logotyp
Login

Školní rok 2003 - 2004

Tento školní rok jsme zahájili 2.9.2003 – 9 učitelek, provoz zajišťuje 6 pracovnic. 
Dne 1.9. 2003 proběhla celostátní stávka učitelů, ke které se připojili i zaměstnanci MŠ Slavonice.
 
ředitelka školy:            Mgr. Vítězslava Benešová
zástupkyně:                Martina Krčmáriková
                                Milena Novotná
hospodářka a
vedoucí šk.jídelny:        Věra Tepříková
 
vedoucí kuchařka:        Ivana Dvořáková
samost.kuchařky:         Božena Procházková
                                Marie Němečková
 
provozní zaměstnanci:
školnice:                     Hana Haluzová
uklízečka:                    Květoslava Bulantová
 
CENY STRAVNÉHO:
přesnídávka:            5,-Kč
oběd:                    11,50Kč
svačina:                  5,-Kč
 
Ve všech třídách jsme začali pracovat podle nové KONCEPCE „RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“
 
Rozdělení tříd:
I. třída:         Eva Chybíková                      U ZVONEČKŮ
                    Lada Joklová                        děti kolem 3.roku
I.a třída:        Marie Burkartová                   U SEDMIKRÁSKA
                                                             děti věkově smíšené
II. třída:        Vendulka Kuklová                  U KRTEČKŮ
                    Eva Karásková                      děti kolem 4.roku
II.a třída:      Martina Krčmáriková               U MYŠEK
                                                             děti kolem 5.roku
III. třída:       Mgr. Vítězslava Benešová       U ZAJÍČKŮ
                    Stanislava Krušinová              děti věkově smíšené
III.a třída:     Milena Novotná                     U JEŽEČKŮ
                                                             děti kolem 6. roku
Drakiáda
V sobotu 27.9. se za krásného podzimního počasí sešlo za Slavonicemi, v království samorostů pana Tůmy, na 300 příznivců papírového (i igelitového) létání.
Hlavním organizátorem byla tradičně Mateřská škola ve Slavonicích, která má již s touto akcí pětiletou zkušenost. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a bylo podmínkou, aby byl drak létající.
Ze šedesáti přihlášených draků se vyhodnotil drak největší, nejmenší, nejoriginálnější a nejlépe létající. Přísná porota ve složení: místostarosta Miloš Fiala, ředitelka MŠ Mgr. Vítězslava Benešová a učitelka ZŠ Mgr. Věra Kudrnová se shodli na tomto pořadí:
Nejmenší létající drak:    1. Doležalová Lucie
                                 2. Hrůza Ondřej
                                 3. Belay Lukáš
Největší létající drak:     1. Karásek Adam
                                 2. Špringer Radek
                                 3. Vybíral
Nejoriginálnější drak:      1. Špringer Adam
                                 2. Karásek Adam
                                 3. Hrůza Ondřej
Nejlépe létající drak:      1. Kotková Daniela
                                 2. Urban Josef
                                 3. Kadrnošková Lenka
Souběžně s pouštěním draků probíhal i doprovodný program, kde děti měly uplatnit svoji šikovnost. Jednalo se o jízdu na šlapadlech a výroba společného slavonického draka, kterou připravilo občanské sdružení Volba pro Slavonicko.
Kouzelnická produkce
29.9.2003 k nám zavítal kouzelník a iluzionista. Svými velice hbitými prsty v závěru svého představení vytvářel zajímavé věci, zvířata z tvarovacích nafukovacích balónků. Děti si odnášely domů nejen kouzelnické vzpomínky, ale také balónkové překvapení různých podob. 
Dopravní hřiště v Jindřichově Hradci.
V loňském roce podala ředitelka mateřské školy projekt do programu o využívání dopravních hřišť, který vypsal Jihočeský kraj – Odbor dopravy a silničního hospodářství. Tento projekt byl schválen a rozdělen do dvou etap.
Poprvé vyjelo do Jindřichova Hradce 48 dětí z MŠ 26. 6. a pro velký úspěch mateřská škola celou akci zopakovala ještě ve středu 1. 10. Přestože po ránu bylo trochu chladno, nic to nezměnilo na zápalu dětí. Pod vedením profesionálních instruktorů se seznamovalo 42 dětí s dopravními pravidly a značkami.
Největším zážitkem bylo vlastní ježdění na dopravním hřišti. Děti měly možnost vyzkoušet si jízdu na kolech a elektromobilech. Tomuto předcházela teoretická část, která spočívala ve shlédnutí videozáznamů o bezpečném chování na veřejných komunikacích. Protože na dopravním hřišti byla vždy jen polovina dětí, druhá skupina využila k relaxaci dětské hřiště s různým vybavením pro pohybové hry.
Vítání občánků
V sobotu 22.11. odpoledne proběhlo na městském úřadě ve Slavonicích vítání občánků. Vystoupili: Lenka Trávníčková, Denisa Krčmáriková, Tereza Mašková, Dominika Kadlecová a Adam Špringer pod vedením paní učitelky Mileny Novotné.
Promoce
26.5. ukončila ředitelka MŠ Vítězslava Benešová magisterské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU v Brně. Dne 23.11.2003 byla slavnostně promována.
Plavecký kurz
Pro velký úspěch i letos pokračujeme ve spolupráci se základní školou a od 26.11.2003 jezdí skupina našich 14 dětí společně se čtvrtými ročníky základní školy do bazénu v Jindřichově Hradci.
Schůzka s rodiči
Uspořádali jsme setkání s rodiči dětí, které mají v příštím roce nastoupit do základní školy. Toto se uskutečnilo 3. prosince v odpoledních hodinách v mateřské škole. Rodiče se seznámili s metodou B. Šindelářové – Předcházíme poruchám učení, aneb dílčí oslabení výkonu. Na závěr společného setkání si rodiče měli možnost pohovořit s třídními učitelkami o svých dětech. Také si mohli prohlédnout zajímavé knihy a pomůcky, které přispívají k rozvoji dětského myšlení, tvořivosti a fantazie. Byla jim nabídnuta ochutnávka aktuální pomazánky.
Mikulášská besídka
Dne 5. prosince jsme s napětím očekávali příchod svatého Mikuláše a jeho tradičního doprovodu. Čert – Vendulka Kuklová, Mikuláš – Jana Luksová, anděl – Jaroslava Musilová. Po dopolední svačince se příchozí ohlásili cinkáním zvonečku. Přísný, ale spravedlivý čert měl některé výhrady, ale nakonec vše dobře dopadlo a Mikuláš s laskavým andělem rozdali nadílku všem přítomným dětem. Nazdobené perníky dodala firma PEROS a.s.
Výstava v galerii
15.12. v 16 hod. byla v městské galerii zahájena výstava dětských prací slavonických škol. Expozice našich výtvarných prací chystala učitelka Milena Novotná. Podíleli se i Eva Karásková, Jana Luksová, Martina Krčmáriková. Práce na tuto výstavu byly vybrány z výtvarných a pracovních činností všech dětí naší mateřské školy.
Koncert pěveckého sboru LŠU v kostele
Žáci a žákyně, z místní LŠU pro nás a nejmladší žáky základní školy, uspořádali v dopoledních hodinách pěvecké vystoupení v podobě vánočních písní a koled. Pod vedením ředitele LŠU pana Vlastimila Burkarta nás naladili na blížící se vánoční oslavy v MŠ.
Vánoční besídka
Na naše předvánoční společné zpívání koled a recitování vánočních básniček se přišel podívat pan starosta Josef Urban. Neobvyklé překvapení si pro nás připravila naše paní ředitelka, která na besídku pozvala gajdoše (dudáka), takže některé koledy jsme si zazpívali s hudebním doprovodem pro nás velice netradičním.
V pondělí 5.1.2004 se opět zaplnily prostory naší MŠ. Po vánočních prázdninách si měly děti se svými kamarády opravdu o čem povídat. Těšily se též na nové hračky, které na ně čekaly od vánoční besídky.
Zpívání pod vánočním stromem
Znovu jsme se v hojném počtu všichni sešli pod vánočním stromem na slavonickém náměstí v podvečerních hodinách 22.12. Počasí bylo velice chladné se sněhovými přeháňkami, ale ani to nás neodradilo od zpívání tradičních vánočních koled. Spolu s námi si zimy užili pánové Jirků a Novorka z country kapely, kterým patří poděkování za skvělý hudební doprovod a ozvučení našeho vystoupení.
Zápis do základní školy
V plném proudu jsou u nás přípravy k zápisu do základní školy. Ten proběhl 21.1.04 a těšilo se k němu 33 našich předškoláků.
Masopustní průvod 18.2.04 - pořádaný klubem důchodců 
Místo odpoledního odpočinku se zúčastnily nejstarší děti masopustního veselí na náměstí Míru. Děti si mohly prohlédnout opravdové masopustní maškary a ti nebojácní si s nimi dokonce zatancovali.
Maškarní karneval 27.2.2004
Paní učitelky a děti se tento den proměnily v pohádkové bytosti a zvířátka. Celé dopoledne probíhaly ve třídách zábavné hry, soutěže, tance a závodění.
Oslava dne učitelů
proběhla 31.3.2004 v restauraci Appetito.
Velikonoční svátky
Před velikonočními svátky se na všech třídách mateřské školy pilně pracovalo. Seli jsme obilí do květináčů, malovali velikonoční vajíčka, vyráběli velikonoční přáníčka a nacvičovali velikonoční koledy. V pondělí 5.4. se naše přípravy na malou chvíli zastavily, protože pan Radomír Špringer nám předvedl, jak se plete správná velikonoční pomlázka. Ve středu před prázdninami jsme navštívili velice pěknou a zajímavou velikonoční výstavu, kterou pořádal „Klub důchodců“ v prostorách městského muzea.
Burza odívání a brigáda
Prázdninový provoz v mateřské škole jsme si zpestřili burzou dětského odívání, kterou organizovala tradičně paní Krušinová. Zároveň tyto dny proběhla brigáda na zahradě a jejím přilehlém okolí. Naše zahrada doslova rozkvetla – od pana Kužela jsme získali sponzorský dar v podobě zahradního nábytku. Nově upravená a uklizená školní zahrada nás bude lákat, abychom na ní trávili co nejvíce času.
Zápis do MŠ proběhl od 5. do 23. dubna 2004.
Beseda s knihovnicí Lenkou Lanczovou v městské knihovně – 15 dubna2004.
Vítání občánků
V sobotu 8.5. 2004 děti z mateřské školy uvítaly pásmem písní a básniček malé občánky Slavonic na MěÚ. Program s dětmi nacvičila paní učitelka Milena Novotná.
Den dětí
Dne 28.5. proběhl v mateřské škole „Dětský den“. Tentokrát zábavné soutěže a hry probíhaly přímo v prostorách našich šesti tříd, protože počasí nás neustále strašilo velkou oblačností. Na silnici před školkou jsme kreslili barevnými křídami a jezdili na koloběžkách a tříkolkách.
ZOO
9.6. jsme uskutečnili plánovaný výlet do jihlavské ZOO.
Sluníčko
14.6. zavítalo přímo do naší mateřské školy divadlo „Sluníčko“ s maňáskovým představením plných písniček. „JAK SI PEJSEK S KOČIČKOU DĚLALI K SVÁTKU DORT“.
Výlety
29.6. jsme se vydali na dopravní hřiště do Jindřichova Hradce, dále se konala návštěva muzea v Dačicích – výstava hraček a nejstarší děti šly k panu Ing. Pavlišovi pozorovat daňky.
30.června se s MŠ rozloučila naše paní školnice HANA HALUZOVÁ, která více než 24 let pečovala o prostory mateřské školy a jejího okolí. 

Naše mateřská škola byla o letních prázdninách uzavřena od 26.června do 13.srpna. Zbývající týdny probíhal prázdninový provoz v jednom bloku mateřské školy. Do základní školy nám odejde 28 dětí a stejný je i počet nově přihlášených dětí.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign