logotyp
Login

Školní rok 2015 - 2016

Prázdniny rychle utekly a my jsme se v mateřské škole opět sešli v úterý 1. září. V tomto školním roce byly děti rozděleny do pěti tříd. Šestá třída je v současné době využívána k individuální a skupinové práci s dětmi, které vyžadují větší péči zejména v oblasti řeči a komunikačních dovedností.
Pro letošní školní rok jsme si zvolili motto: „Mami, tati, dospěláci, nedělejte za nás to, co zvládneme sami.“ Naším cílem je rozvíjet samostatnost dítěte a povzbuzovat ho, když říká: „Já sám“. Chceme děti k učení motivovat, připravovat pro ně nejrůznější příležitosti, kde je respektována jejich individualita, kde jsou spokojené a současně dostávají dostatek podnětů k učení způsobem nejlépe odpovídajícím jejich věku a vývojové úrovni.
 
PLAVECKÝ KURZ (9.9. - 18.11.)
Nejstarší děti jezdí od 9.9. do plavecké školy v Jindřichově Hradci, kde budou v deseti lekcích zdokonalovat své předplavecké i plavecké dovednosti. Cílem plavecké výuky je:
  • seznámit se s vodou, odstranit strach z vody, naučit se ve vodě orientovat
  • naučit se do vody dýchat, popř. hlavu ponořit pod vodu
  • otužování
  • základy technicky správných pohybů vedoucí ke splývání a k plavání
 
Výuka probíhá hravou formou, všechny činnosti vycházejí z potřeb a možností jednotlivých dětí, instruktoři plavání přizpůsobují program složení skupiny – věku i schopnostem dětí.
 
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA (18.9.)
Také letos jsme využili pozvání místního svazu chovatelů a navštívili jsme výstavu drobného zvířectva. Největší úspěch měli i letos králíci a morčata, ale uchvátili nás i krásní holubi a nejrůznější druhy drůbeže. Sledovali jsme chovatele při hodnocení králičích šampiónů, hebké králíčky jsme si mohli pohladit a také jsme pomáhali při dopadení jednoho králičího uprchlíka.
Objevujeme život ve všech jeho podobách, učíme se také vážit si ho.
 
NA NANUČNÉ STEZCE – TÉMA „ŽIVÁ VODA“
V září do tříd začaly soví poštou přilétat dopisy od moudré sovy Hedviky se vzkazy a úkoly pro děti. První dopis nás pozval na naučnou přírodovědnou stezku, kde jsme měli hledat a pozorovat vodu, rostliny a drobné živočichy v jejím okolí. Našli a odebrali jsme vodu z potoka, mokřadů a ze studánky. Do kyblíčků jsme nasbírali různé plody, barevné listy, kůru, lišejníky atd.
„Poklady“ maminky Země jsme přinesli do školky, kde jsme je prohlíželi, pojmenovávali a zkoumali pod zvětšovacími skly a mikroskopem. Ve vodě ze studánky jsme dokonce pod velkou lupou objevili malinkaté vodní živočichy.
Na stezce jsme nacházeli různé zajímavosti a krásná zákoutí, děti se učily dívat se kolem sebe, všímat si okolního světa. Když děti pod stromem objevily igelitový pytel plný odpadků, vzpomněly si na náš společný jarní úklid a na neznámého vandala se pořádně rozzlobily.
 
BAREVNÝ SVĚT - DRUMBENY
Co jsou to drumbeny? Jedná se o kombinaci nábytku a rytmického nástroje.
V programu pro děti s názvem „Barevný svět“ nám drumbeny posloužily nejen ke společnému bubnování, které je dětem velmi prospěšné, ale také jako motivační nástroj pro hru, rozvoj představivosti, fantazie, rytmického vnímání a rytmické paměti.
Učili jsme se vnímat svět kolem nás zrakem i sluchem, vyjádřit své pocity a pomocí společné hry vzájemně komunikovat.
Rytmické bubnování na drumbeny dětem napomáhá k uvolnění přebytečné energie, zlepšuje motoriku, koordinaci, smysl pro rytmus atd., ale hlavně jim přináší radost z pohybu, ze zvuku, ze společné zábavy.
 
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V ZŠ (29.9.)
Na konci září jsme se sešli společně s prvňáčky a jejich učitelkami Mgr. Vendulkou Kuklovou a Mgr. Marcelou Špringerovou na hřišti u základní školy. Paní učitelky a školáci pro nás připravili tři sportovní disciplíny, v kterých jsme prověřili svoji fyzickou zdatnost i pohybové dovednosti. Vyzkoušeli jsme si běh na 50m, házení kriketovým míčkem a skok do dálky. Děti si sportování užily a do svých výkonů daly opravdu maximum. Proto nikdo neprohrál, všichni vyhráli. Za své úsilí dostali školáci i předškoláci pamětní diplom. A zbyl nám i čas, abychom si se svými staršími kamarády, kteří ještě nedávno navštěvovali mateřskou školu, pohráli.
 
POZNÁVÁME HOUBY Z NAŠICH LESŮ (1.10.)
Dětem se podařilo objevit 18 druhů jedlých hub a 22 druhů hub nejedlých popř. jedovatých.  To vše v našich lesích. Houbaření jsme zařadili operativně, když do města přijel amatérský mykolog, pan Jiří Novák z Valašského Meziříčí. Domluvili jsme si pravidla, objednali autobus a děti se svými košíčky vyrazily do lesa. Tam jim pan Novák vysvětlil nejen to, jak se máme v lese chovat, ale i to které houby se sbírají a jak se to vlastně dělá. Poté se rozvinula rojnice malých sběračů za doprovodu 5 dospělých osob a po hodině a půl jsme měli všichni nasbíráno. Tentokrát se sbíralo vše, co vyrostlo a až na zahradě mateřské školy probíhalo dělení do skupin. Dvoudenní výstavu navštívilo kolem dvou stovek lidí a nás velmi těšilo, že se nám podařilo udělat krásné a zajímavé dopoledne pro předškoláčky a zároveň předat informace i dospělým a vám občanům města.
 
O PŮDĚ (8.10.)
V rámci programu se děti dozvěděly, jaké funkce půda plní a jaký je její význam nejen pro člověka, ale i pro život na Zemi obecně. Dále děti poznávaly obyvatele různých ekosystémů s důrazem na život v půdě. Zjišťovali jsme také, jaký význam mají v přírodě žížaly. Mohli jsme nahlédnout do interiérového kompostéru, kde jsme sledovali jak žížaly, tak jejich „práci“ a stravu. Společně jsme roztřídili odpad, povídali jsme si o ochraně naší maminky Země – jak ji člověk ovlivňuje svým chováním, co pro ni mohou udělat děti. Poznávali jsme různé druhy země, porovnávali jsme jejich barvy, zkoumali vůně, složení. Z keramické hlíny jsme pak vytvářeli podzimní dekorace, kterými jsme vyzdobili prostory školy.

DIVADÉLKO TÁTA A MÁMA (15.10.)
Známou pohádku o nenasytném Otesánkovi nám zahráli manželé Reindlovi z Českých Budějovic. Nechybělo napětí ani legrace, zpívali jsme i tančili, při vzpomínání na složení Otesánkova jídelníčku jsme si procvičili paměť.
 
JAK SE ŽIJE ZVÍŘATŮM V LESE, NA STATKU A V ZOO (20.10.)
V ZOO byly pro děti připraveny dva výukové programy: „Hrátky se zvířátky“ pro mladší děti a pro nejstarší předškoláky „Putování skřítka Lesníčka“. Mladší děti společně se ztraceným štěnětem  navštívily zvířátka v ZOO, v lese a na statku. Dozvěděly se, kde bydlí, kam chodí spát, co si dávají k večeři a co dělají, když jim něco nechutná. A aby to byly opravdu hrátky se zvířátky, přišlo nakonec nechundelaté překvapení - krásně barevná užovka korálovka, kterou si mohli ti nejodvážnější pohladit a přitom zjistit, že hadí kůže je příjemně hladká.
 
Se skřítkem Lesníčkem děti poznávaly les a jeho obyvatele. Skřítek jim vyprávěl o stromech, které se naučily rozpoznávat podle listí, jehličí a plodů. Děti mu pomohly dát les do pořádku – roztřídily a přiřadily listí i plody ke správným stromům. Mezi stromy se ukrývaly „houbové hádanky“. Děti pojmenovávaly houby a poznávaly zvířata žijící v lese. Prohlédly a potěžkaly si jelení paroží, pohladily si kožešiny medvěda, lišky, jezevce a kočky divoké, ale také si zkusily pohladit živého ježka afrického. Panečku, to byl ale zážitek. Děti také dostaly obrázky zvířátek, které si vybarvily a nalepily na špejli. Celý program byl prokládán činnostmi, které dětem umožnily reálnou zkušenost a poznávání „světa“ všemi smysly.
Na závěr výletu jsme ještě stačili navštívit zvířátka v ZOO a především žirafy se svými  dlouhatánskými krky nezklamaly. 
 
POZNEJ SVÉHO PSA (12.11.)
„Poznej svého psa“ byl název vzdělávacího programu, kterého se děti zúčastnily v mateřské škole. Se svou poslušnou a milou fenkou stafordšírského teriéra Irou nás navštívila zástupkyně centra pro výcvik psů Alfa, paní Monika Boudová, která se zabývá výcvikem canisterapeutických psů. Děti se zajímavým vyprávěním a praktickými ukázkami dozvěděly užitečné informace o životě, charakteristických zvycích a chování psích kamarádů. Například: Jak správně reagovat, pokud se potkají s volně pobíhajícím psem, jaká potrava pejskům prospívá, a která jim naopak škodí, co psi nemají rádi a proto se chovají k lidem agresivně. Trpělivá a výborně vedená Ira pravidelně dochází do zdravotnických zařízení a pomáhá při léčení pacientů tělesným kontaktem s nimi. Tuto léčebnou metodu si děti vyzkoušely, jednotlivě přilehly k fence a cítily tak teplo jejího těla, rytmus dechu a srdce. Ale už jen přítomnost pejska dokáže zlepšit náladu, navodit příjemné prostředí, vyvolat úsměvy na tvářích klientů. Je vždy důležité, abychom se k pejskům a ke všem živým tvorům chovali zodpovědně a respektovali je, abychom se naučili naslouchat jim.
 
PODZIMNÍ AKTIVITY
Letošní podzim překvapil slunným babím létem. Lákal k procházkám, výletům, turistickým pochodům. Každý den při pobytu venku jsme s dětmi v mateřské škole pozorovali změny v přírodě. Vycházky byly zaměřeny na sledování charakteristických znaků podzimu – barevného listí, množství zralých plodů, počasí apod. Barevnost podzimní přírody se přenesla do šaten i tříd, kde vznikala celá řada výtvarných prací. Ale nejen v mateřské škole, prezentaci výtvarných činností našich dětí si můžete opět prohlédnout v informačním centru na náměstí Míru. Přijďte se podívat.
 
SLYŠTE, SLYŠTE ANEB CO SE STALO V BETLÉMĚ (23.11.)
Adventní čas jsme zahájili krásným výpravným představením Ivana Urbánka – herce, autora příběhu, muzikanta a speciálního pedagoga z Brna. Připomněl nám biblický příběh o zvěstování, cestě do Betléma a narození Ježíška.
Celým představením nás provázel Anděl, zapojili se do něj i naši malí diváci. V příběhu vystoupili v  rolích Josefa, Marie, tří králů a pastýřů. V představení se také rozezněly různé hudební nástroje, děj doplnily známé koledy.
Děti pozorně sledovaly celé vyprávění, a tak už dnes víme, co se tenkrát ve městě Betlémě stalo, a proč nás Ježíšek každý rok obdarovává.
 
MIKULÁŠSKÉ PERNÍČKY
Školkou zavoněly perníčky, které Žabkám a Rybičkám napekla maminka Iva Svobodová s Vojtíškem. Perníkovou chaloupku jsme zatím neochutnali, ale drobné perníčky, které si děti samy ozdobily sněhobílou polevou a cukrovými vločkami, jsme s chutí snědli.
 
ČERTOVINY VE ŠKOLCE
V těchto dnech s dětmi šijou všichni čerti. Nemůžou se dočkat, až do školky dorazí Mikuláš se svými společníky. Aby nám to lépe utíkalo, hrajeme hry, tvoříme, zpíváme, tančíme, vyprávíme si příběhy, pohádky atd. A v každé třídě si samozřejmě pečlivě připravujeme básničky a písničky pro Mikuláše.
 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (4.12.)
Konečně jsme se dočkali! V pátek 4. prosince do všech tříd přišel Mikuláš, anděl a nechyběl ani čert. Mikulášských pochval bylo více než pokárání, anděl se andělsky usmíval a čert byl velmi mírný. Nějaké ty obavy zpočátku byly, ale nadílka byla velká, básničky a písničky se všem povedly, takže jsme nakonec prožili příjemné a radostné dopoledně.
 
PROMÍTÁNÍ V INSTITUTU VE SLAVONICÍCH (10.12.)
Pásmemkrátkých animovaných filmů nás provedly dvě holčičky Rosa a Dara. Zažili jsme s nimi velké prázdninové dobrodružství, dozvěděli jsme se odpovědi na zajímavé a zábavné otázky – např. proč prší a kde se bere všechna voda, co je gravitace a proč jídlo padá pod stůl, jak velké jsou hvězdy?
 
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ (16.12.)
Ve třídě Kuřátek a Oveček to v předposledním adventním týdnu vonělo jako v cukrárně. Děti zdobily cukrovou polevou perníčky, které pro ně napekla Jana Němcová. Se zdobením nám pomáhalo i několik maminek. Originálně nazdobené perníčky si děti odnesly domů, ale protože sladkému a voňavému cukroví se jen těžko odolává, zbylé jsme s chutí snědli.
 
VÁNOCE VE ŠKOLCE (18.12.)
Sváteční den jsme prožili přímo pohádkově. Přijelo za námi divadélko Kapička s Vánoční pohádkou. Zlá, pyšná a hubatá princezna skončila v pekle, a jak už to někdy v pohádkách bývá, zachránit ji přišel ne příliš chytrý a tak trochu líný Honza, který by to zřejmě sám bez vydatné pomoci našich dětí nedokázal. Všechno dobře dopadlo a my jsme si z představení odnesli pohádkové ponaučení a malý dárek, který dětem věnovalo divadlo. Zkrátka - být líný, hubatý a pyšný se nevyplácí, protože ne vždy je nablízku Honza se svými statečnými kamarády.
Po pohádce jsme se sešli ke společnému zpívání koled. Na akordeon nás doprovodila Pavlínka - studentka ZUŠ v Dačicích. Děti také recitovaly vánoční básničky, které si pro tento den se svými učitelkami připravily. Zazpívat si s námi přišel i místostarosta Karel Pavlů, který všem dětem a pedagogům popřál klidné a radostné svátky, pochválil děti i zaměstnance školy za jejich práci a předal dětem malý dárek. Poté jsme se rozešli do svých tříd, kde na děti čekaly krásné dárky od Ježíška.
Odpoledne jsme se sešli ještě jednou na slavonickém náměstí, tentokrát však také s rodinami dětí, zástupci města, kulturního střediska, místní charitativní organizace Bazárek Kapička a veřejností. Informační centrum zahájilo společné setkání zvonkovým průvodem, který se přesunul od radnice k vánočnímu stromu. Po úvodních slovech starosty města a zástupců organizací, proběhlo vyhlášení vítězů soutěže o nejkrásnější vánoční stromeček, které zdobí náměstí. K naší nemalé radosti to byly právě děti z MŠ, které se svou uč. Marcelou Špringerovou zkrášlily stromeček originálními vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Pracovnice informačního centra předaly dětem odměnu, a pak už dostala slovo ředitelka mateřské školy Vítězslava Benešová a děti se svými učitelkami. Zpívání koled nám trošku komplikoval silný déšť a vítr, ale i tak se podařilo to, co je cílem celé této akce. Strávili jsme společně se svými dětmi čas, který patřil jenom jim. Mnohé dárky, které se objeví pod vánočními stromečky budou po čase zapomenuty, ale prožité chvíle společně se svými blízkými v našich vzpomínkách určitě zůstanou.
Poděkování patří zřizovateli, Bazárku Kapička a Apoštolské církvi Dačice, kteří dětem za jejich úsilí věnovali drobné dárky, dále panu Fillerovi, který zajišťoval techniku pro ozvučení a pomoc při organizaci celé akce. Velké poděkování patří také ředitelce ZUŠ Evě Novákové a její žačce Pavlínce za hudební doprovod k našemu společnému předvánočnímu zpívání.
 
SETKÁNÍ V KOSTELE (21.12.)
S žáky a učitelkami 1. stupně základní školy jsme se opět sešli v kostele Nanebevzetí Panny Marie při společném zpívání koled. O narození Ježíše a významu Vánoc dětem vyprávěl farář z místní farnosti.
 
V NOVÉM ROCE
Začátek kalendářního roku bývá příležitostí k různým předsevzetím, sami sobě slibujeme, že letos už určitě… Malé děti nějaká předsevzetí a závazky moc netrápí. Radují se ze všeho, co se jim povedlo. Dětská hra je plná různých přání, tužeb a snů, a tak se děti těšily do školky po vánočních prázdninách nejen na svoje kamarády, ale hlavně na nové hračky z vánoční nadílky.
 
ČAS TŘÍKRÁLOVÝ (4. – 6.1.)
Po vánočních prázdninách jsme se opět s chutí pustili do práce. Připravovali jsme se na tříkrálový průvod, povídali jsme si o tradici, která přináší radost hlavně dětem, hráli jsme královské hry, zpívali jsme, tančili a samozřejmě jsme se také trochu učili. Ve středu 6. ledna nejstarší děti s betlémskou hvězdou a krásnými královskými korunami navštívily všechny třídy a zaměstnance školy, aby jim popřály štěstí, zdraví a dlouhá léta.
Vánoce jsou definitivně za námi a nás čekají kromě zimních radovánek další úkoly, poznávací aktivity a hry se sovou Hedvikou a samozřejmě také příprava budoucích školáků k zápisu do první třídy základní školy.
 
VYSTOUPENÍ PRO SENIORY (20.1.)
Tradiční setkání seniorů jsme v místní hospůdce zahájili pásmem veselých básniček a písniček s tancem. Děti si vystoupení užívaly, babičky a dědečkové se usmívali a někteří se dokonce přidali k našemu zpívání a společně s námi si notovali známé písničky. Pro děti je taková událost příležitostí udělat druhým radost. A kdo ji dělá, sám se ji také prožívá.
 
KARNEVAL (12.2.)
Únor již od dob našich prababiček patří masopustu. Veselé oslavy konce zimy se líbí hlavně dětem, a tak naši mateřskou školu ovládly dvanáctého února karnevalové masky. Inspiraci jsme s dětmi nabrali při prohlídce masopustního průvodu, který uspořádali slavoničtí senioři.
Masky dětí byly úžasné, vedle ledových královen, princezen a minibatmanů se proháněly ježibaby, zvířátka, čarodějové, kovbojové… Děti se s nadšením zapojily do připravených soutěží a s hrdostí převzaly medaile za nejkrásnější masky.

PLAVÁČCI (od 9.2.)
Začátkem února byl v Jindřichově Hradci zahájen druhý cyklus předplavecké výchovy pro předškolní děti, kterého se zúčastňuje i skupinka dětí z naší mateřské školy.
 
NOVÉ VYBAVENÍ TŘÍD A DALŠÍCH PROSTOR ŠKOLY
Ve třech třídách školky jsme vyměnili staré stoly a židle pro děti za nové, nově vybavené máme také výdejny stravy pro děti. Další úpravy školního areálu nás čekají s přicházejícím jarem.
 
DĚTI NAVRHUJÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Starosta města navštívil školku a požádal nás, abychom se s dětmi zapojili do plánování výstavby dětského hřiště. Mezi dětmi se rozvinula debata o tom, co je baví a jak by mělo hřiště vypadat. Svoje představy pak nakreslily a předaly panu Fillerovi – vedoucímu odboru správy majetku. Učitelky měly možnost představy dětí doplnit praktickými připomínkami.
 
POVÍDÁNÍ O LESE (22.2.)
Náš školní vzdělávací program vychází z velké části z jednotlivých ročních období. V nich s dětmi poznáváme přírodu, její proměny i obyvatele. O přírodě nám do školky přišli vyprávět manželé Pavlišovi. Že je prospěšné znát naše stromy, o tom nás přesvědčil hajný Václav pohádkou o chytrém chalupníkovi, který díky svým vědomostem přelstil čerta a získal novou chalupu. Poznávali a pojmenovávali jsme společně stromy jehličnaté i listnaté. Dozvěděli jsme se základní informace i zajímavosti o zvířatech, která v žijí v našich lesích. O nich dětem vyprávěla hajná Libuška. Usměvaví lesníci celé svoje vypravování doplnili ukázkou přírodnin, obrázků a loveckých trofejí.
 
ZPÍVÁNKY ZDRAVÉ 5 (25.2.)
Zdravá 5 je projekt Nadačního fondu Albert. Připravuje pro školy vzdělávací programy, které děti seznamují se zásadami zdravého životního stylu včetně zdravého stravování. Zpívánky Zdravé5 je program plný písniček, her a praktických úkolů, v nichž se děti učí, jak správně jíst a co ještě můžeme dělat pro své zdraví. Program odstartoval další aktivity ve třídách. Jejich prostřednictvím děti získávají základní informace o lidském těle, o zdraví prospěšném způsobu života, dozvídají se, jaké důsledky na zdraví má nesprávné stravování.
 
DĚTI HRAJÍ DĚTEM – POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI
Pohádka s jednoduchým dějem, která však nepostrádá pohádkové moudro a ponaučení. Společné hraní pohádek však dětem přináší hlavně zábavu a radost. Děti ze třídy Včeliček se o tuto radost podělily se svými kamarády z ostatních tříd a připravily pro ně malé divadelní představení. Povedlo se a malí herci sklidili zasloužený potlesk.
 
MOJE TĚLO – CESTA KE ZDRAVÍ / PRVNÍ POMOC (4.3.)
Před jarními prázdninami v pátek jsme společně třída Žabiček a Rybiček završili téma Cesta ke zdraví poskytováním první pomoci. Děti se seznámily s první pomocí při popálenině, odřenině kolena, zlomenině ruky a při krvácení z nosu. Některé děti se staly figuranty a maskování krvácejících poranění vypadala jako skutečná. Věříme, že touto formou budeme v dětech pěstovat a posilovat dobrou vůli pomoci druhému člověku. V jejich případě hlavně rychlým přivoláním dospělé osoby.
 
NAPSÁNO O NÁS V TISKU (5.3.)

Lepší než Wobenzym
(autor čl. – Stanislav Filler)
To, že Mezinárodní den žen slaví spíše starší generace, není  žádným tajemstvím. Oslava MDŽ ve Slavonicích má dlouholetou tradici, stejně tak jako vystoupení dětí mateřské školy. Přestože přípravu na vystoupení značně ztěžovala vysoká nemocnost, podařilo se Jitce Vackové a Stanislavě Fillerové nacvičit s dětmi nádherné vystoupení, které všem přítomným, starším i mladším, dalo zapomenout na vlastní neduhy a prášky proti bolesti. Bezprostřednost a skutečná radost ze života z dětí přímo sálala.  Básničky doprovázené pohybovými kreacemi a tancem sklidily velký potlesk, ale to nejlepší mělo teprve přijít. Kdo to nezkusil, tak nikdy nepochopí, jak těžké je roztočit kola krouživými pohyby kyčlí a udržet je ve vzduchu. Já to párkrát zkusil a můj osobní rekord je 6 vteřin.  Děti roztáčely kola v diskotékovém rytmu neuvěřitelně dlouhou dobu, střídaly se ve skupinách a ty co přihlížely „trsaly“ jak profesionální doprovodné křoví Michala Davida. A když jako bonbonek přidaly roztáčení dvou kruhů najednou, bylo to na potlesk ve stoje. Je jedině dobře, že o vystoupení “mladých umělců“ si mohlo přečíst i široké okolí v „okresních“ novinách, ale to nejdůležitější je, že nám všem udělaly radost.
 
LOUČENÍ SE ZIMOU – VYNÁŠENÍ MORENY (21.3.)
S končící zimou a přicházejícím jarem je spojený starý lidový zvyk vynášení Morany (Moreny, Mařeny, Smrtky…).  Morana je považována za pohanskou bohyni smrti a obyčejně se vynáší na Smrtnou neděli. My jsme se k tomuto jarnímu rituálu sešli o pár dnů později s žáky prvního stupně ZŠ a jejich učitelkami, kteří celou oslavu připravili. Moranu jsme společně vynesli na kraj města, tam se za zpěvu jarních písní proměnila v líbezné Lítečko (májíček). Způsoby provádění tohoto rituálu byly různé, některé z nich nám školáci předvedli. Poselství však bylo vždy stejné: je čas rozloučit se s temnotou, zimou a přivítat nový život.
 
VELIKONOCE V MŠ
Děti se svými učitelkami vytvářely krásné velikonoční dekorace, barvily vajíčka, pro své rodiny připravovaly přáníčka. Ze všech tříd se ozývaly nejen velikonoční koledy, ale i jarní písničky a popěvky. O velikonočních zvycích a symbolech jsme si povídali, četli jsme pohádky a příběhy, hráli hry. V nejrůznějších činnostech jsme procvičovali svoje dovednosti a vědomosti, dozvídali jsme se něco nového o světě, ve kterém žijeme, o tradicích, které jsou jeho součástí.
 
SEDMIKRÁSKOVÁ VÝPRAVA (29.3.)
V obálce zdobené bílými kvítky jsme našli jarní pozdravení, pohádku a pozvání do přírody od bylinkového skřítka Kráska. Dozvěděli jsme se, k čemu jsou sedmikrásky, a proč jsou u skřítků tolik oblíbené a vážené. V dopise jsme také našli recept na sedmikrásový salát s citrónovou šťávou a medem od Kráskovy babičky. A tak jsme po vzoru malinkatých skřítků vyrazili do přírody hledat drobné kvítky, abychom si mohli skřítčí vitamínovou dobrotu připravit. Pro jistotu. Co kdyby se o nás začala pokoušet nějaká ta jarní rýma nebo kašel.
Nejvíce sedmikrásek kvetlo na travnatých prosluněných místech. V čisté přírodě za městem jsme si natrhali květy sedmikrásek, ve školce jsme je rozdělili na menší kousky a propláchli pod tekoucí vodou. Nastrouhali jsme najemno 300 g mrkve, přidali šťávu z jednoho citrónu, 2 lžíce olivového oleje, špetku soli a tři lžíce medu. Ochucenou mrkev jsme dali do mísy a rozložili na ni sedmikrásky. Salát vypadal skvěle. A skvěle také chutnal.
Při ochutnávání salátu jsme přemýšleli, jak asi tato bylinka dostala své jméno. Nápadů měly děti hned několik. V publikaci o bylinkách „Voňavá tajemství“ jsme se pak dočetli, že tato rostlinka je stejně krásná právě sedm měsíců v roce.
V dalších dnech jsme si povídali o jaru, bylinkách a skřítcích, uspořádali jsme „sedmikrásové hry a soutěže“, kterými jsme si procvičili nejrůznější dovednosti. Reálný svět se prolínal se světem fantazie, a tak toto téma bylo pro děti o to přitažlivější. S bylinkami a skřítky jsme strávili příjemný jarní týden. 
 
KDYŽ ZAHRAJE HARFA, PILA I VOZEMBOUCH (8.4.)
Víte, jak to zní, když zahraje harfa, pila a vozembouch? My ano. Na tyto i jiné hudební nástroje nám zahráli učitelé ZUŠ ze Žďáru nad Sázavou Leoš Drahotský a Miroslava Smékalová. V tomto hudebně vzdělávacím programu nás provedli světem hudebních nástrojů, zahráli na ně skladby veselé i vážné, společně jsme si zatančili ptačí tanec, slavnostní fanfárou a státní hymnou jsme přivítali prezidenta ČR, kterého nám pro tento den nahradil jeho "záskok" Matýsek Mikš. Program byl naučný, ale i hravý a zábavný. 
 
UKLIĎME SVĚT! (15.4.)
Jaro je v plném proudu a my zase vyrážíme stále častěji do přírody, která nám dává nespočet podnětů a možností pro aktivity s dětmi. K nim patří také objevování. A to byste se divili, co všechno jsme objevili na naší naučné stezce: PET lahve, plechovky, igelitové plachty a obaly, noviny, pneumatiku... Takové objevy nás však pranic netěší. Svědčí pouze o bezohlednosti lidí, kteří tam tyto odpadky odhodili. Díky práci našich předškoláčků, starších kamarádů ze základní školy a několika dospělých už zase naše stezka vypadá k světu. Společnými silami jsme  z tohoto kouzelného místa odnesli téměř 4 pytle odpadků.
 
STEZKA ETIKY (15.4.)
Znáte kouzelná slovíčka? Víte, co je nejsladší na světě, proč je každý člověk výjimečný nebo co můžete udělat, aby byl svět hezčí? Našli byste ve svém okolí tři vzácné věci? Víte, jakou knihu má vaše dítě nejraději?
S těmito a dalšími podobnými otázkami se setkaly rodinné týmy na naší naučné přírodovědné stezce, která se pro jedno páteční odpoledne proměnila na Stezku etiky. Cílem této akce bylo přimět dospěláky i děti k zamyšlení nad zdánlivě přirozenými a běžnými věcmi, které však mnohdy s dospělostí přestaneme vnímat tak, jako je vnímají malé děti. Poděkování patří všem rodičům, kteří si našli čas a věnovali ho svým dětem a této nevšední akci se zdánlivě všedním obsahem: slušné chování, vzájemná tolerance, pravidla, hodnoty jako je láska, přátelství, respekt... 
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ZÁPIS DO MŠ (21.4.)
V dubnu jsme v naší školce přivítali budoucí předškoláčky a jejich rodiče. Děti se mohly zapojit do her a činností ve třídách i na školní zahradě, kde pro ně byly připraveny různé zábavné, tvořivé a sportovní aktivity. Rodiče měli možnost prohlédnout si školku, seznámit se s organizací dne, zeptat se učitelek a ředitelky školy na vše, co je zajímá ohledně nástupu dítěte do MŠ, školního vzdělávacího programu, režimu dne atd. V den zápisu jsme přijali 20 žádostí o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2016/2017.
 
POVÍDÁNÍ O KNÍŽKÁCH (14.4., 22.4., 26.4.)
Četba knížek patřila ještě v nedávné době k oblíbeným činnostem a téměř každý rodič svému dítku před spaním předčítal pohádky. Tyto příjemně strávené chvíle před usínáním zdá se někam mizí. Přitom důvodů, proč dítěti číst, je mnoho. V první řadě jsou to klidné chvíle, které stráví se svými blízkými. Kniha dítěti rozšiřuje pohled na svět, poskytuje mu citové zážitky, rozvíjí jeho slovní zásobu, vyjadřování, pozornost, myšlení, představivost a fantazii a mnoho dalšího.
Jednou z iniciativ naší školy, kterými chceme děti přivést ke knihám a četbě, je i návštěva městské knihovny a povídání o knížkách s paní Lenkou Lanczovou. A věřte, že děti ani nedutají, když nám předčítá krátké příběhy nebo dětskou poezii. Při prohlížení knížek pak s nadšením objevují ilustrace, které znají z večerníčků nebo filmových pohádek. Každý si najde něco, co ho zajímá - ať už to jsou rytíři, dinosauři, princezny, čerti a čarodějnice nebo třeba Pat a Mat. V naší školce čteme dětem často a rádi. Přidejte se k nám. Čtení je krásný způsob, jak být spolu.
 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC (duben)
Tento prastarý lidový zvyk je vítaným námětem zejména pro zábavné a tvořivé činnosti s dětmi. Kouzel, tajemna a napětí si užíváme prostřednictvím nerůznějších her, v pohádkách, při vypravování příběhů a vlastních zážitků, při čarodějnických výpravách do okolí našeho města. Tančíme, zpíváme, trošku čarujeme a vaříme kouzelné lektvary. Prostory naší školky se vždy koncem dubna promění v galerii čarodějnic.
 
MOTÝLÍ ZAHRÁDKA (15.4. – 2.5.)
Do naší mateřské školy jsme si pořídili motýlí zahrádku. Jde o „pomůcku“, která umožňuje dětem sledovat jeden ze zázraků přírody – přeměnu housenky v motýla. Vývoj baboček bodlákových od housenky až po závěrečnou fázi trval dva týdny. Krásně zbarvené babočky jsme pak vypustili na školní zahradě.
 
PUTOVÁNÍ AFRIKOU – POHÁDKA S PRVKY MUZIKOTERAPIE (4.5.)
Pohádkový příběh o Africe nám vyprávěla Eva Sádlíková – pedagog, arteterapeut a muzikoterapeut z Brna. Vyprávění oživily zvuky etnických hudebních nástrojů, které do příběhu vstupovaly jako zvířata, přírodní živly atd. Slyšeli jsme hvízdání větru v poušti, zvonivé zvuky slunečních paprsků i dunění hromů nad Africkou oázou, šumění deště, hlasy zvířat, bubnování a zpěv Afrických domorodců a spoustu dalších hlasů a zvuků, které probouzely dětskou představivost a fantazii. Program obsahoval relaxační i aktivní části, kdy se do děje zapojovaly i děti. Zabubnovali jsme si s poutníky, kteří v karavaně zdolávali vyprahlou poušť, zatančili jsme si, zazpívali a zahráli na rytmické nástroje domorodou píseň, kterou jsme šamanovi pomohli přivolat déšť.
 
MAMINKY V NAŠÍ ŠKOLCE SLAVILY SVÁTEK (květen)
Maminkám a babičkám udělaly děti radost nejen připravenými programy, kde předvedly své recitační, pěvecké i taneční dovednosti, ale i vlastnoručně vyrobenými dárky a přáníčky.
Nejmenší předškoláčci tentokrát rozdávali radost hned třikrát – ve školce svým blízkým, podruhé babičkám z místního Klubu důchodců a do třetice svým starším kamarádům ze školky.
 
ETIKA HROU (duben – květen)
Cyklus osmi lekcí navazoval na úvodní program „Stezka etiky“, která byla určena nejenom dětem, ale i jejich rodinám. Prostřednictvím her, modelových situací, vyprávění zážitků a zkušeností si děti s lektorkou Mgr. Brzoňovou upevňovaly základní zdvořilostní návyky, získávaly povědomí o žádoucím chování v různých životních situacích. K jednotlivým tématům děti vypracovávaly úkoly na pracovních listech, které spolu s fotografiemi a diplomem tvořily originální autorské knihy. Nad knihou si pak mohly doma s rodinou povídat o prožitých aktivitách i životních situacích, s kterými se běžně setkávají. Cílem tohoto malého „kurzu“ bylo připomenutí zdánlivě obyčejných "věcí", návyků a hodnot, které jsou součástí našeho světa, ale mnohdy nejsou tak samozřejmé, jak bychom si mysleli.
 
VÝLET ZA POHÁDKOU (20.5.)
Za pohádkou jsme se vydali do Třeboně na zámek. Tam nás přivítal zámecký pán Vilém z Rožumberka a pozval nás ke sledování příběhu o hodné čarodějnici Xsíxsáře a čertíku Damiánovi, kteří svými kouzly pomohli Aničce a Jankovi ke štěstí. Ale ani ta největší kouzla by nic nezmohla bez dobrého srdce a síly pravé lásky. Pohádkově vypadal i krásně upravený a rozkvetlý zámecký park, kde jsme si s dětmi odpočinuli a občerstvili se.
 
VYSTOUPENÍ MALÝCH HUDEBNÍKŮ A PĚVECKÉHO SBORU V ZUŠ (23.5.)
Pod vedením Vlastimila Burkarta nám zahráli a zazpívali nejmladší žáci základní umělecké školy ve Slavonicích. Děti pozorně vyslechly všechny skladby a písně, na závěr malé hudebníky odměnily zaslouženým potleskem.
 
UKÁZKOVÁ HODINA NĚMECKÉHO JAZYKA (31.5.)
V letošním školním roce přihlásili rodiče 16 dětí na výuku německého jazyka hrou. Děti se scházely spolu s paní ředitelkou a formou hry se učily jinakosti němčiny a zároveň si osvojovaly její užívání v denních činnostech. Před koncem školního roku se chtěly pochlubit svým nejbližším, co vše se již naučily a jak používají němčinu a vybírají si odpovědi podle svého rozpoložení. Většina rodičů se dostavila a děti se opravdu předvedly. Během 45 minut dostal každý svůj prostor a rodiče se bavili dovednostmi svých potomků.

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ (2.6., 6.6.)
Uteklo to jako voda a je tu svátek, který pro změnu slaví všechny děti. Tento den má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Jednou z nich je potřeba poznávání, experimentování a volné hry. Proto jsme našim předškoláčkům k svátku vybrali dvě celoškolní akce - Sférické kino s promítáním příběhu o Kaluokahimě - začarovaném korálovém ostrově a jeho obyvatelích a Námořnickou výpravu za pokladem s Divadélkem Máma a Táta.
Ale co by to bylo za oslavu, kdybychom také aspoň trošku nemlsali. Kromě "zdravých" dobrot, které dětem připravily paní kuchařky ve školce, dostali všichni ještě něco malého na zub od manželů Petry a Petra Němcových.
 
NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI (1.6.)
Nejstarší děti se vypravily na nově zřízené dopravní hřiště ve Slavonicích, které pro žáčky MŠ a ZŠ upravilo a vybavilo vším potřebným Město Slavonice. Naše škola také přispěla a pořídila pro děti 10 cyklistických helem. Na hřišti jsme se po nezbytném poučení o bezpečnosti věnovali jízdě na kolech a koloběžkách a pravidlům bezpečného pohybu cyklistů i chodců na pozemních komunikacích. Nedošlo k žádné „dopravní nehodě“ a děti si nové hřiště i jízdu náramně užily.
 
AUTORSKÉ ČTENÍ (3.6.)
Svoji knihu nám přišla představit paní Marie Havlíková, která dlouhá léta pracovala jako učitelka v mateřské škole v Dačicích. Knížka s názvem Veršovánky pro kluky a holčičky do školy a školičky obsahuje soubor říkanek a krátkých pohádek, které jsou určeny malým dětem. Můžeme je číst jen tak pro radost nebo je použít jako motivaci např. k tvořivým či pohybovým činnostem. Autorka knihy nám některé z nich přečetla, děti měly za úkol poznat v nich jednotlivá roční období.
 
VÝLET ZA HUDBOU A HUDEBNÍ POHÁDKOU (7.6.)
Navštívili jsme ZUŠ v Dačicích. Její studenti a učitelé nás pozvali do „Cirkusu“. V jednotlivých cirkusových číslech jsme viděli a hlavně slyšeli různé hudební nástroje, které si děti mohly po vystoupení nejenom prohlédnout, ale i vyzkoušet, jak se na ně hraje. Následovala prohlídka školy a na rozloučenou nám pan učitel Kamínek zahrál na pozoun známé melodie z večerníčků.  
 
HRY A SOUTĚŽE S LESY ČR (9.-10.6.)
Na hájovně manželů Pavlišových nás očekávali zaměstnanci Lesní správy z Českého Rudolce. Po slavnostním zahájení se děti rozdělily do menších družstev, zvolily si svého kapitána a pustily se s chutí do připravených úkolů a soutěží. V nich si ověřily jak své znalosti přírody, tak i zručnost a fyzickou zdatnost. Následovalo sčítání nasbíraných bodíků, opékání buřtíků, vyhlášení vítězů a rozdávání cen a drobných dárků těm nejlepším i ostatním účastníkům. Na hájovně jsme prožili příjemné dopoledne, velké poděkování za pečlivě připravenou akci patří pracovníkům Lesů ČR, manželům Pavlišovým a panu Tůmovi, který nám poskytl své „království samorostů“ k odpočinku a vyhlášení výsledků soutěže.
 
CO SE DĚJE V TRÁVĚ
Ve třídě Oveček a Kuřátek jsme se během tematického celku ,,Co se děje v trávě“ seznámili s živočichy, které můžeme vidět v travnatých porostech na loukách nebo v zahradách. Děti se postupně obohatily základními poznatky a zajímavostmi o jejich životě. Poznávací činnosti byly doprovázeny básničkami, písničkami, pohybem i praktickými ukázkami. Ve třídě jsme v láhvi vytvořili „žížaliště“ – pozorovali jsme žížaly, jak promíchávají půdu a tvoří tunely, svět pavouků jsme si přiblížili usoukáním obrovské pavučiny mezi stromy na školní zahradě.

VÝLET NA FARMU

S nejmenšími dětmi jsme se ve středu 22.6. vydali vláčkem na výlet na Kryzanovu farmu do Mutišova. Paní Kryzanová děti provedla kravínem, ukázala jim, kam cestuje strojově nadojené mléko, ale i předvedla ruční dojení. Děti mohly ochutnat čerstvé vychlazené mléko, vyzkoušely si, jak se sedí v traktoru. Po svačince jsme se šli podívat do kravína, kde byla telátka různého stáří. Na závěr naší exkurze děti dostaly pamětní papírovou medaili. Poté jsme šli kolem ohrady s koňmi a na návsi si děti čekání na vlak zkrátily vyžitím na skluzavce a kolotoči. Celé dopoledne nám svítilo sluníčko a tak jsme si výlet vláčkem pěkně užili.

O týden později se na farmu vypravily i nejstarší děti. S respektem jsme pozorovali krávy a býky, nakrmili jsme prasátka a pohladili si kočky a telátka. V ohradách jsme sledovali koně s hříbaty. Pro většinu dětí bylo takhle blízké setkání s hospodářskými zvířaty zcela novým zážitkem. Kromě zvířat jsme viděli i zpracování čerstvého mléka, mléko a mléčné výrobky jsme ochutnali. Prošli jsme se kolem vonící bylinkové zahrádky, některé léčivky jsme dokázali pojmenovat.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Dozvěděli jsme se, co je integrovaný záchranný systém, seznámili jsme se s jednotlivými složkami, dozvěděli jsme se, jak a v jakých situacích spolupracují. S policistou Ing. Hamrlem jsme si připomněli rizikové situace, které nás mohou potkat i o prázdninách. Zážitkem pro děti byla prohlídka hasičských a policejních vozidel, vyzkoušeli jsme si i hašení ohně. Policejní preventisté dětem rozdali omalovánky a další propagační materiály, které děti seznamují s nebezpečnými situacemi a jak jim předcházet.

LOUČENÍ S BUDOUCÍMI ŠKOLÁKY

Rok utekl jako voda a my se rozloučili s dalšími předškoláky, kteří od září nastupují do první třídy v základní škole. Loučení bylo veselé i dojemné, děti dostaly pamětní listy a knihy, které si už zanedlouho budou umět samy přečíst.

Našim posledním společným zážitkem byla návštěva slavonického podzemí a závěrečná zmrzlina.Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign