logotyp
Login

Školní rok 2001 - 2002

Do mateřské školy bylo zapsáno 100 dětí. V šesti třídách s nimi pracovalo devět učitelek, provoz zajišťovalo šest zaměstnankyň.

Rozdělení tříd:
I. třída:          Martina Krčmáriková                  U ZVONEČKŮ
                     Eva Chybíková                        děti tříleté
I.a třída:        Marie Burkartová                      U SEDMIKRÁSKA
                     křesťanská+logopedická péče
II. třída:         Daniela Samková                     U KRTEČKA
                     Markéta Vonderková                děti čtyřleté
II.a třída:       Milena Novotná                        U MYŠKY
                     integrovaná třída                     děti 6 – 7 let
III. třída:        Bc. Vítězslava Benešová           U ZAJÍČKA
                     Stanislava Krušinová
                     speciální třída
III.a třída:      Eva Karásková                        U JEŽEČKA
                     integrovaná třída                     děti 5 – 6 let
 
ředitelka:                    Bc. Vítězslava Benešová
zástupkyně ředitelky:  Milena Novotná
                                  Martina Krčmáriková
hospodářka:                Věra Tepříková

školnice:
                     Hana Haluzová
uklízečka:                    Květoslava Bulantová
vedoucí kuchařka:        Božena Procházková
kuchařky:                    Marie Němečková
                                  Ivana Dvořáková

Drakiáda
Naše MŠ uspořádala závody draků v sobotu 28.9.2001 na poli za hájovnou pana Tůmy. Počasí bylo velmi příznivé dračímu zápolení, takže do 14 hod. bylo přihlášeno 49 soutěžících draků.
Odborná porota ve složení Bc. Benešová, Mgr. Přívratská, Mgr. Kudrnová hodnotila spravedlivě výkony a vzhled dráčků. V kategorii „Největší drak“ zvítězila V. Karásková. „Nejmenšího draka“ přinesl Filip Lojda v krabičce od zápalek. „Nejoriginálnější draky“ přinesl: V. Karásková, A. Špringer, F. Lojda. „Nejlépe létající dráčky“ předvedli sourozenci Kopaničovi a R. Špringer. Při závěrečném nástupu dostaly děti perníkové dráčky, které věnovala firma PEROS s.r.o. Díky finanční podpoře Města Slavonice si všechny oceněné děti odnesly medaile v podobě moduritových dráčků a pěkné věcné ceny.
Pro všechny bylo zajištěno občerstvení. Kolem 17 hod. se všichni spokojeně rozešli.
Vítání občánků
Děti z II.a „U Myšky“ si připravily vystoupení pro nové občánky Slavonic. Pod vedením p. uč. Novotné své recitační pásmo předvedli ve 14 hod. v sále MěKS ve Slavonicích.
Mikulášská nadílka 5.12.2001
Mikuláš       Vendulka Kuklová
Čert           Radomír Špringer
Anděl         Jaroslava Musilová
Vnesli do MŠ předvánoční náladu. Hodný Mikuláš nadělil všem dětem ovoce a perníky věnované pekárnou PEROS s.r.o. Děti na oplátku zazpívaly a zarecitovaly, uličníci sledovali.
Předvánoční setkání v MŠ
se uskutečnilo odpoledne 20.12.2001 v I. třídě. Třída se zaplnila dětmi, rodiči a dalšími hosty. Společné setkání zahájila p. uč. Burkartová s dětmi přednesem básně a zapálením adventního věnce. Následovala krátká vystoupení dětí z jednotlivých tříd. Na závěr si všichni připomněli vánoční koledy. Rodiče si domů odnesli i drobné dárečky a vánoční přání od svých ratolestí.
Výstava dětských prací v galerii
V galerii na nám. Míru byly vystaveny výtvarné práce žáků všech Slavonických škol. Vánoční atmosféru dodaly výstavě vánoční ozdoby, svícny, přáníčka a obrázky s vánočními motivy. Návštěva trvala od 22.12. do 6.1. pro veřejnost. Děti z MŠ navštívily výstavu 11.1.2002.
Zápis do ZŠ 16.1.2002
Proběhl zcela novou formou. Podíleli se na něm i žáci I. stupně ZŠ. Aktivně se zapojili do dramatizace pohádek a tak zpríjemnili budoucím žáčkům jejich první chvíle ve škole. K zápisu bylo pozváno 45 dětí. O odklad školní docházky požádalo 13 rodičů.
Jarní burza odívání v MŠ
proběhla 26.2. – 28.2.2002 ve III. třídě, o její průběh se starala p. uč. Krušinová.
Masopustní karneval
dne 8.2.2002 paní učitelky a děti se tento den proměnily v pohádkové bytosti a zvířátka. Celé dopoledne probíhaly ve třídách zábavné hry, soutěže, tance a závodění. 
U nejmenších dětí se objevili i někteří rodiče s fotoaparáty a dobrou náladou.
Oslava dne učitelů proběhla dne 28.3.2002. 
Sešli jsme se v restauraci APPETITO společně s bývalými zaměstnankyněmi mateřské školy. Pro ně připravily děti z II.a U MYŠKY drobné dárečky a přáníčka.
Pak už se jen vzpomínalo a povídalo o současnosti a změnách, kterými naše mateřská škola prošla.
Ukázka pletení pomlázky dne 25.3.2002 
Opět jsme mezi sebe přivítali pana Radomíra Špringera, který nám předvádí již několik let před Velikonocemi správné pletení pomlázky. Děti při této činnosti aktivně přidržují proutky, podávají pentličky a vesele recitují „Hody, hody, doprovody“. Společně si všichni připomenou velikonoční tradice i se svou třídní učitelkou. Týden před Velikonocemi se ve třídách malují vajíčka, zhotovují velikonoční přáníčka a drobné dárečky s velikonoční tématikou pro rodiče.
Michal Nesvatba v Dačicích
Do Dačic na vystoupení „kouzelníka Michala“ se z naší MŠ vydaly pouze nejstarší děti 27.3.2002 linkovým autobusem. Vrátily se všichni plni příjemných zážitků, protože hlavní aktér děti do svého vystoupení neustále zapojoval a seznamoval je s částmi lidského těla formou veselých scének, písniček, her a soutěží.
Vystoupení žáků 4.třídy ZŠ
Naše III.třída se na chvíli změnila v malé divadlo. Pod vedením Mgr. Kudrnové nám děti zahrály dvě pohádky:
„ROZUM A CIT“
„SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ“
Den matek 9.5. a 15.5. proběhly v jednotlivých třídách besídky ke dni matek. 
Děti si pro své maminky a babičky přichystaly dárek v podobě krátkých vystoupení a vlastnoručních výrobků. Dětská vystoupení byla milá, veselá a některé maminky se neubránily i slzám dojetí.
Vystoupení žáků 3.třídy ZŠ dne 16.5.2002 
Děti nám přišly udělat radost divadelním vystoupením. Zahrály nám tři pěkné pohádky: 
„O ČERVENÉ KARKULCE“
„ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA“
„O KONRÁDOVI“
Pohádky uváděla p. uč. Kratochvílová. Děti v pohádkách viděly nebojácnou Karkulku, dověděly se, že v po hádkách vítězí dobro nad zlem a jak se vede těm, kteří si neustále vymýšlí a lžou.
Oslavy dne dětí dne 31.5.2002 
Svátek dětí jsme tradičně oslavili v prostorách zahrady MŠ a v přilehlém okolí. Plnily úkoly, závodily, hrály si na jednotlivých stanovištích. Malovaly křídou na silnici, jezdily na koloběžkách a tříkolkách, prolézaly strachovým tunelem, házely na cíl kroužky, běhaly slalom, oplétaly zámek pro Šípkovou Růženku barevnými krepáky, přecházely lávku mezi divokou africkou zvěří, lovily rybky. Na závěr po skluzu z velké skluzavky na děti čekala sladká odměna v puse modré velryby. 
Fotografování
Dne 4.6. se všechny děti společně se svými učitelkami vyfotografovaly.
Návštěva Galerie
Dne 6.6. děti z dramatického kroužku ze ZŠ pod vedením p. uč. Nešporové a Žampachové hrály loutkové pohádky:
„ČERT A KÁČA“
„O ZMRZLÉM KRÁLI“
„SLAVONICKÉ POVĚSTI“
Divadelní vystoupení
6.6.2002 shlédly děti v Kulturním klubu vystoupení divadelní společnosti z Českých Budějovic. Herci nám zahráli tři pohádky „O PEJSKOVI A KOČIČCE“
Závěrečný absolventský koncert
7.6.2002 si děti ze ZUŠ pro nás připravily krátká vystoupení na hudební nástroje. Zazpíval dětský pěvecký sbor a na závěr jsme si s pěveckým sborem zanotovali i my.
K závěru školního roku nám udělal velikou radost pan A. Hamrle st. svým sponzorským darem. Děti svou přebytečnou energii mohou využít ke skákání v nafukovacím hradu, který se může využít na zahradě MŠ i ve třídách.
Těšení na letní prázdniny jsme si na konci školního roku zpříjemnili školními výlety do okolí našeho překrásného města. S batůžky na zádech, dobrou náladou a pěkným počasím jsme se rozloučili se školním rokem 2001/2002.

Inspekce
12.6. – 13.6. proběhla na naší MŠ inspekce.
Výsledky inspekční zprávy: Hodnocení kvality vzdělávání, podmínek vzdělávání, plánování, vedení a motivování pracovníků bylo v inspekční zprávě vyhodnoceno jako vynikající.
Přidělené prostředky státního rozpočtu na rok 2001 byly využity efektivně.
Naše mateřská škola byla vyhodnocena jako zřízení pro děti velice podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, které u dětí vyvolává radost a uspokojení z učení. Obsah vzdělávání respektuje věkové zvláštnosti a přirozený život dítěte. Děti dostávají mnoho příležitostí k sebevyjádření a uplatnění představivosti.
Tento konečný verdikt zanesly do inspekční zprávy školní inspektorky pod vedením Mgr. Heleny Hyspecké – Alena Smrčková, Libuše Komaronová a Milena Švarcová 15.července 2002.
Ředitelka školy Bc. Vítězslava Benešová tuto inspekčí zprávu převzala osobně 17.července 2002 v Českých Budějovicích.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign