logotyp
Login

Školní rok 2017-2018

Mateřská škola Slavonice otevřela ve školním roce 2017/2018 šest tříd s 95 dětmi. Pečuje o ně osm pedagogů a sedm provozních pracovnic (chůva, hospodářka, kuchařky, uklízečky). Novinkou je povinná předškolní docházka pro nejstarší předškoláky a třída dvouletých dětí s novým adaptačním programem a chůvou.
O letních prázdninách město Slavonice zajistilo rekonstrukci přístupového chodníku k budově mateřské školy a zřízení kamerového systému. Nový chodník je bezbariérový.
Nástup do MŠ je náročný pro všechny děti, každé dítě se s ním však vyrovnává jinak. Ti nejmenší potřebují čas, aby zjistili, že školka je místo zajímavé i zábavné, otevřené, vlídné, tvořivé a hlavně bezpečné. Zvládnout náročný začátek jim pomáhají paní učitelky.
Starší děti už si naplno dokážou užívat dětská přátelství i aktivity, které pro ně paní učitelky připravují. Letošní počasí na začátku září lákalo k delším procházkám, a tak jsme vyráželi do blízkého okolí města, na naučnou stezku i na dětské hřiště. Pohyb a hry venku mají příznivý vliv na rozvoj dětských vědomostí i dovedností, posilují dětskou sebedůvěru, přirozenou zvídavost, pozitivní způsob myšlení i prožívání a ohleduplný vztah k prostředí, ve kterém žijeme.

PRVNÍ VÝLETY
(září)
Na prvních výletech už byly nejstarší děti ze třídy Žabek a Rybiček. Navštívily výstavu drobného zvířectva v areálu slavonické organizace Českého svazu chovatelů (15.9.). Opět to byla pestrá a nevšední podívaná. Zúčastnily se také akce pořádané rehabilitačním oddělením dačické nemocnice s názvem „Den pro zdraví – Den plný pohybu“ (21.9.), kde si vyzkoušely různé rehabilitační pomůcky, zasportovaly si, naučily se správnou techniku mytí rukou a prohlédly a vyzkoušely si některé vybavení záchranářů. Pro děti bylo připraveno i malé občerstvení. Na závěr všichni dostali za své úsilí i malou odměnu.

PLAVÁČCI
(13.9. – 15.11.)
Žabky a část Rybiček mají za sebou první lekce předplavecké průpravy v plavecké škole v Jindřichově Hradci. Celkem je čeká 10 lekcí, v kterých si budou osvojovat a zdokonalovat své (před)plavecké dovednosti.

NĚMČINA
Každé pondělí se zájemci z řad budoucích školáků seznamují ve školce s německým jazykem. Pod vedením Mgr. Benešové se děti formou zábavných aktivit seznamují se slovy, výrazy a jednoduchými frázemi, učí se na ně reagovat a používat je. Cílem předškolního vzdělávání není naučit dítě plynule mluvit cizím jazykem, ale získat pozitivní vztah k tomuto jazyku a odbourat obavy a zábrany z mluveného projevu a komunikace.

ČTENÍ PŘED SPANÍM
(každé úterý)
Číst se dětem má. To všichni dobře víme. Pohádka „před spaním“ je v naší školce každodenním rituálem. Čtou paní učitelky, občas k nám přicházejí s pohádkovým čtením i rodiče dětí. Letos však můžou naši předškoláci slyšet pohádky také od svých jen o málo starších kamarádů ze základní školy, kteří za námi chodí se svou učitelkou Mgr. Kuklovou každé úterý. Vést děti k četbě je třeba už od raného dětství, a každá motivace ke čtení se určitě vyplatí.

S DĚTMI ZA PODZIMNÍ PŘÍRODOU
(září - říjen)
V předškolním věku je třeba podporovat zájem dětí o přírodu, rozvíjet pozitivní vztah k přírodě, probouzet chuť aktivně zkoumat a objevovat okolní svět. Našim cílem je poskytovat dětem dostatek příležitostí k přirozenému poznávání přírody. Proto mnohé aktivity probíhají z velké části venku – na školní zahradě, na naučné přírodovědné stezce a v blízkém okolí školy. Podzimní pestrá příroda nám dává mnoho příležitostí a námětů jak pro spontánní hru, tak pro objevování.
Nejstarší děti zjišťovaly např. jaké rostliny, keře a stromy najdeme na naučné stezce, jaké tvary a barvy mají jejich listy, jaká je na dotek kůra stromů a tráva, jak je to s čistotou vody v potoce, v mokřadech a ve studánce, jaké zvuky můžeme v přírodě slyšet. Není nad to – a u dětí to platí dvojnásob, si na všechno můžeme sáhnout, přivonět…
Mladší děti ve školce navštívila bylinková babička. Děti společně s ní a svými učitelkami zjišťovaly, že bylinky krásně voní i chutnají, navíc dokážou hojit, ulevovat od bolesti, dávat sílu a mnoho dalšího. Pro své blízké pak společně připravily voňavé bylinkové pytlíčky ze sušených bylinek, které jsme vypěstovali na naší školní bylinkové zahrádce.

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE
(5. - 6.10.)
V rámci projektů Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a na podporu “Šablon“ zjednodušeného vykazování se uskutečnila návštěva v naší mateřské škole. Po dva dny zde 19 učitelek a ředitelek z Pardubického kraje získávalo informace o tom, jak to u nás funguje. Ve čtvrtek se zabývaly ředitelky hlavně administrativou a v pátek probíhaly náslechy ve všech třídách. Nejmladší děti ukázaly, jak se jim podařilo zvládnout odloučení od rodičů a režim, který je tak odlišný od toho domácího, dokázaly, že už si umí uklidit hračky a společně si zacvičit. U Včelek a Motýlků se paní učitelky seznámily s voňavým tajemstvím bylinkové babičky a nejstarší děti? Ty vzaly návštěvu na naučnou stezku, kde plnily úkoly, které jim ve třídě zadala sova Hedvika. Stážistky velmi pozitivně ocenily práci naší mateřské školy a mně nezbývá než poděkovat všem zaměstnancům za velmi pěkné výkony a přátelskou atmosféru, která po celé dva dny v našem zařízení panovala. VB

POLŠTÁŘKY
Jsme rádi, když se rodiče zapojují do života školy. Samozřejmě každý podle svých možností. Každá pomoc rodičů je vítaná.
Proto bychom rádi poděkovali paní K. Rellové, která pomohla paní učitelce J. Luksové s šitím buclatých polštářků pro nejmenší děti. Děti je nejčastěji využívají k odpočinku, k pomazlení, ale také ke cvičení nebo ke společnému posezení v kruhu.

PROGRAM PRO SENIORY
(11.10.)
Setkání místních seniorů u příležitosti Mezinárodního dne seniorů zahájilo šest malých slečen z naší MŠ pod vedením M. Krčmárikové krátkým kulturním programem. Vystoupení se vydařilo a publikum bylo také výborné.

ZDRAVOVĚDA A OCHRANA NAŠEHO ZDRAVÍ
(16.10.)
O našem zdraví a jeho ochraně si děti povídaly se studentkou jindřichohradecké střední zdravotnické školy Lenkou Trávníčkovou. Kromě toho jsme si připomněli některé rizikové situace, s kterými se děti můžou běžně setkat, a také nejdůležitější zásady, jak si v nich poradit. A pro jistotu jsme se naučili ošetřit drobná poranění.

DRAČÍ LÉTÁNÍ
Pouštění draků patří k oblíbeným podzimním zábavám dětí i dospělých. Počasí a větrné podmínky byly letos ideální, a tak jsme i my vyběhli kousek za školkou na kopec a vypustili pestrobarevné krasavce na oblohu. Ve školce jsme si je pak nakreslili, vyrobili menší dekorativní dráčky z barevných papírů, učili se dračí písničky a básničky, hráli jsme hry, řešili jednoduché úkoly, četli o dracích pohádky atd. Při těchto „dračích aktivitách“ děti mohly bohatě využít svou představivost a fantazii. 

STRAŠIDELNÉ DÝNĚ
Lidé si jimi na podzim zdobí svá obydlí a zahrady. My jsme si jedno dýňové strašidlo vyřezali z dýně darované rodiči Adélky Němcové. Spolu s podzimním skřítkem, kterého s maminkou z přírodnin vytvořil Maxik Hrubý, teď krášlí školní zahradu.

POHÁDKA O ŘEPĚ
Děti ze třídy Rybiček zahrály kamarádům ze školky veselou pohádku o veliké řepě, kterou ještě doplnily dalšími říkankami a písničkami. I když měl děda celou řadu pomocníků, řepu se mu vytáhnout nepodařilo. Místo řepy se na něj z hromádky hlíny škodolibě chechtal krtek. Toho dědeček na své zahrádce moc rád neviděl. Musel ho vyhnat, než mu rozryje i ostatní záhony. Když bylo zase všechno v pořádku, dědeček s babičkou, vnučkou a zvířátky si ze samé radosti zatančili mazurku.

BYLINKOVÁ BABIČKA STÁZKA
K Rybičkám a Žabkám přišla na návštěvu babička Stázka s plným košíkem bylinek a nůší bylinkových přípravků. Dozvěděli jsme se, k čemu a jak se používají, přivoněli jsme, ochutnali jsme bylinkové čaje. Látkové pytlíčky jsme si naplnili bylinkami pro dobré spaní (směsí máty, meduňky, levandule, mateřídoušky, šalvěje atd.). Ty jsme vyzkoušeli hned po obědě při odpočinku - a funguje to :-)

MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ
(5.12.)
Rok utekl jako voda a do školky za námi opět přišla vzácná návštěva. Laskavého Mikuláše doprovázel usměvavý anděl a nechybělo ani rozpustilé čertisko. Mikuláš hodně chválil, trochu káral, a nakonec všem dětem za jejich krásné básničky a písničky nadělil ovoce a pár dobrot k tomu. 
Poděkování patří paní Kudrnové (andělce), paní Cimbálníkové (čertici) a panu Danielovi (Mikuláši) za kouzelné nadělování, manželům Němcovým za příspěvek do mikulášských balíčků pro děti.

KOUZELNÝ PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
Adélka Němcová s maminkou napekly pro Žabky a Rybičky voňavé perníčky. Rázem na nás padla předvánoční nálada. Děti si perníčky samy ozdobily polevou, a aby nám šla práce pěkně od ruky, paní učitelka přečetla pohádku O perníkovém človíčkovi. Když jsme si svá díla navzájem prohlédli a zazpívali si známé vánoční koledy, všechny perníčky jsme s velkou chutí snědli.
Celá školka zněla koledami, třídy a ostatní prostory školky byly vyzdobené vánočními dekoracemi a obrázky, které děti vytvářely se svými učitelkami. Pro své rodiny jsme vyráběli přáníčka a dárky. Vyprávěli jsme si pohádky a vánoční příběhy, seznamovali se s tradicemi, vánočními symboly a zvyky. Hráli jsme hry, povídali si o narození Ježíška.
Na vánoční besídce jsme si společně zazpívali koledy a děti z každé třídy přispěly krásnou vánoční básničkou. Zazpívat si s námi přišel i starosta města Hynek Blažek. Koledy a básně zazněly ten den ještě jednou, a to na náměstí u vánočního stromu. Společný zpěv dětí, jejich blízkých i kolemjdoucích se nesl městem, a přestože pršelo, podařilo se nám snad alespoň trochu navodit vánoční atmosféru. Na akordeony nás letos opět doprovázeli žáci ZUŠ Dačice pod vedením Evy Novákové.
Svůj program plný písniček, koled, básniček a pohádkového vyprávění předvedli seniorům děti – Rybičky.
Originálními vlastnoručně vyrobenými ozdobami jsme ozdobili také stromeček na náměstí.
Čekání na Vánoce nám zpříjemnilo Divadélko Máma a Táta pohádkou Cesta do Betléma.
Nejmladší děti – Kuřátka a Ovečky – pozvaly své rodiče a sourozence do školky na vánoční dílničku. Vyráběli společně vánoční ozdoby, dekorace, zdobili voňavé perníčky.
Děti i rodiče měli možnost ozdobit si ve školce vánoční baňky z ručně foukaného skla. Doma jim o letošních Vánocích zářily na stromečcích originální třpytivé ozdoby.
Nevšedním zážitkem pro naše děti bylo i setkání s kamarády ze základní školy a místním farářem v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po krátkém povídání o narození Ježíška jsme si společně zazpívali koledy s doprovodem na kostelní varhany, které jsme si pak mohli prohlédnout.
 
UKÁZKA „HRAVÉ NĚMČINY“ PRO RODIČE (12.12.)
Jednou týdně se skupinka dětí pomocí jednoduchých her a aktivit seznamuje s jazykem našich sousedů. Učí se němčině rozumět, učí se používat základní slovíčka a konverzační obraty z různých tematických okruhů. Co se pod vedením ředitelky školy V. Benešové naučili za první čtvrtletí, předvedli svým rodinám na ukázkové hodině v MŠ.

SEŠLI JSME SE V NOVÉM ROCE
(3. - 5.1.)
Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli v mateřské škole. Společně jsme zavzpomínali na adventní čas, na radosti vánočních svátků a prázdninových dnů, které jsme si užívali se svými rodinami. Ve školce si hrajeme s novými hračkami a pomůckami. Společně objevujeme, jak je použít, rozvíjíme s jejich pomocí svoje vědomosti a dovednosti.
První dny v novém roce jsme si také připomněli putování tří králů do Betléma. Tříkrálový průvod prošel také naší školkou. Mudrci Kašpar, Melichar a Baltazar doprovázení početnou družinou popřáli všem dětem a zaměstnancům hodně zdraví, štěstí a dlouhá léta. 

NEJ ŠKOLKA
Reakce rodičů a veřejnosti jsou pro nás jedním z ukazatelů o úrovni vzdělávání a poskytované péče dětem. Také proto jsme se zúčastnili celostátní soutěže Moravského hospodářství O NEJ ŠKOLKU. V první etapě, kde rozhodovaly hlasy rodičů a veřejnosti, jsme získali 3. místo z 82 přihlášených škol. Ve druhém kole, kde vybírala NEJ školku odborná komise z 10 nejlépe hodnocených, jsme se umístili na krásném 6. místě. 
 
VYSTOUPENÍ PRO SENIORY (17.1.)
Děti potěšily starší generaci svým „novoročním programem“ o zimě a zimních radovánkách. Odměnou jim byl srdečný potlesk a usměvavé tváře našich seniorů.
 
ČTECÍ VLAK (26.1.)
Od 0 do 99 / Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
Čtení pohádek a příběhů rozvíjí mnohé stránky dětské osobnosti, zlepšuje jejich schopnosti a dovednosti. Např. rozvíjí slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, samostatné myšlení, sebevědomí, představivost, paměť, soustředění, smysl pro humor, učí děti rozlišovat dobro a zlo, přináší všeobecné znalosti, posiluje emocionální zdraví… Kromě toho jim společná četba přináší radost a uspokojení, upevňuje vztahy mezi dětmi a rodiči, učí i úctě ke starší generaci.
V naší mateřské škole se snažíme v dětech vzbudit zájem o knížky, cílem mnohých aktivit je vychovávat budoucí čtenáře. Patří k nim i akce pořádané v rámci projektu s názvem „Od 0 do 99“. Z názvu je patrné, že má kromě budování předčtenářských dovedností také posílit mezigenerační vztahy.
V lednu jsme uskutečnili setkání s partnerskou školou Kindergarten Thaya, které bylo současně setkáním tří generací. Děti měly možnost slyšet oba jazyky při společných hrách, a pak především při dvojjazyčném předčítání pohádky „O koblížkovi“. Knížku s pohádkou i „pohádkové dospěláky“ nám přivezl Čtecí vlak.
 
ZE ŽIVOTA LESNÍ ZVĚŘE
Vzhled a způsob života zvířat žijících v okolní přírodě nám přiblížily nejen fotografie, ale i velké množství trofejí a zvukových nahrávek, doplněné zajímavým vyprávěním zaměstnanců Lesní správy Český Rudolec. O lesní zvěři nám ve školce vyprávěli revírník a lesní pedagog Ing. Libuška Pavlišová, revírník Tomáš Machek a adjunkti lesní správy Zuzana Jebavá a Ing. Denisa Křížová.
 
LEGOHRÁTKY – Od 0 do 99 (31.1.)
Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
Poslední lednový den přijeli do naší mateřské školy kamarádi z partnerské Kindergarten Thaya. Společně jsme si užili nejen Legohrátek, ale i dalších her ve třídách. Děti stavěly dle návodů i bez nich, většinou ve dvojicích či malých skupinkách. Technická zdatnost některých dětí byla obdivuhodná. Na závěr měli všichni stavitelé možnost předvést svá díla.
 
MASOPUSTNÍ VESELICE
Masopust, ke kterému neodmyslitelně patří obchůzky masek, maškarní veselice a další zvyklosti, jsme si připomněli i v mateřské škole. Děti se seznamovaly s tradicemi a symboly spojenými s tímto obdobím. Hráli jsme hry, při kterých šlo hlavně o legraci, učili jsme se rozpustilé masopustní říkanky, veselé písničky a tanečky. Přitom jsme se také trochu učili a procvičovali svoji zručnost a obratnost. Třídy jsme patřičně vyzdobili a na závěr jsme uspořádali masopustní karneval. Chválíme rodiče za přípravu kostýmů pro své ratolesti, které si tak mohly karneval náležitě užít.
Masopustní průvod i s muzikou uspořádali místní senioři a díky nim jsme měli možnost na vlastní oči vidět jednu z hlavních masopustních tradic.
 
LEGOHRÁTKY – Od 0 do 99 (2.3.)
Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
2. března 2018 jsme uspořádali další Legohrátky. Tentokrát se „Legonadšenci“ z České republiky i Rakouska sešli v sále místního kulturního střediska. Nejmladší účastnici byly necelé 2 roky, nejstarší něco málo přes 70. V průběhu pěti hodin návštěvníci vytvářeli stavby z Lega a Dupla dle vlastní fantazie i podle návodů. Kluci dávali přednost modelům aut, lodí, letadel, helikoptér, malé slečny se více zaměřily na stavebnice domečků a nejrůznější sady fantastického světa Lego Friends. Nabídka byla opravdu veliká. 
 
MDŽ (10.3.)
Hrátky s legem vystřídalo ve třídě Včelek a Motýlků nacvičování malého kulturního programu k oslavám MDŽ. Přes vysokou nemocnost v posledních týdnech se z původních dvaceti dětí nakonec vystoupení v kulturním domě zúčastnilo devět. Za svoji snahu a odvahu vystoupit před početným publikem dostaly děti od místostarosty Pavlů dort.
 
PRIMA VIZUS (16.3.)
Rodiče měli zájem o preventivní vyšetření zraku 22 dětí. Všichni obdrželi zprávu o výsledcích vyšetření, případně doporučení k návštěvě očního lékaře.
 
LIŠÁK FOKSÍK ANEB BEZPEČNĚ K CÍLI (20.3.)
Ivan Urbánek a jeho psí kamarád Foksík nás seznámili s různými dopravními situacemi, s kterými se běžně můžeme setkat. Děti si v nich zahrály, a tak si lépe uvědomily chyby, kterých se často lidé – děti i dospělí – dopouštějí. Vše bylo doplněno zvukovými vjemy, obrazovým materiálem a poučnými písničkami na dané téma.
 
DEN PLNÝ HER A JARNÍHO TVOŘENÍ – Od 0 do 99 (23.3.)
Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
V pátek 23. března jsme v naší mateřské škole využili širokou nabídku deskových a karetních her, které mají děti běžně k dispozici ve svých třídách, a pozvali jsme ke společné zábavě rodinné příslušníky, kamarády a známé všech věkových kategorií. Při hře jsme si také procvičili naše znalosti, vědomosti, matematické dovednosti, slovní zásobu, vytrvalost, paměť, smysly atd. V nabídce byla léty ověřená herní klasika, kterou dobře znali i ti dříve narození, ale i úplné novinky.
Velikonoce jsou za dveřmi, a tak jsme pro návštěvníky naší školy připravili také jarní dílničku, kde si mohli nabarvit velikonoční kraslice a vyzkoušet další tvořivé techniky k výrobě jarních dekorací.
 
VYNÁŠENÍ MORANY (26.3.)
Morana je symbolem zimy, ale také nemoci, smrti, dlouhých tmavých nocí a všeho, co lidem škodí. Její zničení – upálením, vhozením do vody nebo zakopáním do země – patřilo k jarním očistným rituálům, k symbolickému ukončení zimy a přivítání jara. My jsme měli možnost vidět a vyzkoušet si všechny tři možnosti. Tento tradiční jarní obyčej oslavující konec zimy a obnovy života v přírodě nám připomněli kamarádi ze slavonické základní školy pod vedením Mgr. Lady Joklové.

VELIKONOCE
Velikonoce neboli svátky jara jsou svátky radosti a veselí. S lidovými zvyky a symboly českých Velikonoc se děti seznamovaly ve všech třídách. Podle svých možností jsme si vyzkoušeli různorodé činnosti motivované velikonočními svátky a probouzející se jarní přírodou. Patřilo k nim zejména barvení vajíček, vysévání jarního osení, výroba velikonočních přání a dekorací, koledování s pomlázkou, veselé písničky, říkadla a hry.
 
PÍSNIČKY STARÝCH ŘEMESLNÍKŮ(13.4.)
Dětem je přijeli zahrát a zazpívat Leoš Drahotský a Miroslava Smékalová. V písničkách jsme poznávali stará řemesla, která už dnes nejsou tak běžná. Např. pastýř, kominík, kočí, bednář, mlynář, kamnář, pecař, kovář, forman, švec a další. Seznámili jsme se také s loupežnickým řemeslem, nechybělo však poučení, jak to s takovými „řemeslníky“ dopadne. Děti také viděly a slyšely řadu hudebních nástrojů.  Co řemeslo, to jiný hudební nástroj. 
 
ČTECÍ VLAK II. – Od 0 do 99 (16.4)
Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
Do mateřské školy opět zavítal Čtecí vlak s knihou. Martinka v parku od autorů G. Delahaye – M. Marlier. Příběh malého děvčátka nám předčítali senioři ve věkové kategorii 70+. Jejich čtení bylo doplněno promítáním ilustrací a hrou na klávesy. O dobrodružství Martinky jsme si pak ještě povídali a na závěr jsme si s „pohádkovými“ babičkami a dědečkem zazpívali a zatančili. Následovaly hry v německém jazyce, v kterých jsme si procvičili základní zdvořilostní fráze, názvy ovoce a částí lidského těla.

DALŠÍ ČTECÍ VLAKY A KNÍŽKY, KTERÉ K NÁM PŘIVEZL:

23.4. Čarodějka Winnie; V. Thomasová, K. Paul
Blíží se pálení čarodějnic či filipojakubská noc - český lidový svátek spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Možná právě proto byla další knížka, která k nám přicestovala Čtecím vlakem, o čarodějnici. Dvěma babičkám, které dnes četly nejen svým vnoučatům, jsme za jejich čtení zazpívali čarodějnickou písničku. 
 
3.5. O modrém kocourkovi; Zdeněk Miler
Být jiný neznamená být špatný. O modrém kocourkovi, který se díky svým kamarádům přestal bát své odlišnosti, dětem tentokrát četly dvě babičky. Příběhem jsme chtěli motivovat posluchače k vzájemnému porozumění, toleranci a ohleduplnému chování, cílem bylo i pěstování uvědomění si, že bez pomoci druhých to v životě nejde.
 
10.5. Říkání o víle Amálce; Václav Čtvrtek
Tentokrát nám pohádkový vlak přivezl knížku o víle Amálce, známé i z televizních večerníčků. Babičky nám přečetly dvě pohádky - Jak potkala beránka Kudrnu a Jak si kutálela s oříšky. Aby děti nepřišly o kouzelné ilustrace, promítali jsme je na plátno. Po pohádkách následovaly říkanky a písničky s pohybem motivované poslechem příběhů - opět dvojjazyčně.
 
24.5.Kobylka Karolínka; Jan Machač
Následovalo další setkání s knížkou, kterou nám do školky přivezl Čtecí vlak. Pohádku o kobylce Karolínce a jejích kamarádech nám přišli předčítat manželé Horáčkovi, kteří se zapojili i do dalších aktivit s dětmi. A nás tento zájem opravdu těší. 
Dopolední předčítání pro děti představuje kromě jiného i odpočinek a uvolnění mezi rušnějšími činnostmi. 
 
30.5. Lední medvídku, kam pluješ?; Hans de Beer
Čtecí vlak k nám přijel naposledy, ale číst se v naší školce určitě nepřestane. Čteme dětem denně po obědě v době odpočinku, pohádky a příběhy jsou často motivací k různým činnostem s dětmi. Dětské knihy, to je svět zábavy, dobrodružství i poznání. Doba je taková, že máme ustavičně málo času, mnohdy pokládáme za důležité spíš praktické, materiální věci, které pro děti děláme. Ale čas s nimi strávený – třeba zrovna u pěkné knížky – je důležitější, než si myslíme.
 
KNÍŽKA JE KAMARÁD (19., 20., 27.4)
Jak s knihami zacházet, kdo je píše, kdo je to ilustrátor, proč je dobré číst a jak nám knížka může pomoci, o tom všem jsme si povídali nejen ve školce, ale také v městské knihovně s knihovnicí a spisovatelkou Lenkou Lanczovou.
V knihovně jsme se také dozvěděli, jak si můžeme knížky půjčovat domů, poslechli jsme si přečítání krátkých příběhů, o kterých jsme si pak povídali, poznávali jsme pohádky podle ilustrací. Děti si pak mohly prohlédnout knížky podle svých zájmů.
 
JARNÍ RADOVÁNÍ S MLÁĎATY
Vzdělávací program o zvířátkách a zejména mláďatech si pro děti připravil František Kunc, který nás navštívil spolu s několika zvířecími svěřenci ze záchranné stanice v Pavlově. Děti o nich získaly nejen spoustu informací, ale především si mohly všechna zvířátka důkladně a zblízka prohlédnout a pohladit.
 
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 2018
Jde o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. U nejmladší generace má tato akce ještě další dopad – podněcuje zájem o ochranu světa, ve kterém žijeme. Kdo uklízel, neznečistí, a u dětí to platí dvojnásob.
Motto letošního roku znělo: „Každý kousek se počítá“. My jsme opět uklízeli s kamarády ze základní školy na naší naučné přírodovědné stezce. Společnými silami jsme tento kousek krásné přírody zbavili odpadků, které tam zanechali neukáznění návštěvníci a lidé lhostejní ke svému okolí.
 
PO STOPÁCH ČARODĚJNICE MORGANY (30.4.)
Do tříd Rybiček a Žabek dorazil dopis od vrchní čarodějnice Bimbuly, která děti pozvala na čarodějnou výpravu. Tajná znamení, zprávy a dopisy s úkoly nás přivedly až na Strážný vrch, kde se každoročně koná čarodějnický slet. Tam nás očekávala hodná čarodějnice Morgana, která děti svezla na koštěti, a pak vyčarovala buřtíky k opékání.
 
DEN PLNÝ HER II. - OD 0 DO 99 (22.5.)
Fond malých projektů Rakousko - Česká republika, Program Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
Ve školce jsme uspořádali další hravé dopoledne, kde se opět setkaly tři generace hráčů. Hráli jsme moderní i klasické deskové a karetní hry, které nejsou jen zdrojem zábavy, ale slouží i ke vzdělávání. Zájem o babičky, dědy a maminky byl velký a děti je nenechaly ani chvilku zahálet. Závěrečná polštářová bitva dědy Horáčka rozveselila všechny aktéry i přihlížející. Všichni si to opět moc užili. Seniorům tato a další společné akce umožňují vybočení ze stereotypu, malým i velkým přináší radost ze setkání a vzájemné blízkosti.
 
NÁVŠTĚVA RAKOUSKÝCH UČITELEK V NAŠÍ MŠ (16.5.)
Na návštěvu k nám zavítaly učitelky z rakouských mateřských škol a děti z kroužku německého jazyka jim pod vedením ředitelky Benešové předvedly svoje znalosti v ukázkové hodině. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu BIG ATCZ5 Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu.
 
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA
Šest šikovných děvčátek se svou učitelkou M. Krčmárikovou na Městském úřadě ve Slavonicích přivítaly další děti do života. Svým vystoupením zahájily vítání občánků, pak dohlížely na miminka v kolébce při fotografování.
 
SVÁTEK MATEK (květen)
V průběhu května zvaly děti do svých tříd maminky, babičky a další rodinné příslušníky. U příležitosti svátku maminek předvedly svá vystoupení, která byla plná písniček, tance, básniček a humorných scének.
Nejmenší děti se svými učitelkami připravily rodinnou dílničku, kde se mohly děti i rodiče tvořivě vyřádit, a při tom probrat radosti i starosti svých ratolestí doma i ve školce.
 
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ (28.5.)
Po krásných, veselých i dojemných vystoupeních pro maminky si děti pro změnu vyzkoušely roli diváků a společenské chování na koncertě dětských sborů a klasické hudby v základní umělecké škole ve Slavonicích.
 
POSLEDNÍ MĚSÍC ŠKOLNÍHO ROKU bývá nabitý různými školními akcemi:
Teplé počasí nás láká nejen na delší pobyty venku, ale i na výlety, sportovní hry, výukové programy na školní zahradě či „bojovky“ v okolí školky. Poznáváme okolní přírodu, její bohatství využíváme k hrám i učení.
 
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ JSME SLAVILI HNED NĚKOLIKRÁT
Na malé třídní oslavy navázaly filmové pohádky ve sférickém kině (4.6.)
Promítání filmů v „bublině“ sférického kina malým i dospělým divákům umožnilo nevšední zážitek. Nejmladší děti se vydaly na dobrodružnou výpravu do vesmíru s opičákem Cocomongem, starší děti s rodiči, prarodiči a dalšími seniory, kteří se s námi zapojují do školních i mimoškolních aktivit, měli možnost společně se svatojánskými broučky poodhalit tajemství stromů.
Hned následující den za námi přijelo Divadélko Divoloď s pohádkou Pokažené kouzlo (5.6.)
Děti pomohly popletenému kouzelníkovi napravit jeho ještě popletenější kouzla, která zamotala děj nejedné známé pohádky. Díky dětem už je v nich opět všechno v pořádku.
Svátek oslavencům osladili drobnou mlskou manželé Petr a Petra Němcovi. Děkujeme.
 
SPORTOVNÍ DEN V ZŠ (7.6.)
Žáci III. třídy spolu s tř. uč. Lenkou Noskovou pro naše nejstarší předškoláky připravili sportovní „trojboj“, kde jsme si mohli vyzkoušet hod míčkem do dálky, skok do dálky a běh na 100 m. Někteří budoucí školáci byli velmi úspěšní, jiní méně, ale za velké sportovní nasazení a úsilí dostali nakonec odměnu všichni.

DRAVCI A SOVY
(12.6.)
Na školní zahradě jsme při naučném programu sledovali sovy, orla, káně a krkavce. Ukázky sokolnického výcviku s komentářem o životě dravců a sov a nebezpečích, které je ohrožují, dětem předvedl M. Vondruška se synem.
 
DEN DĚTÍ S LESY ČR (14.6.)
Zaměstnanci Lesní správy Český Rudolec a několik ochotných maminek – tentokrát v rolích indiánských žen – pro děti připravili dopoledne plné her a soutěžení. Poznávali jsme běžné druhy zvířat, stromů a hmyzu, které můžeme vidět v našich lesích, „čistili“ jsme les od odpadků a předmětů, které tam nemají co dělat. Při střelbě z luku a vzduchovky, při „lovu“ lesní zvěře, házení oříšků veverce Pizizubce (hod na cíl), rybolovu a hře „ruské kuželky“ jsme si vyzkoušeli, nakolik máme pevnou ruku a dobrou mušku. K svačince jsme dostali pohádkově usmažené koblížky. Čekání na vyhlášení výsledků nám krásně uteklo při opékání a pojídání buřtíků. Vítězové dostali diplomy, medaile a drobné ceny, ostatní účastníci si pak odnášeli zejména krásné zážitky a navrch malou sladkou odměnu. Prostě skvělý den!
 
VÝLET DO ZOO (15.6.)
Známá i neznámá zvířata poznávaly děti v ZOO Na Hrádečku v Horní Pěně.
Zahradou nás provázela majitelka R. Albrecht Lišková. Komentovaná prohlídka dětem umožnila slyšet informace o původu, vzhledu, osudech a potřebách zvířat, o které majitelé a zaměstnanci ZOO pečují.
 
TŘÍDNÍ VÝLETY (8.6., 22.6.)
Konec školního roku se neobejde bez třídních výletů do okolí MŠ a do Mutišova na Kryzanovu farmu, kam vyrazili děti z II. a III. bloku. Kryzanovi si na nás ve svém nabitém pracovním programu opět udělali čas a umožnili nám vidět hospodářská a domácí zvířata, traktory a další techniku a připravili pro nás i ochutnávku domácích produktů.
U paní Bochníčkové jsme mohli pro změnu obdivovat voňavé pestrobarevné bylinkové záhony.
 
ŠKOLA NA ZKOUŠKU (19.6.)
Prázdniny jsou za dveřmi a po nich 26 dětí z naší MŠ čeká nová, velmi důležitá životní role – role školáka. K lepšímu startu přispívají společné akce v prostředí základní školy, které pro nás připravují učitelky a žáci prvního stupně.
V předposledním červnovém týdnu se naši budoucí školáci sešli se svou budoucí třídní učitelkou V. Kuklovou, vyzkoušeli si, jak se sedí ve školních lavicích, dostali také svůj první školní úkol a společně s druháky si zasportovali na hřišti. Pozdravit nás přišla také paní ředitelka J. Kašparová a její zástupce L. Schorný.
My jsme při této příležitosti předali pochvalu a poděkování čtenářům, kteří k nám celý rok pravidelně docházeli číst poobědovou pohádku.
 
UMÍM POMOCI KAMARÁDOVI V NOUZI (26.6.)
Každoročně před prázdninami zařazujeme do programu také aktivity, kde se děti učí základy první pomoci, povídáme si o nejrůznějších situacích, které mohou ohrozit naše zdraví a jak jim předejít nebo co dělat, když už se nějaká ta nehoda stane. Děti v tomto věku by si asi ještě ve složitějších situacích samy neporadily. Naším cílem je vytvářet a upevňovat základy znalostí a různých dovedností, které přispějí k ochraně našeho zdraví a předcházení rizikům, které ho můžou poškodit.
 
MOBILNÍ PLANETÁRIUM MORAVA (28.6.)
Rodinný film o putování dvou přátel – ledního medvěda a tučňáka – nás přenesl do vesmíru. 
Kromě zábavy nám sledování filmu přineslo také spoustu nových a zajímavých informací, které zejména dětem umožní rozvíjet zvídavost a pochopení okolního světa. Bavili se i dospělí, protože sledování projekce na kopuli planetária je pro všechny – malé, starší i nejstarší diváky neobvyklým zážitkem.
 
ŠKOLNÍ ROK U KONCE
Rok utekl jako voda ve Slavonickém potoce a my se opět loučili s budoucími prvňáčky. Loučení bylo veselé i dojemné, ale slzičky jsme rychle osušili a vyrazili na zmrzlinu. Poslední společné hry, zpívání a tanec jsme si pořádně užili.
 

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign