logotyp
Login

Školní rok 2014 - 2015

Také se Vám zdá, že prázdninové měsíce jsou nejkratší v roce? Utečou tak rychle, že  máme opět září a s ním začátek nového školního roku. Do mateřské školy Slavonice přišlo letos sedmnáct nováčků, převážně do třídy Oveček. Pomalu si zvykají na pobyt ve školce bez rodičů. Děti, které už do školky chodily, se zase musejí pochlubit kamarádům, co všechno o prázdninách viděly a zažily. A tak by měly mít učitelky alespoň tři hlavy, aby mohly všechny zážitky v klidu vyslechnout.

ČŠI V NAŠÍ MATEŠSKÉ ŠKOLE (16. – 22.9.)
Hloubková inspekce v mateřské škole proběhla třetí týden v září, kdy se na pět dní do mateřské školy přesunulo 5 pracovníků ČŠI. Předmětem inspekční činnosti byla kontrola celého zařízení a jeho funkčnosti, včetně hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou.

Po pěti dnech byla inspekční činnost ukončena s tím, že Mateřská škola Slavonice dostala nejvyšší možné ocenění: Příklad dobré praxe.

PŘEDŠKOLÁCI V PLAVECKÉ ŠKOLE
Dvanáct nejstarších předškoláků v září zahájilo předplaveckou průpravu v bazénu v Jindřichově Hradci. Pohyb ve vodě i pod vodou a plavecké dovednosti si osvojovali v deseti lekcích pod vedením učitelek plavecké školy.

VÝSTAVA ZVÍŘAT (19.9.)
I tento rok do naší mateřské školy dorazilo pozvání od ZO ČSCH Slavonice na tradiční výstavu drobného zvířectva. V chovatelském areálu jsme viděli králíky, holuby a drůbež. Dětem se asi nejvíce líbili ušatí a hebcí králíci, kohouti a velké husy vzbuzovali respekt, ukřičené křepelky a chocholaté slepice nás naopak pobavily.

KOJENÍ – ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA (20.9.)
Renata Kudrnová, DiS. – pracovnice laktační poradny uspořádala v mezinárodním a konferenčním a vzdělávacím centru Institut Slavonice výstavu na téma „Kojení – zdravý start do života“. Na této výstavě si návštěvníci mohli prohlédnout také obrázky našich dětí, které vyprávěly o kojení, dětech a maminkách. Ve školce jsme si povídali o narození dítěte, o potřebách malého človíčka, co všechno se musí naučit. Děti  vyprávěly svoje zážitky a zkušenosti s mladšími sourozenci. www.spokojenarodina.estranky.cz

VODA KOLEM NÁS / HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY (3.10.)
Kde všude můžeme najít vodu, o koloběhu vody v přírodě a závislosti člověka, živočichů i rostlin na vodě jsme se dozvěděli v jihlavské ZOO. Společně jsme „vysázeli“ nový les (tvořivá aktivita), povídali jsme si o podmínkách růstu rostlin. Děti se pak společně se ztraceným štěňátkem Uhlíkem podívaly za zvířátky do ZOO, do lesa a na statek. Dozvěděli jsme se, co jedí, kde bydlí. Na konci nás čekala procházka zoologickou zahradou. Nejvíce nás pobavily opičky, které nám „zazpívaly“ a předvedly neuvěřitelné pohybové dovednosti.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE (7.10.)
Podzim je zase tady a sním přišlo i naše už tradiční setkání se staršími kamarády v základní škole. Paní učitelky se svými žáčky pro naše budoucí školáky připravili opět velmi zajímavý, naučný i zábavný program.

Nejdříve jsme se podívali do první třídy. Tam se prvňáčci pochlubili svými novými učebními pomůckami,vědomostmi a dovednostmi, které získali za uplynulý měsíc. Některé úkoly jsme si vyzkoušeli a s pomocí starších kamarádů jsme je zvládli na jedničku. A abychom věděli jak taková jednička vypadá, napsali nám jich školáci do svých pracovních sešitů hned několik. Paní učitelka Mgr. Lada Joklová stejné pracovní listy rozdala i našim předškolákům, aby si mohli psaní  jedniček také procvičit.

Následovaly netradiční sportovní hry v tělocvičně. Připravila je pro nás paní učitelka Mgr. Vendulka Kuklová, holky a kluci ze třetích tříd. Při cvičení a soutěžení s PET lahvemi jsme si užili spoustu prima zábavy a legrace. Budoucí školáci i tady ukázali, že se ničeho nebojí, a že zvládnou i to, co jejich starší kamarádi. Školáci všem vydatně pomáhali a je třeba všechny pochválit za férové a ohleduplné jednání při společném hraní.

NĚMČINA HROU
Německý jazyk si letos hravými aktivitami osvojuje šestnáct dětí.

PODZIMNÍ VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ
Barevný podzim si mohli rodiče a veřejnost prohlédnout na výstavě dětských výtvarných prací na chodbách školky a v informačním středisku na náměstí  Míru.

MOŠTOVÁNÍ
V tomto podzimním čase sklidily děti z II. a III. bloku úrodu jablek na školní zahradě a vydaly se s ní do moštárny k panu Krulovi. Pozorovaly zde celý proces moštování a nakonec si na zdraví prospěšném nápoji všichni pochutnali. Malí „zahradníci“ nezapomněli ani na nejmladší kamarády z I. bloku a o vitamíny v tekuté podobě se s nimi rozdělili.

POHÁDKA O DRAKOVI (24.10.)
Do školky za námi opět přijelo oblíbené Divadélko Máma a Táta, které dětem zahrálo pohádku O drakovi. Táta s mámou dětem vyprávěli příběh o přátelství draka Drobka a Honzy, kteří se spolu vydali do světa za dobrodružstvím a za princeznou. A co v tom světě objevili? Že je stejně nejlíp doma u mámy, která umí péct ty nejlepší a nejvoňavější buchty na celém světě. Veselá pohádka nás opravdu rozesmála, ale s Honzou a jeho kamarádem jsme zažili i napínavé chvilky. S pomocí dětí však všechno dobře dopadlo. Taky jak jinak – pohádky ani jinak dopadnout nemůžou.

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Na pondělí 10.11. pro nás a žáky základní školy MěKS připravilo v sále kulturního domu pohádku O dvanácti měsíčkách. 

ŽIVOT U VODY A VE VODĚ
Vzdělávací program pro děti připravilo občanské sdružení Hamerský potok z Jindřichova Hradce.

První část programu: PLŽI (11.11.)

Děti se hravou formou seznamovaly se zástupci plžů, s jejich vzhledem, způsobem života atd. Dozvěděli jsme se např., že plži nemají tělo, ale zato mají jednu nohu. Vyzkoušeli jsme si, jak se jim po jedné noze „šlape“, a už je nám jasné, proč se říká, že je někdo pomalý jako šnek. Prohlédli jsme si ulity místních i cizokrajných plžů, skládali jsme obrázky šnečků, poslouchali pohádku o šnečkovi Honzíkovi, který poznával další příbuzné a kamarády ze své říše. Šnečky jsme si také vymodelovali. Děti byly pozorné, dokázaly vyprávět svoje zkušenosti a vědomosti o plžích, drobné úkoly splnily na jedničku. Za to dostaly omalovánku vodního plže. Na celé naše společné povídání o plžích dohlížela africká plží slečna Vlastička (oblovka žravá).

Druhá část programu RYBY (25.11.)

Na začátku celého povídání byl jeden malý neveselý rybníček. Ten však pod rukama dětí postupně ožíval. Při stavbě rybníčka jsme se naučili pojmenovat některé zástupce vodních obyvatel, poznat je podle charakteristických rysů, poznali jsme další živočichy a ptáky, kteří se v blízkosti vody zdržují. Ani tentokrát nechyběla pohádka. S kapříkem Petříkem a pstruhem Puntíkem jsme prožili napínavý příběh, který nám současně přiblížil život ryb. Na závěr jsme si udělali výstavu „úlovků“ – papírové rybičky si děti vybarvily.

KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ?
V mateřské škole proběhlo preventivní screeningové vyšetření zraku dětí. Vyšetření provedli zdravotničtí pracovníci zařízení Prima Visuz, o.p.s. pomocí speciální vyšetřovací videokamery PlusoptiX. Už i malé poruchy vidění mohou dítěti způsobit nemalé obtíže (zhoršená orientace v prostoru, zvýšená námaha a únava očí aj.), časné odhalení oční vady zvyšuje šance na její úspěšnou léčbu. O vyšetření svého dítěte mělo zájem 15 rodin.

PODZIMNÍ ČAS
Děti ani letos nezapomněly na pomoc lesním zvířatům pro nadcházející zimní období. Při dopoledních vycházkách podzimní přírodou sbíraly kaštany, které po usušení odevzdaly lesníkům.

ZIMA UŽ ZAČÍNÁ, ČERTI LEZOU Z KOMÍNA
Podzimní aktivity ve třídách postupně přecházely k zimním tématům. Přestože sv. Martin letos sníh nepřinesl, o zimě a zimních svátcích se mluvilo ve všech třídách. Co nám nedopřála příroda, nahradila dětská fantazie a činnosti s dětmi, které si paní učitelky na každý den připravovaly.

MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ (5.12.)
V tento den naši školku navštívil sv. Mikuláš se svým doprovodem – andělem a čertem. Tato trojice je každoročně očekávána s radostí, ale i s obavami. Aby nás mohl Mikuláš s andělem pochválit, pilně jsme pracovali, tvořili, poslouchali a vyprávěli si pohádky, hráli hry, zpívali si a tancovali... Když přišel ten očekávaný den, Mikuláš chválil, ale i káral, pak děti recitovaly a zpívaly a tak nakonec Mikuláš s andělem a dokonce i krásná čertice byli spokojení a odměnili všechny děti malým dárkovým balíčkem. Poděkování patří paní Hilenkové, Zelenkové a Matějů, které se letos ve školce role Mikuláše a jeho doprovodu ujaly.

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK
Pořádalo ji Informační centrum Slavonice. Děti (Včeličky a Motýlci) se svými učitelkami vyrobily krásné ozdoby z PET lahví – materiálu, který by jinak skončil v odpadcích. Naším cílem není ani tak výhra, jako inspirace ke zdobení vánočních stromků z obyčejných věcí, které nám jsou všem dostupné.

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ (8.12.)
V pondělí 8. prosince celým druhým blokem překrásně zavoněly vánoční perníčky, které pro děti napekla paní M. Karpíšková. Děti si vybíraly z široké nabídky lákavých tvarů a zdobily je polevou podle vlastní fantazie. Nazdobené perníčky si na Vánoce odnesly domů.

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ – Expedice světozor (9. 12.)
V této tvořivé dílně paní J. Školaudyové jsme si vyzkoušeli enkaustické malování - malování horkým voskem. Děti touto výtvarnou technikou vytvářely krásná  originální přáníčka. 

Vzdělávací program byl zaměřený na rozvoj tvořivosti, představivosti a estetického vnímání, zdokonalování jemné a hrubé motoriky a osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ v kostele Nanebevzetí Panny Marie (16.12.)
Vánoční čas je časem očekávání a setkávání, pro děti hlavně těšení se na dárky. Čekání si v mateřské škole krátíme nejen hrami a vyráběním drobných dárků pro své blízké, ale hlavně zpíváním koled. Proto jsme s radostí přijali pozvání učitelek základní školy na společné setkání dětí nižšího stupně a mateřské školy v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po krátkém úvodu pana faráře o tradicích a smyslu vánoc si děti při zvuku varhan zazpívaly několik koled a prohlédly si interiér kostela. Koledy jsme nakonec zpívali i při zpáteční cestě do školky.

VÁNOCE VE ŠKOLCE A PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ
Poslední předprázdninový den jsme si s dětmi opravdu užili. Od rána školkou zněly vánoční koledy a poté i nadšené výkřiky a smích dětí, které ve všech třídách rozbalovaly nové hračky, společenské hry, stavebnice, pomůcky pro výtvarné a badatelské činnosti atd.

Odpoledne jsme se už tradičně sešli u vánočního stromečku na náměstí. Koledami a básničkami o Vánocích jsme se snažili vánočně naladit svoje blízké i celé město. Na akordeony naše zpívání doprovázeli žáci dačické ZUŠ. Všem lidem na náměstí popřál příjemné prožití vánočních svátků také pan starosta Ing. Blažek, zástupci o.s. Volba pro Slavonicko a MěKS Slavonice, kteří zajišťovali organizaci celé akce.

NOVÝ ROK 2015 A TŘI KRÁLOVÉ
Po vánočních prázdninách na děti ve třídách čekaly nové hračky a pomůcky, které jsme si před Vánocemi nestačili pořádně užít.

Na děti ve třídě Motýlků a Včelek čekala sladká odměna a diplom od města Slavonice za účast v soutěži o nejkrásněji nazdobený vánoční stromek na náměstí Míru v adventním čase.  

Nový rok nám také přinesl dlouho očekávanou sněhovou nadílku, a tak jsme konečně mohli vyrazit ven se sněhovými kluzáky.

6. ledna zněl školkou zpěv tří králů – Kašpara, Melichara a Baltazara: My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám... Písničkou popřáli králové štěstí a zdraví do nového roku všem dětem a zaměstnancům ve školce. Krále i jejich početnou družinu zdobily krásné vlastnoručně vyrobené královské koruny.

TECHNICKÁ DÍLNA v MŠ - Expedice světozor (12.1.)
V polovině ledna ve školce hořelo a vznášely se horkovzdušné balóny. Nebojte se, žádná škoda nevznikla – naopak, získali jsme s dětmi nové zkušenosti a poznatky. Druhý díl vzdělávacího programu Expedice Světozor tentokrát představil dětem i pedagogům jednoduché a snadno pochopitelné fyzikální pokusy zaměřené na základní fyzikální vlastnosti a zákonitosti. Děti například viděly, jak snadno se dá vyrobit raketa na stlačený vzduch z plastové lahve, že obyčejné pytle na odpadky naplněné horkým vzduchem létají, fandily učitelkám při chytání vody z vyrobeného vodotrysku. Žasly, jak rychle se změní malý ohníček ve velký při dostatku kyslíku a proudu vzduchu apod. Několik pokusů s vodou a vzduchem si děti samy vyzkoušely.

JAK SE ŽIJE ZVÍŘATŮM V LESE (12.2.)
S tématem „les a lesní zvěř“ přišli za dětmi do MŠ slavoničtí revírníci manželé Pavlišovi. Společně nám povídali o lesním porostu a způsobu života lesní zvěře, vypravování doplnili množstvím obrazového materiálu, přírodnin, trofejí atd. Nezapomněli také dětem připomenout, jak chránit přírodu, jak se k ní chovat, aby nám mohla přinášet užitek i potěšení. Na závěr pro nás Pavlišovi uspořádali vědomostní soutěž, všichni účastníci byli odměněni drobnými dárky s logem Lesy ČR.

PLAVÁNÍ
Od 24. února procvičovalo své plavecké dovednosti dalších 12 dětí z naší MŠ. Skupina byla tentokrát věkově smíšená. Starší děti si osvojovaly základy plavání, ty mladší získávaly spíše základní zkušenosti s pohybem ve vodě a pod vodou. Výuku v plavecké škole zařezujeme každoročně, přispívá k otužování organismu dětí a k posilování jejich fyzické zdatnosti.

KARNEVALOVÉ VESELÍ
Druhý únorový týden jsme ve školce zasvětili karnevalu. Týdenní přípravy vyvrcholily maškarním rejem. Pro děti jejich učitelky - barevné pastelky připravily zábavné aktivity a soutěže, nechyběla ani karnevalová diskotéka. Podívaná to byla velmi pestrá. Společně tančili a soutěžili např. princezny, indiáni, Karkulka, čarodějnice, jahoda, víly, tygr, rytíři, šašci a mnoho dalších nápaditých a zdařilých masek.

DIVADÉLKO MÁMA A TÁTA (27.2.)
Rodinné divadélko z Českých Budějovic nám do mateřské školy přivezlo pohádku Strašidýlko Jaguš. S Mámou a Tátou jsme si i tentokrát užili spoustu legrace, napětí a veselých písniček.

O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH JSME NEZAHÁLELI (2.- 6.3.)
Snažíme se pro děti v mateřské škole vytvářet hezké a podnětné prostředí. V době jarních prázdnin jsme proto ve třídách Žabek a Rybiček provedli hned několik významných úprav. Třídy byly vymalovány, originální dekory jsou opět dílem Zuzany Krajčovičové. Stihli jsme také vyměnit linoleum a třídy vybavit krásným novým nábytkem. 

NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK (12.3.)
Jaro jsme přivítali veselou hudební pohádkou Nešťastný šafářův dvoreček, kterou nám ve školce zahrálo Divadlo KAPSA. V jedné malované chalupě bydlela selka se svým synkem Zápecníčkem. V chalupě i na dvorečku však bylo neveselo, protože na něm chyběla zvířátka. A tak jsme se spolu se Zápecníčkem vydali do světa. Cestou jsme potkali spoustu zvířátek, která nakonec odešla na statek a z nešťastného dvorečku byl rázem dvoreček přešťastný. V pohádce zazněly známé lidové písničky, děti si je prozpěvovaly společně s herci.

VYNÁŠENÍ MORANY (18.3.)
Paní učitelky a žáci ZŠ nás pozvali na tradiční vynášení Morany. Tímto starým lidovým zvykem jsme se společně rozloučili se zimou, veselými písničkami a říkadly jsme přivítali jaro. Při této malé jarní slavnosti jsme si s kamarády ze školy užili krásné jarní dopoledne.

CO (NE)VÍME O PLAZECH (19.3.)
V 3. části vzdělávacího programu Život u vody a ve vodě lektorka Hana Krejčová vyprávěla dětem o plazech. Najdeme je na souši i ve vodě nebo v její blízkosti. Hadi u většiny lidí budí přinejmenším respekt, mnohdy i strach. S ještěrkami jsme na tom zpravidla o něco lépe. Tato rychlá a mrštná zvířátka se před námi dokážou velmi rychle ukrýt, a tak je v přírodě zahlédneme jen velmi zřídka. Želvy se od předešlých zástupců liší především krunýřem, který kryje jejich tělo.Dozvěděli jsme se o těchto zvířatech mnoho zajímavých informací, prohlédli jsme si hadí kůži, vyhledávali jsme shodné hady podle jejich zbarvení, pojmenovávali jsme části těla ještěrky, sestavovali jsme jejich obrázky z dílů aj. Odvážnější děti si pohladily Olivera – živou užovku červenou.

VELIKONOCE VE ŠKOLCE
Svátky jara a s nimi spojené zvyky a tradice jsme si připomněli ve všech třídách. Školkou zněly jarní písničky, říkadla i velikonoční koledy, třídy a další prostory byly jarně vyzdobené. Před prázdninami si děti domů odnášely vlastnoručně vyrobená přáníčka a velikonoční dekorace.

CO (NE)VÍME O HMYZU (9.4.)
V naší MŠ proběhla 4. část vzdělávacího programu Život u vody a ve vodě – Hmyz. Hana Krejčová nás v této části programu seznámila se světem hmyzu žijícího u vody a ve vodě. Vypravování a interaktivní činnosti byly doplněny obrázky a živou ukázkou. Děti měly možnost prohlédnout si pakobylky.


KNÍŽKA JE KAMARÁD? (10., 23., 28.4.)
Ptají se udiveně děti ve školce, kde se s leporely, pohádkovými knihami, encyklopediemi, atlasy a spoustou dalších setkávají denně. O tom, co všechno v knihách můžeme najít, co s nimi můžeme prožít, jak je používat a jak s nimi zacházet, se dovídají nejen od rodičů a učitelek, ale každoročně i při jarních návštěvách místní knihovny od Lenky Lanczové. Knihovnice pro děti připravila krátké vzdělávací programy o knihách.

VÝPRAVA ZA POKLADEM (14.4.)
Žáci základní školy s paní učitelkou Mgr. Kuklovou pro nás připravili další společnou akci, která našim předškolákům napomohla získat nové vědomosti a dovednosti. Cílem společných aktivit je také odbourávání obav budoucích prvňáčků z nástupu do první třídy, seznamování se školním prostředím, se staršími kamarády a pedagogy. Všechny připravované aktivity učitelkami ZŠ a přístup školáků k mladším kamarádům si zaslouží velkou pochvalu.

Děti se při této společné výpravě za pokladem také naučily, že poklad nemusí být vždycky jen zlatý, ale že to např. může být zajímavý den strávený s kamarády, společná radost a zábava.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ZÁPIS DĚTÍ do MŠ (16.4.)
Pro rodiče budoucích předškoláčků i veřejnost jsme uspořádali Den otevřených dveří. Současně probíhal i zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2015 / 2016.  V době od 8,00 do 11,00 hodin se děti mohly zapojit do probíhajících činností, pro malé i velké návštěvníky byly připraveny hry a zábavné aktivity v zahradě školy. Také děti z mateřské školy si při plnění různých úkolů vyzkoušely svoji obratnost a zručnost. Rodiče – žadatelé o přijetí svého dítěte do MŠ – dostali potřebné informace týkající se podmínek pro přijetí nových dětí, organizace dne v mateřské škole aj., obdrželi také potřebné tiskopisy. U zápisu jsme přijali 18 žádostí.

JARNÍ VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ
Rozkvetlé jaro a velikonoční dekorace si mohli rodiče a veřejnost prohlédnout na výstavě dětských výtvarných prací na chodbách školky a v informačním středisku na náměstí  Míru.

DRAVCI A SOVY (22.4.)
Sokolníci z Českých Budějovic nám na školní zahradě předvedli několik dravých ptáků (sokola stěhovavého, raroha velkého, káně rudochvosté - Boženku, orla skalního - Bohouška), výra velkého - Kubu a krkavce - Ferdu. Výklad o těchto ptácích, o jejich výcviku, využití, způsobu života ve volné přírodě i v chovné stanici doplnili letovými ukázkami. S pomocí sokolníků si děti i paní učitelky mohly vyzkoušet, jak takový výcvik vypadá v praxi.    

PO STOPÁCH ČARODĚJNICE BIMBULY (29.4.)
Čarodějnice Bimbula vylákala na dobrodružnou jarní výpravu děti ze třídy Rybiček a Žabek. Ve třídě nám zanechala dopis a kouzelný hrnec s úkoly, které jsme prokládali čarodějným tancem. Po jejich splnění jsme se vydali městem po Bimbuliných stopách. Také cestou na Strážný vrch na nás čekaly úkoly. A protože jsme je všechny splnili, pochutnali jsme si v cíli naší výpravy na tajných a samozřejmě kouzelných zásobách, které si Bimbula ukryla na místě, kde se večer bude konat čarodějnický slet.

V PLAVECKÉ ŠKOLE
V plavecké škole v Jindřichově Hradci dostaly děti 5. května "mokrá vysvědčení".
V poslední lekci pro ně jejich trenérky připravily hry a soutěže, kde mohly ukázat, co se v předchozích 9 vyučovacích hodinách naučily. Odměnou za mnohdy nemalé úsilí při zvládání předplaveckých dovedností byla jízda na tobogánu.

UKLIĎME SVĚT! (12.5.)
Každý rok děti z naší mateřské školy v doprovodu svých učitelek, rodičů, prarodičů a dobrovolníků z našeho městečka napravují důsledky lidské bezohlednosti k prostředí, ve kterém žijeme. Plánovaný úklid Naučné přírodovědné stezky ve Slavonicích jsme museli dvakrát odložit, protože nám nepřálo počasí, ale nakonec se podařilo akci uskutečnit. Na stezku vyrazilo 71 dětí a 9 dospělých. Významné je pro nás zjištění, že v tomto našem koutku „světa“ nacházíme stále méně odpadků. Letos se vešly do dvou pytlů (přibližně 35 kg).

SVĚT HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ - Šel tudy, měl dudy (15.5.)
V průběhu hudebně výchovného pořadu jsme se seznámili s 18 hudebními nástroji. Poslechli jsme si hru na nejrůznější flétny a flétničky, klarinet, saxofony, klávesy, kytaru, violoncello, bubny, heligonku a nechyběly samozřejmě ani dudy. V úsměvném podání učitelů Základní umělecké školy ve Žďáru nad Sázavou Leoše Drahotského a Miroslavy Smékalové zazněla řada známých melodií a písniček, které jsme si společně také zazpívali.

MAMINKY MĚLY SVÁTEK
Druhá květnová neděle patří hlavně všem maminkám. V tento den slaví svůj svátek a my jsme i letos pro všechny mamky a babičky připravili vlastnoručně vyrobené dárky a malá vystoupení. Básničky, písničky, tanečky, pohádky v podání dětí diváky potěšily i pobavily. To dokazovaly úsměvy a často i slzy dojetí na jejich tvářích.   

MAMINKY A MIMINKA (22.
27. a 29.5. – III.,II. a I. blok)
Pracovnice laktační poradny, ale hlavně maminka Renata Kudrnová si s námi ve školce povídala o tom, jak se má miminko u maminky v bříšku, o jeho narození, jak se o miminko musíme před i po jeho narození starat, co potřebuje, aby správně rostlo a bylo zdravé, jak může pomáhat starší sourozenec atd. Děti si na tento den přinesly svá miminka nebo oblíbené plyšáky, a tak si mohly vyzkoušet, jak miminko chovat, aby bylo spokojené, jak vyměnit plenu, jak z šátku uvázat pohodlný pelíšek pro děťátko, aby mohlo být u maminky, i když má plné ruce práce.

PTAČÍ HNÍZDA(26.5.)
Ze všech volně žijících zvířat se můžeme nejčastěji setkat právě s ptáky. Na jaře se k nám ze svých zimovišť vracejí tažní ptáci, stavějí a upravují hnízda a začínají hnízdit. Ptáci jsou při stavbě hnízd neuvěřitelně nápadití. Suchá tráva, větvičky, mech, bláto a peří jsou pro stavbu a maskování hnízda všude v dosahu.
Na naučné stezce jsme pletli ptačí hnízda z trávy, listí a větviček, naslouchali jsme zvukům přírody, zaposlouchali jsme se do ptačího zpěvu, pozorovali jsme ptáky i jiné drobné obyvatele naší přírody. Také jsme se trochu učili a sportovali, ale hlavně jsme si společně užili krásné jarní přírody.

POVÍDÁNÍ O ŘECE (27.5.)
Kateřina Poledníková – zástupkyně společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. – přijela do naší školky se vzdělávacím programem, který byl zaměřený na poznávání zvířat žijících v naší lokalitě ve vodě a její blízkosti, zejména pak na vydru říční, která je řazena mezi silně ohrožené druhy. Děti měly možnost aktivně se zapojit a ukázat své vědomosti. Nejlépe si vedly při poznávání zástupců „ptačí říše“. Názvy zvířat a nabyté poznatky si můžeme připomenout s obrázkovými pexesy. Kromě nich děti dostaly od paní poledníkové mapky „Vydří stezky“ a pozvání na procházku krásnou přírodou kolem řeky Dyje.

SFÉRICKÉ KINO (28.5.)
Mezinárodní den dětí jsme oslavili tentokrát trochu netradičně. Pozvali jsme děti do kina, které za námi přijelo do mateřské školy. V nabídce byly dva pohádkové příběhy. Film „Tajemství stromů“ nám umožnil prohlédnout si svět očima malých brouků, spolu s beruškou Dolores a svatojánským broučkem Michaelem jsme cestovali zázračným světem přírody. Druhý příběh „Kaluokahina – Začarovaný korálový útes“ nás zavedl do hlubin oceánu. Dobrodružný děj se odehrál u korálového útesu ohroženého okolním děním a lidmi, vyprávěl nám o jeho zachráncích – pilounovi Jakeovi a rybičce Mrňousovi.
Při projekci filmu na kupoli sférického kina měli diváci možnost nejen se dívat, ale byli doslova vtaženi do děje a prostředí příběhu. Pro děti i paní učitelky to byl nevšední zážitek.
Před školkou na děti čekalo další překvapení – obrovský „skákací“ fotbalový míč. Děti tak ze sebe mohly po delším klidném sezení v kině vydat  přebytečnou energii.

KONCERT v ZUŠ (5.6.)
Budoucí školáci z naší mateřské školy navštívili ZUŠ ve Slavonicích, kde se nám představili členové dětského pěveckého sboru Piccolo a nejmladší muzikanti, kteří nám zahráli několik skladeb na klavír a flétnu. Naši předškoláci mohli při malém vystoupení obdivovat jejich pěvecké a hudební dovednosti. Patří mezi ně i děvčátka „školkou povinná“ – Hedvika Dvořáková, Elen Joklová, Viktorie Mrtvicová.

DEN DĚTÍ S Lesy ČR (9.
a 10.6.)
Lesní správa Český Rudolec připravila pro děti soutěžní dopoledne, kde si naši předškoláci mohli prověřit své vědomosti a zručnost. Celá akce probíhala v krásném prostředí na farmě manželů Pavlišových a v království samorostů manželů Tůmových.
Po slavnostním přivítání a zahájení soutěžního dopoledne jsme se s chutí pustili do připravených úkolů. Děti si vyzkoušely házení kroužky na kolíky a míčem na koš, rybolov a ruské kuželky. Střelba ze vzduchovky a lukostřelba pro ně byly nevšední a mnohdy úplně novou zkušeností. Na jednom ze stanovišť si děti ověřily své znalosti přírody. Po sportovních výkonech nám pořádně vyhládlo, a tak jsme si u Tůmů upekli buřtíky, občerstvili jsme se a načerpali novou energii. Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků a rozdávání cen těm nejlepším. Za vynaložené úsilí však nakonec dostaly malou odměnu všechny děti.
Občerstvení a ceny dětem věnovaly Lesy ČR, s.p. , soutěžní aktivity pro ně připravili Libuška a Václav Pavlišovi, pomáhaly jim maminky Kamila Kučerová a Nataša Duchoňová. Počasí bylo skvělé, soutěžní aktivity zábavné a perfektně připravené, děti a paní učitelky byly nadšené. Bylo to prostě báječné dopoledne.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ (16.6.)
V úterý 16. června 2015 odjelo 25 nejstarších  dětí  z mateřské školy na dopravní  hřiště do Jindřichova Hradce. Absolvovaly vzdělávací program zaměřený na porozumění dopravním situacím, se kterými se mohou setkat v roli chodce, spolujezdce, cyklisty nebo cestujícího v dopravních prostředcích.
V první části shlédly výukový  film, kterým je provázela kamarádka Anička. Ta jim názorně ukázala, jak správně přecházet přes silnici a jak se vyvarovat nebezpečných situací. Zkušený instruktor děti seznámil se základními dopravními značkami a pravidly pro chodce a cyklisty.
Ve druhé části výuky si děti prakticky procvičily jízdu na kolech podle značek a světelných signalizací.  Vyzkoušely si i železniční přejezd a bezpečné přecházení přes silnici.
Děti si touto zábavnou formou vštěpují zásady bezpečného chování na silnicích a získávají tak potřebné návyky důležité pro jejich bezpečnost.  Vzdělávací  dopravně výchovné programy mají  významnou roli při snižování počtu nehod dětí předškolního věku na našich silnicích.

NA KOLE I PĚŠKY VŽDY BEZPEČNĚ
Akce se konala v rámci stejnojmenného projektu, který finančně podpořil Jihočeský kraj.Děti se seznámily s pravidly silničního provozu, s tím, jak má být správně vybavené kolo, naučily se jak ošetřit drobná zranění a připomněly si význam některých dopravních značek. Tuto akci zorganizovalo pro děti ze slavonických škol město Slavonice ve spolupráci s Policií ČR, Petrem Kaplanem a SZŠ J. Hradec.

SLADKÉ PŘEKVAPENÍ - aneb Jak se peče školka
Podle dětí je naše školka velká, hezká, barevná, veselá, hravá, zábavná, čistá atd., ale nikoho nenapadlo, že může být i sladká. Velikánský dort, který byl dokonalou kopií naší školky, pro děti a zaměstnance naší MŠ nechaly upéct Petruška Bílá s maminkou. Petruška půjde po prázdninách do první třídy a my jí všichni přejeme klidný začátek, radost z nových kamarádů i učení a samozřejmě hodně jedniček.

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU a loučení s budoucími školáky (30.6.)
Školní rok jsme zakončili veselou show kejklíře Vlasty Dobiáše. Budoucí školáci si domů odnášeli kromě humorných zážitků z tohoto představení také pamětní pohádkovou knížku, kterou si už zanedlouho budou umět sami přečíst.
Starší děti dostávaly „soví vysvědčení“ a náhrdelník z korálků poznání. Jednotlivé korálky získávaly v průběhu celého školního roku za svou aktivitu při poznávání okolního světa.
 

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign