logotyp
Login

Školní rok 2010 - 2011

Nový školní rok zahájila mateřská škola s 97 zapsanými dětmi. Děti jsou rozděleny do šesti tříd. Ovečky, Kuřátka, Včelky, Motýlci, Rybičky a Žabky. Stará se o ně sedm učitelek a šest provozních zaměstnanců.
Novinkou ve vzdělávacím programu školy pro letošní rok je plnění úkolů s environmentální tématikou z metodické publikace KORÁLKY POZNÁNÍ, kterou vypracovaly v loňském roce učitelky naší MŠ. Za splněné úkoly jednoho tématického celku dostanou děti vždy jeden korálek a na konci roku si pak domů odnesou náhrdelník z korálku poznání.

ROZDĚLENÍ TŘÍD 
 
I. Blok          Ovečky             Jana Luksová
                  Kuřátka             Jitka Vacková
 
II. Blok        Včelky                Eva Karásková, Dis
                 Motýlci               Stanislava Fillerová Krušinová
                                          Mgr. Vítězslava Benešová
 
III. Blok       Rybičky              Martina Krčmáriková
                 Žabky                Bc. Milena Novotná
 
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:       školnice – K. Bulantová
                                          uklízečka – P. Pokorná
ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:      Věra Tepříková
KUCHAŘKY:                           B. Procházková, Z. Zrůbková
HOSPODÁŘKA ŠKOLY:             Věra Tepříková
 
AKCE ŠKOLY:
 
Výstava zvířat
Nejstarší předškoláci se vypravili za zvířátky. Výstavu zvířat pořádalo místní sdružení chovatelů. Přivítal nás obrovský krocan svým charakteristickým pokřikem. Prohlédli jsme si různé druhy holubů, kachen, slepic, králíků. Zaujal nás velký kohout, krásně zbarvení bažanti a kačeny. Největším zážitkem bylo krmení králíků a možnost pohladit si jejich hebký kožíšek. 
Jak vypadá dětský ráj
V pondělí 27. 9. za námi do školky přijel Ing. Miroslav Štěpánek - správce areálu PRELÁT - HRAVÝ PRAMEN. Tento přírodní park bychom našli nedaleko Mariánských Lázní. Sympatický MIREK (tak se nám představil) si s dětmi povídal o hrách a objevování v přírodě, vyprávěl příběhy, které s dětmi prožil v jejich přírodním parku. My jsme s ním zkusili postavit imaginární dětské hřiště, kde podle dětí, nesmí chybět potůčky, stromy, kameny, houpačky, skluzavka, rybník s kačenami, dřevěný domeček aj. Takový vysněný DĚTSKÝ RÁJ jsme viděli na fotografiích a ve video ukázce. Všechno, co v tomto parku děti využívají ke svým hrám, je dílem nadšenců, zapálených pro tuto práci, ale velký podíl na vytváření krásného prostředí mají také děti a jejich rodiče.
Plavání
Od 22. 9. jezdí 17 nejstarších dětí na kurz plavecké přípravy. Základům plavání se učí pod vedením pracovnic plavecké školy v Jindřichově Hradci. 
Der, die, das
Od září letošního roku si 24 dětí hraje s německým jazykem. Naše MŠ se zapojila do projektu "INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DOSPĚLÝCH", který je projektem partnerů Dolního Rakouska, Jihočeského a Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Hlavním cílem je rozvoj jazykových kompetencí v jazyce souseda u dětí z MŠ, a to hravou formou s mottem: JATYK JAKO KLÍČ KE SVĚTU.
Cesta pralesem
Dne 12. 10. jsme navštívili ZŠ ve Slavonicích. Budoucí školáci se tu setkali se svými staršími kamarády z první a třetí třídy a jejich učitelkami J. Stehlíkovou a V. Kuklovou. Po krátkém přivítání se děti vydaly na cestu pralesem, kde musely zdolávat nejrůznější překážky. Školáci nám ochotně pomáhali. Všichni v pořádku a bez nehody prošli celou stezku. V cíli jsme si pak společně zatančili. Dešti z MŠ se mohly podívat do tříd. Školáci se pochlubili svými jedničkami a zajímavými pomůckami. 
Dračí běsnění
K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků. Také ve školce jsme čekali na příhodné počasí, které přišlo a my jsme jej patřičně využili. Celý týden jsme si o dracích povídali, četli pohádky, vyráběli jsme je. Užili jsme si dračích her a soutěží. 
EVVO konference MRKVIČKA
S metodikou KORÁLKY POZNÁNÍ se širší odborná veřejnost mohla seznámit 12. 10 . na JIHOČESKÉ EVVO konferenci MRKVIČKA v Č. Budějovicích. Tady publikaci prezentovala ředitelka MŠ Mgr. V. Benešová. Konference byla doplněna o dvě tvořivé dílny, při kterých V. Benešová naučila přítomné výrobu korálků ze dřeva a seznámila je s technikou TWIST ART.
Reflexní vesty
Pokud jste ve Slavonicích v poslední době potkali SVĚTLUŠKY, tak to byly děti z MŠ na dopolední vycházce oblečené v reflexních vestách kvůli zvýšené bezpečnosti na silnicích v podzimním mlhavém počasí. Reflexní vesty obdržela MŠ darem od p. Jana Kasala (KDU-ČSL). 
Mikulášská nadílka
Více než týden před příchodem Mikuláše děti usilovně pracovaly na výrobě Mikulášů, čertů, andělů. učily se básničky, písničky, povídaly si o této tradici, prováděly různé čertoviny a hodně se těšily. Když v pátek 3. 12. zazvonil zvoneček u dveří každé třídy, dalo se z očí dětí vyčíst mnohé. V některých radost z očekávání, jinde zvědavost, u někoho strach. Třpytivý anděl rozdal dárky, čertovi se naslibovaly "hory doly" a tak si nakonec žádného hříšníka v pytli neodnesl. S uskutečněním nadílky nám pomohli rodiče. Mikuláš - pan Štrynk, anděl - paní Geislerová a čert pan Vedral. Firma PEROS napekla dětem perníkové čerty, za což jim děkujeme. 
Adventní čas
Předvánoční čas si v MŠ užíváme naplno. Ve třídách voní adventní věnce, vyrábíme drobné dárky a přání pro radost, školkou znějí vánoční koledy. Děti ve školce poznávají tradice spojené s těmito svátky, dozvídají se o narození a životě Ježíška, o putování Josefa a Marie a tří králů do města Betléma, vyzkouší si některé vánoční zvyky.
Vánoční nadílka v lese
Ani v mrazové zimě nezapomínáme na lesní zvěř. Je potřeba, aby se o ně člověk postaral a pečoval. O pravidelné přikrmování zvěře se starají především myslivci. Nejstarší děti se domluvily, že zvířátkům zpestří jídelníček v tomto předvánočním čase. V batůžkách přinesly různé dobroty, které odnesly do krmelce na naší naučné stezce. Cestou pozorovaly stopy ve sněhu, vzpomínaly na názvy stromů, obdivovaly červené šípky, které ani mráz nespálil. Sledovaly proměny v přírodě, která se uložila pod sněhovou peřinu k zimnímu odpočinku.
Zpívání v ZŠ
V pondělí 20. 12. jsme se sešli s žáky prvního stupně při společném zpívání koled u vánočního stromu v ŽS. Poté jsme byli pozváni do tříd ve škole. Starší kamarádi se pochlubili svými znalostmi, společně kreslili, hráli hry, prohlíželi pomůcky, psali a počítali u tabule. 
Vánoce v naší školce
V úterý 21. 12. se všechny děti sešly na vánoční besídce. Školkou zněly koledy, děti z každé si připravily vánoční básničku. Když jsme si pak společně popřáli hezké Vánoce a také hodně radostných chvil nejen o vánočních prázdninách, rozešly se děti do svých tříd. Tam už na ně čekala nadílka. Děti se svými učitelkami rozbalovaly nové hračky a pomůcky a samozřejmě všechno hned prozkoumaly a vyzkoušely. Při procházce třídami jsme mohli vidět stavitele hradů, domů, aut a lodí, svižné uklízečky, hokejisty, divadelní představení, nadšené hráče, kteří se pustili do hraní nových společenských her. V 16:00 hodin jsme se sešli s rodiči, přáteli a veřejností na náměstí Míru, abychom si společně zazpívali koledy u vánočního stromku. A že jsou Vánoce opravdu za dveřmi, to "vyzvonily všem lidem na náměstí děti ze školky zvoněním na vánoční zvonky. Zvonkový průvod přišel od radnice k vánočnímu stromu. Pak už se nad městem nesly tony nejznámějších koled. Společné zpívání doprovodila  na akordeon p. Eva Nováková. A aby byla vánoční nálada dokonalá, přišli k vánočnímu stromu tři andělé a rozdali dětem drobné dárečky (zajistilo občanské sdružení VPS). Po skončení zpívání se mohli rodiče i veřejnost potěšit výtvarným uměním dětí ze všech slavonických škol. Jejich práce byly vystaveny v městském muzeu. 
Tři králové
6. ledna přišli do školky nejen Tři králové, ale rovnou celý průvod. Děti z jednotlivých tříd se navzájem chlubily vyrobenými korunami. Králové se svým doprovodem všem popřáli hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta, a pak se zase vrátili ke svým oblíbeným činnostem.
Beseda s rodiči
Ve středu 13. 1. se v odpoledních hodinách sešli v MŠ rodiče a učitelky nejstarších předškoláků na besedě zaměřené na školní zralost dětí. Není toho málo, co by měl nastupující prvňáček umět. Při besedě s učitelkami se rodiče dozvěděli, v čem jejich dítě vyniká a v čem je třeba ještě trochu přidat, společně rozmlouvali o možnostech a příležitostech, kterými můžeme malého školáka připravovat na další vzdělávání a zvládání nejrůznějších povinností a situací, které na něj v životě čekají. 
Zimní čas a korálky poznání
Brzy po vánočních prázdninách se začaly opět objevovat nové dopisy a vzkazy od sovy Hedviky. Děti plnily další úkoly, vzdělávaly se a také bavily při nových hrách a činnostech zaměřených na poznávání  sov a dravců, zimní přírody a volně žijící zvěře.
Stříbro na skládkách
MŠ vytvořila sběrné místo na sběr tenkostěnného a kusového hliníku. Akce nese název "Stříbro na skládkách". Rodiče dětí navštěvujících MŠ mají možnost získat informace přímo ve školce, prostřednictvím místního tisku jsme informovali také veřejnost. Touto akcí chceme přispět ke zmírnění už tak dost zatíženého životního prostředí. (Hliník se v přírodě nerozloží ani za 100 let), chceme naše děti učit zdravému životnímu stylu a ohleduplnosti k prostředí, ve kterém žijí. Výroba hliníku z bauxitu je energeticky náročná a velmi zatěžuje životní prostředí. Sběrem hliníku a možností jeho druhotného použití chceme přispět k tomu, aby silně škodlivých a znečišťujících látek, které pocházejí z výroby hliníku, ubývalo. K recyklaci je možné donést víčka od jogurtů, termixů, salátů, sýrů, obaly od másla (po oddělení papírové části od kovové), plechovky od nápojů, šroubové uzávěry (nekorunkové), obaly od paštik, tuby od léčiv, fólie od čokolád, sprejové nádobky, hliníkové nádoby a příbory, žaluzie, plechy, soudky, konve, stanové konstrukce, lehátka a podobně. Nesbírají se fólie spojené s papírem - obaly od žvýkaček, vnitřní obal od cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od sušenek, arašídů, mražených krémů, kombinované obaly od nápojů (Tetrapack-mají vlastní kontejnery). Nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými prvky. Co pro nás znamená nevytříděný hliník na skládce? Ztrátu velkého množství kvalitního materiálu, který můžeme při recyklaci opět zpracovat. 
Vítání občánků
Děti z mateřské školy přivítaly 29. ledna 2011 pásmem písniček a básniček nové občánky města Slavonice. Byly to děvčata K. Duchoňová, J. Suchanová, V. Zabloudilová, A. Novotná. Program připravila paní učitelka Krčmáriková. 
Divadlo Karla Čapka Devatero pohádek
Že pěkné pohádky neuvidíme jenom v televizi se děti přesvědčily 2. února, kdy MŠ navštívili herci Divadla K. Čapka z Hradce Králové s Tuláckou a Loupežnickou pohádkou. Dva herci s minimální scénou a jednoduchými kostýmy pohádkami děti doslova uchvátili. Děti bez dechu sledovaly loupežníka Lotranda a nadšeně hercům radily a pomáhaly.
Aladinova kouzelná lampa
V úterý 8. března jsme navštívili Kulturní středisko ve Slavonicích, kde nám divadelní soubor Mladá scéna jednu z arabských lidových pohádek Aladinova kouzelná lampa. V exotickém příběhu vystupovalo dobro i zlo, skromný a dobrotivý rybář Aladin, jeho závistivý bratr Hazim a krásná arabská princezna Jasmína. Jednotlivé postavy a jejich skutky nám ukázaly některé dobré i špatné vlastnosti lidí. Ale protože pohádky mívají šťastný konec, tak i v tomto příběhu dobro zvítězilo a zlo bylo po zásluze potrestáno. 
Hrajeme si pohádky
K masopustu ve školce neodmyslitelně patří humorné hry, písničky, říkánky, společné zábavy a tvořivé činnosti. Seznamujeme se s tradicemi a zvyky. A protože masopust bez koblížků by nebyl správným masopustem, "napekly" jich Žabky plnou mísu. Děti si při té příležitosti vzpomněly na pohádku "Jak šel koblížek na vandr". Pohádku společně vyprávěly, povídaly si o Koblížkovi, který se rád chlubil svým zpěvem, a to se mu nevyplatilo. Děti pak zkoušely mluvit jako ustrašený zajíc, prohnaný vlk, velký medvěd a lstivá liška, pohybově je napodobovaly. Tyto činnosti byli impulsem pro nacvičení pohádkového představení pro kamarády ve školce. Žabky je spojily s krátkým programem písničce a říkánek o masopustu. Nejmladší děti si pak s žabkami společně zatančily při písničce o tlustém medvědovi. 
Masopustní karneval
11. března 2011 se v naší mateřské škole konal velký maškarní bál. Ve všech třídách se tančilo, soutěžilo, jednotlivé masky se představovaly svým kamarádům. Proměny dětí a jejich učitelek byly opravdu zdařilé a všichni se náramně bavili. Těší nás, že si rodiče dětí dají práci s přípravou masek, některé kostýmy jsou přímo obdivuhodné. Jejich přehlídka byla i letos pestrá.
Kurz první pomoci.
Při odpoledních zájmových činnostech se děti seznámily se základy první pomoci. Učily se ošetřit popáleninu, odřené koleno, dlaň nebo loket. Děti pracovaly ve skupinkách. Nejdříve si vylosovaly typ zranění, pojmenovaly ho a určily, jaký zdravotnický materiál budou potřebovat. Ve skupině si zvolily kamaráda, který představoval zraněného a potom se pustily do práce. Všichni zranění byli ošetřeni správně. Děti na závěr obdržely diplom za MINIKURZ PRVNÍ POMOCI. 
Hrátky s němčinou
Německý jazyk si v MŠ osvojuje 30 dětí ve dvou skupinách. Nastal čas, aby děti své dovednosti uplatnily i v praxi,  a aby i jejich rodiče měli možnost nahlédnout do německých aktivit svých dětí. Proto byl čtvrtek 24. února dnem česko - rakouského hraní. Pozvání do školky přijaly i rakouské rodiny a všichni společně prožili příjemné chvilky s cizím jazykem. Děti tancovaly, cvičily, počítaly, na chvíli se proměnily ve zvířátka, vzájemně si dávaly hádanky a dokonce přivedly ke spolupráci i rodiče. Bylo to vtipné odpoledne v mateřské škole, odkud se tentokrát výhradně ozývala němčina. 
Letecký den v MŠ
Naší snahou je zapojit do vzdělávacího procesu také rodiny dětí. Jednou z možností jsou ukázky zájmových aktivit  jejich členů. Rodiče, prarodiče atd. mohou nejrůznějšími ukázkami příjemně osvěžit vzdělávací nabídku školy a našim předškolákům představit zajímavé koníčky, kterým se věnují. Tentokrát jsme se domluvili s p. Cimbálníkem, členem LETECKO MODELÁŘSKÉHO KLUBU SLAVONICE, který předvedl jeden ze svých modelů letadel. Letecký den jsme uspořádali v krásném slunném dni na konci března. Děti byly nadšené z akrobatických kousků, které letadélko zvládlo, přestože foukal silný vítr. Děti se pak dozvěděly něco o cenách, stavbě a ovládání podobných modelů, vyzkoušely si některé funkce ovládacího panelu. Další člen jmenovaného klubu p. Musel nám pro změnu představí modely bugin na dálkové ovládání. Co všechno tato auta dovedou nám představí na trati vybudované v prostorách staré cihelny nedaleko Slavonic. Už se těšíme. V obou případech jde jistě o skvělou zábavu pro děti i dospěláky. Práce a současně i zábava s modely aut a letadel poskytuje nepochybně slušnou porci radosti všem, kteří se o ni opravdu zajímají.
My se vody nebojíme
Druhá skupina nejstarších předškoláků od března navštěvuje  plavecký kurz v jindřichohradeckém bazénu. Prostřednictvím her se učí nebát se pohybu ve vodě i pod vodou, společně se učí základům plavání. Děti si to v bazénu opravdu užívají a pokud se přece jen objeví nějaké obavy, jsou tu vlídné paní instruktorky, které každému pomohou vše zvládnout. 
Vystoupení dětí MŠ
U příležitosti 20. výročí otevření hraničního přechodu SLAVONICE - FRATRES vystoupily 23. 3. 2011 v prostorách hraničního přechodu se svým krátkým programem děti z mateřské školy. Celý program byl v německém jazyce. Základy pro komunikaci s našimi rakouskými sousedy se děti v MŠ učí již druhým rokem. Výuka probíhá v rámci projektu INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DOSPĚLÝCH, který probíhá v ČR i Rakousku souběžně. Naše škola má nově partnerskou školu v Thaya. 
Divadélko "Máma a táta"
Českobudějovické divadélko ním do školky přivezlo pohádku KOCOUR V BOTÁCH. Herci za pomoci loutek vyprávěli pohádku o chytrém kocourovi a jeho pánovi. Děti se zapojovaly do děje, a tak pomohly kocourovi vyhrát nad zlým černokněžníkem a Kubovi získat bohatství a krásnou princeznu.
Knížka je můj kamarád
Příjemné dopolední povídání o knížkách pro nás v dubnu připravila p. L.Lanczová, která knížky půjčuje v místní knihovně, ale také sama píše. Poslech různých úryvků a dětských písniček děti poslouchaly velice pozorně, protože pak následovaly hádanky k textům, jmenovali jsme strašidla a počítali zvířátka, která se v nich objevila. Poznávali jsme pohádky podle ilustrací. Děti si pak mohli prohlédnout knížky, které je zaujaly, a tak jsme vybírali, prohlíželi a četli. 
Clean up the world!
20. dubna jsme "UKLÍZELI SVĚT" v rámci celosvětové akce pod názvem CLEAN UP THE WORLD - UKLIĎME SVĚT. Jde o mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků úklid svého okolí. Pro předškolní děti je ne nejdůležitější jejich nejbližší okolí, které je jim blízké, známé, mají k němu vztah. Uklízeli jsme prostor naší naučné stezky a jejich přístupových cest. V tomto kouzelném koutě, které tak rádi využíváme ke hrám a učení, jsme sebrali 4 plné pytle odpadků. Svědčí to o lhostejnosti a bezohlednosti některých lidí, kteří tato místa navštěvují. My se snažíme našim předškolákům předávat jednu velice jednoduchou  a moudrou myšlenku, kterou dětem vštěpuje p. Kněžíček ze Stálkova: "KDYŽ LIDI UNESOU PLNÉ LÁHVE A NEJRŮZNĚJŠÍ OBALY CESTOU DO PŘÍRODY, TAK JE TAKÉ UNESOU PRÁZDNÉ, KDYŽ SE VRACÍ DOMŮ". U školky jsme nechali pro tento den postavit skákací hrad, který nám zapůjčila v rámci svých sponzorských aktivit společnost E.O.N. 
Den otevřených dveří
20. dubna se také mateřská škola otevřela veřejnosti. Budoucí předškoláci navštívili se svými rodiči třídy v prvním bloku. Tam měli možnost se zapojit do her a činností,  které tam právě probíhaly. Rodiče obdrželi potřebné tiskopisy a základní informace o podmínkách nástupu dítěte do MŠ. Školku v tento den navštívilo 18 dětí.
Zápis do mateřské školy
Rodiče měli možnost požádat o přijetí jejich dítěte do mateřské školy v průběhu měsíce dubna. bylo podáno 22 žádostí, všem bylo vyhověno.      
Kamarádi ze zoo
Do MŠ za dětmi přijela zvířátka ze ZOO OHRADA. Navštívila nás suchozemská želva Žofka a její dvě kamarádky, dvě nádherné krajty královské, veselá morčátka a neposedná fretka Terezka. Jejich ošetřovatelky nám o jednotlivých zvířátkách vyprávěly soustu zajímavostí. Dozvěděli jsme se, jak se o ně starat, co potřebují, čím se živí, co mají rády a co jim vadí. Pohlazením těchto zvířecích kamarádů děti zjišťovaly z čeho je krunýř a drápky želvy, jaká je na dotek hadí kůže, jak se chovají morčátka a fretka, když je pomalu a v klidu hladíme. Pomocí osobních kontaktů s živými zvířaty se děti také učí ohleduplnosti a respektu k živým bytostem, mohou pak lépe porozumět jejich projevům chování a potřebám.
Čarodějná výprava
S dětmi jsme si povídali o tajemné "noci čarodějnic", kdy se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Děti své představy o čarodějnicích malovaly, vyprávěly, jak správná čarodějnice vypadá a co všechno by měla umět. Užili jsme si legraci při čarodějných hrách. Četli jsme veselé i napínavé příběhy z knížky MALÁ ČARODĚJNICE. V pátek 29. dubna nám soví pošta doručila dopis. Nebyl však od Sovy Hedviky, poslala nám ho čarodějnice Blátenice. Pozvala Žabky a Rybičky na čarodějnou výpravu. Děti se vydaly po jejích stopách, cestou plnily nejrůznější úkoly. Stopy je zavedly až pod Strážný vrch, kde se každý rok koná tradiční vánoční zvyk - pálení čarodějnic. Děti dostaly za splněné úkoly kouzelná lízátka, které hlídala Blátenice společně s obrovskými pavouky. S organizací nám ochotně pomohla p. Hedvika Dvořáková s dcerou Hedulkou. 
Za ptačím zpěvem
2. května slaví svátek všichni zpěvní ptáci. Na tento den totiž připadá SVĚTOVÝ DEN PTAČÍHO ZPĚVU. I když jde o celoevropskou záležitost a ve světě si ho připomínají desítky tisíc lidí již od roku 1979, u nás tento ptačí svátek příliš známý. My jsme se za ptačím zpěvem vydali v pátek 6. května. Už od brzkého rána se ve školce nejstarší děti věnovaly ptačímu zpěvu. Přijela za námi ornitoložka Hana Uhlíková a podělila se s dětmi o zajímavé poznatky ze života ptáků, kteří se k nám na jaře vrací z teplých krajin. Vyprávěla o čápovi, vlaštovce, jiřičce, kukačce a rorýsovi. Děti prokázaly při společné besedě mnoho znalostí o hnízdění, způsobu života a obživě těchto ptáků. Na závěr společného povídání si mohly svoje postřehy a získané informace ověřit při plnění úkolů na pracovních listech. S Hanou Uhlíkovou jsme se také vypravili na naši naučnou přírodní stezku. Tam už na nás čekal její kolega p. Tomáš Brinke s překvapením. V nastražené síti určené k odchytu ptáků se zachytil KROTIHLAV OBECNÝ. Pan Brinke nám ukázal, jak se ptáci kroužkují a vysvětlil účel. V síti uvízli ještě další ptáci: SÝKORA MODŘINKA, PĚNKAVA OBECNÁ, DROZD ZPĚVNÝ A REHEK ZAHRADNÍ. Při procházce po stezce jsme naslouchali ptačímu vyzpěvování. Učili jsme se rozpoznávat hlasy některých ptáků charakteristických pro naši lokalitu. Slyšeli jsme: SÝKORU KOŇADRU, BUDNÍČKA MENŠÍHO, PĚNICI ČERNOHLAVOU, PĚNKAVU OBECNOU A STRNADA OBECNÉHO, který je pro letošní rok vyhlášen ptákem roku. Svoje letecké schopnosti dětem předvedly vlaštovky a dravec MOTÁK POCHOP. 
Svátek matek
Svátek matek děti oslavily společně s maminkami, babičkami, tatínky a dalšími příbuznými na slavnostních besídkách v MŠ 12. - 13. května. Ve vyzdobených třídách děti s nadšením předvedly připravená vystoupení. Děti nezapomněly ani na drobné dárky a malovaná přání.
Jak se peče písnička
18. května jsme se vydali na zámek do Jindřichova Hradce. Prohlédli jsme si jeho nádvoří a zahrady. Na představení pohádky JAK SE PEČE PÍSNIČKA nás pozvala krásná princezna. Děj se odehrával ve vstupní hale zámecké černé kuchyně a v divadelním sále, a tak jsme si mohli prohlédnout i některé interiéry. Základem pohádkového příběhu byla pověst o jindřichohradeckém varhaníkovi a učiteli hudby Adamu Michnovi z Otradovic. V příběhu zazněla jedna z jeho nejznámějších písní NEBEŠTÍ KAVALÉROVÉ, kterou podle pověsti pomohl mladému hudebníkovi napsat sám ďábel. S ním si však hravě poradila kuchtička Dorotka a z čerta se stal pomocník v kuchyni. 
Výlet do ZOO
V pátek 27. května jsme navštívili - děti z II.  a III. bloku - zoologickou zahradu v Hluboké nad Vltavou. Déšť nás pronásledoval celé dopoledne, ale vzdělávací programy děti absolvovaly v budově k tomu určené, a tak se před deštěm schovaly. Nejstarší děti - Rybky a Žabky - měly zajímavý program vedený pracovnicí ZOO, JAK PŘIŠLA ZVÍŘÁTKA NA STATEK. Dozvěděly se o životě a užitku domácích a hospodářských zvířat. Hmatem rozeznávaly husí peří, ovčí vlnu a slepičí vejce a ochutnaly kozí sýr s medem. Druhá skupina dětí - Motýlci a včelky - absolvovala vzdělávací program "TAJEMSTVÍ SOVY HEDVIKY", který byl provázen živou sovou Hedvikou a její ošetřovatelkou. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí ze života sov, prohlížely si soví vejce, povídaly si o způsobu hnízdění a stravování. Nakonec si všichni prohlédli ZOO. V novém tropickém pavilonu pozorovali barevné rybky, malé krokodýly, hady, ještěrky. 
Ptačí svět
V rámci získání osmého korálku poznání sovy Hedviky se v úterý 31. května vypravily Žabky a Rybičky na trasu naučné stezky, aby tam poznávaly  a pozorovaly ptačí svět. Cestou jsme zahlédli nad polem skřivánka a po krajnici si vykračovala zvědavá straka. Děti usoudily, že nám ukazuje cestu. V sadu jsme se nasvačili a přitom jsme poslouchali. Další úsek děti procházely a určovaly a zapamatovaly si co nejvíc ptáčků na obrázcích rozvěšených podél cesty vedoucí k potoku. V cíli vše prozradily paní učitelce a plnily další úkol, zahrály si na ptáčky a pletly ptačí hnízdo z trávy. Do hotového hnízda (nejlépe držel ze svízele) si děti posadily své ptáčky vyrobené z vaty a krepového papíru.
Oslava MDD
Ve středu 1. června proběhly naplánované oslavy MDD na zahradě a v přilehlém okolí naší MŠ. Děti si mohly prověřit svoji zdatnost při plnění tělovýchovných zábavných úkolů. Prolézaly strachovým pytlem, házely na cíl, projížděly slalom mezi tyčemi s naloženými kotouči, namotávaly kapříky, lovily medaile, kroužily obručemi. MŠ v doprovodu svých rodičů navštívily i děti z města. 
Indiánský den v MŠ
7. června jsme si vyzkoušeli jak se žije indiánům a co všechno musí malý indián umět. Toto dopoledne připravila rodina Dvořákova, J. Kněžíček, J. Karásková a D. Štrynková. Ve škole se toho rána rozezněly bubny a další indiánské nástroje, kterými k sobě svolal všechny děti indiánský náčelník. Indiánské ženy slavnostně pomalovaly všem dětem obličeje. Děti si vzaly čelenky a vyrazili jsme do indiánské vesničky - školní zahrada. Dozvěděli jsme se, jak žije indiánská rodina, jak se obléká. Zahráli jsme si lakros, vyzkoušeli indiánskou chůzi bez zanechání stop, střelbu lukem, sledovali jsme cestu pouze hmatem, stavěli jsme ze dřeva hranici, snažili jsme se ulovit zvíře - hod na cíl. Zpívali a tančili jsme indiánské písně a tance. Děti po splnění úkolu dostaly od indiánského náčelníka "orlí péro" do čelenky. Pan Kněžíček nám předvedl, jak se zapaluje oheň bez sirek - třením dřev, dále několik kousků lasem a indiánský náčelník  (p. Dvořák) se synem ukázali dětem, co dokážou s bičem. Indiánské Týpí nám nějaký čas zdobilo zahradu MŚ a děti si v něm mohly hrát. 
Houbový park
Odměnou po celoroční práci pro děti i učitelky byl výlet do houbového parku v Roseči u J. Hradce. Ochotní a vstřícní majitelé si v jihočeském statku a přilehlé zahradě zbudovali museum fosilií a relaxační místo pro děti a rodiče. Ve výtvarné dílně si děti vybarvily magnetky a na zahradě pomáhaly pohádkovému Rafíkovi se zábavnými úkoly. Bojovaly s drakem a hrozivými rytíři, přecházely tajemné bažiny, hledaly správnou cestu labyrintem, prolézaly nepozorovaně kolem obřího pavouka. V muzeu si osahaly zuby z pravěkého žraloka a kost opravdového mamuta. 
Sportovní hry
Zakončení rolu sportovní olympiádou se stalo již tradicí. A tak všichni malí sportovci změřili své síly 14. června při SPORTOVNÍCH HRÁCH MŠ. Zapotili se při pětiskoku stylem "žabák", při skákání v pytli, štafetovém běhu a hodu míčkem do dálky. 
Dopravní hřiště
Blíží se prázdniny a s nimi i zvýšené riziko úrazu dětí na silnicích Každoročně si s dětmi povídáme o chování všech účastníků silničního provozu, učíme se základním pravidlům pro pohyb na komunikacích. 16. června jsme s dětmi vyrazili na dopravní hřiště do J. Hradce. Tam děti shlédly program "BEZPEČNÁ CESTA", kterým si připomněly základní pravidla chování na komunikacích. Seznámily se s některými dopravními značkami a dalšími pravidly silničního provozu přímo na hřišti. Tady ukázaly svoji zručnost při jízdě na kolech a koloběžkách.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign