logotyp
Login

Školní rok 2016 - 2017

V tomto školním roce máme zapsáno 91 dětí rozdělených do šesti tříd – Ovečky, Kuřátka, Včelky, Motýlci, Rybky a Žabky. Začátek školního roku je ve znamení návratu dětí z prázdnin do běžného každodenního režimu a příchodu nováčků. Mateřská škola je však bezpečné místo, oáza klidu v dnešním uspěchaném světě, a tak nemusejí mít obavy ani děti, ani jejich rodiče.
Na starší děti čekalo po prázdninách překvapení v podobě nové interaktivní tabule, s jejíž pomocí zažijí spoustu nového poznání, hravého učení i zábavy.
Ve druhém školním týdnu začal kurs předplavecké výchovy v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Základy plavání si bude v plavecké škole osvojovat 23 dětí.
Mateřská škola se zapojila do rakousko – českého projektu BIG ATZ5, pro zájemce je připravená hravá výuka německého jazyka, aktivity s dětmi v cizím jazyce povede Mgr. Vítězslava Benešová.
Během letních prázdnin se vybílila školní kuchyně a další provozní prostory, na školní zahradě proběhla údržba a ošetření dřevin, dosázení trvalek a bylinková zahrádka má nové dřevěné hrazení.
 
POZNÁVÁME OKOLNÍ SVĚT SE SOVOU HEDVIKOU
Začátek školního roku u nejstarších předškoláků proběhl bez problémů. Děti od začátku dobře zvládaly běžné každodenní činnosti a aktivně se zapojovaly i do všech her, které pro ně připravovaly jejich učitelky. V naší školce však dětem připravuje nejrůznější aktivity a úkoly ještě někdo jiný. Je to sova Hedvika, která nás provází celým školním rokem a pomáhá nám poznávat okolní přírodu ve všech ročních obdobích. V polovině září doputoval do tříd rybiček a žabek první soví dopis, který nás pozval na naučnou stezku. Hledali jsme vodu, kterou potřebujeme všichni k životu. Našli jsme ji v potoku, v mokřadech a ve studánce. Sledovali jsme její čistotu, všímali jsme si také okolní přírody. Do školky jsme si přinesli žaludy, kaštany, houby, barevné listí, trávu, jablka, šípky… Při podrobnějším zkoumání jsme zjistili, že voda je i v rostlinách a plodech. Voda je zkrátka všude kolem nás.
 
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA (17.9.)
Český svaz chovatelů ve Slavonicích každoročně pořádá výstavu drobného zvířectva. Pozvání jsme dostali i my, a tak jsme se vypravili za zvířátky. A bylo na co koukat. Zpravidla se dětem nejvíc líbí sametoví králíci, ale tentokrát se velké pozornosti dětí těšila i malinkatá kuřátka křepelky japonské.
Spolupráce s místními spolky přispívá k obohacení naší vzdělávací nabídky. Děti mají možnost setkávat se s lidmi z našeho městečka, poznávají jejich práci a zájmy.
 
SOVÍ POŠTA DORAZILA K MOTÝLKŮM A VČELKÁM
Celým rokem nás provází sova Hedvika a její přátelé z lesa. Jsou našimi průvodci při poznávání přírody a okolního světa. Krásné slunečné dny v září jsme využili k delším výpravám po naší naučné stezce. Našim cílem byly vodní zdroje. Pozorovali jsme rostliny a drobné živočichy žijící v jejich blízkosti i ve vodě. Vodu jsme  z potoka a mokřadů nabrali do sklenic a přinesli do školky. Na pozorování jsme se vybavili obrovskou lupou. Různými experimenty jsme si přiblížili některé vlastnosti vody a koloběh vody v přírodě.
 
BILDUNGSKOOPERATIONEN IN DER GRENZREGION – BIG ATCZ5
Evropský projekt BIG ATCZ5 podpořen přeshraničním programem Interreg AT-CZ V-A funguje i v dalších obcích a městech v regionu Dolní a Horní Rakousko, Vídeň, v Jihočeském a Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. V rámci tohoto projektu v naší MŠ probíhají vzdělávací aktivity, které jsou určeny nejen dětem, ale i dospělým. Děti si hravou formou osvojují nejzákladnější komunikaci v němčině a přirozeně se seznamují se zemí našich sousedů. Připravujeme společná setkání s partnerskou školou (projektové dny s různým tematickým zaměřením - multikultura, příroda, polytechnika, umění, zdravý životní styl ad.), návštěvy zajímavých míst na naší i rakouské straně.
 
ŠKOLÁCI UČÍ PŘEDŠKOLÁKY (30.9.)
Konec září se vydařil, počasí bylo téměř letní, a tak jsme se opět sešli s prvňáky a jejich paní učitelkou Mgr. Kuklovou, tentokrát na dopravním hřišti. Starší kamarádi nám pomohli s přípravou na jízdu na koloběžkách a kolech, vybavili nás cyklistickými helmami, vysvětlili základní pravidla, poučili nás o bezpečné jízdě a přecházení vozovky. Připravili pro nás několik dopravních situací, které jsme museli vyřešit - chodci na přechodu pro chodce i na okraji vozovky, překážky a práce na silnici apod. Za pohodovou jízdu bez nehody dostali naši předškoláci originální vlastnoručně zhotovené magnetky s obrázkem školy, které pro nás vytvořili druháci s paní učitelkou Mgr. Noskovou.
 
ŠKOLKA BEZ ELEKTŘINY (10.10.)
Město Slavonice opravovalo v některých ulicích města elektrické rozvody. Týkalo se to i naší MŠ, proto jsme byli nuceni omezit provoz (od 6,00 do 15,00 hod) i počet dětí v mateřské škole (15).
 
VOŇAVÁ TAJEMSTVÍ
Podzimní čas přináší nejen krásnou a inspirující přírodu a hry, které k tomuto období patří, ale také rýmu, kašel, nachlazení a jiné neduhy a bolístky. S dětmi v tomto období sklízíme úrodu z naší bylinkové zahrádky, bylinky poznáváme všemi smysly, povídáme si o jejich využití a účincích na naše zdraví. Z nasušených bylinek pak mícháme léčivé čajové směsi, které děti darují svým blízkým ve vlastnoručně vyrobených krabičkách zdobených originálními dětskými kresbami. Světem bylinek nás také provází bylinkoví skřítci. Jejich příběhy nás seznamují s názvy a účinky některých známých bylinek, ale také v nich najdeme poučení a zábavu.
 
NA SVATÉHO MARTINA (11.11.)
Na první sníh se těší snad všechny děti. Letos svatý Martin opravdu na bílém koni přijel, a tak jsme si užili první sněhové nadílky. Ve školce jsme si vyprávěli příběh o sv. Martinovi, o zvycích, které jsou spojeny s tímto svátkem. Hráli jsme hry, soutěžili jsme, zpívali a tančili. Školku ozdobily první sněhobílé vločky, které děti tiskaly, malovaly, stříhaly z papíru.
 
PRINCEZNIČKA NA BÁLE POZTRÁCELA KORÁLE… (listopad)
Děti – Rybičky nacvičily krátké představení o princezně, která poztrácela na bále své korále, a Honzíkovi, který jí místo perlového náhrdelníku přinesl korále bramborové. Se svým divadelním představením se předvedly ve všech třídách. Nejmladší děti byly nadšené a dožadovaly se pokračování. Herce měli z takového úspěchu velkou radost, a tak se jistě můžeme těšit na další pohádky.
 
DIVADÉLKO MÁMA A TÁTA - ČERTOVSKÁ POHÁDKA (24.11.)
Koncem listopadu začínají ve školce přípravy na veledůležitou návštěvu sv. Mikuláše a jeho doprovodu. K tomuto období také neodmyslitelně patří pohádky. Jednu veselou čertovskou nám v naší mateřské škole zahráli Máma s Tátou. S čertem Václavem a andělem Františkem jsme se naučili čertovská a andělská pravidla a dozvěděli jsme se, co všechno správný čert a anděl musí ovládat. Pohádka byla humorná, poučná, plná veselých písniček a samozřejmě - jak už to v pohádkách bývá - končila šťastně a optimisticky.
 
SNĚHULÁCI – BAMBULÁCI
Sněhu jsme si zatím moc neužili, ale i ta troška, která napadla začátkem prosince, stačila k tomu, abychom vyzkoušeli sněhové kluzáky, ufa a lopaty. A kdo nejezdil, stavěl sněhuláky - bambuláky.
 
MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ (5.12.)
Po roce nás opět navštívil laskavý Mikuláš s čertem a andělem. Mikuláš chválil, čert občas káral a anděl se na všechny andělsky usmíval. Děti přednesly pečlivě připravené básničky, a pak už se jen nadělovalo. Do mikulášských balíčků všem dětem přidali nějaké to mlsání také manželé Petr a Petra Němcovi. Poděkování patří jim i rodičům J. Cimbálníkové, K. Kučerové a P. Dufkovi, kteří si na nás udělali čas a ujali se role Mikuláše a jeho doprovodu.
 
UKÁZKOVÁ HODINA - NĚMČINA HROU (6.12.)
Pozvali jsme do mateřské školy rodiny dětí, které si od září každé pondělí hrají s německým jazykem. V letošním roce se škola přihlásila do rakousko – českého projektu BIG ATCZ5, kde jsou zapojeny mateřské a základní školy z Dolního a Horního Rakouska, Vídně a 3 krajů České republiky.
Rodiče měli možnost vidět, co se děti za 11 setkání naučily. Seznamování dětí s němčinou jsou hravé jazykové chvilky s písničkami, hrami a dalšími zábavnými činnostmi. Cílem je osvojit si nejzákladnější komunikaci pod vedením zkušené lektorky. Rodiče byli udiveni, jak děti mezi sebou komunikují, a že se jedná o účelové využití znalostí. Děti chápou to, co dělají, a umí to využít ve správné chvíli. Během odpoledne nás navštívil s kamerou i Vojtěch Trčka a tak se dá očekávat, že budeme moci shlédnout ukázku i ve slavonické televizi.
Metodická chvilka s rodiči 
Využili jsme účasti velkého počtu rodičů na této akci a společně s třídní učitelkou jsme jim představili pomůcky a techniky, které usnadní  dětem nástup do prvních tříd. Jednalo se hlavně o správný úchop tužky a manipulaci s ní po podložce, práci s dětskými nůžkami a jejich správný výběr. Připomněli jsme i držení a manipulaci s příborem. Rodiče velmi pozitivně reagovali na informace, kterých se jim touto cestou dostalo, a ubezpečovali nás, jak budou s dětmi techniky cvičit.
 
KOUZELNÝ PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
Třídy i další prostory mateřské školy se postupně plnily originální dětskou výzdobou, vánočními přáníčky a dárky pro naše nejbližší. Vlastnoručně vyrobenými ozdobami jsme ozdobili stromečky před školkou a na náměstí. Připomínali jsme si význam vánočních svátků, tradice a zvyky, které jsou s nimi spojené. Také jsme pilně nacvičovali koledy, abychom si je mohli společně s ostatními dětmi zazpívat nejprve na besídce ve školce, a pak s rodinami a veřejností na náměstí u vánočního stromu. Po vánoční besídce jsme ve všech třídách našli i nějaké to předvánoční překvapení od Ježíška, a tak nám to čekání na ty „pravé“ Vánoce lépe uteklo.
Krásné a voňavé ozdoby z včelího vosku vyráběly děti z třídy Včelek a Motýlků. Materiál a ukázku „jak na to“ přinesla do školky maminka Bauer. Zapojení maminek (i dalších členů rodin) do činností s dětmi si v naší školce velmi ceníme. Pro děti je to vždy nevšední zážitek, pro nás inspirace a pro maminky nová zkušenost a pohled na učitelskou práci z  jiného úhlu.
 
TŘI KRÁLOVÉ (6.1. 2017)
Tři králové se svou početnou družinou, s Marií, Josefem a malým Ježíškem navštívili všechny třídy, paní kuchařky, uklízečky i hospodářku, a všem písní „My tři králové“ popřáli do nového roku hodně zdraví, štěstí a dlouhá léta.
 
KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ? (9.1.)
Firma Prima Vizus, o.p.s. i v tomto školním roce nabídla rodičům screeningové vyšetření zraku dětí, které se uskutečňuje v prostorách MŠ. Vyšetřeno bylo 14 předškoláčků, cílem je přesně, rychle a spolehlivě určit dioptrické hodnoty očí dětí, a odhalit tak případně dioptrickou vadu.
 
NOVÉ VYBAVENÍ TŘÍD II. BLOKU
Chřipková epidemie a zvýšená nemocnost dětí nás ani v letošní zimě neminula. Sníženého počtu dětí jsme využili k výměně dřevěného obložení ústředního topení ve třídách druhého bloku. K novému nábytku tak přibylo nové obložení a věříme, že jsme přispěli k atraktivnějšímu a bezpečnějšímu prostředí naší školky.
 
MASOPUSTNÍ KARNEVAL  (24.2.)
Přišel čas masopustních radovánek. Tradicím a zvykům věnujeme ve školce velkou pozornost, a tak ve všech třídách paní učitelky připravovaly pro děti programy, které dětem tyto zvyky a tradice přiblížily. Uspořádali jsme také masopustní karneval. Přehlídka masek – často velmi originálních – byla opět velmi pestrá.
 
ENTENTÝKY (3.3.)
Ivan Urbánek nás zavedl do nedávné minulosti. Vyprávěl dětem, jaké to dříve bývalo na vsi u dědy a babičky. Svoje vtipné vyprávění doplnil krásnými dětskými písničkami, říkadly a rozpočítadly, které si děti mohly zazpívat a zarecitovat s ním, ale také se mohly zapojit přímo do představení.
 
BESEDA PRO RODIČE (8.3.)
s pracovnicí  pedagogicko psychologické poradny na téma: Jak rozvíjet dětské dovednosti
S Mgr. Terezou Hojnou jsme si povídali o tom,co potřebují děti ve věku 3 – 6 let, co by měli rodiče u dítěte sledovat a čemu se věnovat, jak a kdy začít s přípravou svého dítě na roli školáka, co má dítě umět před nástupem do 1. třídy... Na konci schůzky proběhly individuální konzultace.
 
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Děti ze třídy Včelek a Motýlků vystoupily se svým programem v kulturním domě. Zpívaly a tančily s velkým nasazením a svým vystoupením určitě potěšily všechny oslavence.
 
VÝLET NEJEN ZA KŮZLÁTKY (14.3.)
S příchodem jara přišly i nové možnosti, jak poznávat okolní svět a prostředí, ve kterém žijeme. A nejlépe ho poznáme, když se s ním setkáme „naživo“.
Proto jsme se vypravili  na statek do Penikova za kůzlátky, která jsme dosud znali jen z obrázků a pohádek. Paní Hana Langová s dcerou nás provedly statkem. Děti si mohly kůzlátka ve výběhu pohladit a zeptat se na všechno, co je zajímalo. 
 
BUBNUJEME V KRUHU (17.3.)
Program s prvky muzikoterapie.
Bubnovat může opravdu každý – malí i dospělí, ideálně všichni dohromady. Společný rytmus v nás rozproudil pozitivní energii, vykouzlil úsměvy na našich tvářích a všem přinesl radost a uvolnění. Pod vedením zkušeného průvodce z nás během chvíle byla sehraná bubenická skupina. Nešlo o „výuku“ bubnování, ale o zábavu a společný prožitek.
 
POVÍDÁNÍ O LESNÍ ZVĚŘI (23.3.)
O lese a lesních zvířátkách si s dětmi povídali lesní pedagogové Ing. Libuše Pavlišová, Zuzana Jebavá a Tomáš Machek – zaměstnanci Lesů ČR, Lesní správy v Českém Rudolci.
Kromě zajímavých informací nám do školky přinesli spoustu obrázků a trofejí, nechyběly ani ukázky zvuků a hlasů zvěře i ptáků, které dětem předvedl Tomáš Machek a Vašík Pavliš. V průběhu programu mohly děti uplatnit svoje zkušenosti a vědomosti. Ty se jim hodily i v závěru programu, kdy odpovídaly na otázky lesníků. Za správné odpovědi dostaly malou odměnu.
 
VÍTÁNÍ JARA (29.3.)
Obřad vynášení Moreny, nebo také Morany, Mařeny, Smrti, Smrtholky jsme si vyzkoušeli v posledním březnovém týdnu. Tuto akci už potřetí připravili žáci I. stupně ZŠ se svými učitelkami. Společně jsme se sešli u slavonického potoka, kde jsme se za zpěvu písní, přednášení říkadel a provádění rituálů společně rozloučili se zimou a přivítali jsme jaro.
 
VELIKONOCE (začátek dubna)
Velikonoce ovládly celou mateřskou školu. Zaseté obilí nám pěkně rostlo, vejce jsme barvili různými technikami, vyráběli jsme velikonoční přání pro rodiče, učili jsme se velikonoční říkadla, písně a koledy. Povídali jsme si o velikonočních symbolech, o českých zvycích spojených s tímto obdobím, některé jsme si i vyzkoušeli. Starší děti se formou vyprávění také seznámily s významem velikonočních svátků pro křesťany, s pojmenováním a symbolikou jednotlivých dnů v posledním předvelikonočním týdnu.
 
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO! (21.4.)
Cílem akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“ je zbavit okolí odpadků a přispět tak ke zlepšení společného životního prostředí!
Na velký jarní úklid našeho okolí jsme se vypravili společně s kamarády z 1. třídy základní školy. Uklízeli jsme na naučné přírodovědné stezce, kam s dětmi často chodíme poznávat přírodu a hrát si. Díky společnému úsilí 53 dětí a 7 dospělých můžeme opět trávit čas v krásné přírodě, které díky nevhodnému chování některých lidí vypadalo tak troch jako smetiště. Na přibližně třech kilometrech jsme nasbírali 3,5 pytle odpadků, jednu pneumatiku a lopatu. S jejich likvidací nám pomohl Podnik města Slavonice.
 
HÁDANKY OD VEČERNÍČKA (28.4.)
Se svými hudebními nástroji za námi opět přijeli učitelé ZUŠ ve Žďáru nad Sázavou Leoš Drahotský a Miroslava Smékalová. Poznávali jsme melodie z večerníčků a známé i neznámé hudební nástroje pocházející z různých zemí a časů. Pohádkové melodie nám oba učitelé společně zahráli na saxofony, trupky, foukací harmoniku, klávesy, buben, dudy, basu, sluneční buben, pilu, didgeridoo, chrotu a banjolele. My jsme si procvičili nejen sluch a paměť, ale také jsme si zacvičili, zazpívali a zatančili.
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Zápis proběhl v úterý 16.5. Rodiče se svými dětmi - budoucími předškoláčky navštívili třídy, zapojovali se do hry i pravidelného režimu školy. Měli možnost sledovat průběh dopoledne, reakce svého dítěte v novém prostředí i práci učitelek. Seznámili se s podmínkami přijetí dítěte a obdrželi také potřebné tiskopisy.
Tento den jsme si užili i na školní zahradě, kde děti vyzkoušely svoji zručnost a pohybové dovednosti např. při "střelbě" míčky na plechovky, házení botou do dálky, prolézání strachovým tunelem, lovení ryb,  při chůzi po úzkých lávkách a krmení hladového žabáka... Na závěr jsme si zatančili a ozdobili jsme se vlastnoručně vyrobenými květinovými klobouky nebo motýlkem.
 
POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné - pro příští školní rok se to týká dětí, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2017. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Tyto děti jsou do MŠ přijímány přednostně.
 
JARNÍ RADOVÁNÍ S MLÁĎATY (22.5.)
Ze záchranné stanice pro handicapované živočichy v Pavlově za námi do školky  přijel se svými zvířecími svěřenci sokolník a ošetřovatel zvířat František Kunc. Seznámili jsme se s ježkem Pepou, rarohem „Čadem“, kánětem Terezkou a sýčkem Filipem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých a důležitých informací nejen o zvířatech a jejich životě, ale i o chování lidí v přírodě, o mnohdy zbytečném „zachraňování“ mláďat, která pak končí na záchranné stanici.
 
ZUŠ SLAVONICE (29.5.)
Žáci ZUŠ si pod vedením svého učitele V. Burkarta připravili pro naše nejstarší předškoláky ukázku sborových písní i sólových hudebních vystoupení. Někteří účinkující byli jen o něco málo starší, než děti ze školky, ale zpívali a na hudební nástroje hráli suverénně a s radostí. Možná svými výkony motivovali naše budoucí školáky a s některými se za rok uvidíme v sále ZUŠ.
 
ZUŠ OPEN (30.5.)
S nejstaršími dětmi jsme se zašli podívat na náměstí Míru na promenádní koncert žáků dačické a slavonické ZUŠ, který se konal v rámci celostátní akce ZUŠ Open.Šlo o nejrozsáhlejší kulturní akce v historii ČR, která měla veřejnost upozornit na zásadní význam uměleckého vzdělávání. Cílem tohoto projektu bylo zdůraznění péče o duchovní stránku dětské osobnosti, zprostředkovat dětem kontakt s uměním a pěstování vztahu k němu.
 
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE (31.5.)
V rámci akce „Měsíc náborů“, kterou připravila Fotbalová asociace ČR ve spolupráci s Lesy ČR zorganizovala TJ Sokol Slavonice pro děti z MŠ a žáky 1.-2. tříd sportovní dopoledne. Na fotbalovém hřišti byly pro všechny malé sportovce připraveny různé disciplíny, které prověřily jejich zdatnost a sportovního ducha. Děti plnily úkoly s nadšením a některé jejich výkony svědčily o tom, že se mezi nimi najdou i talentovaní malí hráči, možná budoucí fotbalové hvězdičky. Nejen sportovní aktivity a jejich organizace, ale i zázemí s občerstvením byly výborně připravené. Na hřišti vládla pohoda, spokojenost a dobrá nálada. Navíc si všichni malí sportovci odnesli drobné odměny. Zaslouženě.
 
KINDERGARTEN THAYA (1.6.)
Předškoláci, kteří se v MŠ pod vedením lektorky Mgr. Benešové celoročně seznamovali s německým jazykem, navštívili kamarády z Kindergarten Thaya. Pro děti byl připraven malý kulturní program a společné hry, při kterých si procvičily němčinu. Rakouským kamarádů z partnerské školy přivezly vlastnoručně vyrobené dárky. Výlet se mohl uskutečnit díky evropskému projektu BIG ATCZ5, přeshraničnímu programu Interreg AT-CZ V-A .
SOUBOJ KOUZEL (5.6.)
Dvě čarodějnice Jaruna a Miluna potřebovaly vymyslet a vyčarovat narozeninový dárek pro princeznu. A to není jen tak. Nápadů měly hodně, ale některá kouzla se jim příliš nepovedla. Děti se dokonce musely utkat s tříhlavým drakem, který by jinak princeznu určitě slupnul k obědu. Nakonec se oběma popleteným čarodějnicím s pomocí dětí kouzlo povedlo a pro princeznu společně vyčarovaly pestrobarevný a hlavně úplně bezpečný ohňostroj.
 
VÝLET ZA POHÁDKOU (6.6.)
Vodnickou pohádku s lakotnou mlynářkou, hloupým mlynářem, hodnou Bětuškou, mazaným vodníkem a opravdovým čertem zahráli dětem v podzámčí Červené Lhoty herci Divadla Koňmo. Prohlédli jsme si okolí zámku, kde se natáčela pohádka o Zlatovlásce.
 
DEN S LESY ČR (13.6.)
Zaměstnanci Lesní správy Český Rudolec spolu s  několika maminkami a dalšími pomocníky připravili pro děti dopoledne plné zábavných, pohybových, smyslových a vědomostních her a úkolů, které prověřily zručnost a vytrvalost dětí, jejich znalosti o lese a zvěři, schopnost naslouchat, soustředit se atd. Kromě her jsme si užili i další příjemné aktivity, např. opékání buřtíků. Velký dík a uznání patří všem organizátorům.
 
TŘÍDNÍ VÝLETY
Starší děti z II. a III. bloku se i letos vypravily na návštěvu farmy v Mutišově. Pozorovali jsme krmení a dojení krav, nakrmili jsme prasata, viděli jsme také krmení telátka z lahve, selátka a telátka jsme si hladili, obdivovali jsme traktory a další techniku, sledovali jsme stáčení medu, poznávali jsme byliny, ochutnali jsme produkty z farmy...
Výlety se vydařily, počasí nám přálo a zážitků bylo opravdu mnoho.
 
DEN PRO BEZPEČÍ
Prázdniny jsou za dveřmi, proto s dětmi probíráme i možná rizika spojená s různými situacemi, které mohou v letním období nastat. Jednou z preventivních aktivit byla akce „Den pro bezpečí“, kterou pořádala Policie ČR, cizinecká policie Tábor.
Kromě besedy s policisty jsme si mohli prohlédnout i výstroj místních dobrovolných hasičů, kteří zodpověděli všechny naše otázky.
 
OBŘÍ AKVÁRIA – ČESKÉ RYBY
Nejstarší děti navštívily výstavu sladkovodních ryb, kterou ve slavonickém sklepení pod informačním centrem pořádá Rybářství Třeboň. Děti měly možnost vidět některé zástupce ryb žijících v našich rybnících, řekách a potocích.
 
LOUČENÍ S BUDOUCÍMI ŠKOLÁKY
Poslední den tohoto školního roku patřil zejména budoucím školákům. Loučení bylo veselé i dojemné. Společně jsme prožili poslední hry ve třídách, zatančili jsme si a zazpívali. Budoucí prvňáci dostali pamětní listy a knížečky plné zábavných i naučných úkolů pro předškoláky. Loučení a závěr školního roku jsme si nakonec osladili pořádným kopečkem zmrzliny.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign