logotyp
Login

Školní rok 2013 - 2014

Fotografie najdete na http://msslavonice.rajce.idnes.cz

Nový školní rok začal v pondělí 2.9. 2013.
Mateřská škola Slavonice přivítala děti po letních prázdninách - včetně 28 dětí nových. Čekaly na ně vyzdobené třídy: v I. bloku Ovečky (tř. uč. Jana Luksová) a Kuřátka (tř. uč. Eva Karásková, DiS), ve II. bloku Včelky (tř. uč. Jitka Vacková a Bc. Veronika Bláhová, nová posila pedagogického sboru) a Motýlci (tř. uč. Stanislava Fillerová Krušinová a Mgr. Vítězslava Benešová, ředitelka školy),  ve III. bloku Rybičky (tř. uč. Martina Krčmáriková) a Žabky (tř. uč. Bc. Milena Novotná). Zdravá a chutná jídla vaří dětem kuchařky Zdeňka Zrůbková a Božena Procházková, o bezproblémový chod školy a školní kuchyně se starají Věra Tepříková a Hana Geislerová. Čistotu v budově i na zahradě udržuje Pavla Pokorná, Lucie Kudrfalcová a Pavla Křepelová.  
Děti se po prázdninách těšily do školky na kamarády, u nově příchozích dětí probíhal pomalý adaptační proces. 
Při srpnové vichřici, která se prohnala městem, nezůstala beze škod ani školní zahrada. Tři zlomené stromy již byly odstraněny, dva výrazně poškozené stromy se po poradě s odborníkem odstraní v nejbližších dnech. Rovněž polámané nosné konstrukce pro popínavé rostliny čeká generální oprava. Bez několika stromů však zahrada nezůstane dlouho. Na podzim nás čeká výsadba nových stromků společně s rodiči a příznivci školy k oslavě 3O. výročí otevření nové budovy MŠ. A děti už mohou od začátku školního roku „jezdit“ na zahradě v novém dřevěném autě, nejčastěji zatím „jezdíme“ na výlety do Prahy.

PLAVÁNÍ – 1. SKUPINA (18.9.)
Patnáct plaváčků zahájilo výuku v plavecké škole v Jindřichově Hradci 18.9. Svoje předplavecké a plavecké dovednosti budou zdokonalovat v deseti lekcích.
 
VÝSTAVA ZVÍŘAT SVAZU CHOVATELŮ (20.9.)
Také letos jsme dostali pozvání od místního Svazu chovatelů na výstavu drobného zvířectva. Na výstavě měly děti možnost vidět, kolik různých podob, barev a velikostí můžou mít králíci, slepice holubi nebo kačeny.
 
JABLOŇOVÁ SLAVNOST (24.9.)
S dopoledním programem Stromy nejen na našich zahradách aneb Jabloňová slavnost  přijelo do naší mateřské školy  občanského sdružení Ekodomov z Prahy.
Slavnost začínala pohádkou o jabloni a jejích kamarádech. Pohádka byla nejen zábavným, ale i vzdělávacím úvodem k následujícím aktivitám. Děti obcházely stanoviště, kde se dozvídaly informace o potřebách a životě stromů, prohlédly si žížaly a další obyvatele půdy pomocí lup a digitálního mikroskopu napojeného na televizní obrazovku, třídily a přiřazovaly ovocná semínka, zahrály si na „mraky“ – pomocí houby nosily vodu ke kořenům rostlin, vyrobily papírové jabloňové květy. Naučili jsme se „jablíčkový taneček“. Dozvěděli jsme se, co je to moštování, děti pak mošt s pomocí pohádkového zahradníka připravily a ochutnaly.
Celý týden probíhaly „jablíčkové“ aktivity ve všech třídách. S dětmi jsme v okolí školky vyhledávali a pojmenovávali ovocné stromy a jejich plody, upekli jsme  jablečný koláč a štrúdl, při tvořivých činnostech děti vytvářely různými technikami ovocné stromy a košíky s ovocem, hráli jsme hry rozvíjející dětské vědomosti a dovednosti – pohybové, řečové, rozumové, sociální atd. Učitelky zahrály dětem pohádku Ježek a jabloň, děti se staly aktivními účastníky pohádky – pomohly ježkovi vyřešit záhadu, naučily se ježkovu říkanku a myší taneček.
 
ZOO JIHLAVA (11.10.)

PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM LESNÍČKEM
V rámci tohoto projektu vyjely děti také do Zoologické zahrady v Jihlavě. Kromě prohlídky výběhů a pavilonů zvířat čekal na děti v ZOO skřítek Lesníček s naučným programem. Děti mu pomáhaly třídit listy a plody k jednotlivým stromům, lámaly si hlavy s různými hádankami, potěžkaly si jelení a srnčí parohy, pohladily si pravou medvědí kůži i živého australského ježka Denise. Chladné počasí, které nám na výlet moc nepřálo, děti pro spoustu zážitků nestihly vnímat. Odpočinek byl pro děti zajištěn v herně, která vypadala jako pravá pirátská loď.
 
SPOLEČNÉ HRY SE ŠKOLÁKY
Nejstarší předškoláci se i letos vypravili na návštěvu do základní školy. Jejich starší kamarádi pro ně se svými učitelkami připravili hry ve školní tělocvičně. Děti si prověřily svoje fyzické dovednosti a odvahu při zdolávání překážkové dráhy. Děti se také podívaly do školních tříd, prohlédly si učebnice a práce dětí, naučily se od školáků nový taneček.
 
HRAVÁ NĚMČINA
Do „výuky“ německého jazyka se letos přihlásilo 24 dětí. Hravá němčina se vyučuje v mateřské škole za podpory projektuInterkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů. Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR.
 
TLUČE BUBENÍČEK (18.10.)
V mateřské škole se v tento den otřásala okna. Byl tu pořádný rámus. Přijeli k nám totiž   Lukáš Vídenský a Jiří Pejša s programem „Svět bubnů“, který je součástí projektu „Tluče bubeníček“. Cílem je zejména ukázat, jak prospěšné, krásné a obohacující je zahrát si sám. Všichni zúčastnění dostali možnost hrát na buben a pocítit tak jeho kouzlo doslova na vlastní kůži. Šlo o hru a zábavu s prvky muzikoterapie, tvorbu jednoduchých skladbiček a práci s jednoduchými dobře známými motivy dětských písniček. Děti si také zazpívaly a zatančily.
Bubny jsou nejstarším nástrojem hudebním, ale také nástrojem lidské komunikace. Zjistili jsme, že hrát na ně může úplně každý. Bubnování dokáže uvolnit stres a napětí, navodit pocit radosti a pohody. Společný prožitek sdružuje celou skupinu. Ale co je nejdůležitější - bubnování s Lukášem a Jiřím nás prostě bavilo.
 
NA HÁJOVNĚ U PAVLIŠŮ (22.10.)
Také letos jsme v podzimních měsících pilně sbírali kaštany a žaludy, kterými každoročně zpestříme jídelníček lesní zvěři. Plody jsme předali osobám nejpovolanějším - lesníkům Pavlišovým. Za pomoc a starostlivost o lesní zvěř pozvala Ing. Pavlišová děti na hájovnu. Tam jsme si prohlédli zvířátka z jejich hospodářství a dva lovecké psy. Obora s daňky se nám tentokrát ztrácela v mlze, a tak se nám je nepodařilo ani zahlédnout. Zklamání však rychle vystřídala zvědavost. Paní Pavlišová pro nás připravila zajímavé ukázky s úkoly a vyprávěním. Na terase hájovny na nás čekala výstava přírodnin a trofejí. Děti se je pokusily poznat a pojmenovat. K tomu se dozvěděly nejrůznější informace a zajímavosti ze světa stromů, rostlin i zvířat.
Cestou jsme se zastavili v království samorostů manželů Tůmových. Tady se ke slovu dostala naše fantazie a představivost. Prošli jsme areál se samorosty a povídali jsme si o tom, co nám připomínají. Některé nápady stály opravdu za to.
 
DIVADLO MÁMA A TÁTA (25.10.)
Tentokrát nám herci Divadélka Máma a Táta přivezli do školky vtipnou a zároveň poučnou pohádku Kouzelný zvoneček. Hodná víla nadělila do vínku Kubovi kouzelný zvoneček, který dokáže splnit tři přání. A jak s nimi Kuba naložil? Věnoval je třem lidem, které tak zbavil jejich trápení. Ti mu za to pomohli získat princeznu, do které se zamiloval.
Pohádka nám připomněla, jak je důležité mít srdce na pravém místě a přátele, kteří si dokážou pomáhat.
 
PŘÍBĚHY SKŘÍTKA MEDOVNÍČKA A DALŠÍ VYPRÁVĚNÍ O PŘÍRODĚ
Návštěva jihočeského spisovatele Jana Lebedy v naší školce začíná zpravidla jednoduchou otázkou: Děti, víte, co je to vlastně příroda? Děti věděly a všechny nápady a své zkušenosti hned panu Lebedovi pověděly. On jim za to vyprávěl příběhy o přírodě, zvířatech a skřítcích Medovníčkovi a Barvínkovi. Společně s dětmi objevoval v pohádkách poučení. Pobavil nás vtipnou pohádkou o včelím žihadle, které se chtělo stát králem. Jaké tady bylo poučení? Každý má dělat to, co umí a k čemu byl stvořený. A ten, kdo dobře poslouchal a taky trochu přemýšlel, mohl na závěr získat krásný obrázek skřítka Medovníčka. Pohádkové knihy mohli rodiče dětem v mateřské škole zakoupit a kdo koupil, nelitoval. Odnesl si domů knihu s věnováním a společné foto dítěte s panem spisovatelem.
 
PODZIMNÍ AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA POZNÁVÁNÍ OKOLNÍ PŘÍRODY
Sova Hedvika  nás  pozvala  na  naučnou  přírodovědnou  stezku. Tam děti sledovaly čistotu vody v různých vodních zdrojích (potok, mokřady, studánka), poznávaly život ve vodě i v jejím okolí. Učili jsme se poznávat některé rostliny, stromy a keře rostoucí v okolí potoka a mokřadů. S vodou a dalšími materiály jsme prováděli různé experimenty, hráli pohybové a poznávací hry, rozvíjeli jsme v rámci tématu tvořivé i jazykové dovednosti. Děti se dozvídaly o zásadách ohleduplného chování k přírodě i o škodlivosti některého lidského počínání na životní prostředí.  
Sledovali jsme proměny a barvy podzimní přírody, podzimní počasí a další charakteristické jevy a znaky podzimu. Pojmenovávali jsme stromy, keře, plody, sbírali jsme přírodniny, které jsme ve školce využili k tvořivým a poznávacím činnostem. Dětské práce z přírodnin vyzdobily prostory školky. Přírodniny jsme využili také při cvičení, při hrách venku, k jednoduchým experimentům, kterými si děti lépe osvojovaly nabyté poznatky o podzimu a podzimní přírodě.
Vypravili jsme se za ovocnými stromy, pozorovali jsme podzimní úrodu v zahradách. Ovoce a zeleninu jsme poznávali všemi smysly, malovali jsme je, modelovali atd., o podzimních plodech jsme četli pohádky, učili jsme se písničky, tanečky, říkanky.
Seznamovali jsme se také s obyvateli zahrad, na školní zahradě jsme některé z nich pozorovali, hledali jsme stopy života různých obyvatel (pavučiny, myší cestičky v trávě, krtince, hnízda aj.)
Nezapomněli jsme ani na bylinky, které rostou na záhonech naší školky, ale i v okolní přírodě. Prohlédli jsme si je, přivoněli, některé ochutnali, připomněli jsme si jejich jména. Ochutnávali jsme bylinkové čaje, namíchali jsme si koktejly bylinkových vůní.
 
ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Adventní čas ve školce znamená zejména spoustu her, vyprávění o zvycích a tradicích spojených s tímto obdobím, dětského tvoření, zpívání a těšení. Třídy a další prostory zkrášlily dětské práce, adventní věnce a stromečky s ozdobami, které byly také dílem dětí z MŠ. Školka voněla jehličím, svíčkami a vánočními perníky. Také maminky se přidaly a děti tak mohly obdivovat krásné perníkové chaloupky a s klidem, že je neprožene perníková bába, ochutnávat voňavé perníčky. Perníkové čerty, anděly a Mikuláše napekly a ozdobily se svými učitelkami děti z II. bloku, nejmladší děti si perníky zkusily alespoň ozdobit. 
Do adventního období patří také jeden pro děti dost významný svátek. V tento den za nimi do školky přichází sv. Mikuláš se svým doprovodem. Děti se těšily, ale také se tu a tam objevily obavy. Mikuláš chválil i káral, ale nakonec nadílku dostaly všechny děti. Určitě pomohly také písničky či básničky připravené pro Mikuláše, anděla i čerta, krásné výtvory dětí, které ozdobily celou školku. S mikulášským nadělováním nám tento rok pomohli rodiče – paní Fialová, Kotulánová a pan Karpíšek.
Také letos jsme se sešli a společně zazpívali vánoční koledy s kamarády ze základní školy.
Konec roku 2013 jsme v mateřské škole oslavili 20. prosince vánoční besídkou a nadílkou. Oslavy vyvrcholily zpíváním u vánočního stromu na náměstí Míru. Zpívání koled a vánočních písní jsme zahájili zvonkovým průvodem. Po společném zpívání si veřejnost mohla prohlédnout dětské práce na výstavě v městském muzeu.
 
V NOVÉM ROCE
Po dvoutýdenních vánočních prázdninách se děti zpátky do mateřské školy určitě těšily. Vždyť na ně kromě kamarádů čekaly ve třídách nové hračky, se kterými si před prázdninami nestačily vyhrát. Navíc se mohly pochlubit svými vánočními dárky, a tak byla v každé třídě přehlídka nejrůznějších hraček a nového oblečení. Předškolní děti připravily hned první den po vánočních prázdninách pro kamarády ve školce průvod tříkrálový, ale protože ozdobenou královskou korunu měli všichni, počet králů se ve školce zvýšil. V každé třídě jsme si společně s nimi zazpívali.
 
ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Nejen zpěvu a výtvarným činnostem se předškoláci v lednu věnují. Před blížícím se zápisem do základní školy si děti opakují všechny znalosti, které získaly nejen v mateřské škole. Znalostí a dovedností je dlouhý seznam a my dětem držíme palce, ať se jim ve škole líbí. K zápisu do ZŠ šlo letos z mateřské školy 26 dětí.
 
SEZNÁMENÍ S BACILEM CECILEM (28.1.)
Četné průzkumné studie prokazují velkou kazivost zubů u dětí, která je dána nesprávnou technikou, opomíjením čištění zubů a odklady návštěv zubního lékaře. 
A že čištění zubů není žádná hračka, o tom se přesvědčily děti z naší mateřské školy při přednáškách o zubní hygieně se studentkou třetího ročníku zubního lékařství na Karlově univerzitě Martinou Terberovou.
Pomocí příběhu o zubním bacilovi Cecilovi si děti spočítaly zoubky v ústech, prohlédly si skutečné pomůcky na vyšetření zubů v zubní ordinaci, na zvětšené maketě zubů si nacvičily správnou techniku čištění. Hlavně čistit, čistit a čistit, pak se zubních bacilů nemusíme bát. Správný postup si děti hned procvičily pomocí svých kartáčků.
Projekt přednášek sponzoruje firma Curaprox. Jeho cílem je přinést dětem přímo do škol informace o onemocnění chrupu, možnostech jejich prevence, o správné výživě a ústní hygieně a přístupnou formou děti naučit správným návykům provádění ústní hygieny.
                                                                      
ZA ZVĚŘÍ DO LESA (29.1.)
Třídy rybiček a žabiček z naší mateřské školy vydaly do blízkého lesa nakrmit zvířátka. Po svačince jsme se dostatečně oblékli a vyrazili na cestu. Venku foukal studený vítr, který štípal do tváří, ale ani ten nás neodradil od cesty. Přibližně po půl hodině chůze jsme dorazili k okraji lesa, kde jsme pod stromy položili dobroty, které děti donesly z domovů. Byly to především tvrdé rohlíky a chléb, kaštany, žaludy, mrkev, jablka, řepa, ale i oves, kukuřice a seno.
Chvíli jsme tiše pozorovali les v zimě a také jestli vůně z naší nadílky nepřivolá nějaké zvířátko. To se nám nepoštěstilo, zato jsme mohli pozorovat jejich stopy ve sněhu a sledovat trasu, kudy nejspíš běžela.
Dětem se výlet velice líbil a odcházely s dobrým pocitem, že mohly pomoci zvířátkům v době, kdy nemají příliš možností si opatřit potravu sama.
 
JAK ŽIJÍ SOVY A DRAVCI (5.2.)
I přes letošní mírnou zimu nezapomínají děti na ptáčky a zvířata ve volné přírodě. Pravidelně doplňují zrní a semínka do krmítek na školní zahradě, o lesních zvířatech, sovách a dravcích si povídaly při setkání s Ing. Libuší Pavlišovou v mateřské škole. Mladší děti si zopakovaly názvy lesních zvířat, a jak jim v zimě lidé pomáhají, starší děti se zaměřily na sovy a dravce.
 
NĚMECKÝ JAZYK V MATEŘSKÉ ŠKOLE (17.2.)
Posledních šest let se děti hravou formou seznamují v mateřské škole s německým jazykem. Jedná se o aktivity v rámci mezinárodního projektu mezi ČR, Rakouskem a Slovenskem „Interkulturního vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“ – „Interkulturelle Bildung fűr Kinder, Schűler und Pädagogen“. Tak jak se učí u nás děti německy, tak se na druhé straně hranice učí děti ve školkách českému a slovenskému jazyku. Do projektu je zapojeno 11 mateřských a základních škol v Jihočeském kraji a každá škola má i svou partnerskou školu v Rakousku. Naše mateřská škola má partnerskou školku v obci Thaya a v loňském roce byly naše děti u nich dvakrát na návštěvě a letos v jarních měsících přijedou rakouské děti do školky k nám. V letošním roce tento projekt končí.
Jazykovědci tvrdí, že nejvhodnější čas pro osvojování cizího jazyka je mezi třetím a pátým rokem života. Pak už se mozek nachází ve stadiu výstavby a nervy se začínají propojovat. Všestranná podpora výuky jazyků v útlém věku podněcuje tvorbu nervových synapsí a přispívá k maximálnímu využití intelektuálního potenciálu. Děti, které vyrostly ve vícejazyčném prostředí, bývají prokazatelně flexibilnější a výkonnější ve svém vnímání. A dokáží se také naučit další jazyky mnohem snadněji než děti, které vyrostly pouze v jednojazyčném prostředí. Jazyková výuka navíc skýtá dobré možnosti pro mezikulturní učení. Už nejmenší děti se prostřednictvím písniček a příběhů dozvídají mnoho o kultuře jiné země. To lze považovat za ústřední část vzdělání v globalizovaném světě.
Každé dítě, které se naučí jakýkoliv cizí jazyk v útlém dětství, získávají do dospělosti dar vnímat cizí jazyk jako něco pozitivního, co rozšíří jejich komunikační možnosti
Velmi nás těší, že Městské kulturní středisko pokračuje v našich krocích při poznávání jazyka našich sousedů a navazuje na naši práci zde v mateřské škole. V zasedací místnosti městského úřadu se každé úterý od 15,45 koná další hraní s německým jazykem.  
S novými znalostmi se děti navštěvující hodiny „Hravé němčiny“ v MŠ rodičům pochlubily na ukázkové hodině německého jazyka 17. února.

MASOPUSTNÍ KARNEVAL VE ŠKOLCE (18.2.)
Jako každoročně v únoru ani letos nechyběl v mateřské škole maškarní karneval. Rej masek začal už od rána, protože děti si masek chtěly užít co nejdéle. Princezny, čerti, spidermani, čarodějnice nebo roztomilá zvířátka a další masky byly k vidění 18. února ve všech třídách. Nezapomněli jsme a šli i letos podívat se, jaké masky si připravily do masopustního průvodu slavoničtí senioři. Děti průvod doprovodily až na náměstí.
 
DIVADLO V MŠ – ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI (19.2.)
Jak se správně chováme v divadle, si děti vyzkoušely při divadelním představení pohádky Zvířátka a loupežníci aneb O Jankovi a jeho zvířátkách. Jednu z nejznámějších pohádek bratří Grimmů zahrálo dětem v mateřské škole Divadlo Kapsa Andělská Hora. Veselá a svižná pohádka plná písniček pobavila všechny diváky.
 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „OHRYZEK ARNOŠT“ (7.3.)
Páteční dopoledne 7. března strávily děti ze tříd Rybičky a Motýlci ve spolkovém domě. Navštívily vzdělávací akci pořádanou Místní akční skupinou Jemnicko o.p.s. v rámci projektu „Program rozvoje venkova“. Hrdina divadelního představení ohryzek Arnošt s pomocí zahradníka Hrušky, popeláře Kontíka a dětí našel svůj domov v kompostu. Chvíli mu trvalo, než pochopil, že tak je to správné. Po skončení představení se děti podívaly pomocí lupy a kamery co a kdo je součástí kompostu, napodobovaly pohyb některých droboučkých živočichů žijících v půdě, třídily odpad a pomocí hmatu určovaly obsah kouzelných pytlíků s přírodním materiálem. Organizátoři akce dětem nabídli zdravé občerstvení – ochutnali jsme jablečný a rakytníkový džus, pochutnali jsme si na domácím švestkovém koláči a perníku.
 
MÓDNÍ TRENDY V ZŠ (7.3.)
Nejstarší děti si zpříjemnily i páteční odpoledne návštěvou základní školy. Děvčata z kroužku „Módní trendy“ nás pozvala na téměř muzikálové vystoupení plné načančaných princezen.
Paní Hana Nováková a jejích 15 princezen nás svým představením plným známých písní přenesly d o kouzelné pohádkové říše. A my jsme při tom mohli obdivovat krásné kostýmy, které si pro své vystoupení připravily.
 
SÝKORKA MODŘINK A CESTOVÁNÍ VODNÍ KAPKY KATKY (27.3. / 30.4.)
Děti si nejlépe osvojí takové dovednosti, vědomosti a návyky, které jsou spojené s prožitkem, které si samy vyzkouší v nejrůznějších činnostech. Do mateřské školy za námi přijely lektorky z centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia, které pro děti v MŠ připravily dva vzdělávací programy. Děti se hravou formou seznámily nejen se sýkorkou, ale i s dalšími ptáky naší přírody, zjistily také, jak se rodí nový ptáček, kdo se o něj stará, co mu chutná a proč ptáci mohou létat. Součástí programu byly také ukázky fotografií, skutečných ptačích hnízd, vajíček, pírek. Program byl obohacen o pohybové, smyslové a tvůrčí aktivity. O vodě v přírodě, o svých proměnách a dobrodružném putování světem vyprávěla dětem vodní kapka Jára. Příběh obohacený o jednoduché pokusy, pohybové a dramatické prvky dětem přiblížil koloběh vody a jeho důležitost pro všechny živé organismy.
 
DIVADÉLKO MÁMA A TÁTA – Hurá na černokněžníka (3.4.)
Divadélko Máma a Táta přivezlo dětem do MŠ pohádku plnou legrace, napětí a písniček. Zlý černokněžník uvěznil ve svém doupěti krásnou princeznu Kristýnku. Ale princ za vydatné pomoci dětí Kristýnku zachránil a pohádka tak měla opět šťastný konec.

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
I. blok (10.4.)
Ve čtvrtek 10.4. 2014 děti z mateřské školy a to třídy Kuřátek a Oveček navštívily městskou knihovnu. Paní knihovnice Lenka Lanczová nachystala pro děti nepřeberné množství dětských knih a leporel. Pověděla dětem, jak se knihy půjčují, jak se k nim máme chovat a co všechno v nich najdeme. Nakonec jim přečetla některé říkanky a básničky. Dětem se v knihovně moc líbilo, vyprávěly, jaké knihy mají doma a které by si půjčily. TAK MAMINKY, VEMTE SVÉ RATOLESTI A HURÁ DO KNIHOVNY!
 
II. a III. blok (11.4. a 25.4.)
Knížky nás provází celým životem. Jsou zdrojem informací, poučení a zábavy, dokážou nás povzbudit, rozesmát i rozplakat. Dávají nám možnost přenést se do pohádek či vzdálených světů a prožívat nejrůznější dobrodružství. Poznáváme v nich lidské vlastnosti a díky příběhům se naučíme rozpoznávat dobro a zlo. Knížka je náš přítel…
V měsíci dubnu jsme navštívili městskou knihovnu, kde jsme naslouchali vyprávění paní Lenky Lanczové o knížkách, děti společně poznávaly úryvky a ilustrace známých pohádek, poslechly si krátký příběh, který jim paní knihovnice přečetla. Děti vyprávěly o knížkách, které čtou doma, o oblíbených pohádkách a příbězích. Knížky si pak mohly prohlédnout. Každý si vybíral podle toho, co ho nejvíc zajímá.
 
UKLIĎME SVĚT! (16.4.)
Také letos jsme se vydali „uklízet“ svět v rámci celosvětové akce pod názvem Clean up the World – Ukliďme svět! Smyslem této akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, k aktivnímu postoji. Počasí nám moc nepřálo, ale my jsme i přesto vyrazili na naučnou přírodovědnou stezku, kde každoročně napravujeme bezohledné chování některých lidí k místu, kam si často chodíme hrát, kde se učíme, kde můžeme odpočívat a těšit se z krás přírody. Často nás překvapí, co všechno jsou lidé schopni v přírodě odhodit. Tentokrát nás ale překvapilo také to, že odpadků jsme nasbírali „pouhé“ dva a půl pytle.
U školky na děti čekala odměna – obří fotbalový míč, ve kterém si mohly zaskákat. „Skákací míč“ nám zapůjčila v rámci svých sponzorských aktivit společnost E.ON.
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (16.4.)
Školku navštívili převážně rodiče s dětmi, které zanedlouho začnou do mateřské školy docházet pravidelně. Děti se zapojily do her, rodiče si prohlédli třídy a další přilehlé prostory, dostali základní informace o podmínkách pro přijetí dítěte do MŠ, o škole, o adaptačním procesu atd. V období zápisu podalo žádost o přijetí dítěte 14 rodičů.
 
KOUZLO JARA VE ŠKOLCE I V PŘÍRODĚ
Ve všech třídách si povídáme o jaru, o tradicích spojených s velikonočními svátky, tvoříme, hrajeme hry, také se trochu učíme, zpíváme a tancujeme. Dětské práce na téma jaro a Velikonoce zdobí celou naši školku.
 
ZPÍVÁNKY ZDRAVÉ 5 (24.4.)
„Zpívánky Zdravé Pětky“je vzdělávací program nadačního fondu Albert. Tento program plný písniček o zdravé výživě je určený dětem z mateřských škol. Písničkové pásmo je doplněno interaktivními praktickými úkoly, aby si i ti nejmenší otestovali a obohatili své znalosti, jak správně jíst. S lektorkou Zdravé Pětky Blankou Musilovou jsme poznávali ovoce a zeleninu podle vůně a chuti, třídili jsme potraviny na „nezdravé“ a zdraví prospěšné, zatančili jsme si a zazpívali, připravili jsme společně zdravou svačinku. Děti při těchto činnostech rozvíjely smyslové a estetické vnímání, osvojovaly si správné návyky a vědomosti v oblasti zdravého stravování.
 
HRAJEME SI S POHÁDKOU (6.5.)
Tuto hudební pohádkovou show představilo dětem ze slavonických škol Divadlo Slunečnice. V představení zazněly známé písně z pohádek a dětských filmů. Písničky nenechaly malé i velké diváky v klidu a divadelní sál se tak postupně proměnil na taneční parket.

DEN MATEK (21.-23.5.)
V květnu jsme do školky pozvali rodiny dětí u příležitosti Dne matek. Ve všech třídách jsme s maminkami oslavili jejich svátek. Děti si pro ně opět připravily milá vystoupení, která vykouzlila na tvářích diváků úsměvy, ale i slzy dojetí. Maminky také dostaly od svých ratolestí vlastnoručně vyrobené dárky a přáníčka.
 
VÝLET ZA POHÁDKOU (26.5.)
V pondělí 26.5. jsme se vypravili do Jindřichova Hradce na představení  divadla Věž z Brna – Včelí medvídci. Po brzké svačince jsme se poskládali do autobusu a vydali se na cestu, na které se k nám přidali kamarádi z mateřské školy ze Starého Města. V Hradci jsme byli o něco dříve a museli jsme čekat na ostatní diváky. Čekání jsme si zpříjemnili dobrotami, které nám maminky na cestu přibalili. Ze začátku jsme byli trochu zklamaní. Stalo se, že včelí medvídci nečekaně odcestovali, a proto nám divadlo Věž přivezlo náhradní pohádku Káťa a Škubánek. Představení se nám ale nakonec líbilo a spokojeně jsme odjížděli domů. Cestou zpět jsme přemýšleli, kam asi Včelí medvídci odcestovali. Někteří přemýšleli tak usilovně, až z toho usnuli.
 
KŮZLATA U MÍCHALŮ (27.5.)
S jarem přichází také čas zrození a mláďat. Markétka Šimánková a její děda p. Míchal nás pozvali na zahradu, kde na děti čekalo spoustu roztomilých kůzlátek. Krmili jsme je bezovými, javorovými a akátovými větvičkami, zasmáli jsme se jejich veselému dovádění. K maminkám kozám se však děti přibližovaly jen opatrně a s respektem.
 
DĚTI SLAVILY SVÁTEK (4.6.)
MDD jsme oslavili na zahradě MŠ. Školní zahrada byla pro tento den krásně nazdobená a na děti v jejích prostorách čekaly zábavné úkoly. Děti do kouzelné zahrady vstoupily strachovým tunelem, pak uklízely v květinové zahrádce – odpad roztřídily a uložily do kontejnerů, při skládání barevných obrázků využily víčka od PETlahví. Cestou jsme nakrmili hladového žabáka, který hlídal vstup do zadní části zahrady. Tam jsme si vyzkoušeli kotoučkový slalom, závody na koních, skákání v pytlích i chytání ryb. Zajíci jsme pomohli nasbírat šišky, aby měl v zimě čím topit. V ježibabí chýši jsme staré Kordule pomohli uvařit kouzelnou bramboračku. Pavučina nás od Korduliny chaloupky dovedla až k duhovému pokladu, který hlídal obrovský pavouk Ferda. Barevné drahokamy jsme třídily do připravených pokladnic. Využili jsme také skluzavku, houpačky, svezli se vláčkem i autem. Pak už jen zbývalo přejít lávku přes krokodýlí řeku, prolézt obří stonožkou, ulovit medaili a zatančit závěrečný taneček s obručí i bez. Na konci samozřejmě nechyběla závěrečná sladká tečka.
Děkujeme rodičům paní Nevrklové, Trifanové, Špringerové a Zabloudilové za pomoc při organizaci oslavy.
 
ČESKO-RAKOUSKÉ HRY V NAŠÍ MŠ (4.6.)
Školku navštívili děti, rodiče a zaměstnanci KG Thaya, místostarosta města SlavoniceIng. Hynek Blažek.
Děti a jejich doprovod z Rakouska ředitelka školy přivítala, seznámila je s programem. České a rakouské děti se pak společně vydaly plnit pohádkové úkoly připravené na školní zahradě: prolézaly strachovým pytlem, stavěly obrázky z barevných víček, krmily hladového žabáka. Vyzkoušeli jsme podzemní telefony, jezdili s kotoučky slalomem o závod, závodili na dřevěných koních, házeli šiškami, skákali v pytlích, lovili ryby, vařili polévku s čarodějnicí, po pavoučím vlákně jsme se dostali k pokladu, který střežil hrozný pavouk, a ten jsme vrátili do královské pokladnice. Překonávali jsme krokodýlí zátoku a nalovili ryby pro královský stůl. Na závěr jsme se učili tanec s obručí.
Pak jsme se přesunuli na blok Vodní svět, kde bylo pro děti  a dospělé připraveno občerstvení.
Ve třídách probíhalo společné hraní dětí, rakouské děti si vyzkoušely „neznámé“ stavebnice a skládanky a české děti se snažily svým novým kamarádům ukázat, jak se dají využít. Během těchto her dětí a diskuze rodičů se tiskla i pamětní trička. Každé dítě si natisklo své vlastní dle výběru. Hlavním motivem byla sova, která provází i program naší školky.
Po ukončení těchto aktivit jsme se všichni přesunuli před naší MŠ k pamětnímu stromu, kde jsme si nejprve předvedli, co již obě strany znají (básničky, písničky) a potom jsme společně udělali kruh. Zahráli jsme si Kolo kolo mlýnský a předali jsme si dárečky.
Všechny děti i paní učitelky dostaly na závěr čokoládové medaile a sovu – symbol vzdělávání v naší MŠ.
Společný rozlučkový kruh – oficiální poděkování. My jsme zapojili rozlučkovou říkanku, po které se naše děti vydaly podat ruku i rakouským učitelkám na rozloučenou. Na závěr jsme ještě udělali společnou fotografii.
 
TŘÍDNÍ VÝLETY
 
Motýlci a Včelky
11. června se vydali Motýlci a Včelky autobusem na výlet do Mutné. Po příjezdu už na ně na zastávce čekal jejich spolužák Jeník Kudrna se svou maminkou a sestřičkou Aničkou. Na zemědělské usedlosti u Kudrnů děti strávily krásné dopoledne plné zábavy. Hledaly čokoládový poklad, vyzdobily celý průjezd křídovými kresbami, skákaly na trampolíně, závodily na kolech a různých odstrkovadlech, pochutnávaly si na jahodách ze zahrádky, na frgálech, které pro ně napekla spolu se svými dětmi maminka Kudrnová, a opekly si na ohýnku buřty. Potom nakrmily slepice, prohlédly si ovečky a odvážní se pomazlily s pejsky Bártem a Maggie.
 
Žabky a Rybičky
Přesto, že byl pátek 13., do nového dne nás přivítalo krásné letní počasí a my jsme vyrazili na závěrečný výšlap na Bejčkův mlýn. Cesta lesem přes Strážný vrch byla příjemná, děti si na „hmyzí stezce“ zahrály na mouchy a na mravence, které jsme také pozorovali v mraveništi. Posledním úkolem bylo vylézt na žebřík a rozhlédnout se, jestli nenajdeme sladkou odměnu. Děti v dálce zahlédly perníkovou chaloupku, ale místo perníků nakonec mlsaly želé brouky a pavouky. Po svačině jsme došli na Bejčkův mlýn. Tam jsme navštívili „Domácí ZOO“. Z bezpečné vzdálenosti jsme si prohlédli pštrosa a rohatého kozlíka, zato oslíci hned přiběhli k dětem a nechali se pohladit. Pobavily nás rozpustilé kozy s kůzlaty a morčata, obdivovali jsme nejrůznější druhy drůbeže a ptáků. Zvířátkům děti přinesly spoustu dobrot.
 
Ovečky a Kuřátka 18. 6. 2014
Celý týden jsme se seznamovali s hmyzem, který potkáváme při pobytech venku. Zaměřili jsme se na mravence, jsou malincí jako my, všude vlezou jako my, ale hlavně drží spolu a navzájem si pomáhají. Děti si zahrály na mravenečky, plnily úkoly a na konci výpravy hledaly poklad. Cesta byla označená červenou stuhou, tak se děti nemohly ztratit. Úkoly byly ukryté ve velkých bílých obálkách. Vytoužený poklad v podobě bonbónů, medailí s mravencem a malý dárek je potěšil. „Mravenčí výpravu“ dětem připomínaly červené stuhy přivázané na batůžkách.
 POMÁHÁME
Celý školní rok jsme sbírali plastová víčka. Ta jsme průběžně odváželi do Dačic 21letému Lukáši Tůmovi, který je po mozkové obrně upoután na invalidní vozík. Díky víčkům, které rodiny našich předškoláků nasbíraly a přinesly do MŠ, bude Lukáš o krůček blíž k získání nového vozíčku.
Společně se nám podařilo nasbírat 6 plných pytlů.
 
NEJSTARŠÍ PŘEDŠKOLÁCI SE PROHÁNĚLI NA KOLECH
Předškoláci trénovali ve středu 18.6. na dopravním hřišti v Jidřichově Hradci svou spanilou jízdu na kolech. Nejprve si  osvojili znalost základních dopravních pravidel  pro cyklisty a chodce.  Dozvěděli se,  jak má vypadat správně vybavené kolo a  vhodné  oblečení  a proč je důležité používat  bezpečnostní  cyklistickou přilbu. Své  vědomosti si poté vyzkoušeli  přímo na silnicích dopravního hřiště, kde všichni v rolích cyklistů obstáli na výbornou.  Dopoledne to bylo jak příjemné tak naučné a všichni odjížděli do školky spokojeni. Věříme, že nové poznatky jistě využijí při prázdninovém dovádění.
 
MUZEUM 20. století
Ve středu 25. 6. děti ze II. a III. bloku MŠ navštívily nově otevřené Muzeum 20. století umístěné v bývalé sýpce. Průvodkyně paní Duchoňová jim ochotně vysvětlila, k čemu sloužily věci, které jsou zde k vidění a z jaké jsou doby. Brzy úlohu průvodce převzal její syn Lukáš, který také dochází do naší školky. Ten dětem předvedl, jak funguje vláčkodráha z minulého století, děti se od něj dozvěděly, k čemu sloužila plynová maska, jak fungují některé zbraně, proč jsou zde ostnaté dráty a co se odehrává na černobílých fotografiích.
 
VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Se svými programy děti vystupovaly na MěÚ u příležitosti vítání slavonických občánků, v kulturním domě na oslavách MDŽ a 35. výročí otevření kulturního domu ve Slavonicích.
 
A ZASE SE LOUČÍME S DALŠÍMI BUDOUCÍMI ŠKOLÁKY
Rok utekl jako voda a my jsme se loučili s dalšími budoucími školáky. V tomto školním roce jich bylo 22. Kromě prožitků a zkušeností, které si v sobě ponesou do života, si z mateřské školy v tento poslední den odnášeli také upomínkovou knížku s veselými příběhy opičáků Hupa a Hopa. Zatím je budou číst se svými rodiči, prarodiči nebo staršími sourozenci, ale zanedlouho už to zvládnou sami. A nám nezbývá, než všem popřát zdárné zahájení školní docházky, a také hodně úspěchů a radosti na další životní cestě.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign