logotyp
Login

Školní rok 2006 - 2007

V mateřské škole začal školní rok v pátek 1. září. K tomuto dni zde bylo zapsáno 113 dětí. Děti jsou rozděleny do šesti tříd. Do prvního bloku mateřské školy chodí naši nejmladší. Druhý blok školky patří 4–5 letým dětem. „Motýlci“ jsou převážně děti se specifickými vzdělávacími potřebami v oblasti logopedie. Za nejstaršími dětmi musíte do třetího bloku mateřské školy.

Rozdělení tříd:
I. třída:           Marie Burkartová                      KUŘÁTKA
                                                                 děti 3-4 leté
I.a třída:         Jana Luksová                          OVEČKY
                                                                 děti do 3 let
II. třída:          Eva Karásková, DiS                  VČELKY
                      Vendulka Kuklová                     děti 4-5 leté
II.a třída:        Mgr. Vítězslava Benešová           MOTÝLCI
                      Stanislava Fillerová Krušinová 
III. třída:         Martina Krčmáriková                 RYBKY
                                                                  děti 5-6 leté
III.a třída:       Milena Novotná                        ŽABKY
                                                                  děti 5-7 leté
 

ředitelka školy:               Mgr. Vítězslava Benešová
zástupkyně :                  Martina Krčmáriková
                                   Milena Novotná
hospodářka
a vedoucí šk.jídelny:        Věra Tepříková
 
vedoucí kuchařka:           Ivana Dvořáková
samost.kuchařky:            Božena Procházková
                                   Zdeňka Zrůbková
školnice:                        Květoslava Bulantová
uklízečka:                      Pavla Pokorná
 

Dopravní hřiště
Nejstarší děti ze tříd „Motýlků, Žabek a Rybek“ 13. září uskutečnily plánovanou cestu na dopravní hřiště do J. Hradce. Paní ředitelka opět vypracovala projekt ke KU Jihočeského kraje a tímto získala pro naši školku příspěvek na dopravu. Na dopravním hřišti si děti vyzkoušely jízdu podle dopravních značek a semaforů na kolech a elektromobilech. Seznámily se s pravidly a chováním na vozovce formou poutavého videozáznamu.
Plavání
Následující den 14. září zahájilo 17 dětí ze třídy „Rybky“ předplaveckou přípravu v jindřichohradeckém bazénu a absolvují celkem 10 lekcí.
Drakiáda
Již osmým rokem pořádala naše mateřská škola drakiádu v areálu samorostů pana Tůmy. Letos startovalo 46 draků. Porota, která pracovala ve složení Mgr. Vítězslava Benešová, paní učitelky mateřské školy Milena Novotná a Stanislava Fillerová Krušinová hodnotila draky ve čtyřech disciplínách.
NEJVĚTŠÍ DRAK:                 1. Adam Špringer
                                       2. Viktorka Kaplanová
                                       3. Vendulka Zabloudilová
NEJMENŠÍ DRAK:                 1. Sabina Soukupová
                                       2. Hana Luksová
                                       3. Vojtěch Štrynk
NEJLÉPE LÉTAJÍCÍ DRAK:      1. Denisa Mašková
                                       2. Martina Kšírová
                                       3. Jan Kašpárek, Ondřej Soukup, Nikola Nosková
ORIGINÁLNÍ DRAK:               1. Adéla Dostálová
                                       2. Martina Maxová
                                       3. Nikola Kotulánová
Všichni, kteří měli příležitost pozorovat pouštění draků na louce, kterou nám pro tento účel zapůjčil Ing. V. Pavliš, nemohli popřít šikovnost, rychlost a sportovní vyspělost našich závodníků. V prostorách kolem ohně a samorostů proběhly doplňkové aktivity pro ty, kteří právě své draky nepouštěli. Např. přetahování lanem, tanec „hula – hula“ s obručí, hod šiškou na zajíce, hod do hrnce, chůze na chůdách, jízda na šlapadle.
Vítání občánků
Začátkem listopadu přivítalo šest dětí z naší mateřské školy (Barborka Čaňová, Viktorka Svobodová, Martin Jindrák, Natálka Zdychyncová, Pavlínka Pokorná, Májenka Matulová) pod vedením M. Krčmárikové nově narozená miminka ve Slavonicích. Sladkostmi od SPOZ byly děti odměněny za pěkné vystoupení na městském úřadě.
Schůzka s rodiči
V úterý 21. listopadu jsme uspořádali setkání s rodiči dětí, které mají v příštím roce nastoupit do základní školy. Rodiče se seznámili s metodou B. Šindelářové – Předcházíme poruchám učení, aneb dílčí oslabení výkonu. Na závěr společné schůzky si rodiče měli možnost pohovořit s třídními učitelkami o svých dětech. Prohlédli si také zajímavé pomůcky a knihy, které přispívají k rozvoji dětského myšlení, fantazie a tvořivosti.
Mokré vysvědčení
Letošní rok pokračovala naše spolupráce se základní školou, při organizaci plaveckého kurzu. V jindřichohradeckém bazénu ukončila naše první skupina plaváčků předplaveckou průpravu 23. listopadu. Po deseti lekcích plavání si děti odvezly domů „mokré vysvědčení“ a mnoho zajímavých zážitků.
Mikuláš, anděl a čert
Vánočním svátkům každoročně předchází návštěva tří nadpřirozených bytostí – Mikuláše, anděla a čerta. K nám do mateřské školy zavítali v úterý 5. prosince po dopolední svačince. Mikuláš s andělem rozdali nadílku všem přítomným dětem, i když přísný čert měl některé výhrady. Naše poděkování posíláme touto cestou firmě PEROS a.s. za krásně nazdobené perníky a paní Musilové a panu Sklenářovi, kteří se podíleli na organizaci mikulášského nadělování.
Pohoda Vánoc
K pohodě Vánoc patří společné chvíle lidí, kteří se mají rádi. Tyto chvíle můžeme strávit při návštěvě muzea, kde proběhne tradiční výstava dětských prací všech slavonických škol. 21. prosince v 16 hod. jsme se již po několikáté sešli pod vánočním stromem, aby jsme si společně s dětmi z naší MŠ zazpívali vánoční koledy. Příjemnou atmosféru doplnila kapela pana Jirků. Mohli jsme se tak příjemně naladit na nadcházející svátky klidu a pohody.
Dobročinná akce
Mateřská škola Slavonice se v lednu 2007 připojila k celostátní dobročinné akci Fondu Sidus, jejímž hlavním cílem je získávání finančních prostředků ke zlepšení života dětí s onkologickými onemocněními a dětí v předtransplantační a potransplantační léčbě. Díky ochotě rodičů, kteří si zakoupili drobné dárkové předměty, jsme přispěli na konto sbírky 1250 Kč.
Hajný v MŠ
Dne 7. 2. navštívil školku pan hajný Ing. V. Pavliš a při besedě o lesních zvířátkách žijících nejen v našich lesích se děti dozvěděly mnoho nového a zajímavého. Novinkou pro nás byla např. informace o tom, že byl u Slavonic spatřen rys.
Kurz plavání
Od 13. února začal pro druhou skupinu nejstarších dětí MŠ kurz plavání. Základům se děti učí pod odborným dohledem lektorů v bazénu v Jindřichově Hradci.
I princové „stůňou“
Ve čtvrtek 15. února připravilo pro děti MěKS pohádku „JAK SE LÉČÍ PRINCOVÉ“. Pro vysokou nemocnost nemohly přijít všechny děti, ale útěchou zůstává to, že chystáme v MŠ další pohádková představení.
Haló, pane Karnevale
Koncem února protančil naší školkou masopustní průvod. Rozmanité a krásné masky se veselily celé dopoledne a užily si spoustu legrace.
Sluníčko, sluníčko…
V březnu začalo hřát jarní sluníčko, zahrada MŠ se probouzí, kvetou první jarní kytičky a my využíváme tohoto hezkého počasí k dlouhým procházkám do přírody, do lesa, po naší ekologické stezce.
Ve druhé polovině měsíce se v MŠ představilo divadlo ÚSMĚV s pohádkou „JAK SLAVILI JARO S ČÁPEM“
Zápis do MŠ
Přiblížil se čas zápisu do mateřské školy, přihlášky se přijímaly od 2. do 27. dubna.
11. dubna proběhl v MŠ den otevřených dveří, kdy se mohli rodiče spolu s dětmi podívat do tříd za plného provozu. Největší zájem rodičů a dětí byl o třídy pro nejmenší děti.
Velká rekonstrukce
Naši mateřskou školu čeká velká rekonstrukce. Budou přestaveny dětské záchodky a umývárny na všech blocích. Rekonstrukce se bude týkat i tříd, kde budou zazděná okna a dveře. Celé prázdniny bude proto naše mateřská škola uzavřena, aby se pro příští školní rok 2007 – 2008 odhalila v novém „kabátku“.
Hody, hody…
Velikonoce jsme si letos připomněli v duchu lidových tradic. Děti zhlédly ukázku pletení pomlázky, učily se koledy, vyráběly drobné dárky z papíru a zdobily voskem kraslice.
Kniha, náš kamarád
12. a 13. dubna navštívily děti slavonickou knihovnu, kde je knihovnice Lenka Lanczová seznámila s prostorem knihovny a s jejím provozem.
Návštěva z Rakouska
16. dubna navštívila mateřskou školu skupina rakouských učitelek. Všechny velmi obdivovaly naše barevné třídy a jejich výzdobu navrženou Z. Krajčovičovou, líbila se jim i školní zahrada a její nové vybavení. Zajímaly se i o výchovnou práci s dětmi a o nový školní vzdělávací program. Velmi se podivovaly nad tím, jak vedeme děti k ukončení započaté práce a jejich samostatnosti.
Květen v naší školce
Měsíc květen nám přichystal příjemné a slunečné počasí. Maminky jsme potěšili besídkami k jejich svátku. Děti vyráběly přáníčka a dárečky a každá třída si přichystala krátký program.
9. května proběhlo v MŠ fotografování.
V druhé polovině měsíce proběhly „Sportovní hry v MŠ“ pod záštitou sdružení „HAPPY TIME“. Tyto hry probíhají po celé republice v měsících dubnu, květnu a červnu a jejich cílem je podporovat pravidelné sportování v mateřských školách.
Místní kolo sportovních her
23. května proběhlo místní kolo 1. sportovních her MŠ Jihočeského kraje. Zúčastnily se a „vyhrály“ všechny děti ze školky za vydatné pomoci manželů Dostálových, p. Štrynkové, p. Hubáčkové, p. Kulíkové a p. Pšenčíkové. Za město předal dětem diplomy pan Čestmír Palán. Nejúspěšnější družstvo nejstarších dětí postoupilo do krajského kola.
Oslavy MDD
31. května jsme společně oslavili MDD. Děti kreslily na silnici, projížděly slalomovou dráhu, skákaly v pytli apod. Opět nám pomáhaly důchodkyně -  p. Karásková a p. Špringerová.
Prolhaná pohádka
6. června jsme zhlédli loutkovou „PROLHANOU POHÁDKU“ v divadélku ve Starém Hobzí, na kterou nás pozval loutkový divadelní soubor HOBZÁNEK.
Rybář v MŠ
7. června navštívil třídy předškolních dětí p. M. Luks s poutavou přednáškou o rybách a rybářích. Překvapením pro něj i učitelky byly velké znalosti dětí o rybách, rybářských prutech a lovu ryb. Na závěr besedy si šly děti prohlédnout klubovnu slavonických rybářů ve Švermově ulici.
Co se ještě dělo…
9. června vystoupily děti z MŠ s malým kulturním programem při vítání občánků do života.
13. června se učily předškolní děti jezdit podle pravidel na kolech, tříkolkách a koloběžkách na dopravním hřišti v J. Hradci. Děti hravou formou poznávaly dopravní značky, správně přecházely silnici, učily se ukazovat při odbočování, znát semafor.
Naše školka uspěla
V úterý 12. 6. proběhlo krajské finále SPORTOVNÍCH HER mateřských škol Jihočeského kraje, kterého se zúčastnilo 16 mateřských škol. Za Dačicko se této akce zúčastnila skupinka deseti dětí z MŠ Slavonice. Před tímto finále se ve Slavonicích od jarních měsíců trénovalo a v květnu bylo ve Slavonicích místní kolo. Nejlepší družstvo pak bylo vysláno do Českých Budějovic. Na cestu se vybavila školka vlastnoručně vyrobenou školní vlajkou tematicky shodnou s celoškolkovou výzdobou. Děti soutěžily v družstvech, ve kterých bylo 5 chlapců a 5 děvčat a jejich výsledky se sčítaly. Slavonická školka přijela trochu unavená po dlouhé cestě, a proto v první disciplíně, kterou byl PĚTISKOK, trochu zaostávala. V této disciplíně zaspali i největší borci, a tak slavonická školka obsadila až 9. místo. V další disciplíně, ŠTAFETOVÉN BĚHU, se slavonickým předškoláčkům vedlo již lépe a skončili na pěkném 3. místě. Stejně tak dopadly děti i u zdolávání PŘEKÁŽKOVÉ DRÁHY, kde zároveň na kelímku přenášely míček, který po kelímku nezvykle klouzal, a tak opět obsadily 3. místo. Po první fázi soutěžení se děti posilnily cereálními tyčinkami, zapily to limonádou a po tomto povoleném dopingu již nikdo z nich nezaváhal. Ve SKÁKÁNÍ V PYTLÍCH neměli slavoničtí sportovci konkurenci. Poslední disciplínou byl HOD NA CÍL. Postavené plechovky zdolaly 4 děti z 10 na první pokus a s přehledem opět obsadily 1. místo. Mateřská škola Slavonice tak skončila v krajském finále Sportovních her na krásném 2. místě.
 
Všechny děti dostaly spoustu cen, sladkostí, drobných dárků, CD s písničkami Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Velkým zážitkem jak pro děti, tak učitelky byl živý koncert Jaroslava Uhlíře přímo na atletickém stadionu. Slavonická školka si domů odvezla i společné foto s J. Uhlířem. Záštitu nad touto akcí přijal Jihočeský krajský úřad a český klub olympioniků. Hostem byl olympionik Antonín Procházka, který otevřel celé setkání symbolickou olympijskou pochodní.
Děti byly spokojené a nadšené a dlouze vyprávěly o všem, co zažily.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign