logotyp
Login

Školní rok 2000 - 2001

Tento školní rok jsme zahájili 1.9.2000 s celkovým počtem 100 dětí, 8 učitelek a 5 provozních pracovnic. Jedna naše zaměstnankyně pracovala na částečný úvazek jako učitelka a současně také jako pomocná síla v kuchyni.

Rozdělení tříd:
I. třída:          Jana Luksová                         U ZVONEČKŮ
                     Eva Chybíková
I.a třída:        Marie Burkartová                     U SEDMIKRÁSKA
                     křesťanská třída
II. třída:         Eva Karásková                        U KRTEČKA
                     Daniela Samková
II.a třída:       Milena Novotná                       U MYŠKY
III. třída:        Bc. Vítězslava Benešová           U ZAJÍČKA
                     Stanislava Krušinová
III.a třída:      Markéta Vonderková                U JEŽEČKA
 
Provozní pracovnice:
Školnice:                      Hana Haluzová
uklízečka:                     Květoslava  Bulantová
vedoucí šk. jídelny:        Věra Tepříková
vedoucí kuchařka:          Božena Procházková
kuchařka:                     Marie Němečková
pom. kuchařka:              Eva Chybíková
 
Personální změny:
V druhé polovině školního roku odešla na MD p. uč. Jana Luksová. Na její místo se vrátila z MD Martina Krčmáriková. P. uč.  J. Luksové se v měsíci dubnu narodila zdravá a krásná dcera Hanička.

PODZIMNÍ ČÁST OSLAV

Dopravní olympiáda 14.9.2000
Naše MŠ v rámci oslav 100 let MŠ ve Slavonicích společně s AMK J. Hradec za podpory BESIPU uspořádalo dětskou dopravní olympiádu. Děti z MŠ se sešly ve čtvrtek dopoledne na dopravním hřišti, kde je zástupce AMK pan Jiří Podešva seznámil se základními pravidly silničního provozu. Zaměřil se na světelnou signalizaci a jízdu vpravo. Tu si hned mohly děti vyzkoušet na dětských elektromobilech. Na dalších stanovištích poznávaly nejběžnější dopravní značky a odpočinout si mohly při hrách s autíčky na dopravním koberci. Při závěrečném vyhodnocení obdržely všechny děti za své výkony medaile a drobné dárky od BESIPU.
Drakiáda 23.9.2000
II.ročník drakiády se uskutečnil v sobotu 23.9.2000. Sešlo se 48 účastníků. Porota ve složení – Bc. Vítězslava Benešová, Mgr. Ludmila Přívratská a Mgr. Jaroslav Šťastný měla nelehký úkol s rozhodováním, který drak je největší, nejmenší, nejoriginálnější a který nejlépe létá.
Měli jsme možnost občerstvit se ve stánku Jiřího Ondráka. Pro děti byl připraven táborák, na kterém si opékaly zakoupené párky. Všichni účastníci byli odměněni medailí v podobě dráčka. Výherci jednotlivých kategorií získali věcné ceny.
Říjen 2000
Zástupce ČS a.s. pobočky J.Hradec pan Mgr. Rudolf Hubinger předal MŠ sponzorský dar v podobě počítače.
Dne 3.11.2000 vyvrcholily celoroční oslavy stého výročí výstavou dětských prací spojenou s výstavou historických dokumentů MŠ a fotografií z průběhu oslav tohoto výročí.
Vernisáž zahájily krátkým programem děti pod vedením p. uč. Burkartové. Pozvání na vernisáž přijal zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, pan PhDr. Zdeněk Palán PhD. ředitel odboru celoživotního učení, president Asociace institucí vzdělávání dospělých, starosta města Slavonice Ing. Jaroslav Zuzák, zástupce starosty Mgr. Jaroslav Šťastný, zástupce sponzorů ČS Petr Kubičko, Sparkasse Karel Geist.
Výstava byla rozdělena do třech základních částí.
1) Vstup do výstaviště – Do výstaviště se vstupovalo branou z velkých barevných kostek za níž jsme si mohli prohlédnout dětské práce rozdělené do těchto částí: podzimní příroda, vodní prostředí, exotická zvířata a město Slavonice.
2) V další části byla vystavena dokumentace historie MŠ od roku 1945 po součastnost.
3) Ve třetí části měla veřejnost možnost seznámit se s videodokumentací MŠ a se vzdělávacím počítačovým programem pro děti, včetně speciálnímu programu pro zrakově postižené děti.
Výstava skončila 12.11. Do knihy návštěv se zapsalo 668 lidí.
 
Vzdělávání učitelek
V tomto školním roce nadále pokračuje paní Eva Karásková ve studiu na Vyšší odborné škole pedagogické ve Sv.Janu pod Skalou 1.
Ředitelka MŠ paní Bc. Vítězslava Benešová studuje speciální pedagogiku v magisterském programu na MÚ v Brně, obor více vad.

Vánoční besídka
Děti a učitelky ze všech tříd se sešly na předvánočním setkání ve III. třídě. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy, každá třída předvedla svůj vlastní program. Poté se děti rozešly do tříd, kde na ně čekaly dárky v podobě pěkných nových hraček, knih a nových pomůcek.
Karneval
V březnu se v naší MŠ uskutečnil již tradiční maškarní karneval. Děti prožily dopoledne plné her, soutěží a tance.
Velikonoce
K přípravám na velikonoční svátky patřila také každoroční ukázka pletení pomlázky pod vedením tatínka Radomíra Špringera. Děti se seznámily s některými velikonočními tradicemi a připomněly si velikonoční koledy.
Zápis do MŠ
V měsíci květnu se zapsalo k docházce do MŠ 28 nových dětí, které nastoupí v průběhu školního roku 2001/2002
Den matek
Pod vedením svých učitelek předvedly děti svým rodičům a dalším pozvaným hostům ukázku toho, co se v MŠ naučily, svým maminkám předaly vlastnoručně vyrobené dárečky.
Vítání občánků
V tomto roce nejstarší děti nacvičily program na vítání občánků a tři sobotní odpoledne zpívaly a recitovaly na této akci v sále MěKS ve Slavonicích.
Kulturní a vzdělávací pořady pro děti
Dvakrát jsme navštívili Staré Hobzí, kde jsme shlédli divadelní představení ochotnického spolku „Hobzánek“.
Děti ze ZUŠ si pro nás připravily 2 koncerty. Měli jsme možnost vidět práci těch nejmladších dětí z přípravného ročníku a pak jsme si poslechli skladby v podání starších žáků.
Burza odívání
V době podzimních a jarních prázdnin MŠ uspořádala pro veřejnost burzu odívání. O její průběh se starala paní Stanislava Krušinová.
V červnu
jsme oslavili v naší MŠ „DEN DĚTÍ“ tradičním odpoledním soutěžením na zahradě MŠ a na uzavřené silnici před budovou. Neslavily pouze děti z MŠ, ale možnost navštívit třídy i připravené soutěžní atrakce měly také děti, které do MŠ ještě nenastoupily. Na všechny na konci soutěžení čekala sladká odměna
V závěru školního roku se učitelky s dětmi vydávají na výlety do okolí Slavonic. Nejstarší děti byly v Dačicích a na hájovně u Dolního Bolíkova.

Úpravy prostor MŠ
V tomto roce byla provedena přestavba v dolní části hospodářské budovy. Úpravou dlouhé chodby vznikla kancelář pro zástupkyni ředitelky, která rovněž slouží jako pracovna pro učitelku a dítě.
Nově se vymalovala kuchyně, ředitelna, kancelář hospodářky, centrální kabinet a třídy s přilehlými prostorami ve II. bloku. Do centrálního kabinetu jsme nechali zhotovit nové police. Před MŠ byl umístěn kolostav pro odkládání kol dětí přijíždějících do mateřské školy na kolech.

Příspěvky MěÚ a ŠÚ naší organizaci
V roce 2000 byl MŠ přidělen od MěÚ ve Slavonicích příspěvek 710 000Kč. Ze ŠÚ nám byl přiznán příspěvek na mzdy zaměstnanců ve výši 2 127 000Kč.
 

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign