logotyp
Login

Školní rok 2007 - 2008

Školní rok 2007-2008 jsme zahájili v pondělí 3.9.2007 s celkovým počtem dětí, 7 učitelek a 6 provozních zaměstnankyň. Pracovní poměr rozvázala p. učitelka Vendulka Kuklová a odešla učit na místní základní školu.
P.učitelka Marie Burkartová  dlouhodobě onemocněla, a na její místo nastoupila p.učitelka Lenka Kosová, která posílila naše řady od listopadu 2007. Doté doby nám ochotně vypomohla p.učitelka Ludmila Vašková.
 
Ředitelka školy:                              Mgr. Vítězslava Benešová
Zástupkyně školy:                           Milena Novotná
Hospodářka a vedoucí šk. jídelny:      VěraTtepříková
Školní jídelna:                                Ivana Dvořáková
Samostatné kuchařky:                     Božena Procházková
                                                   Zdeňka Zrůbková
Provozní zaměstnanci:                     Květoslava Bulantová - školnice
                                                   Pavla Pokorná   
 
Rozdělení tříd:
I.a OVEČKY:      děti do 3 let
                      p.učitelka Jana Luksová
                                                                     
I. KUŘÁTKA:     děti 3 – 4 leté
                      p.učitelka Lenka Kosová
                      p.učitelka Ludmila Vašková
 
II. VČELKY:       děti 4 – 5 leté
                      p.učitelka  Dis Eva Karásková
 
II.a MOTÝLCI:    smíšená třída
                      p.ředitelka  Mgr. Vítězslava Benešová
                      p.učitelka Stanislava Fillerová Krušinová
 
III. RYBIČKY:     děti 5 – 6 leté
                       p.učitelka Martina Krčmáriková
 
III.a ŽABKY:      děti 6 – 7 leté
                       p.učitelka Milena Novotná
 
Stavební ruch o letních prázdninách
Letní prázdniny v MŠ proběhly v čilém stavebním ruchu. Na všech blocích se rekonstruovalo sociální zařízení pro děti, kt. se přestavbou mírně zvětšilo. S tím souvisely i úpravy velkých tříd. Ve 2 třídách byla zazděna 4 okna, budovaly se nové úložné prostory, pokládalo se nové linoleum, radiátory jsou opatřeny novými termoregulačními ventily. Stavební práce provedla firma KOUNEK DEŠNÁ. Rekonstrukce byla finančně velmi náročná, ale vyplatila se, neboť prostředí se zmodernizovalo, děti mohou samostatně splachovat záchodky. Podle velikostí dětí jsou na všech blocích přizpůsobeny i výšky umyvadel a pákové baterie opět dětem umožňují být samostatnými.
Velký dík proto patří městu za uvolněné investice do této rekonstrukce, neboť jsme nejenom splnily požadavky evropských norem, ale zároveň jsme získali pro naše děti odpovídající vybavení, kde si budou rády osvojovat hygienické zásady.
Při rekonstrukci se však odhalily mnohé nedostatky, které v budoucnu ještě musíme vyřešit. Přes všechny nečekané potíže, které každá stavba s sebou přináší, se však zaměstnancům podařilo MŠ připravit, vyzdobit i naleštit, aby tak přivítala v pondělí 3.9.2007 zvědavé děti i jejich rodiče.
 
AKTIVITY ŠKOLY:

Plavecký kurs
Po prvním „zajížděcím“ týdnu začal předškolním dětem kurs předplavecké výchovy v plavecké  bazénu v J.Hradci 12.9.2007.
Dopravní hřiště
Dne 13.9. jeli předškoláci do J.Hradce ještě jednou, tentokráte na dopravní hřiště, kde si po instruktážním filmu samy vyzkoušely při jízdě na kole řešení různých dopravních situací.
Velký ekologický projekt
Ředitelka MŠ vypracovala projekt na vypsaný grant z MŠMT - ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT PODPORA ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) VE ŠKOLÁCH V ROCE 2007.
O tento grant se ucházelo celkem 400 škol z celé ČR. Projekt naší MŠ Slavonice byl oceněn 113 body ze 120 max. možných. Z Jihočeského kraje získala grant pouze 4 školská zařízení. Tímto grantem tak přinesla ředitelka pro MŠ částku 104.000,- Kč, které se musí profinancovat do konce kalendářního roku 2007. Projekt nese název PŘÍRODA – SYMBOLIKA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ se týká se ekologické výchovy na naší mateřské  škole. Součástí realizace by měla být i mimo jiné jistá úprava na školní zahradě, vyznačení naší naučné stezky a podpory malého ekologického programu, jenž je součástí ŠVP mateřské školy. Do všech aktivit chceme zapojit nejenom děti, ale i jejich rodiče a město. Podstatná část je vyčleněná pro vzdělávání v oblasti environmentální výchovy, návštěvy lokalit pro ochranu životního prostředí a sledování všeho živého, pokusy a experimenty s přídními materiály a jevy.
Aktivity realizované v rámci projektu najdete v článku Školní rok 2007 - 2008 / Projekt EVVO.
 
Mik, miku, mik, miku , Mikuláš
5.12. navštívil MŠ Mikuláš, anděl a čert. Ale protože v naší školce jsou jenom samé hodné děti, čert odešel s prázdnou. Naopak děti dostaly od anděla malý balíček, za který zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku.
Setkání s rodiči
13.12. proběhlo setkání s rodiči předškolních dětí. Pozvání přijala i pracovnice pedagogicko-psychologické poradny, mluvilo se o školní zralosti dětí. Mgr. Vítězslava Benešová sdělila rodičům i další informace ohledně dovednosti, které by mělo dítě v předškolním věku před nástupem do ZŠ zvládnout.
Těšíme se na vánoce
20.12. se těšíme na vánoční besídku, společně jsme si zazpívali koledy, děti z jednotlivých tříd si pro své kamarády připravily krátké vystoupení. V 16.00 hodin jsme si tradičně zazpívali pod vánočním stromem na náměstí. Po zpívání byla otevřena výstava dětských prací všech slavonických škol v muzeu. Děti vyzdobily stromek, věnovaný p. Kalejovou přírodními ozdůbkami, a tak nazdobily i dvůr MŠ.
My tři králové ….
Po vánočních prázdninách jsme se v MŠ opět sešli 3. ledna zvědaví na to, zda se nám splnila vánoční přání. Děti nadšeně nosily ukazovat dárky kamarádům do tříd. V této „obdarovací“ atmosféře navštívili školku Tři králové a jejich družina. To třídy předškolních dětí Žabky a Rybičky pod vedením p. uč. Krčmárikové nacvičily tříkrálové písně, vytvořily kostýmy a s dary obešly všechny třídy.
Rej masek
Ve středu 6.2. se mateřská škola proměnila v říši pohádek. Mohli jste tu potkat kouzelníky, princezny, kašpárky, víly, zvířátka, rytíře a mnoho dalších masek – to proto, že byl maškarní karneval. Při tanečním reji a soutěžích jsme si všichni užili pěkné dopoledne. Předškolní děti si tentýž den prožily pohádku ještě jednou, a to při zápisu do základní školy.
Malí, velcí fotografové
Dne 5.3. proběhlo v MŠ  slavnostní ocenění účastníků fotografické akce, kterou pro děti z MŠ zajistilo sdružení INSPIRACE SLAVONICE. Byla otevřena minigalerie dětských fotografií a všichni autoři byli oceněni věcnými cenami. Stejně úspěšné byly děti i v celorepublikové výtvarné soutěži, která probíhala v souvislosti s uváděním nových dětských filmů na trh. Pěknými tričky bylo oceněno 16 dětí z MŠ.
Den otevřených dveří v MŠ
Ve čtvrtek 10.4.2008 proběhl v MŠ „den otevřených dveří“. Mateřskou školu navštívilo hodně návštěvníku, obzvlášť I. blok, kam chodí nejmladší děti, byl k prasknutí. Věříme, že novým dětem, kterých se toho dne přihlásilo do MŠ 27, se bude u nás líbit. Zápis do MŠ na školní rok 2008-2009 probíhá od 8. do 30. dubna.
O princezně Rozmařilce
Školku navštívilo loutkové divadlo, s pohádkou o princezně, která se ztratila a hodný šašek jí po splnění úkolů našel.
Návštěva knihovny
24.4. navštívily děti z MŠ knihovnu ve Slavonicích. Knihovnice p. L. Lanczová připravila pro děti zajímavé vyprávění o knihách a knihovně, jak se ke knihám správně chovat, jak si knihu v knihovně vypůjčit apod. děti si poslechly úryvek z knížky „JÁ BARYK“, ověřili si svoje vědomosti o knížkách a pohádkových postavách v malém kvízu. Děti obstály na výbornou.
Svátek maminek
Dne 11.5. 2008 měly všechny maminky svátek. Děti z naší MŠ si pro maminky připravily dárek formou besídky. Třída Rybiček a Žabiček 14.5. 2008, třída Kuřátek, Motýlků a Včeliček dne 15.5.2008 a třída Oveček 19.5.2008. Děti zazpívaly písničky, zarecitovaly básně, pohybově ztvárnily písně, zahrály pohádku. Na závěr besídky děti předaly mamince vlastnoručně vyrobené přání a dáreček. Výkony dětí všechny hosty pobavily, mnohé maminky a babičky se neubránily dojetí.
Oslava MDD
Proběhla ve čtvrtek 29.5. Ve vyzdobené zahradě MŠ čekaly na děti různé úkoly – např. hod na cíl, prolézání strachovým pytlem, štafetový běh s naloženým kotoučem, lovení ryb, točení velkými obručemi. Aby si děti zasloužily medaili, musely všechny úkoly splnit. Oslavit MDD a zavzpomínat na školku přišly i děti z nižšího stupně ZŠ, děti z MŠ Písečné a rodiče s dětmi, které do školky teprve začnou docházet.
Sportovní hry
MŠ uspořádala 2. ročník sportovních her. Děti svoje sportovní zdatnost prokazovaly v pěti disciplínách – štafetový běh, hod do dálky, překážková chůze, skok do dálky a pětiskok.
Základní kolo druhých sportovních her Jihočeského kraje 2008 proběhlo v dopoledních hodinách ve středu 4.6. na víceúčelovém hřišti. Hry zahájila ředitelka MŠ Mgr. V. Benešová a pozvání přijal místostarosta města p.J. Vítů. Soutěžily všechny děti z naší MŠ. Byly rozděleny do desetičlenných družstev. Každé družstvo postupně plnilo pět soutěžních disciplín. Štafetový běh na 60m, hod do dálky tenisovým míčkem, překážkovou dráhu, skok do dálky v pytli na 30m, pětiskok – žabáky z místa. Jednotlivé výkony se zapisovaly do tabulek a byly vyhodnoceny. S organizací sport.dopoledne pomáhali rodiče dětí: p. Bohmová, p. Matoušková, p. Lupačová, p. Rehadrtová, p. Hubáčková, p. Štrynková, p. Dvořáková, p. Geislerová, p. Dostálová, p. Bártů. Závěr sport. klání patřil slavnostnímu vyhlášení výsledků, všichni vyhráli a obdrželi diplomy, nejlepší výkony byly odměněny medailí.
 
 

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign