako 2. učitelka absolventka Střední pedagogické školy v Prachaticích slečna Daniela Samková z Budíškovic. V polovině listopadu 1999 odešla z naší MŠ a ze školství vůbec slečna Jana Proxová, která u nás pracovala od roku 1994. Na její místo nastoupila slečna Markéta Vonderková z Dačic, která má nedokončené studium na VŠ pedagogické.
17.ledna 2000 si p. Eva Karásková zlomila nohu a kvůli nastalým zdravotním komplikacím zůstala v pracovní neschopnosti až do konce června 2000. Po dobu její nepřítomnosti ji ochotně zastoupila p. Ludmila Vašková jako 2. učitelka ve třídě „U KRTEČKA“, jako zástupkyně ředitelky vypomohla paní Jana Luksová.
Personální změny nastaly rovněž u provozních zaměstnanců. V listopadu 1999 odešla kuchařka Jaroslava Prokešová, která ve školství pracovala od roku 1983, v naší MŠ od roku 1995. Na její místo nastoupila p. Eva Chybíková ze Slavonic.

Provozní zaměstnanci:
školnice:              Hana Haluzová
uklízečka:             Květoslava Bulantová
ved. kuchařka:      Božena Procházková
kuchařky:             Marie Němečková
                          Jaroslava Prokešová / do listopadu 199/, Eva Chybíková

ved.šk.jídelny a hospodářka:      
                           Věra Tepříková
 
OSLAVY 100 let MŠ VE SLAVONICÍCH
Rok 2000 byl pro naši mateřskou školu mimořádný. V tomto roce bylo sté výročí otevření mateřské školy ve Slavonicích.
První zmínka o zřízení mateřské školy v našem městě byla nalezena v dokumentu ve Státním archivu v Jindřichově Hradci, fondu Archiv města Slavonice. Schválením Císařsko – královské okresní školní rady v Dačicích ze dne 19.10.1900 byla tato otevřena a zřízena. Jako učitelky byly jmenovány místní řádové sestry. Jednalo se o schválení obecné záštity a provozování mateřské školy, neboť praxí na mnoha místech (např. Dačice, Jemnice) bylo, že bez záštity obce, tj, že tato fungovala již dříve i bez záštity obce, tj. že tato fungovala již v jejich správě. Obecní záštita přicházela ve chvíli, kdy mateřská škola byla již určitou dobu funkční.
Z této doby jsou velice kusé a torzovité údaje o dětech města Slavonic, a tak i o historii mateřské školy. Podrobné záznamy jsou až v roku 1945. Tuto historii dokumentují 4 kroniky a v posledních letech také audio a videozáznamy.
Nová budova druhé mateřské školy v Brněnské ul. byla slavnostně otevřena v sobotu 3.9.1983. V současné době je to jediná MŠ ve Slavonicích. První ředitelkou v nové MŠ byla paní Marta Valentová. Po odchodu do důchodu v roce 1988 na její místo nastoupila naše nynější paní ředitelka Vítězslava Benešová.
U příležitosti tohoto významného výročí připravila naše MŠ pro veřejnost několik kulturních a sportovních akcí.
Celoroční oslavy začaly na jaře 2000 vymýšlením loga, které by provázelo všechny akce pořádané k tomuto výročí. Vítězným logem se stal návrh paní Aleny Schulzové.

Oslavy byly rozloženy do dvou etap: LETNÍ a PODZIMNÍ
Letní:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ 24.6.2000
Slavoničtí občané a pozvaní hosté si mohli prohlédnout vyzdobenou školu a školní zahradu. Poté se na náměstí Míru děti z MŠ představily malým kulturním vystoupením. Slavnostní den jsme ukončili setkáním bývalých a současných zaměstnankyň MŠ.

28.června 2000 proběhla sportovní olympiáda. Zúčastnilo se pět mateřských škol:
MŠ SLAVONICE
MŠ STARÉ HOBZÍ
MŠ BÁŇOVICE
MŠ CIZKRAJOV
MŠ PÍSEČNÉ
Děti se utkaly ve 12 sportovních disciplínách. Při opravdových bojích o první místa padaly i rekordy, odměnu si však odnesly všechny děti.
Zúčastnilo se 136 dětí ve věku 3 – 6 let. Mezi nejlepší výkony patřil skok do dálky Davida Krčmárika ze Slavonic – 2,65m. Šestiletý Karel Wirgl z Báňovic zaběhl 50m za 10:23. Pro všechny děti byly připraveny nápoje, po kterých se ve slunném dopoledni doslova zaprášilo.
Za bezproblémový průběh celé akce patří velký dík ZŠ Slavonice. Poskytla nám nejen sportovní nářadí a náčiní, ale také žáky vyšších ročníků, kteří byli zdatnými pomocníky na jednotlivých stanovištích.

Závěr školního roku 1999 – 2000
30. června 2000 jsme slavnostně ukončili školní rok a rozloučili se s nastávajícími školáky. Program byl připraven pro rodiče s dětmi a rodinná družstva se spolu utkala v Kulturním domě při zábavné soutěži.

Během léta a počátku září 2000 nám studenti řezbářské dílny pana Jiřího Netíka z Brna vyrobili jako svoje studijní ročníkové práce dřevěné sošky zvířat, ptáků a pohádkových postaviček, kterými vyzdobili školní zahradu. Veselé barvy těchto prací oživily tyto prostory a dětem se velice líbí.

Druhá, podzimní část oslav pokračovala v novém školním roce 2000/2001


Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign