logotyp
Login

Takový byl rok 2018 – 2019

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Horké prázdniny jsou za námi a začátek nového školního roku přišel rychleji, než si děti přály.  34 nováčků si pomalu zvyká na pobyt ve školce bez rodičů, na nové kamarády, paní učitelky, režim a prožitky, mnohdy odlišné od těch, které znají z rodinného prostředí. Pro nově přijaté dvouleté děti je připraven tříměsíční adaptační program. Celkem máme v mateřské škole 96 dětí v šesti třídách: Ovečky, Kuřátka, Včelky, Motýlci, Rybičky a Žabky.

Babí léto

Po prázdninách se dostavilo překrásné babí léto a my si tak mohli dopřát dlouhé vycházky do okolní přírody. Pobyt venku, v přírodě v dětech probouzí přirozenou zvědavost, baví je a vyvolává v nich ...
Více informací

Plaveme si v pohodě jako rybky ve vodě

Deset nejstarších předškoláků jezdí od září do plavecké školy v Jindřichově Hradci. Děti si formou her a hříček upevňují vztah k vodnímu prostředí, rozvíjí své pohybové dovednosti, postupně se učí ...
Více informací

Divadélko Divoloď

Divadélko Divoloď přijelo za dětmi s loutkovou pohádkou Kouzelný zvoneček. Získat princeznu Kristýnku pomáhali Jakubovi nejen pohádkoví kamarádi, ale i naše děti. ...
Více informací

Sovičky

Na plotě mateřské školy se záhadně objevily dvě sovičky vyrobené ze šišek. Odkud přiletěly, nevíme, ale děkujeme dárci za inspiraci k výrobě dalších sovích kamarádek.

...
Více informací

Hurá, půjdu do školy! - I.

V říjnu jsme odstartovali kurz pro předškoláky a jejich rodiče. Ti budou společně pracovat, učit se, ale především si hrát pod vedením pracovnice pedagogicko-psychologické poradny. Cílem kurzu je ...
Více informací

Máme rádi zvířata

Vzdělávací program pro nejstarší děti - Rybičky, Žabky.
O zvířatech, která mohou žít v našich domácnostech, na farmách i ve volné přírodě si za námi přijela povídat pracovnice Státní ...
Více informací

Přeshraniční partnerské aktivity mateřských škol

V letošním školním roce si německý jazyk hravou formou osvojuje 16 dětí. Naučili jsme se pár prvních her a písniček a hned jsme dostali pozvání od partnerské mateřské školy do rakouské obce Thaya. ...
Více informací

Hurá, půjdu do školy! - II.

Hra je radost a učení při hře je tím pádem radostné učení. To jsme si ověřili na prvním setkání pedagogů a rodičů s dětmi, kde si všichni především hráli, ale zároveň procvičovali různé funkce a ...
Více informací

Bramborohrátky

Princeznička na bále poztrácela korále... Jistě všichni vědí, jak to s princezniným náhrdelníkem dopadlo. Místo lesklých korálků jí Honza donesl obyčejné brambory. Košík brambor donesl i k nám do ...
Více informací

Nové hřiště pro děti

Město Slavonice zřídilo u autobusového nádraží nové dětské hřiště. Pro děti tu jsou houpačky, klouzačky, kolotoč, lanová pyramida... Herní prvky umožňují dětem uspokojit nejen potřebu volného ...
Více informací

Čas jablíčkové vůně – Ovečky, Kuřátka

Letošní velkou úrodu jablek jsme zpracovali s dětmi společně. Prohlédli jsme si odšťavňovač, s jehož pomocí jsme vyrobili výborný a zaručeně zdravý jablečný mošt. Děti sledovaly, co se v přístroji ...
Více informací

Narozeninové oslavy u Oveček a Kuřátek

I my nejmenší ve školce společně slavíme narozeniny a svátky. A jak taková oslava u nás probíhá? Plyšoví kamarádi ježek a krtek mají pro oslavence připravené překvapení – malý dáreček, paní učitelky ...
Více informací

Dvě šikovné ručičky umí pěkné věcičky…

Třeba vyrobit ježky z přírodnin a obyčejné brambory. Děti nasbíraly listí, udělaly ježkům teplé pelíšky a uložily je k „zimnímu spánku“. Kouzelné zaříkávadlo „Čáry máry, kolečko, malujeme jablíčko“ ...
Více informací

Hrajeme si, objevujeme, učíme se, odpočíváme…

Jsme malinkatí, ale věcí, které v MŠ objevujeme spolu se svou učitelkou a chůvou, je hodně. Nejvíce se toho naučíme při hrách, nové informace si lépe zapamatujeme ve spojení s pohybovými hříčkami, ...
Více informací

Užíváme si pohyb venku

Pohyb venku pod širým nebem je balzám pro tělo i duši. Zahrada nám nabízí spoustu podnětů a volného prostoru. Rádi využíváme houpačky, skluzavku a různé dřevěné prvky k lezení, šplhání a prolézání, ...
Více informací

Ježíškova vnoučata

Vánoce jsou příležitostí k regeneraci sil i mezilidských vztahů. Dárek může být krásným prostředkem, jak někomu sdělit, nakolik je pro nás důležitý. Není to však ani tolik o ceně či velikosti dárku, ...
Více informací

Mikulášské nadělování

Radost v mateřské škole rozdával Mikuláš s andělem a čertem ve středu 5.12. Děti zpytovaly svědomí, došlo i na slzy a sliby. Za veselé písničky a básničky si nakonec nadílku zasloužili všichni. Role ...
Více informací

Slyšte, slyšte...

Příběh nám připomněl, co se kdysi dávno stalo v Betlémě. Představení řídil Anděl (Sergej Serža), který po zvěstování odvedl Marii s Josefem do Betléma. Tam se narodil Ježíšek. Přišli se mu poklonit ...
Více informací

Vánoční stromeček na náměstí

Každým rokem děti vyrábí originální vánoční ozdoby, kterými pak zkrášlí stromeček na náměstí.  Tvořivým zájemcům je dává k dispozici Informační centrum Slavonice. Ozdobené stromečky přispějí k ...
Více informací

Hurá, půjdu do školy! - III., IV.

Po krátkém teoretickém úvodu a malé rozcvičce vždy následovaly společné aktivity. Byly zaměřené na tyto oblasti: III. grafomotorika, sluchové vnímání; IV. řečový projev, myšlení, prostorová ...
Více informací

Advent - čas těšení na Ježíška

Před příchodem Vánoc se naše školka každoročně promění v tvořivou dílnu. Děti pracují na výrobě vánočních dekorací, ozdob, dárků a přáníček pro své blízké. Připomínáme si tradice, vánoční zvyky a ...
Více informací

Předvánoční zamyšlení

V kostele Nanebevzetí Panny Marie jsme se sešli s žáky základní školy, jejich učitelkami a panem farářem Karlem Janů. Ve svém předvánočním zamyšlení nám připomněl, že pravé kouzlo Vánoc není ...
Více informací

Vánoce ve školce

Ve středu 19.12. se všechny třídy sešly na společné vánoční besídce. Podívat se za námi přišel i pan místostarosta Karel Pavlů. Děti svým zpěvem vánočních koled přivolaly do školky Ježíška, který ...
Více informací

Zvonkový průvod a zpívání u vánočního stromu

Naše předvánoční zpívání koled u vánočního stromu na náměstí se už stalo tradicí. Je to příležitost k setkání rodin, známých a přátel, k vzájemnému vyjádření přání. Dětský zpěv, který se nesl ...
Více informací

My tři králové jdeme k vám

Čtvrtý den nového roku zavítali do všech tříd králové Kašpar, Melichar a Baltazar se svým početným doprovodem. Přinesli dětem a dospělým v naší školce tříkrálové poselství, popřáli všem zdraví, ...
Více informací

Hurá, půjdu do školy - V., VI.

Věnovali jsme se těmto oblastem: zrakové vnímání, grafomotorika, sluchové vnímání, předmatematické představy.
V první části se děti s rodiči více pohybovali, manipulovali s pomůckami, pracovali ...
Více informací

O lese a lesní zvěři

S vyprávěním o životě volně žijících zvířat k nám přijeli lesní pedagogové – zaměstnanci Lesů ČR, Lesní správy český Rudolec. Děti mají přírodu rády a v tomto programu se o ní dozvěděly nové ...
Více informací

Ptačí budky

Vánoční nadílka není jen o hračkách pro děti, dárek dostali i ptáci, kteří žijí na naší školní zahradě. Byly to ptačí budky, které ptáčkům můžou zajistit bezpečné bydlení. Odměnou nám bude jejich ...
Více informací

Karneval

Ani letos nechyběl tradiční maškarní karneval. Rej masek začal už od rána, protože děti si jich chtěly užít co nejvíce. Ve všech třídách byla náramná podívaná na děti v kouzelných a nápaditých ...
Více informací

Děláme radost druhým

Děti ze třídy Včelek a Motýlků předvedly krátký kulturní program na oslavě Mezinárodního dne žen a odměnou jim byl nejen dlouhý potlesk, ale i sladký dort.Potlesk sklidily také děti ze třídy Rybiček ...
Více informací

Divadélko Malé Bo

přijelo za dětmi se vzdělávacím programem Janku, co to znamená, když ti svítí červená.Děti pomáhaly kamarádovi Jankovi vyznat se v nástrahách města, řešily různé dopravní situace, naučily ho správně ...
Více informací

Ukázka pro rodiče - hodina němčiny

V letošním školním roce přihlásili rodiče 17 dětí na výuku německého jazyka hrou. Děti se schází spolu s paní ředitelkou a formou hry se učí jinakosti němčiny a zároveň si osvojují její užívání v ...
Více informací

Preventivní vyšetření zraku

Rodičům byla i letos nabídnuta možnost screeningového vyšetření zraku jejich dětí přímo v mateřské škole. S pomocí speciální techniky je prováděly odborné pracovnice společnosti PRIMAVIZUS, o.p.s. ...
Více informací

Hrátky Zdravé 5

Tým Zdravé 5 připravil pro děti program plný her o správné výživě.
V pohádkovém příběhu kamarádi Evička a Péťa nalezli společně s partou Zdravé 5 cestu ke zdraví. Děti se seznámily s pyramidou ...
Více informací

Knížka je kamarád

Knížky nás provází celým životem a mohou být i naším kamarádem, se kterým máme možnost prožít nejedno dobrodružství. V naší mateřské škole se snažíme v dětech vzbudit zájem o knížky, proto čteme ...
Více informací

Ukliďme svět, ukliďme Česko!

V plánovaném termínu - 5. dubna - se naše škola zapojila do akce „UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO!“ pořádané pod záštitou MŽP (ministerstva životního prostředí). Naučnou stezku společně uklízelo 24 dětí ...
Více informací

Velikonoce - svátky jara

Velikonoce jsou nejdůležitějšími křesťanskými svátky, jsou také oslavou jara a probouzející se přírody. Tohle radostné období jsme s dětmi přivítali pestrou výzdobou školky, seznamovali jsme se ...
Více informací

Čarodějnice

Starý lidový zvyk přivítat jaro pálením čarodějnic si připomínáme i ve školce. Koncem dubna se ve všech třídách objeví čarodějové a čarodějnice, učitelky pro děti připravují programy, které obsahují ...
Více informací

Vynášení Moreny

Nejstarší děti ze tříd „Rybiček a Žabek“ přijaly pozvání Mgr. Lady Joklové a jejích žáků 5. třídy do základní školy, abychom společně přivítali jaro a rozloučili se se zimou. V tělocvičně pro nás ...
Více informací

Putování Afrikou

S pohádkovým příběhem s prvky muzikoterapie „ Putování Afrikou“ k nám do mateřské školy přijela paní Eva Sádlíková – pedagog a muzikoterapeut  z Brna.Prostřednictvím vyprávění a naslouchání zvukům ...
Více informací

Z pohádky do pohádky

Tentokrát nás učitelé ZUŠ ze Žďáru nad Sázavou Leoš Drahotský a Miroslava Smékalová zavedli ve svém hudebním programu do světa klasických pohádek. Setkali jsme se s Pyšnou princeznou, Zlatovláskou, ...
Více informací

Po stopách čarodějnice Morgany

Předposlední dubnový den se třída Rybiček a Žabek vydala na čarodějnou výpravu. Kvůli deštivému počasí plnily děti úkoly od čarodějky Morgany ve třídě. Poslední úkol bylo potřeba splnit venku na ...
Více informací

Ježibaby z Babína

Ochotníci divadelního spolku Malinka z Nové Bystřice nám zahráli veselou pohádku o dobrosrdečném vandrovníkovi Martinovi, který se vydal do světa hledat štěstí. V lese Babíně potkal dvě ježibaby ...
Více informací

Maminky slavily svátek

Druhá květnová neděle patří zejména maminkám a babičkám. K jejich svátku si děti ve všech třídách připravily překvapení - veselá, ale i dojemná vystoupení, vlastnoručně vyrobená přáníčka a ...
Více informací

Vítání občánků

Miminka z našeho města a okolí přivítala do života společně se starostou a zástupci města děvčátka z III. třídy (Rybičky). Děti si pro nové občánky a jejich rodiče připravily krátké vystoupení. ...
Více informací

Navštívili jsme ZUŠ

Mladí muzikanti a dětský pěvecký sbor Vivo nám předvedli něco málo ze svého repertoáru. Na klavír je doprovázeli jejich učitelé V. Burkart a S. Kamínek. Pro některé děti je hudební představení ...
Více informací

Slavili jsme Den dětí

BALÍČKY PRO DĚTI
Děkujeme manželům Petře a Petrovi Němcovým za sladkosti do balíčků pro děti.

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
Dárek dostaly děti také od slavonického kulturního a ...
Více informací

Sportovní dopoledne v ZŠ

Třeťáci a jejich třídní učitelka Lenka Nosková připravili pro budoucí školáky společné sportovní hry a soutěže na školním hřišti. Po krátké rozcvičce jsme házeli kriketovým míčkem, závodili v běhu a ...
Více informací

Každá pomoc potěší

Spolupráce rodičů, prarodičů a dalších rodinných příslušníků s naší školou si velmi vážíme. Jaká bude, to je jen na nich. Pomáhali nám při organizaci programů pro děti, tatínkové zpravidla zajistili ...
Více informací

Den dětí s Lesy ČR

Program naučný, zábavný a sportovní si i letos připravili pro děti z naší školy zaměstnanci LČR ve spolupráci s Městem Slavonice, které přispělo na občerstvení a ceny pro účastníky. Lesní pedagog ...
Více informací

Sova, královna noci

S programem o sovách k nám přijel František Kunc, ošetřovatel a sokolník ze záchranné stanice pro zvířata v Pavlově. Přivezl nám na ukázku sýčka obecného Filípka a sovu pálenou Zuzanku. Vyprávěl ...
Více informací

Zdravověda s Radkem - Divadélko malé Bo

Tento pořad se věnoval už podle názvu zdravovědě.
Navštívili jsme „ordinaci“ pana doktora, kde si děti prohlédly některé lékařské nástroje, naučily se ošetřit drobná poranění a úrazy, „doktor“ ...
Více informací

Výlety do Mutišova

Děti z II. a III. bloku navštívily i letos Kryzanovu farmu a bylinkovou zahradu paní Bochníčkové. Mnohá zvířata, která jsme na farmě viděli, znají děti jen z obrázků. Přímý kontakt se zvířaty a ...
Více informací

Integrovaný záchranný systém

„Až budu velký, budu policistou, hasičem…“ Tato povolání jsou snem nejednoho kluka. O práci těchto dvou složek integrovaného záchranného systému si děti povídaly s příslušníky cizinecké policie a ...
Více informací

Loučení s budoucími prvňáky

Poslední den tohoto školního roku patřil hlavně školákům. Letos se s námi rozloučilo 20 budoucích prvňáků. V průběhu slavnostního dopoledne jsme si užívali společných her, zpěvu i tance. Děti ...
Více informací
Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign