logotyp
Login

Školní rok 1985 - 1986

Zahájení školního roku se uskutečnilo za účasti zástupců závodu, MNV a SPOZ. 
 
Obsazení tříd pedagogických pracovnic:
I.třída:       Růžena Bárková, Marta Valentová            děti 3 - leté
II.třída:      Jana Suchomelová, Dagmar Klubalová       děti 4 – leté
III.třída:     Marie Burkartová, Jana Štěrbová             děti 5 – leté
 
školnice:    Hana Haluzová
uklízečka:   Jaroslava Prokešová (obě pracovnice n. p. Otavanu)
 
vedoucí kuchařka:   Marcela Binderová
zaučená kuchařka:  Marie Lanczová
zaučená kuchařka:  Jaroslava Lovětínská
 
Ve II. oddělení J. Suchomelová uváděla do praxe absolventku SPgŠ v Soběslavi D. Klubalovou. K 1.2.1986 byla J. Suchomelová – provdaná Smrčková přeložena na vlastní žádost do Prahy.
V květnu se vrátila po mateřské dovolené J. Tesařová – Maršánová. Od února do května byla absence jedné učitelky řešena spojováním dětí v odpoledních hodinách a částečnou službou učitelek přes čas
 
Úklid a hygienicky nezávadné prostředí
zajišťovaly Hana Haluzová a Jaroslava Prokešová, pracovnice n. p. Otavan. Navíc vzorně ošetřovaly květinové záhony a přilehlé prostory školní zahrady.
 
Ve školní jídelně
pracovaly nadále Marcela Binderová, Marie Lanczová a Jaroslava Lovětínská.
V únoru byla provedena celková inspekce ŠJ.
Kuchařky pokračovaly v soutěži BSP o stříbrný odznak. Připravovaly kvalitní a chutné pokrmy pro obě MŠ ve Slavonicích.
Jídelníček byl obohacován ze školní zahrady, jahodami ze záhonků dětí.
Poplatek na dítě a den 4,50 Kč, sleva přiznána 6 dětem.
 
Výchovná práce byla založena na komplexním přístupu k výchově, intenzivně zaměřena na zlepšení úrovně jazykového projevu dětí, na dobré přípravě dětí na školu, na cílevědomém plnění úkolů mravní výchovy. K úspěšnému plnění přispívala dělená zaměstnání v II. a III. třídě, využívání hřiště a terasy pro TV, areálu školní zahrady pro pohybovou zdatnost dětí na sněhu a lyžích, v létě bazénu pro předplaveckou výchovu. Dvě učitelky prováděly nápravu vadné výslovnosti u dětí 4 – 6 letých. Skupina dětí III. třídy se zúčastňovala „Vítání nových občánků“ ve spolupráci se SPOZ. III. třída navázalaspolupráci s BSP Nový zítřek z n.p. Otavan a uskutečnila několik vzájemných návštěv s výměnou dárků.
Úspěšná spolupráce byla se ZŠ a s LŠU, která připravila pro děti několik koncertů.
 
Zdravotní stav  Častá onemocnění dětí byly angíny, záněty dýchacích cest. U všech dětí byla provedena prohlídka chrupu a provedeno ošetření. Dětská lékařka prohlédla všechny děti a vyšetřila zrak. Každý týden schvalovala jídelní lístek.
 
Prostředí MŠ a okolí Nadále se pokračovalo na úpravách pozemku okolo MŠ. Ošetřovaly se zelené plochy, dobudovalo druhé pískoviště, další květinové záhony.
Po druhé byla provedena nouzová oprava střechy.
 
Prázdninový provoz
V době od 14. do 25. července byla MŠ po dohodě se závodem uzavřena.
Zbývající dny byl provoz omezen na dvě, nebo jedno oddělení.
Všechny pracovnice čerpaly podle plánu řádnou dovolenou.
V červenci byl proveden generální úklid spojený s malováním vyčleněných prostorů.
Ve výchovné práci převládaly rekreační formy na školní zahradě, opakování získaných vědomostí ze školního roku, upevňování kulturně – hygienických návyků.
V srpnu provedla OŠI s. M. Jandová kontrolu připravenosti na začátek školního roku.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign