logotyp

Kronika

Školní rok 1983 - 1984

Slavnostní otevření nové mateřské školyproběhlo v sobotu 3. září 1983 za účasti místopředsedkyně ONV s. Blaženy Bürgerové a tajemníka OV KSČ s. Františka Bulíčka, představitelů města, dětí z obou MŠ ...
Více informací

Školní rok 1984 - 1985

Slavnostní zahájení  školního roku se uskutečnilo 3. září 1984 ve III. oddělení za účasti zástupců závodu n.p. Otavan, národního výboru, SPOZ a rodiči. Obsazení ...
Více informací

Školní rok 1985 - 1986

Zahájení školního roku se uskutečnilo za účasti zástupců závodu, MNV a SPOZ.  Obsazení tříd pedagogických pracovnic:I.třída:       Růžena Bárková, Marta Valentová            děti 3 - ...
Více informací

Školní rok 1986 - 1987

Slavnostní zahájení nového školního roku se uskutečnilo 1. září za účasti zástupců MNV a závodu ve III. třídě u nejstarších dětí. Organizační zajištění tříd pedagogickými pracovnicemi, počet ...
Více informací

Školní rok 1987 - 1988

Školní rok byl slavnostně zahájen ve III. třídě s prohlídkou celé školy zástupci závodu a SPOZ. Obsazení tříd – počet dětí:I.třída:              Dagmar Klubalová, Marta ...
Více informací

Školní rok 1988 - 1989

Nový školní rok byl slavnostně zahájen ve III. třídě za účasti zástupců ze závodu, BSP, SRPŠ. V mateřské škole došlo ke značným kádrovým změnám. V srpnu před začátkem školního roku odešla do penze z ...
Více informací

Školní rok 1989 - 1990

I tento školní rok jsme zahájili u nejstarších dětí za účasti paní ředitelky Věry Řepové ze závodu Otavan, zástupců MNV, SPOZ a SRPŠ. Do naší MŠ přišlo v letošním roce 31 nových dětí a celkový počet ...
Více informací

Školní rok 1990 - 1991

Tento školní rok si zahájila každá třída samostatně se svými učitelkami. Rozdělení tříd:I.třída:             Marie Burkartová                     24 dětí                      Eva Kamišová ...
Více informací

Školní rok 1991 - 1992

Letos byla mateřská škola otevřela pro 63 dětí, které byly umístěny ve třech třídách. Rozdělení tříd:I.třída:      KŘESŤANSKÁ - 15 dětí               Marie BurkartováII. třída:    SMÍŠENÁ pro ...
Více informací

Školní rok 1992 - 1993

Do roku 1992 byl provozovatelem naší MŠ n.p. Otavan, kterému pominul důvod provoz našeho zařízení financovat. Skutečnost se změnila a z 90% „otavanských dětí“ navštěvuje MŠ již pouhých 30%. Z toho ...
Více informací

Školní rok 1993 - 1994

I v letošním roce jsme v naší MŠ otevřeli 6 tříd, ve kterých se pracovalo obdobným způsobem.
Nastaly další kádrové změnyPaní učitelka Lenka Kosová zažádala o přeložení do křesťanské MŠ ...
Více informací

Školní rok 1994 - 1995

Školní rok byl zahájen 1.9.1994 s 96 dětmi.Do MŠ jsou přijímány především děti zaměstnaných matek ve věku od 3 do 6 let. Dále mají přednost děti spadající pod MěÚ ve Slavonicích. Přijali jsme i ...
Více informací

Školní rok 1995 - 1996

V tomto školním roce byla otevřena MŠ pro 100 dětí, které byly umístěny v šesti třídách.Provoz byl zahájen 4. září 1995.
Rozdělení tříd:I. třída:       Havlíková Lenka              ...
Více informací

Školní rok 1996 - 1997

Nový školní rok jsme zahájili 2. září 1996 s celkovým počtem 100 zapsaných dětí v šesti třídách.
I v tomto roce dochází ke změnám. Z MD se vrátila paní učitelka Martina Krčmáriková, která ještě ...
Více informací

Školní rok 1997 - 1998

Školní rok 1997/1998 byl zahájen 1. září 1997 s počtem 100 dětí, 9 učitelek a 6 provozních pracovnic. V tomto roce dochází k personálním změnám učitelek, p. uč. Martina Krčmáriková odešla na MD a p. ...
Více informací

Školní rok 1998 - 1999

V tomto školním roce byla otevřena MŠ pro 100 dětí, které byly umístěny v šesti třídách. Provoz byl zahájen v úterý 1.9.1998.Opět v řadách učitelek nastaly změny. Paní učitelka Helena Dědková odešla ...
Více informací

Školní rok 1999 - 2000

Mateřská škola otevřena pro 96 zapsaných dětí, které byly rozděleny do 6 tříd. Provoz zahájen ve středu 1.9.1999.
Rozdělení tříd:I. třída:             Jana Luksová                 U ...
Více informací

Školní rok 2000 - 2001

Tento školní rok jsme zahájili 1.9.2000 s celkovým počtem 100 dětí, 8 učitelek a 5 provozních pracovnic. Jedna naše zaměstnankyně pracovala na částečný úvazek jako učitelka a současně také jako ...
Více informací

Školní rok 2001 - 2002

Do mateřské školy bylo zapsáno 100 dětí. V šesti třídách s nimi pracovalo devět učitelek, provoz zajišťovalo šest zaměstnankyň.
Rozdělení tříd:I. třída:          Martina ...
Více informací

Školní rok 2002 - 2003

Dne 2. září 2002 se po prázdninách otevřela naše mateřská škola pro 109 dětí, které byly rozděleny do šesti tříd. O výchovně vzdělávací práci se postará 9 učitelek, provoz zajišťuje 6 pracovnic.
Více informací

Školní rok 2003 - 2004

Tento školní rok jsme zahájili 2.9.2003 – 9 učitelek, provoz zajišťuje 6 pracovnic. 
Dne 1.9. 2003 proběhla celostátní stávka učitelů, ke které se připojili i zaměstnanci MŠ ...
Více informací

Školní rok 2004 - 2005

Ve středu 1.září 2004 se naplno otevřely dveře mateřské školy a šest tříd ožilo dětským křikem, smíchem a povídáním o prožitých prázdninách. Překvapení čekalo na děti ve dvou třídách druhého bloku. ...
Více informací

Školní rok 2005 - 2006

Začátek školního rokuK začátku školního roku 2005 – 2006 bylo v naší mateřské škole zapsáno 118 dětí, z toho je 36 dětí přihlášených k nepravidelné školní docházce na pět dní v měsíci. V tomto ...
Více informací

Školní rok 2006 - 2007

V mateřské škole začal školní rok v pátek 1. září. K tomuto dni zde bylo zapsáno 113 dětí. Děti jsou rozděleny do šesti tříd. Do prvního bloku mateřské školy chodí naši nejmladší. Druhý blok školky ...
Více informací

Školní rok 2007 - 2008

Školní rok 2007-2008 jsme zahájili v pondělí 3.9.2007 s celkovým počtem dětí, 7 učitelek a 6 provozních zaměstnankyň. Pracovní poměr rozvázala p. učitelka Vendulka Kuklová a odešla učit na místní ...
Více informací

Školní rok 2007 - 2008 / PROJEKT EVVO

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU EVVO:
I. ETAPA

Pohádka „JEŽEK A JABLOŇ“4.10. paní učitelky zahrály pro děti ze III. bloku divadélko „JEŽEK A JABLOŇ“. Děti pomáhaly ježkovi vyřešit problém, ...
Více informací

Školní rok 2008 - 2009

Školní rok začínáme v šesti třídách s počtem 99 dětí.Do základní školy odešlo 28 předškoláků. I.KUŘÁTKAděti 3 – 4leté
p.uč. LENKA KOSOVÁI. AOVEČKY  děti 2 – 3leté
p.uč. JANA ...
Více informací

Školní rok 2009 - 2010

Prázdniny jsou již za námi a mnohé děti se do školky vrací, ale zároveň přichází děti nové. V letošním roce nastoupilo 24 nových dětí. Celkem má naše školka 100 dětí, které budou svoje zážitky ...
Více informací

Školní rok 2010 - 2011

Nový školní rok zahájila mateřská škola s 97 zapsanými dětmi. Děti jsou rozděleny do šesti tříd. Ovečky, Kuřátka, Včelky, Motýlci, Rybičky a Žabky. Stará se o ně sedm učitelek a šest provozních ...
Více informací

Školní rok 2011 - 2012

Se začátkem nového školního roku přichází do mateřské školy nejen dobrá nálada kamarádů vracejících se po prázdninách, ale i smutek a slzy dětí nově odloučených od maminek. Letošního 1. září však ...
Více informací

Školní rok 2012 - 2013

Fotografie najdete na http://msslavonice.rajce.idnes.cz

Školní rok jsme zahájili v pondělí 3.9. Po odchodu školáků do základní školy se sestavy dětí v jednotlivých třídách změnily, a tak ...
Více informací

Školní rok 2013 - 2014

Fotografie najdete na http://msslavonice.rajce.idnes.cz

Nový školní rok začal v pondělí 2.9. 2013. Mateřská škola Slavonice přivítala děti po letních prázdninách - včetně 28 dětí nových. ...
Více informací

Školní rok 2014 - 2015

Také se Vám zdá, že prázdninové měsíce jsou nejkratší v roce? Utečou tak rychle, že  máme opět září a s ním začátek nového školního roku. Do mateřské školy Slavonice přišlo letos sedmnáct nováčků, ...
Více informací

Školní rok 2015 - 2016

Prázdniny rychle utekly a my jsme se v mateřské škole opět sešli v úterý 1. září. V tomto školním roce byly děti rozděleny do pěti tříd. Šestá třída je v současné době využívána k individuální a ...
Více informací

Školní rok 2016 - 2017

V tomto školním roce máme zapsáno 91 dětí rozdělených do šesti tříd – Ovečky, Kuřátka, Včelky, Motýlci, Rybky a Žabky. Začátek školního roku je ve znamení návratu dětí z prázdnin do běžného ...
Více informací

Školní rok 2017-2018

Mateřská škola Slavonice otevřela ve školním roce 2017/2018 šest tříd s 95 dětmi. Pečuje o ně osm pedagogů a sedm provozních pracovnic (chůva, hospodářka, kuchařky, uklízečky). Novinkou je povinná ...
Více informací

Školní rok 2018-2019

Slunečné prázdniny jsou za námi a začátek nového školního roku přišel rychleji, než si děti i paní učitelky přály.  34 nováčků si pomalu zvyká na pobyt ve školce bez rodičů, na nové kamarády, paní ...
Více informací

Školní rok 2019-2020

Všichni zaměstnanci do posledních prázdninových dnů připravovali třídy a další prostory, abychom v nich mohli v pondělí 2. září přivítat děti a jejich rodiče. Kromě běžných úprav, oprav a úklidu ...
Více informací

Školní rok 2020 - 2021

Ve vedení školy i v pedagogickém sboru dochází ke změnám. 
Od 1.9. 2020 převzala funkci ředitelky školy Mgr. Marcela Špringerová. Bývalé ředitelce Mgr. Vítězslavě Benešové bychom chtěli ...
Více informací
Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign