Proměna školy - rok 1983 a 2011 - 1 (2)
www.msslavonice.cz