Jméno:
Heslo:

Probíhající projekty

Klokanovy školky

https://klokanovyskolky.luzanky.cz/

BIG ATCZ5 Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

BIG ATCZ5 Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu
Evropský projekt BIG ATCZ5 podpořen přeshraničním programem Interreg AT-CZ V-A probíhá současně v dalších obcích a městech v regionu Dolní a Horní Rakousko, Vídeň, v Jihočeském a Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.
V rámci tohoto projektu v naší MŠ probíhají vzdělávací aktivity, které jsou určeny nejen dětem, ale i dospělým. D
ěti si hravou formou osvojují nejzákladnější komunikaci v němčině a přirozeně se seznamují se zemí našich sousedů. Připravujeme společná setkání s partnerskou školou (projektové dny s různým tematickým zaměřením - multikultura, příroda, polytechnika, umění, zdravý životní styl ad.), návštěvy zajímavých míst na naší i rakouské straně.

"Němčináři" školní rok 2017 - 2018

Ukázka "Hravé němčiny"

Jednou týdně se skupinka dětí pomocí jednoduchých her a aktivit seznamuje s jazykem našich sousedů. Učí se němčině rozumět, učí se používat základní slovíčka a konverzační obraty z různých tematických okruhů. Co se pod vedením ředitelky školy V. Benešové naučili za první čtvrtletí, předvedli svým rodinám na ukázkové hodině v MŠ.

Přeshraniční partnerské aktivity mateřských škol - 2018/2019

V letošním školním roce si německý jazyk hravou formou osvojuje 17 dětí. Naučili jsme se pár prvních her a písniček a hned jsme dostali pozvání od partnerské mateřské školy do rakouské obce Thaya. ...
Více informací

V Rakousku - v pekárně a partnerské mateřské škole

Ukázková hodina němčiny - 2018/2019

V letošním školním roce přihlásili rodiče 17 dětí na výuku německého jazyka hrou. Děti se schází spolu s paní ředitelkou a formou hry se učí jinakosti němčiny a zároveň si osvojují její užívání v ...
Více informací

Hravá němčina - školní rok 2019/2020

Hravá němčina - školní rok 2019/2020
Děti v předškolním věku nasávají nové vědomosti neuvěřitelně rychle. To se týká i cizích jazyků , pokud jsou daným podnětům vystavené pravidelně, tak jako v naší mateřské škole. Každý týden se ve třídě u Rybiček schází 14 dětí s ředitelkou školy Mgr. Benešovou. Vzájemná konverzace a hry probíhají převážně v němčině. Učí se porozumět základním pokynům a pojmům, se kterými se běžně ve školce setkávají, hrají hry, které znají i v českém jazyce. Ve spojení s pohybem a činnostmi se přirozeně rozvíjí jejich schopnost cizí jazyk také používat.
Ve čtvrtek 24.10. proběhlo v MŠ setkání s mentorem Mgr. Janou Hofmannovou, na pondělí 3.11. připravují děti se svou učitelkou ukázkovou hodinu pro své rodiče.

Hravá němčina je v naší škole realizována v rámci projektu BIG ATCZ - program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
 

Mateřská škola s podporou šablon

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004681
 
Projekt bude podporovat
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků - Inkluze
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol ….
  • Specifika práce s dvouletými dětmi  
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Hurá, půjdu do školy!

Hurá, půjdu do školy!
Školní rok 2018 - 2019
Kurz pro rodiče s dětmi - šest setkání s pedagogy a pracovnicí PPP. Mgr. Janou Kalvodovou, která je autorkou kurzu.
Společné aktivity byly realizovány s finanční podporou z programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Přínos kurzu
  • Rodiče získávali teoretické poznatky o vývoji dítěte v předškolním věku,
  • měli možnost sledovat dovednosti, chování a reagování svého dítěte při skupinových činnostech v jiném než rodinném prostředí,
  • prostřednictvím připravovaných činností a praktických ukázek se učili, jak pracovat s dítětem na rozvíjení funkcí potřebných pro školu,
  • měli možnost lépe poznat práci učitelek a činnosti běžně realizované s dětmi v rámci vzdělávání v MŠ. 

Nástěnka

Co nás čeká...

obrázek
Plánované aktivity, aktuální informace rodičům

Novinky

Projekt BIG ATCZ5

obrázek
Seznamování s němčinou

Klokanovy školky

obrázek

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Voňavá tajemství

obrázek
Metodická publikace nejen pro učitele
Mateřská škola Slavonice
Brněnská 200
tel. 384 493 118
návrhy školní dekorace:
akademická malířka Zuzana Krajčovičová
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign