logotyp
Login

Školní rok 2008 - 2009

Školní rok začínáme v šesti třídách s počtem 99 dětí.
Do základní školy odešlo 28 předškoláků.
 

I.

KUŘÁTKA

děti 3 – 4leté
p.uč. LENKA KOSOVÁ

I. A

OVEČKY  

děti 2 – 3leté
p.uč. JANA LUKSOVÁ

II.

VČELKY      

děti 4 – 5leté
p.uč. EVA KARÁSKOVÁ, DiS

II.A

MOTÝLCI 

třída věkově smíšená
p.řed. Mgr. VÍTĚZSLAVA BENEŠOVÁ
p.uč. STANISLAVA FILLEROVÁ KRUŠINOVÁ

III.

RYBIČKY

děti 5 – 6leté
p.uč. MARTINA KRČMÁRIKOVÁ

III.A

ŽABKY

děti 6 – 7leté
p.uč. Bc. MILENA NOVOTNÁ

 
Ředitelka:                   Mgr. Vítězslava Benešová
Zástupkyně:                Bc. Milena Novotná
Hospodářka:                Věra Tepříková

Školní jídelna:              VěraTepříková – vedoucí, 
                                Božena Procházková, Zdeňka Zrůbková,
                                Lenka Zdychyncová

Úklid:                         Květa Bulantová – školnice, PAVLA Pokorná
 
 
Některé z aktivit školy:
Aktivity školy jsou z větší části plánované, ale využíváme samozřejmě i aktuálních nabídek různých vzdělávacích i zájmových organizací. Vítaná je i vlastní aktivita rodičů, kteří pro děti v MŠ také dokážou připravit krásné a zajímavé činnosti. Vzdělávací nabídku školy často doplňujeme aktivitami realizovanými v rámci různých projektů.
 
Výstava zvířat
Navštívili jsme výstavu zvířat, kterou organizovalo místní sdružení chovatelů. Následně se děti zapojily do soutěže „Namaluj si zvířátko“. Všechny práce byly odměněny.
Divadelní představení
Děti měly možnost vidět divadelní představení „Pinocchio“ pořádané MěKS Slavonice.     
Oslavy 25. výročí otevření naší mateřské školy
V září jsme oslavili 25. výročí otevření „nové“ MŠ. Hosté si mohli prohlédnout prostory školy, školní zahradu a bylinkové záhony, děti se postupně představily třemi krátkými vystoupeními. Zájemci se mohli seznámit s naším školním vzdělávacím programem, s výsledky projektů EVVO, mohli si zavzpomínat nad fotografiemi a texty z  kroniky mateřské školy od jejího otevření až po současnost. Po ukončení oslav v mateřské škole se uskutečnilo setkání současných a bývalých zaměstnanců.
Dračí běsnění
Draci se v naší školce proháněli celý týden. Na závěr uspořádaly Žabky a Rybičky dračí souboje – odehrála se tu papírová bitva, draci změřili své síly při přetahování lanem, pohotovou reakcí si museli vybojovat dračí jeskyni. Místo princezen však draci mlsali jablka.
Sportovní dopoledne na základní škole ve Slavonicích.
Přijali jsme pozvání paní učitelky V. Kuklové a jejích třiceti prvňáčků na společné sportovní dopoledne v základní škole. 26 nejstarších dětí z MŠ plnilo nejrůznější sportovní disciplíny motivované cestováním námořníků po exotických zemích.
Strom roku
Naše mateřská škola se zúčastnila celostátní ankety o vyhlášení Stromu roku 2008. Soutěž vyhlásila Nadace Partnerství ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí. Přispěli jsme k vítězství památné lípy z Římova, jejíž stáří je přibližně 670 let.
Výlet za zvířátky a připomenutí blížících se Vánoc  
V listopadu jsme se vypravili za zvířátky do DDM v Jindřichově Hradci.  V druhé části výletu jsme navštívili krásné Krýzovy jesličky. Připomněly nám, že Vánoce se blíží.
Školáci ve školce
V mateřské škole nás navštívili prvňáci. Přišli si s námi zavzpomínat na školkové hry, vyprávěli nám, jak to chodí ve škole, co se zatím naučili, co se jim ve škole líbí. Zazpívali nám čertovskou písničku a zatančili k tomu čertovský tanec.
Mikulášská nadílka v MŠ
V mateřské škole se rozezněl zvoneček, který dětem ohlašoval příchod sv. Mikuláše (M. Rehardtová). Doprovázel ho líbezný anděl (L. Lupačová) a shovívavý čert (L. Kryzan), který se vždy nechal uplatit slibem, básničkou nebo písničkou. Mikulášské perníky dětem věnovala firma Peros s.r.o. Slavonice.
Beseda pro rodiče o školní zralosti
Na společnou schůzku jsme do MŠ pozvali rodiče budoucích školáků. O školní zralosti si s rodiči přišla povídat také Mgr. Jana Kalvodová – pracovnice PPP v Dačicích.
Návštěva skautské klubovny
Díky pozvání zástupkyně vedoucího a oddílové vedoucí střediska Junák ve Slavonicích M. Rehardtové jsme navštívili místní skautskou klubovnu. Děti se dozvěděly, kdo jsou to skauti, naučily se několik skautských her, společně si vyrobily krásné vánoční ozdoby.
Zima na naučné stezce
V prosinci podnikly nejstarší děti předvánoční výpravu ke krmelci na naučné stezce. Všichni z domova přinesli něco dobrého pro lesní zvířata.
Předvánoční zpívání v ZŠ
Děti z MŠ se sešly s žáčky první a druhé třídy u nazdobeného stromečku v základní škole. Chodbami školy se nesl zpěv dětí a krásně nás naladil na blížící se vánoční svátky. Všichni jsme si popřáli radostné Vánoce, příjemné chvíle v kruhu svých nejbližších a hodně štěstí v novém roce.
Vánoční besídka v MŠ
Koledy zněly také v naší školce. Zazpívat si je s námi přišel také pan starosta L. Kryzan a místostarosta J. Vítů. A zatímco jsme zpívali o Ježíškovi a Vánocích, ve třídách se objevily nové hračky a pomůcky pro děti.
Zpívání pod vánočním stromem
Ke společnému zpívání jsme se sešli s dětmi a jejich rodiči ještě jednou – tentokrát pod rozsvíceným vánočním stromem na slavonickém náměstí. V muzeu byla zahájena výstava dětských prací všech slavonických škol, zapojila se i naše mateřská škola.
Tři králové
6. ledna tři králové se svým doprovodem všem popřáli hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta.
Recyklohraní
Společně s žáky základní školy jsme se zapojili do školního projektu „Recyklohraní“, jehož cílem je zvýšit u mladé generace povědomí o třídění odpadů. Děti se svými rodiči přinášely do MŠ vybité baterie, školáci zajistili jejich správnou likvidaci.
Péče o ptáky na školní zahradě
Děti se v tomto chladném a mrazivém období nezapomněly starat o zvířata a ptáky. Na školní zahradě pravidelně sypaly do krmítek, část úrody jablek ze školní zahrady jsme opět odnesli do lesa ke krmelci.
Pohádková dopoledne v mš
V únoru si nejstarší děti pro své mladší kamarády ze školky připravily dvě pohádková představení. Zahrály pohádku „O Budulínkovi“ a „Koblížek na vandru“. Diváci pohádky sledovaly s obdivem a kamarády odměnili náležitým potleskem. Mladší děti pak předvedly svoje herecké dovednosti v pohádce „O kouzelném stromečku“.
Masopust
S dětmi jsme se zašli podívat na masopustní průvod, který každoročně organizuje místní Klub seniorů. My jsme se do masek ustrojili o dva dny později.
Jaro dělá pokusy
Na jaře můžeme sledovat zázraky, které se v přírodě ději. Za oknem byla ještě zima, a tak jsme vytvořili malé „zahrádky“ alespoň ve třídách. Sledovali jsme proces klíčení a růstu rostlin.
Ledová královna
Do MŠ zavítalo divadlo Kašpárek s pohádkou „Ledová královna“. Pohádka byla milá i napínavá a jak to v pohádkách bývá, nakonec vše dobře dopadlo.
Vystoupení dětí na oslavě MDŽ v cizkrajově
Program, který si připravily děti se svými učitelkami z třetího bloku, měl v Cizkrajově velký úspěch. Nejedné babičce vykouzlil na tváři úsměv či slzy dojetí.
Bylinky z naší zahrádky
Z nasušených bylinek jsme připravili směsi k přípravě čajů a k výrobě vonných pytlíčků. Za dětmi přišla bylinková víla, která jim vyprávěla o kouzelných účincích bylinek. Při jejím vyprávění jsme ochutnávali různé bylinkové čaje, pampeliškový med a jitrocelový sirup.
Velikonoční výstava
Navštívili jsme velikonoční výstavu, kterou připravil slavonický Klub seniorů. Obdivovali jsme kraslice, pomlázky, svátečně nazdobený stůl s upečeným beránkem. Ale i my jsme se na jarní svátky pečlivě připravovali. Nabarvit vajíčka, vyrobit velikonoční přání, různé dekorace a košíčky na vajíčka, zasít obilí a starat se o něj, naučit se koledy… To všechno jsme zvládli a velikonočními výtvory jsme jistě potěšili své blízké.
V městské knihovně
Našim cílem je podporovat u dětí už od nejútlejšího věku dobrý vztah ke knihám a zájem o ně. Knihovnice a spisovatelka paní Lenka Lanczová si pro děti připravila vyprávění o knihách, formou hádanek pak děti poznávaly známé pohádky. Knížky si děti mohly prohlédnout, každý si našel to, co ho zajímá.
Bylinková zahrádka se znovu probouzí k životu
Po období vegetačního klidu se bylinková zahrádka znovu probouzí. Rostlinky, které jsme v loňském roce společně s dětmi, jejich rodiči a pracovníkem environmentálního centra Ing. Charvátem zasadili, opět čekají na naši péči.
Jarní průzkumná výprava
Děti se vydaly zjistit, jaké změny se udály v přírodě v tomto krásném jarním období. Prošly jednotlivé ekosystémy na naší naučné stezce. Sledovaly rozkvetlé stromy v sadu a poslouchaly bzukot včel. Prozkoumaly přírodu v okolí potoka, rybníka a mokřadů, pozorovaly rostliny, rašící listí na stromech a keřích, naslouchaly zpěvu ptáků, prohlédly si s pomocí pozorovacích krabiček a lup stavbu květů, různé druhy hmyzu a pavouků.
Ukliďme svět!
Na duben připravila MŠ velký úklid naučné stezky a jejích přístupových cest. Tato aktivita se každoročně koná v rámci celosvětové akce pod názvem „Clean up the World - Ukliďme svět!“. Na úklidu se podílely především děti se svými učitelkami,  pomohli i někteří rodiče a prarodiče. Chceme tak v dětech i jejich rodinách podporovat zájem o své okolí. Odměnou za vykonanou práci byl dětem skákací hrad, který nám zapůjčila v rámci svých sponzorských aktivit společnost E.ON.
Den otevřených dveří
Návštěvníci MŠ si mohli prohlédnout třídy a další prostory školy, mohli sledovat probíhající aktivity, rodiče dostávali potřebné informace týkající se podmínek pro přijetí nových dětí, organizace dne v MŠ, vzdělávacího programu atd.
Výtvarná soutěž v rámci EVVO
Nejstarší děti se zapojily do výtvarné soutěže na téma „Máme rádi přírodu“. Soutěž vyhlásilo hnutí Brontosaurus. Děti se ve svých výtvarných dílech pokusily zachytit krásy přírody, její zajímavosti a rozmanitosti.
Maminky měly svátek
Děti všech tříd postupně předvedly svá vystoupení u příležitosti Svátku matek. Tomuto dni věnujeme maximální pozornost a úsilí. Vždyť pro děti je maminka a rodina to nejdůležitější. Proto jejich vystoupení patřila nejen maminkám, ale všem významným lidem v jejich dětském světě.
Sportovní hry – 3. ročník
Na víceúčelovém hřišti ve Slavonicích proběhlo školní kolo sportovních her. Výkony dětí byly zaznamenány a nejšikovnější sportovci byli oceněni. S organizací her nám pomohla skupina ochotných rodičů.
Návštěva ZOO a divadla
Čtyřicet pět dětí z naší mateřské školy odjelo za zvířaty do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Součástí plánovaného programu v prostorách ZOO bylo divadelní představení „Čertova nevěsta“.
Oslavy mezinárodního Dne dětí
Pro tuto příležitost jsme školku svátečně vystrojili, v zahradě a okolí jsme pro děti připravili nejrůznější hry a soutěže.
Divadlo o krakonošovi
Slavonice navštívil Krakonoš s vyprávěním o tom, jak napravil pyšnou a lakomou pekařku Jířu. Když pohádka končila, připomněl nám, jak se máme chovat nejen k sobě navzájem, ale i k přírodě.
Skřítci v bylinkách
Věřte nebo ne, v naší bylinkové zahrádce žijí skřítci. Každý má na starost některou z bylinek. Ne každý je však může zahlédnout. Vidět je může jen ten, kdo se umí správně a pozorně dívat. Příběhy, hry, slovní hříčky, terénní výuka, tvořivé činnosti aj. pomáhají dětem získávat nové vědomosti o bylinkách a dalších věcech a jevech v přírodě.
Život ve vodě a kolem ní
Na průzkumnou výpravu kolem slavonického potoka se vydaly nejstarší děti začátkem června. Malí badatelé se vybavili atlasem rostlin (děti se tak učí využívat knížky jako zdroj informací), pozorovacími krabičkami a lupami a vyrazili proti proudu potoka směrem ke Strážnému vrchu. Jejich cílem bylo zjistit, jaké rostliny a případně živočichy můžeme v okolí potoka vidět.
O rybách a rybářích
Také letos k nám do MŠ zavítal člen Českého rybářského svazu M. Luks, aby dětem vyprávěl o rybách a rybářích. Ukázal nám několik trofejí, obrázky vodních živočichů, rybářské  vybavení, seznámil děti se základními pravidly, které musí každý rybář dodržovat.
Dopravní hřiště
Na dopravním hřišti v Jindřichově Hradci si děti zopakovaly dopravní značky, základní pravidla pro bezpečnou chůzi nebo jízdu na kolech na silnicích.
Na hájovně u Pavlišů
Na hájovně jsme pozorovali daňky a mnoho dalších zvířat, Pavlišovi dětem o všech zvířatech vyprávěli. Zastavili jsme se i v království samorostů u Tůmů.
Prázdniny se blíží
Před letními prázdninami se snažíme děti upozornit na různá rizika a nebezpečné situace, které je mohou potkat. Pro děti jsme proto v posledním týdnu tohoto školního roku opět připravili ve spolupráci s Inspektorátem cizinecké policie Jindřichův Hradec besedu na téma „bezpečí“ a „práce policistů“.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign