logotyp
Login

Školní rok 1993 - 1994

I v letošním roce jsme v naší MŠ otevřeli 6 tříd, ve kterých se pracovalo obdobným způsobem.

Nastaly další kádrové změny
Paní učitelka Lenka Kosová zažádala o přeložení do křesťanské MŠ v Dačicích a její žádosti vylo vyhověno. Hanka Mocharová byla umístěna v MŠ Bílkov. Martina Hronová odešla na mateřskou dovolenou.
Do našeho zařízení přišly nové paní učitelky, a to Kamila Zajacová z Dačic, která byla čerstvou absolventkou SPgŠ v Prachaticích. Dále nastoupily dvě nekvalifikované učitelky, Hana Zarečná z Dačic, původní zaměstnání mechanik – seřizovač, momentálně studující SPgŠ. Z Jemnice přišla Gabriela Beranovská s gymnáziem a s dvouletými pedagog. zkušenostmi, neboť dosud pracovala ve speciální MŠ internátní v Jemnici. Od 1.1.1994 nastoupila po mateřské dovolené Lenka Antoňů za Danu Vláčilovou, která na mateřskou dovolenou odešla.

Jak tedy vypadal tento školní rok

V šesti třídách bylo 96 dětí rozděleno takto:
Křesťanská třída
I.třída:          Burkartová Marie                     20 dětí        od 3 – 6 let
                   Zarečná Hana                           

I.a třída:        Havlíková Lenka                      13 dětí        od 3 – 4 let

II.třída:         Dědková Helena                       20 dětí        od 3 – 6 let
                   Beranovská Gabriela

Speciální třída

II.a třída:      Maršánová Jindřiška                 11 dětí        od 4 – 7 let

III.třída:        Benešová Vítězslava                20 dětí        od 4 – 6 let
                   Vláčilová Dana / Antoňů Lenka

III.a třída:     Zajacová Kamila                       12 dětí        od 3 – 5 let
 
Provozní zaměstnanci
pracovali ve stejném složení:
školnice:                      Haluzová Hana
uklizečka:                     Bulantová Květoslava
vedoucí šk. jídelny:         Macků Jarmila
vedoucí kuchařka:          Tomešová Marie
samostat. kuchařka:       Procházková Božena
pomocná síla:                Špringerová Jiřina
 
Velmi častá nemocnost učitelek vedla k častému zastupování a spojování dětí. Dvakrát nám vypomáhaly učitelky z MŠ Cizkrajov.

Výchovná práce s dětmi
  byla prováděna na základě tématických celků předem naplánovaných v jednotlivých třídách.
Ve speciální třídě se učitelka zaměřila na konkrétní nedostatky jednotlivých dětí. Měla dvě děti s oční vadou a jedno dítě se zbytkem zraku, které vedla zcela individuálně. Práce s těmito dětmi byla velice náročná, ale pomohly nám odborné přednášky Jihočeského pedagog. centra v Českých Budějovicích, které byly určeny pro učitelky pracující s dětmi zrakově postiženými.
Dobrá byla spolupráce s rodinou.
Smíšené třídy dětí jsou náročnější na organizaci, ale odhalily nám nové momenty v dětském kolektivním soužití.
Děti z křesťanské třídy opakovaně přivítaly v MŠ pana faráře a o důležitých křesťanských svátcích navštívily kostel.
Děti všech tříd v zimě sáňkovaly a III. třída využila bohatou sněhovou nadílku k lyžování.
Na jaře proběhly hodiny otevřených dveří, kde mohli rodiče a učitelé ZŠ vidět děti při práci.
Německý jazyk si začalo osvojovat 24 dětí a do konce školního roku jich vydrželo 23. V příštím školním roce budou s němčinou pokračovat v ZŠ.
Logopedickou péči vykonávala opět paní učitelka Burkartová a paní učitelka Dědková
Vítání občánků bylo celkem 7x a program připravily p. uč. Burkartová a p. uč. Havlíková
 
Od 1.1.1994 je v platnosti obecně závazná vyhláška:
O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin, ze které vyplývá, že se platí příspěvek na dítě v MŠ 120 Kč měsíčně. Pokud některá rodina žije pod 1,25 násobku životního minima, může být tato od příspěvku na požádání osvobozena. Což bylo střídavě 4 – 6 rodin.

Zdravotní stav dětí
Byl podobný jako jiné roky. Nejvíce nemocné jsou nejmladší děti a to na záněty horních cest dýchacích, angíny a chřipky. Spolupráce s dětskou lékařkou byla dobrá.

Prázdninový provoz
Měl rekreační charakter a do MŠ docházelo v průměru 34 dětí

SRPŠ
Uskutečnily se čtyři schůzky pro rodiče, jedenkrát bylo setkání s rodiči předškoláků s tím, že se rodiče formou besedy seznámili s tím, co má dítě umět před vstupem do ZŠ.
Uspořádaly jsme pro rodiče dvakrát „Burzu dětského odívání a obuvi“.
Děti shlédly dvě divadla a jednou je navštívil kouzelník.
ZUŠ zorganizovala pro děti koncert. Devět našich dětí navštěvuje ZUŠ.
Uspořádaly jsme pro děti zájezd do Prahy na vystoupení Dády Patrasové a do Dačic na koncert Pavla Nováka.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign