logotyp

Publikace Korálky poznání

Metodika Korálky poznání představuje soubor teoretických poznatků a námětů praktických i intelektových činností a příležitostí, vhodných k naplňování cílů vzdělávací oblasti RVP PV Dítě a svět. Nabízí možnosti přirozeného rozvoje a vzdělávání dětí v přírodě a přírodních zahradách.
Určují směr pedagogického působení a současně dávají pedagogům možnost volit různé cesty k naplňování zvolených cílů. Stejným způsobem je možné vytvářet další témata. Obsah metodiky je tedy možné využít jako výchozí materiál pro tvorbu ŠVP.
Základní kameny této metodické příručky tvoří tři integrované bloky vycházející z ročních období: podzim – zima – jaro. Do nich jsme zasadili vybraná podtémata, která představují jednotlivé korálky poznání. V rámci podtémat – korálků – děti plní určené úkoly. Tyto úkoly učitelky přizpůsobují věku dětí a složení skupiny. Po jejich splnění získávají korálky poznání, které postupně navlékají na své náhrdelníky. Ty jsou pak dětem odměnou za jejich celoroční práci v oblasti poznávání a ochrany přírody.
Pedagogům je určena teoretická část a nabídka her a činností s dětmi. Jejich prostřednictvím se děti dozvídají o věcech a jevech charakteristických pro jednotlivá roční období, seznamují se s životem zvířat a rostlin, poznávají vliv člověka na přírodu atd.
Příroda dětem svědčí. Důkazem jsou jejich spokojené úsměvy, rozzářené oči nebo úžas v jejich tvářích. Pokud se naše korálky poznání dokutálejí až k vám, je našim přáním, aby vám byly dobrou inspirací a přinesly všem spoustu příjemných a zajímavých zážitků.

Na cestě za poznáním nás v průběhu celého školního roku provází moudrá sova Hedvika.

S Hedvikou se seznamujeme s těmito tématy:

PODZIM
Živá voda
Podzim v zahradách
Barevný podzim

ZIMA
Dravci a sovy
Stopy zimního života
Pod sněhovou peřinou

JARO
Kouzlo jara
Tykadlíkov
Ptačí hnízda

Metodiku Korálky poznání si můžete objednat na adrese:
reditelka@msslavonice.cz
Cena: 140,- Kč + dobírka

Jihočeská ratolest

Jihočeská ratolest

Jihočeská krajská síť environmentálních center Krasec vyhlásila na podzim 2011 první ročník soutěže projektů na ochranu životního prostředí s názvem Jihočeská ratolest. Své projekty do této soutěže přihlásilo 24 obcí, škol, místních iniciativ a neziskových organizací. Mezi školami si nejlépe vedl právě projekt Korálky poznání a získal nejvyšší ocenění.


Co ještě nabízíme

Voňavá tajemství – průvodce světem bylinek a skřítků, 2013. ISBN 978-80-260-4280-8

Publikace má formu metodické příručky, která obsahuje kromě teorie i praktickou část. Krátké pohádky a příběhy o skřítcích a bylinkách jsou originální motivací pro další aktivity a činnosti s dětmi. V příloze pak najdete dětské říkanky a básničky nejen o bylinkách. Voňavá tajemství mohou být inspirací také pro rodiče a prarodiče, nabízí možnosti a příležitosti, jak smysluplně trávit čas s dětmi a přitom nenásilně rozvíjet jejich osobnost.

Environmentální kalendář

V nástěnném kalendáři najdete významné dny týkající se životního prostředí a ekologie. Obrazový materiál prezentuje aktivity s dětmi realizované mateřskou školou v rámci rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008.

Malý průvodce po Naučné přírodovědné stezce Mateřské školy Slavonice

Kapesní průvodce upozorňuje návštěvníky na zajímavosti a přírodní zákoutí na naučné stezce, které stojí za povšimnutí. Zájemci si jej mohou stáhnout zde
 
Mateřská škola Slavonice, příspěvková organizace

Adresa:
Brněnská 200
378 81 Slavonice

Telefon: +420 384 493 118
Email: reditelka@msslavonice.cz

Datová schránka: zjdehcb
Webové stránky: https://www.msslavonice.cz/
IČ: 62540475
Případné platby lze poukázat na účet: 103778392/2250
MŠ Slavonice Mapa
Jsme zapojeni do projektů:
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign