logotyp
Login

Školní rok 2018-2019

Slunečné prázdniny jsou za námi a začátek nového školního roku přišel rychleji, než si děti i paní učitelky přály.  34 nováčků si pomalu zvyká na pobyt ve školce bez rodičů, na nové kamarády, paní učitelky, režim a prožitky, mnohdy odlišné od těch, které znají z rodinného prostředí. Pro nově přijaté dvouleté děti je připraven tříměsíční adaptační program. Celkem máme v mateřské škole 96 dětí v šesti třídách: Ovečky, Kuřátka, Včelky, Motýlci, Rybičky a Žabky.
 
BABÍ LÉTO
Po prázdninách se dostavilo překrásné babí léto a my si tak mohli dopřát dlouhé vycházky do okolní přírody. Pobyt venku, v přírodě v dětech probouzí přirozenou zvědavost, baví je a vyvolává v nich radost. Naším cílem je ukázat jim, že hrát si a učit se na louce, v lese či na zahradě je zábava. A těch pokladů, co v přírodě nacházíme! Některé jsme si přinesli do školky. Tam je zkoumáme, ale také si s nimi dokážeme krásně hrát.
 
PLAVEME SI V POHODĚ JAKO RYBKY VE VODĚ (od 12.9. do 14.11.)
Deset nejstarších předškoláků jezdí od září do plavecké školy v Jindřichově Hradci. Děti si formou her a hříček upevňují vztah k vodnímu prostředí, rozvíjí své pohybové dovednosti, postupně se učí základním plaveckým dovednostem, které jsou důležité pro pozdější výuku plavání.
 
SOVIČKY
Na plotě mateřské školy se záhadně objevily dvě sovičky vyrobené ze šišek. Odkud přiletěly, nevíme, ale děkujeme dárci za inspiraci k výrobě dalších sovích kamarádek.
 
DIVADÉLKO DIVOLOĎ (15.10.)
Jiří Reindl nám tentokrát do školky přivezl loutkovou pohádku Kouzelný zvoneček. Získat princeznu Kristýnku pomáhali Jakubovi nejen pohádkoví kamarádi, ale i naše děti.
 
HURÁ, PŮJDU DO ŠKOLY! (od 17.10.)
Odstartovali jsme kurz pro předškoláky a jejich rodiče. Ti budou společně pracovat, učit se, ale především si hrát pod vedení pracovnice pedagogicko-psychologické poradny. Cílem kurzu je všestranný rozvoj funkcí a dovedností dětí potřebných pro nástup do školy. První schůzka byla informativní, určená pouze rodičům.
 
SPOLEČNÉ AKTIVITY PARTNERSKÝCH ŠKOL
V letošním školním roce si německý jazyk hravou formou osvojuje 16 dětí. Naučili jsme se pár prvních her a písniček a hned jsme dostali pozvání od partnerské mateřské školy do rakouské obce Thaya. Sešli jsme se před pekárnou Kasses.
V rodinné pekárně nás přivítala majitelka a po převlečení do pracovního oděvu si rakouské děti vybraly svého českého kamaráda, se kterým pak tvořily pekařský tým. V tu chvíli zaznělo první: „jak se jmenuješ“ v obou jazycích a děti se vydaly do prostoru pekárny.
Dostali jsme informaci, že pekárna vyrábí BIO produkty. Na vlastních polích vypěstuje vlastní obilí, sama si je přímo v pekárně čerstvé namele a denně zpracovává pečivo. Dověděli jsme se, kde je kvásek, kde odpočívá, kde se míchá těsto, kde se zpracovává a jak se upletené pečivo sází do pece. Součástí pekárny je i cukrárna. Zde nám to velmi vonělo čokoládou, sladkými krémy a marmeládami.
Pak už byla na řadě práce. Každé dítě dostalo 4 válečky „vánočkové hmoty“. Vyzkoušeli jsme si šneky, preclíky, pak nás pan pekař naučil čerta a poslední kousek si děti vytvarovaly podle svých představ. Upletené výrobky jsme přemístili na veliké plechy, potřeli vajíčkem a čertům přidali oči. Velký stroj pak přesunul plechy do velikánské pece.
Po práci přišlo občerstvení. Děti dostaly ochutnat pečivo z pekárny a košíky byly během chvilky prázdné. Po občerstvení přišel i pan starosta a chvilku si udělali i vedoucí zaměstnanci pekárny. Společně jsme si také zatančili. My jsme zpívali německou písničku o tom, co všechno chceme dělat a samozřejmě jsme ani v textu nezapomněli na to, že chceme péci pečivo a kamarádit s rakouskými dětmi. Rakouské děti zazpívaly německy písničku, jak pečou koláč, a českou písničku Pekař peče housky, se kterou jsme jim pomohli.
Potom jsme si všichni vzájemně předali malé dárky. Poděkovali jsme rodině Kasses za možnost vyzkoušet si jejich voňavé řemeslo a rozloučili jsme se. Přesunuli jsme se na zahradu školky, kde jsme si ještě pohráli. Před odjezdem přijelo pekařské auto a všechny děti dostaly své upečené výrobky. Samozřejmě se do nich chtěli hned pustit, ale čekal nás dobrý oběd a bylo důležité i doma se pochlubit, co jsme všechno vytvořili.
Rozloučili jsme se, poděkovali za milé přijetí a společně strávený čas a budeme se těšit, až zase rakouské děti přijedou k nám.
Celá akce byla podpořena projektem: BIG ATCZ5 Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu
 
MÁME RÁDI ZVÍŘATA (23.10.)
Vzdělávací program pro nejstarší děti – Rybičky, Žabky.
O zvířatech, která mohou žít v našich domácnostech, na farmách i ve volné přírodě si za námi přijela povídat pracovnice Státní veterinární správy. Dozvěděli jsme se základní informace o tom, co zaměstnanci státní veterinární správy dělají, co jim dělá starosti, jak ochraňují zvířata, ale také zdraví lidí. Děti sdělovaly své vlastní zkušenosti s chovem domácích mazlíčků a péčí o ně. Prohlíželi jsme si fotografie zvířat, ke kterým se lidé zachovali špatně, dozvěděli jsme se, na koho se obrátit, pokud bychom zjistili něco podobného ve svém okolí.
Cílem projektu je předávání informací dětem a rozvíjení pozitivního vztah ke zvířatům. 
 
Kurz pro děti a jejich rodiče HURÁ, PŮJDU DO ŠKOLY! (24.10.)
Hra je radost a učení při hře je tím pádem radostné učení. To jsme si ověřili na druhém setkání pedagogů a rodičů s dětmi, kde si všichni především hráli, ale zároveň procvičovali různé funkce a dovednosti, které budou děti později potřebovat, aby zvládli učivo a změny, které přicházejí s nástupem do první třídy.
Kurz není zaměřený pouze na rozvoj dětských dovedností, ale je určen také rodičům. Rodiče získají teoretické poznatky o vývoji dítěte v předškolním věku, mají možnost sledovat dovednosti, chování a reagování svého dítěte při skupinových činnostech v jiném než rodinném prostředí, prostřednictvím připravovaných činností a praktických ukázek se učí, jak pracovat s dítětem na rozvíjení funkcí potřebných pro školu, mají možnost lépe poznat práci učitelek a činnosti běžně realizované s dětmi v rámci vzdělávání v MŠ.
Autorem kurzu je Mgr. Jana Kalvodová – pracovnice pedagogicko-psychologické poradny, která je zároveň i naším průvodcem jednotlivými vzdělávacími oblastmi: hrubá a jemná motorika, matematické představy, grafomotorika, sluchové vnímání, řečový projev, myšlení, prostorová orientace, zrakové vnímání. Po ukončení každé lekce jsou možné individuální konzultace, s pracovnicí poradny můžou rodiče řešit otázky týkající se výchovy a vzdělávání jejich dítěte. 
Tyto společné aktivity jsou realizovány s finanční podporou z programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).
 
BRAMBOROHRÁTKY (říjen)
Princeznička na bále poztrácela korále... Jistě všichni vědí, jak to s princezniným náhrdelníkem dopadlo. Místo lesklých korálků jí Honza donesl obyčejné brambory. Košík brambor donesl i k nám do školky. Brambory jsou úžasná surovina. A to nejenom na jídlo. V těchto podzimních dnech se v naší školce proměnily na bramborová tiskátka, na korále pro princeznu, dá se s nimi cvičit, hrát hry a soutěžit, s jejich pomocí jsme si procvičili naše matematické dovednosti atd. Ale protože jsou především plodinou určenou k jídlu, skončily nakonec v hrnci. Na královskou hostinu jsme si uvařili brambory na loupačku.
 
ČAS JABLÍČKOVÉ VŮNĚ – OVEČKY, KUŘÁTKA
Letošní velkou úrodu jablek jsme zpracovali s dětmi společně. Prohlédli jsme si odšťavňovač, s jehož pomocí jsme vyrobili výborný a zaručeně zdravý jablečný mošt. Děti sledovaly, co se v přístroji s jablíčky stane a kudy šťáva vytéká. Sladkou šťávou jsme si připili na zdraví a poté jsme ochutnávali další jablečné dobroty – přesnídávku, dřeň, kompot, křížaly.
 
NAROZENINOVÉ OSLAVY U OVEČEK A KUŘÁTEK
I my nejmenší ve školce společně slavíme narozeniny a svátky. A jak taková oslava u nás probíhá? Plyšoví kamarádi ježek a krtek mají pro oslavence připravené překvapení – malý dáreček, paní učitelky k tomu přidají narozeninové přání a děti gratulaci. Malé děti se někdy stydí, a proto stačí, když se na oslavence pěkně usmějí. A aby bylo každému hned jasné, čí velký den slavíme, je oslavenec „korunován“. Mlsání k oslavám také patří, a tak si na závěr pochutnáme na dobrotách, které maminky pro děti na oslavu připravily (želé bonbóny, sušenky, domácí cukroví, ovoce atd.).
 
DVĚ ŠIKOVNÉ RUČIČKY UMÍ PĚKNÉ VĚCIČKY… (listopad)
Třeba vyrobit ježky z přírodnin a obyčejné brambory. Děti nasbíraly listí, udělaly ježkům teplé pelíšky a uložily je k „zimnímu spánku“. Kouzelné zaříkávadlo „Čáry máry, kolečko, malujeme jablíčko“ nám pomohlo pro ježky vyčarovat krásná červená jablíčka. Z našich výtvorů jsme utvořili podzimní výstavu v dětské šatně, a tak se z nich můžeme těšit společně s rodiči a ostatními návštěvníky školky.
 
HRAJEME SI, UČÍME SE, ODPOČÍVÁME… (listopad)
Jsme malinkatí, ale věcí, které v MŠ objevujeme spolu se svou učitelkou a chůvou, je hodně. Nejvíce se toho naučíme při hrách, nové věci si lépe zapamatujeme ve spojení s pohybovými hříčkami, říkadly a písničkami. Už zvládneme spoustu věcí sami – víme, kam patří hračky a umíme je uklidit, dokážeme se sami a v klidu najíst a umýt si ruce, aniž bychom v umývárně způsobili potopu. Když paní učitelka začne říkat: „To jsou ruce, to jsou dlaně…“, už přesně víme, že je čas na svačinu nebo oběd. Objevování a zkoumání okolního světa nám dá dost práce a často nás dostihne velká únava. A tak si také rádi odpočineme při relaxační hudbě na polštářkách.

UŽÍVÁME SI POHYB VENKU
Pohyb venku pod širým nebem je balzám pro tělo i duši. Zahrada nám nabízí spoustu podnětů a volného prostoru. Rádi využíváme houpačky, skluzavku a různé dřevěné prvky k lezení, šplhání a prolézání, můžeme cestovat vlakem, autem a letadlem, uvařit něco dobrého v altánku nebo si zacvičit na posilovacích strojích.
Ani venku nezapomínáme na pitný režim – máme vždy batůžky s pitím, které nám nachystají doma maminky.
 
JEŽÍŠKOVA VNOUČATA - Český rozhlas (prosinec)
Vánoce jsou příležitostí k regeneraci sil i mezilidských vztahů. Dárek může být krásným prostředkem, jak někomu sdělit, nakolik je pro nás důležitý. Není to však ani tolik o ceně či velikosti dárku, jde především o to potěšit a ukázat, že na toho druhého myslíme. V tomto duchu se snažíme vést děti v mateřské škole. Učíme se dělat druhým radost, v našem případě vlastnoručně vyrobenými dárky. Letos se nejstarší děti připojily v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“ k Ježíškově poště a zaslaly obyvatelům domova pro seniory v Otrokovicích andělská vánoční přání.
 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (5.12.)
Radost v mateřské škole rozdával Mikuláš s andělem a čertem ve středu 5.12. Děti zpytovaly svědomí, došlo i na slzy a sliby. Za veselé písničky a básničky si nakonec nadílku zasloužili všichni. Role čerta a anděla se letos ujali manželé Jaromír a Renata Kudrnovi, v laskavého Mikuláše se opět proměnil Vladimír Daniel. Rodiče Jana Machová, Petr a Petra Němcovi přispěli drobnými sladkostmi do mikulášské nadílky.
 
VÁNOCE
 
SLYŠTE, SLYŠTE ANEB CO SE STALO V BETLÉMĚ (23.11.)
Příběh nám připomněl, co se kdysi dávno v Betlémě stalo. Představení řídil Anděl (Sergej Serža), který po zvěstování odvedl Marii s Josefem do Betléma. Tam se narodil Ježíšek. Přišli se mu poklonit tři králové a pastýři. U jesliček mezi nimi došlo k velké hádce. Vše se však vysvětlilo a na nebi zazářila hvězda, která svítila všem lidem dobré vůle na cestu domů. Do představení byly zapojeny i děti, které hrály postavy z příběhu. Vyprávění bylo doplněno známými koledami, které jsme si společně s andělem zazpívali. 
 
VÁNOČNÍ STROMEČEK NA NÁMĚSTÍ (13.12.)
Každým rokem děti vyrábí originální vánoční ozdoby, kterými pak zkrášlí jeden ze stromečků na náměstí.  Tvořivým zájemcům je dává k dispozici Informační centrum Slavonice. Ozdobené stromečky přispějí k vytvoření vánoční atmosféry v našem městě.
 
ADVENT – ČAS TĚŠENÍ NA JEŽÍŠKA
Před příchodem Vánoc se naše školka každoročně promění v tvořivou dílnu. Děti pracují na výrobě vánočních dekorací, ozdob, dárků a přáníček pro své blízké. Připomínáme si tradice, vánoční zvyky a kouzla. Zpíváme koledy, pečeme perníky, posloucháme pohádky a příběhy o Vánocích a narození Ježíška. Hrajeme hry, tančíme a učíme se dělat radost druhým.
 
POVÍDÁNÍ O VÁNOCÍCH S FARÁŘEM KARLEM JANŮ
V kostele Nanebevzetí panny Marie jsme se sešli s žáky základní školy, jejich učitelkami a panem farářem. Ve svém předvánočním zamyšlení nám připomněl, že pravé kouzlo Vánoc není v nakupování drahých dárků a hektických přípravách, ale v lásce, porozumění a v čase stráveném v kruhu svých blízkých a přátel. Na závěr zazněly kostelem varhany a my si mohli společně zazpívat krásné vánoční koledy.
 
VÁNOCE VE ŠKOLCE
Ve středu 19.12. se všechny třídy sešly na společné vánoční besídce. Podívat se za námi přišel i pan místostarosta Karel Pavlů. Děti svým zpěvem vánočních koled přivolaly do školky Ježíška, který jim nadělil krásné a zajímavé hry, hračky a pomůcky. Dárků bylo tak akorát a každý si mezi nimi našel to, co ho baví. K vytvoření vánoční atmosféry přispěly i maminky a babičky, které napekly cukroví. A tak byly Vánoce ve školce opět rušné a radostné.
 
ZVONKOVÝ PRŮVOD A ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Naše předvánoční zpívání koled u vánočního stromu na náměstí se už stalo tradicí. Je to příležitost k setkání rodin, známých a přátel, k vzájemnému vyjádření přání. Dětský zpěv, který se nesl náměstím, aspoň na chvíli zpomalil tempo předvánočního shonu a všem jistě přinesl i kousek radosti a potěšení.
 
TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD
Čtvrtý den nového roku zavítali do všech tříd králové Kašpar, Melichar a Baltazar se svým početným doprovodem. Přinesli dětem a dospělým v naší školce tříkrálové poselství, popřáli všem zdraví, štěstí a dlouhá léta.
Svátek tří králů nám připomněl, že Vánoce jsou definitivně za námi. Kromě zimních radovánek nás opět čeká spoustu práce, ale i zábavy. 
 
HURÁ, PŮJDU DO ŠKOLY! (3. - 6. Setkání: 14.11., 13.12., 23.1., 13.2.)
Po krátkém teoretickém úvodu a malé rozcvičce vždy následovaly společné aktivity. Byly zaměřené na tyto oblasti: grafomotorika, sluchové vnímání; řečový projev, myšlení, prostorová orientace; zrakové vnímání, grafomotorika; sluchové vnímání, řečový projev a myšlení.
Všichni si především hráli, ale zároveň procvičovali funkce a dovednosti, které budou děti potřebovat, aby zvládly učivo a změny, které přicházejí s nástupem do první třídy. Instrukce k činnostem dostávali rodiče, podle nich pak pracovali s dětmi. Veškeré realizované aktivity v průběhu kurzu byly motivační, byly ukázkou toho, jak lze jednoduše rozvíjet jednotlivé funkce. Mgr. Kalvodová současně rodiče upozorňovala na rizika - čeho si všímat, na co si dávat pozor, abychom neposilovali nesprávné návyky, které se pak obtížně odbourávají. Získané informace a zkušenosti mohou rodičům rovněž napomoci při rozhodování o odkladu školní docházky dítěte.
 
O LESE A LESNÍ ZVĚŘI (6.2.)
S vyprávěním o životě volně žijících zvířat k nám přijeli lesní pedagogové – zaměstnanci Lesů ČR, Lesní správy český Rudolec. Děti mají přírodu rády a v tomto programu se o ní dozvěděly nové informace, ověřily si to, co už znají a na své si přišly i naše smysly, protože program byl doplněn nejen obrazovými materiály, ale také trofejemi a zvukovými ukázkami.
 
PTAČÍ BUDKY
Vánoční nadílka není jen o hračkách pro děti, dárek dostali i ptáci, kteří žijí na naší školní zahradě. Byly to ptačí budky, které ptáčkům můžou zajistit bezpečné bydlení. Odměnou nám bude jejich zpěv a možnost celoročního pozorování. Budky nám pomohli sestavit zruční tatínkové – Jan Svoboda a Karel Cimbálník.
 
MASOPUSTNÍ KARNEVAL (1.3.)
Ani letos nechyběl tradiční maškarní karneval. Rej masek začal už od rána, protože děti si jich chtěly užít co nejvíce. Ve všech třídách byla náramná podívaná na děti v kouzelných a nápaditých maskách, které byly mnohdy originálním dílem maminek či babiček. Na programu byla přehlídka masek, zpěv, tanec, soutěže a mlsání.
 
DĚLÁME RADOST DRUHÝM (březen)
Děti ze třídy Včelek a Motýlků předvedly krátký kulturní program na oslavě Mezinárodního dne žen a odměnou jim byl nejen dlouhý potlesk, ale i sladký dort.
Potlesk sklidily také děti ze třídy Rybiček za pohádku O koblížkovi a spoustu dalších říkanek, písniček a tanečků, které předvedly ve školce kamarádům z ostatních tříd a slavonickým seniorkám v Domě seniorů. 
 
DIVADÉLKO MALÉ BO (15.3.)
Radek Švábek z Divadélka malé Bo přijel za dětmi se vzdělávacím programem Janku, co to znamená, když ti svítí červená.
Děti pomáhaly kamarádovi Jankovi vyznat se v nástrahách města, řešily různé dopravní situace, naučily ho správně přecházet silnici bez přechodu pro chodce, s přechodem i semaforem, připomněly mu, jaká má být výbava chodce a cyklisty na komunikacích, aby předešli nehodám. Všichni společně jsme si také zazpívali veselé písničky.
 
UKÁZKOVÁ HODINA NĚMČINY
V letošním školním roce přihlásili rodiče 17 dětí na výuku německého jazyka hrou. Děti se schází spolu s paní ředitelkou a formou hry se učí jinakosti němčiny a zároveň si osvojují její užívání v denních činnostech. Děti se chtěly pochlubit svým nejbližším, co vše se již naučily a jak používají němčinu, proto si je na pondělí 8. dubna pozvaly. Většina rodičů se dostavila a děti se opravdu předvedly. Během 45 minut dostal každý svůj prostor a rodiče se bavili dovednostmi svých potomků. V závěru odpoledne se dokonce i rodiče zapojili do společné hry a vytvořili spolu s dětmi největší kruh, jaký jsme kdy ve školce měli. Setkání se vydařilo a my budeme pokračovat dál. Co na výuku cizího jazyka v předškolním věku říkají odborníci? Dlouhodobý výzkum v této oblasti prokázal, že děti, které se učí jeden či více cizích jazyků již v raném věku, tím získají velmi zásadní celoživotní výhodu. Takové děti prokazují statisticky lepší výsledky i v jiných studijních oblastech (jak verbálních, tak matematických), mají vyšší sebevědomí, lepší kulturní cítění a později v životě se také lépe přizpůsobují novým situacím ve srovnání se svými vrstevníky. Průzkum dokazuje, že děti mají větší výhodu oproti svým vrstevníkům, když se učí cizí jazyk ve stejnou dobu jako svůj mateřský jazyk – cizí jazyk bude současně uložen jemně a podvědomě ve stejné oblasti mozku. Nejvhodnějším věkem, kdy s cizím jazykem začít je od 0 – 10 let (čím dříve tím lépe). V té době lidský mozek rozvíjí jazykové dovednosti a je schopný si doslova vytvořit více prostoru pro vstřebání dalšího jazyka. Děti nejsou zmatené tím, že se učí další jazyk – přestože u dospělých tato tendence je – jejich mozky vytvoří oddělené a unikátní neurologické dráhy pro každý jazyk. Děti jsou navíc v raném věku mnohem schopnější přejímat akcent a správný přízvuk, než je tomu u dospělé populace. Díky častému a opakovanému vystavení dítěte cizímu jazyku bude dítě schopno mluvit cizím jazykem s familiérností a bez přízvuku.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO! (5.4.)
V plánovaném termínu 5. dubna se naše škola zapojila do akce „UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO!“ pořádané pod záštitou MŽP (ministerstva životního prostředí). Naučnou stezku společně uklízelo 24 dětí z III. bloku, 20 dětí z II. bloku a 8 dospělých. K učitelkám se připojil tatínek Jiří Kavalíř. Nutno říci, že děti přistupovaly k tomuto úkolu velmi zodpovědně, čemuž nasvědčovaly pestrobarevné pracovní oděvy a nutné doplňky (rukavice, holínky i pláštěnky), které si na tento den nachystaly. Soutěžilo se doslova o každý pohozený igelit, PET láhev, papírky, obaly, textil, folie, prostě všechno, co do přírody nepatří. Naši budoucí ochránci přírody nasbírali 4 velké pytle odpadu, pneumatiku, plastové kbelíky, kanystry, krabičky s léky a považte i rozbitý keramický záchod. Tady se nám hodila mužská síla a pomoc. Vše děti za pomoci dospělých dopravily k informační tabuli na okraji naučné stezky. Ta velká hromada, jak říkaly děti, dále putovala na správné místo, do sběrného dvora, kam patří. Odvoz zajistil Podnik města Slavonice. Pan Kavalíř se aktivně zapojil nejen při sběru odpadků, ale rovněž děti poučil, jak se zachovat při nálezu jakýchkoliv léků a jakým způsobem je zlikvidovat. Společně proto léky odnesli do speciálního kontejneru v místní lékárně. Po návratu do školky jsme si ve třídách připomenuli, proč je důležité chránit naši přírodu a udržovat ji v čistotě.
 
PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU (8.4.)
Rodičům byla i letos nabídnuta možnost screeningového vyšetření zraku jejich dětí přímo v mateřské škole. S pomocí speciální techniky je prováděly odborné pracovnice společnosti PRIMAVIZUS, o.p.s. Vyšetřeno bylo 36 dětí. Jde o preventivní vyšetření - v případě, že přístroj naměří nějaké neobvyklé hodnoty, doporučí firma návštěvu očního lékaře. Výsledky z vyšetření obdrží rodiče poštou.
 
VYNÁŠENÍ MORENY (12.3.)
Nejstarší děti ze tříd „Rybiček a Žabek“ přijaly pozvání Mgr. Lady Joklové a jejích žáků 5. třídy do základní školy, abychom společně přivítali jaro a rozloučili se se zimou. V tělocvičně pro nás připravili 4 stanoviště, kde jsme se seznámili s jarními tradicemi – vynášení Moreny, Velikonoční svátky. Při závěrečném průvodu s Morenou se naši budoucí prvňáci seznámili s prostory základní školy i zahrady. Před školou jsme se s Morenou rozloučili a poté byla převlečena za Vesnu. Děkujeme všem za milé přijetí a žákům 1. třídy pod vedením Mgr. Vendulky Bitalové, kteří se nás ujali a doprovázeli při všech zajímavých činnostech, které pro nás připravili se svou učitelkou šikulové z 5. třídy.
 
HRÁTKY ZDRAVÉ 5 (28.3.)
Tým Zdravé 5 připravil pro děti program plný her o správné výživě.  V pohádkovém příběhu Evička a Péťa nalezli společně s partou Zdravé 5 cestu ke zdraví. Děti se seznámily s pyramidou zdravé výživy. Oblékly si slušivé vestičky s obrázkem zdravé nebo nezdravé potraviny, za pomoci učitelek a lektorek je roztřídily a vytvořily "talíř Zdravé 5". Odměnou za splněné úkoly bylo zdravé mlsání. Nejmenší děti ochutnávaly různé druhy ovoce a zeleniny, starší z těchto čerstvých surovin sestavovaly veselé obličeje, které pak s chutí snědly.
 
KNÍŽKA JE KAMARÁD (duben)
Knížky nás provází celým životem a mohou být i naším kamarádem, se kterým máme možnost prožít nejedno dobrodružství. V naší mateřské škole se snažíme v dětech vzbudit zájem o knížky, proto čteme často a rádi. Každoročně také navštěvujeme městskou knihovnu. Milé povídání o knížkách si pro děti opět připravila paní knihovnice a spisovatelka Lenka Lanczová. Předčítala nám úryvky z mnoha knížek, děti také poznávaly a pojmenovávaly postavy z pohádek. Pak si prohlížely knížky, které je zaujaly. Touto cestou chceme poděkovat paní Lanczové za příjemně prožité dny v zařízení, které spravuje.
 
VELIKONOCE - SVÁTKY JARA
Velikonoce jsou nejdůležitějšími křesťanskými svátky, jsou také oslavou jara a probouzející se přírody. Tohle radostné období jsme s dětmi přivítali pestrou výzdobou školky, seznamovali jsme se s tradičními zvyky, které k těmto svátkům patří, se symboly a jejich významem. Děti se radovaly z vlastnoručně obarvených vajíček, vyrobených dárků a přáníček, kterými potěšily své nejbližší. Nechybělo ani koledování s pomlázkami. Koledníci nám vrbovými proutky předali sílu a zdraví.  
 
ČARODĚJNICE (duben)
Starý lidový zvyk přivítat jaro pálením čarodějnic si připomínáme i ve školce. Koncem dubna se ve všech třídách objeví čarodějové a čarodějnice, učitelky pro děti připravují programy, které obsahují hry, úkoly, písničky s tancem, pohádky a další aktivity na toto téma. Nejstarší děti letos předvedly mladším kamarádům přehlídku slušivých, vlastnoručně vyrobených čarodějnických klobouků.
 
PO STOPÁCH ČARODĚJNICE MORGANY
Předposlední dubnový den se třída Rybiček a Žabek vydala na čarodějnou výpravu. Kvůli deštivému počasí plnily děti úkoly od čarodějky Morgany ve třídě. Poslední úkol bylo potřeba splnit venku na školní zahradě, kde na děti čekala i čarodějka.  Za splnění všech úkolů jim prozradila, že se zde nachází schovaný poklad, který byl pro děti po zdárném nalezení sladkou odměnou.
 
PUTOVÁNÍ AFRIKOU (17.4.)
S pohádkovým příběhem s prvky muzikoterapie „ Putování Afrikou“ k nám do mateřské školy přijela paní Eva Sádlíková – pedagog a muzikoterapeut  z Brna.
Prostřednictvím vyprávění a naslouchání zvukům etnických nástrojů se děti přenesly na africký kontinent, kde objevovaly odlišnou kulturu, přírodu, počasí a cizokrajná zvířata. Program obsahoval aktivní zapojení dětí hraním na nástroje a tancem s barevnými šátky, ale také relaxační chvilky, které přispívají ke snížení hyperaktivity a k emočnímu zklidnění. Příběh, ve kterém se děti prošly celým africkým kontinentem, všem přinesl společný rytmus, radost a uvolnění.
 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY (26.4.)
Učitelé ZUŠ ze Žďáru nad Sázavou Leoš Drahotský a Miroslava Smékalová nás ve svém hudebním programu zavedli do světa klasických pohádek. Setkali jsme se s Pyšnou princeznou, Zlatovláskou, Šíleně smutnou princeznou a dalšími sedmi pohádkovými princeznami. Princ si pak jednu z nich vybral za nevěstu a slavila se svatba. Celé pásmo bylo provázeno různými hudebními nástroji, známými pohádkovými písněmi a tancem.
 
SVÁTEK MAMINEK
Druhá květnová neděle patří zejména maminkám a babičkám. K jejich svátku si děti ve všech třídách připravily překvapení - veselá, ale i dojemná vystoupení, vlastnoručně vyrobená přáníčka a originální dárky.
Kromě příprav na besídky jsme se s dětmi věnovali tématu "Já a moje rodina". Prostřednictvím her, praktických činností a tvořivých aktivit jsme se učili o tom, co je to rodina a kdo do ní patří, znát svoje jméno i jména ostatních členů rodiny. Děti vyprávěly o rodině, o svém domácím zvířátku či oblíbené hračce, co rádi dělají atd. Protože děti nás - dospělé velmi rádi a často napodobují, nechyběla ani zábava při hrách na rodinu, nebo např. při předvádění pracovních činností. Dětské práce na toto téma byly vystaveny v prostorách školky. Rodiče mnohdy pobavilo, jak je jejich děti ztvárnily, ale všechna díla byla dětmi vytvořena s láskou a velkou pečlivostí.
 
ZÁPIS DO MŠ (10.5.)
Žádost o přijetí 26 dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 bylo podáno v řádném termínu. Všem žádostem bylo vyhověno.
 
JEŽIBABY Z BABÍNA (17.5)
Ochotníci divadelního spolku Malinka z Nové Bystřice nám zahráli veselou pohádku o dobrosrdečném vandrovníkovi Martinovi, který se vydal do světa hledat štěstí. V lese Babíně potkal dvě ježibaby Klotyldu a Matyldu, které ho přesvědčí, že jsou zakleté princezny. Za vysvobození mu naslibují zlato a svatbu s jednou z nich. Ve skutečnosti však chtějí Martina očarovat, aby s nimi zůstal a sloužil jim. Po kouzelné polévce se měl do jedné z nich zamilovat, naštěstí pomoc přichází v pravou chvíli. Martina zachrání jeho milá Barunka, kamarád vodník Josef Tečeto a hejkal Hurdálek. A Martin pozná, že jeho největším štěstím je právě jeho Barunka.
 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Miminka z našeho města a okolí přivítala do života společně se starostou a zástupci města děvčátka z III. třídy (Rybičky). Děti si pro nové občánky a jejich rodiče připravily krátké vystoupení.
 
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ
Mladí muzikanti a dětský pěvecký sbor Vivo nám předvedli něco málo ze svého repertoáru. Na klavír je doprovázeli jejich učitelé V. Burkart a S. Kamínek. Pro některé děti je hudební představení ojedinělým zážitkem.
 
OSLAVY MDD:
 
BALÍČKY PRO DĚTI
Manželé Petr a Petra Němcovi věnovali ke Dni dětí sladkosti do balíčků pro děti.
 
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
Dárek dostaly děti také od slavonického kulturního a informačního střediska. Viděli jsme příběh o dvou sestrách Bětušce a Agátě, o chamtivosti a zlobě, které mnohdy vítězí nad láskou a skromností, ale také o velké odvaze a síle. Z bojácné Bětušky se stalo statečné děvče, které dokázalo přemoci svůj vlastní strach a otevřít oči i srdce své závistivé sestře. Příběh byl veselý, plný písniček, ale také velmi poučný.
 
DIVADLO DIVOLOĎ
MDD jsme oslavili ve školce s Jiřím Reindlem a Indickými pohádkami. Na školní zahradě na nás čekalo veselé vyprávění, písničky, indická rozcvička, tanec a na závěr i jízda na indickém slonovi.
 
DEN DĚTÍ S LESY ČR   
Program naučný, zábavný a sportovní si i letos připravili pro děti z naší školy zaměstnanci LČR ve spolupráci s Městem Slavonice, které přispělo na občerstvení a ceny pro účastníky. Lesní pedagog Libuška Pavlišová, její kolegové z Lesní správy Český Rudolec a dobrovolníci, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas dětem, připravili v areálu zahrádkářského svazu různé soutěžní disciplíny, v kterých děti mohly prokázat svoji zručnost, trpělivost a vědomosti o přírodě. Celé dopoledne proběhlo v naprosté pohodě, všichni – děti i my učitelky – jsme si to náramně užili. Celému týmu za přípravu, organizaci, laskavé a trpělivé jednání a především za čas, který těm malým človíčkům věnují, patří velké poděkování a uznání.
 
SPORTOVNÍ DEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Třeťáci a jejich třídní učitelka Lenka Nosková připravili pro budoucí školáky společné sportovní hry a soutěže na školním hřišti. Po krátké rozcvičce jsme házeli kriketovým míčkem, závodili v běhu a skákali do dálky. Hráli jsme různé pohybové hry, mladší děti se učily spolupracovat se staršími kamarády, školáci si vyzkoušeli svoje organizační schopnosti. A my musíme uznat, že se organizace celého dopoledne a péče o předškoláky zhostili skvěle. Při závěrečném vyhlášení výsledků nebyl nikdo smutný ani zklamaný, protože sluníčkové medaile a sladkou odměnu dostali všichni účastníci.
 
KAŽDÁ POMOC POTĚŠÍ
Spolupráce rodičů s naší školou si velmi vážíme. Jaká bude, to je jen na nich. Pomáhali nám při organizaci programů pro děti, tatínkové zajistili nějakou tu opravu hraček nebo pomohli s montáží nových pomůcek. Maminky a babičky zase v průběhu roku napekly perníčky, cukroví, velikonoční dobroty atd. Jiní rodiče dodávali různé materiály pro tvořivé práce nebo dobroty do balíčků, které pak děti dostávaly při různých příležitostech. Oceňujeme i jejich názory, náměty a nápady, jak zlepšit prostředí školy nebo zkvalitnit vzdělávání dětí. S některými rodiči spolupracujeme, i když jejich děti už do školky (dávno) nechodí.
 
REVITALIZACE ZAHRADY A REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ
Na školní zahradě byly na dopadové plochy pod sportovními sestavami doplněny štěpky. Společně s Wotan Forestem připravujeme revizi školního hřiště a vybavení.
O letních prázdninách proběhne v celém objektu mateřské školy rekonstrukce osvětlení.
 
SOVA, KRÁLOVNA NOCI
S programem o sovách k nám přijel František Kunc, ošetřovatel a sokolník ze záchranné stanice pro zvířata v Pavlově. Přivezl nám na ukázku sýčka obecného Filípka a sovu pálenou Zuzanku. Vyprávěl dětem, proč sovy houkají, kde bydlí, čím se živí, čím jsou pro nás užitečné. Společně jsme si procvičili smysly, které nočním tvorům pomáhají při lovu a pohybu v noci.
Se sovami k nám přijeli ještě další obyvatelé stanice – ježek, kuřátka a kačenky. Roztomilá mláďata děti pobavila, ale také jsme se dozvěděli, jak se o ně starat, čím je krmit.
Sovy na konci programu trpělivě pózovaly při společném focení s dětmi.
 
PREVENCE VE ŠKOLCE
Prázdniny jsou za dveřmi, čas proto věnujeme i preventivním programům:

Zdravověda s Radkem
Tento pořad se věnoval už podle názvu zdravovědě. Navštívili jsme „ordinaci“ pana doktora, kde si děti prohlédly některé lékařské nástroje, naučily se ošetřit drobná poranění a nejběžnější úrazy, „doktor“ Radek jim poradil, co dělat po píchnutí včelím žihadlem, vysvětlil, proč musíme chodit na očkování atd. Zapojoval do programu i děti, s kterými přehrával různé situace a předváděl, jak si v nich poradit.
 
Policie, hasiči– součást integrovaného záchranného systému
„Až budu velký, budu policistou, hasičem…“ Tato povolání jsou snem nejednoho kluka. O práci těchto dvou složek integrovaného záchranného systému si děti povídaly s příslušníky cizinecké policie a místními dobrovolnými hasiči. Prohlédli jsme si a vyzkoušeli různé vybavení, které používají. Děti si na závěr mohly vybrat z policejních propagačních materiálů pexeso nebo omalovánky a záložky do knížek. Zpestřením v horkém letním počasí byla osvěžující „sprcha“ z hasičské hadice.
 
TŘÍDNÍ VÝLETY
Děti z II. a III. bloku navštívily i letos Kryzanovu farmu a bylinkovou zahradu paní Bochníčkové. Mnohá zvířata, která jsme na farmě viděli, znají děti jen z obrázků. Přímý kontakt se zvířaty a prožitky spojené s návštěvou farmy upevní v dítěti jednak vědomosti o těchto zvířatech, ale posílí také vztah k živým tvorům a respekt k lidem, kteří se o ně starají. Děti měly možnost pohladit si králíky, kočku, psa, kuřátka, telátka, prasata, býka Adamíru a koně, podívali jsme se, kde žijí na farmě krávy, čím se živí a jak se dojí mléko, mohli jsme ochutnat čerstvé mléko a mléčné výrobky. Kromě zvířat jsme mohli omrknout traktory a další zemědělskou techniku.
Druhou část výletu jsme věnovali návštěvě bylinkové zahrady. Poznávali jsme některé známější bylinky, mohli jsme přivonět, ochutnat. I tady čekalo na děti živé překvapení – káčata a zakrslí králíci.
Oběma dámám a V. Kryzanovi děkujeme za čas a péči, kterou dětem věnovali.
 
LOUČENÍ S BUDOUCÍMI PRVŇÁKY
Poslední den tohoto školního roku patřil hlavně školákům. Letos se s námi rozloučilo 20 budoucích prvňáků.
V průběhu slavnostního dopoledne jsme si užívali společných her, zpěvu i tance. Děti dostaly na rozloučenou drobné dárky a nechybělo ani mlsání.
Všem dětem přejeme ve škole hodně úspěchů.
 

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign