logotyp
Login

Školní rok 2002 - 2003

Dne 2. září 2002 se po prázdninách otevřela naše mateřská škola pro 109 dětí, které byly rozděleny do šesti tříd. O výchovně vzdělávací práci se postará 9 učitelek, provoz zajišťuje 6 pracovnic.

Personální změny:
Opět v řadách učitelek nastaly změny. Slečna uč. Markéta Vonderková odešla studovat na pedagogickou fakultu do Prahy. Po mateřské dovolené se k nám vrátila Vendulka Kuklová.

Rozdělení do tříd:
I. třída:             Daniela Samková                    U ZVONEČKŮ
                        Eva Chybíková                       děti kolem 3. roku
I.a třída:           Marie Burkartová                    U SEDMIKRÁSKA
                                                                  věkově smíšené
II. třída:            Vendulka Kuklová                   U KRTEČKA
                        Eva Karásková                       děti kolem 4. roku
II.a třída:          Martina Krčmáriková                 U MYŠKY
                                                                  děti kolem 5. roku
III. třída:           Stanislava Krušinová               U ZAJÍČKA
                        Bc. Vítězslava Benešová          děti kolem 5. roku
III.a třída:         Milena Novotná                      U JEŽEČKA
                                                                  děti kolem 6. roku
 
ředitelka školy:              Bc. Vítězslava Benešová
zástupkyně:                    Martina Krčmáriková
                                  Milena Novotná
hospodářka:                   Věra Tepříková
(ved.šk.jídelny)

vedoucí kuchařka:          Ivana Dvořáková
samostatná kuchařka:     Božena Procházková
samostatná kuchařka:     Marie Němečková
školnice:                       Hana Haluzová
uklízečka:                      Květoslava Bulantová


Plavecký kurz
V letošním školním roce jsme ve spolupráci se základní školou pro děti zajistili plavecký kurz. Od 10. září navštěvovala skupina 14 dětí ze tříd: U sedmikráska a U myšky bazén v Jindřichově Hradci. V prostorách plaveckého bazénu si děti vždy přebraly dvě instruktorky, které je hravou formou učily překonávat obavy z vody a současně je zasvětily do prvních plaveckých dovedností. Odměnou za odvahu a vytrvalost bylo „mokré vysvědčení“, které si děti přivezly z jednoho z posledních plaveckých výcviků. Druhá čtrnáctičlenná skupina dětí ze tříd: U ježečka a U zajíčka, zahájila 26.listopadu první z deseti lekcí plavecké průpravy.
Regionální festival v Gastern
Dne 28. září 2002 se 11 dětí z naší mateřské školy zúčastnilo regionálního festivalu v rakouském Gasternu. Předvedly krátký program pod vedením ředitelky mateřské školy Bc. Vítězslavy Benešové a paní učitelky Mileny Novotné. Hudební doprovod zajistil pan Jirků se svou country kapelou.
Návštěva galerie
Páteční dopoledne 29. listopadu jsme si zpříjemnili návštěvou místní galerie. Děti měly možnost vidět zajímavé historické i současné fotografie našeho města a okolí. Velice je zaujala legenda o loupežníku Grasselovi a o jeskyni, ve které se skrýval před spravedlností. Své představy a dojmy o loupežnících měly naše děti možnost výtvarně zpracovat přímo v galerii mezi expozicí fotografií.
Drakiáda
V sobotu 5. října 2002 se uskutečnil již IV. ročník drakiády, kterou uspořádala mateřská škola ve spolupráci s městem Slavonice a s občanským sdružením Volba pro Slavonicko. Sešli jsme se tradičně u hájovny p. Tůmy ve 14hod. Do soutěže se přihlásilo 50 dětí s draky různých barev, velikostí a tvarů. Porota ve složení Ing. Jaroslav Zuzák, Bc.Vítězslava Benešová, Mgr.Věra Kudrnová, Martina Krčmáriková, měla nesnadný úkol vybrat toho největšího, nejmenšího, nejoriginálnějšího a nejlépe létajícího draka. Nikdo nepřišel zkrátka. Sladkou odměnu a dračí medaili si domů odnesli všichni soutěžící. V průběhu dračího klání si děti opékaly špekáčky. O občerstvení se rovněž postarala naše mateřská škola. Ve stánku nás obsluhovaly paní Procházková a Špringerová. Volné chvilky vyplnily zajímavé soutěžní disciplíny: chůze na chůdách a zatloukání hřebíků, které byly na závěr vyhodnoceny. Pan Kněžíček na závěr předvedl rozdělávání ohně dřívějším způsobem.
Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 5. prosince od časného rána děti ze všech tříd naší mateřské školy s napětím očekávaly návštěvu. A opravdu po dopolední svačině se příchozí ohlásili cinkáním zvonečku a řinčením řetězů. Přišel sv. Mikuláš v doprovodu milého a laskavého anděla a jako poslední vždy vcházel přísný, ale spravedlivý čert. Ten v každé třídě vždy bezpečně odhalil neposlušné děti a ty pak musely přísného pekelníka ujistit, že se zcela jistě co nejdříve polepší. Takže nakonec vše dobře dopadlo a Mikuláš rozdal svou nadílku všem dětem. Firma PEROS a.s. věnovala perníkové Mikuláše, anděly a čerty k mikulášskému nadělování. Paní Musilová a pan Špringer se podíleli na organizaci mikulášské besídky.
Vítání občánků
V sobotu 7. prosince odpoledne na Městském úřadě ve Slavonicích zahájily děti z naší mateřské školy tradiční Vítání občánků. Pro malé děti, jejich rodiče a další hosty si děti připravily pod vedením paní učitelky Krčmárikové pásmo písní a veršů pro tuto slavnostní příležitost. Za zdařilé vystoupení na děti čekala sladká odměna od SPOZ.
Setkání s rodiči předškoláků
Pro rodiče jsme uspořádali 9. prosince setkání s rodiči dětí, které mají v příštím školním roce nastoupit do základní školy. Na schůzku přišlo 29 rodičů našich předškoláků. Ti se seznámili s metodou B. Šindelářové – Předcházíme poruchám učení aneb dílčí oslabení výkonu, který je připodobněn k růstu a vývoji stromu. Na závěr společného setkání si rodiče měli možnost pohovořit s třídními učitelkami o svých dětech. Také si mohli prohlédnout zajímavé hračky a pomůcky, které přispívají k rozvoji dětského myšlení, tvořivosti a fantazie.
Vernisáž
výstavy dětských prací slavonických škol v prostorách městského muzea. Naše mateřská škola připravila menší expozici dětských prací. Výstava končila 30. prosince 2002.
Vánoční besídka se konala 20. prosince 2002. Přišel se na nás podívat nový starosta města pan J. Urban. Předvánoční setkání pod vánočním stromem na náměstí Míru se konalo 22. prosince 2002 v 16 hod. Děti z mateřské školy ve spolupráci s kapelou Miloše Jirků zazpívaly tradiční vánoční koledy, přednesly vánoční básně pro rodiče a rodinné příslušníky, kteří se přišli na své ratolesti podívat.
MŠ v novém roce
V pondělí na Tři krále opět ožila naše mateřská škola. Po vánočních prázdninách si měly děti se svými kamarády co povídat. Podělily se o veselé zážitky z volných dnů a pochlubily se všem se svými dárky, které našly doma pod vánočním stromečkem. Ve třídách na ně čekaly hračky, které jim přinesl Ježíšek při společné předvánoční besídce 20. prosince. Nové hračky si děti rády půjčují. V těchto dnech nejvíce využívají sněhové kluzáky. Zimní počasí nám při vycházkách opravdu přeje a slavonické svahy jsou v dopoledních hodinách hojně využity. Rok 2003 nám přináší další výročí týkající se naší mateřské školy. 3.9.2003 uplyne 20 let, kdy byla slavnostně otevřena budova naší současné mateřské školy.
Zápis do základní školy  se uskutečnil 22.1.2003.
Beseda v knihovně
První dubnový týden naše nejstarší děti navštívily Městskou knihovnu ve Slavonicích. Paní Lenka Lanczová si pro ně připravila krásné a velice poutavé povídání o knížkách a známých pohádkových postavách. Připomněla dětem prózou i poezií příchod jarního období. Děti jí na oplátku přednesly jarní básničky, které se naučily v mateřské škole. Měli jsme možnost prohlédnout si knížky dle vlastního výběru a zájmu. Zatímco se nejstarší děti seznamovaly s knihami, mladší děti vyrazily do přírody na naši malou naučnou ekologickou stezku. Vyšly se podívat, jak se příroda probouzí ze zimního spánku.
Dětský den a oslavy 20.výročí otevření budovy současné MŠ
Počasí nám již od časných ranních hodin přálo, a tak tradiční oslavy dětského dne proběhly 30. května na zahradě mateřské školy a v přilehlém okolí velice radostně a vesele. Děti z naší MŠ i mladší děti, které školu nenavštěvují, nadšeně plnily zábavné úkoly a soutěže, které pro ně připravily učitelky. S organizací dětského dne samozřejmě pomáhaly i provozní pracovnice.
V odpoledních hodinách se MŠ otevřela pro veřejnost. V 16 hod. zahájila ředitelka MŠ Mgr. Vítězslava Benešová oslavy 20. výročí otevření nové budovy projevem, v němž poděkovala všem, kteří se na výstavbě a úpravě budovy podíleli, podílí a popřála rodičům, dětem i zaměstnancům, aby jim prostředí poskytovalo radostné zázemí pro práci s dětmi. Pozvání přijal i stávající místostarosta pan Miloš Fiala a paní Anna Hronová, manželka zemřelého Ing. Františka Hrona, tehdejšího starosty a hlavního iniciátora výstavby MŠ ve Slavonicích. Mezi čerstvými hosty nechyběla ani bývalá paní ředitelka Marta Valentová, která v roce 1983 provoz v MŠ zahajovala. Pozvání přijalo i několik bývalých zaměstnanců. Po zahajovacím procesu vystoupily s krátkým programem děti ze třídy „U KRTEČKA“ pod vedením svých učitelek paní Evy Karáskové a Vendulky Kuklové. Následovala prohlídka školy. V každé třídě čekalo na přítomné malé překvapení v podobě výstav dětských výtvarných prací, výrobků sestavených ze stavebnic a skládanek, výstava pomůcek, knih, her a hraček, pomůcek pro integrované děti, kroniky a fotografie z uplynulých dvaceti let. Na závěr byla hojně využita vyzdobená zahrada, zvláště k pohybovému využití nejmladších návštěvníků. Tak skončil tento den v mateřské škole, který byl pro nás i pro děti tak trochu nevšední a výjimečný.
Koncert LŠU
Žáci LŠU si pro nás připravili v pondělí 9. června v odpoledních hodinách pěkné hudební představení.
Výlet do Jindřichova Hradce
V úterý 10. června jsme uskutečnili plánovaný výlet do Jindřichova Hradce na divadelní představení herců z Českých Budějovic „JAK SE HONZA NAUČIL BÁT“. Tuto akci jsme mohli uskutečnit díky finanční podpoře A. Hamrleho, který dětem přispěl na dopravu.
Tiskání na látku
V dílně paní Z. Krajčovičové jsme se mohli umělecky vyžít při tiskání na látku. Tuto zajímavou techniku si zatím vyzkoušely děti ze třídy „U MYŠKY“.
Vítání občánků
V sobotu 21. června vystoupily děti z MŠ se svým programem při tradičním vítání občánků na MěÚ ve Slavonicích. Program připravila s dětmi M. Krčmáriková. Občánky přivítaly pásmem písniček a básní D. Krčmáriková, L. Trávníčková a S. Mácová.
Dopravní hřiště v Jindřichově Hradci
V úterý 26. června děti řešily dopravní situace na dopravním hřišti v Jindřichově Hradci, pod vedením profesionálních instruktorů a s využitím elektromobilů. Dopravní výchovu absolvovaly nejstarší děti.
Třídní výlety
Třídní výlety proběhly v druhé polovině června. Některé třídy navštívily oboru s daňky. O zvířatech a práci v lese si popovídaly s panem Ing. Václavem Pavlišem. Mladší děti ze třídy „U KRTEČKA“ navíc uspořádaly „Cestu za pokladem“, které se zúčastnili i rodiče.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign