logotyp
Login

Školní rok 2019-2020

Všichni zaměstnanci do posledních prázdninových dnů připravovali třídy a další prostory, abychom v nich mohli v pondělí 2. září přivítat děti a jejich rodiče. Kromě běžných úprav, oprav a úklidu proběhla o prázdninách v celé budově rekonstrukce osvětlení, do dvou tříd jsme pořídili nové koberce. V dětských koupelnách jsme vyměnili věšáky na ručníky a zásobníky na mýdlo. U části oken byla provedena oprava žaluzií, některá okna jsme vybavili sítěmi proti hmyzu. Na zahradě proběhla renovace herních prvků, zřizovatel nechal opravit plot v zadní části zahrady, poškozená vstupní branka a brána k provoznímu vchodu byly nahrazeny novými. Také bylo třeba vyměnit část elektronického zařízení v kotelně, které z provozu vyřadila letní bouřka.
Nový školní rok začal a ze všech tříd se opět ozývají dětské hlásky.  K předškolnímu vzdělávání bylo do naší školky pro tento školní rok přijato 96 dětí, z toho 30 nových. Malí si postupně zvykají na odloučení od rodičů, nový režim, kamarády a paní učitelky, ti starší se hned od prvních dnů pustili do práce. Společně si hrajeme (to je také naše práce), učíme se znát jména kamarádů, svých učitelek a nová pravidla. Také zpíváme písničky - známé i nové, tančíme, tvoříme, cvičíme atd. Využíváme slunečných dnů k delšímu pobytu venku a vyrážíme do okolí města, na dětská hřiště a do přírody.
 
PLAVÁČCI  (od 11.9. – 10 lekcí)
Předplaveckou výuku v plavecké škole v Jindřichově Hradci zahájilo 11 předškoláků, kteří do bazénu jezdí společně s kamarády ze základní školy. Děti se hravou formou učí základním plaveckým dovednostem, učí se splývat, vydechovat do vody, skákat a padat do vody, potápět se, orientovat se pod vodou atd.
 
ŠKOLÁCI ČTOU DĚTEM VE ŠKOLCE
Od třetího zářijového týdne k nám do školky začali opět docházet jednou týdně žáčci druhé třídy ZŠ, kteří čtou dětem před spaním pohádky. I když jejich čtenářské dovednosti nejsou ještě zdaleka dokonalé, děti na lehátkách tiše naslouchají každému jejich slovu. Tuto společnou aktivitu zajišťuje učitelka slavonické základní školy Mgr. Vendulka Bitalová.
 
VÝSTAVA ZO ČSCH (27.9.)
Navštívili jsme výstavu drobného zvířectva. Mohli jsme si pěkně zblízka a důkladně prohlédnout různé druhy drůbeže, králíků, holubů a exotických ptáků. Naší snahou je poskytovat dětem prostřednictvím vzdělávací nabídky co nejvíce prožitků z reálného prostředí. V tom nám pomáhají také místní organizace, nebo rodiny dětí. Za tento prožitek děkujeme členům místního svazu chovatelů.
 
PODZIM KLEPE NA DVEŘE, VE STRAKATÉ ZÁSTĚŘE…
Podzimní témata v mateřské škole jsou zaměřená zejména na přírodu a její kouzelné proměny. Zbarvené listí, obrázky ovoce a zeleniny vytvořené různými výtvarnými technikami, podzimní pohádky, pokusy, ochutnávky… Vyzdobené šatny, třídy i schodiště školky jsou toho důkazem.
 
VÝPRAVA ZA VODOU
K podzimním tématům v naší školce patří projekt „Živá voda“. V rámci tohoto projektu poznáváme také vodní zdroje v našem nejbližším okolí. S dětmi jsme vyrazili do přírody, objevovali jsme vodu v různých podobách (v rostlinách, v ovoci, kapky na trávě, louže…). Odebrali jsme „vzorky“ vody z potoka hned za čističkou a kousek dál po proudu a z mokřadů, ve studánce jsme tentokrát vodu nenašli. Porovnali jsme čistotu, přičichli jsme k ní, prohlédli jsme si částečky zeminy a rostlin, které obsahovala. Ve školce jsme pak pod lupou zjistili, že jsme s vodou přinesli i malinkaté vodní živočichy. Podle encyklopedie děti usoudily, že se jedná o žábronožku a chobotnatku rybí.
Ve třídě Včelek a Motýlků probíhaly pokusy s vodou, s jejím skupenstvím, přilnavostí, teplotou, děti zkusily i hrát na sklenky s vodou jako na hudební nástroj. Zjistili, kde se voda bere, kdo v ní či její bezprostřední blízkosti žije, jak se dostane až k nám voda pitná a kam a proč mizí voda použitá.
 
JABLÍČKOVÉ HRÁTKY U KUŘÁTEK
Na zahradě mateřské školy se letos jabloním nedařilo, a tak děti ze třídy Kuřátek přírodě pomohly. Okrasnou jabloň před školkou ozdobily papírovými jablíčky a přijďte se podívat, od těch pravých jsou téměř k nerozeznání.
 
PŘÍRODA – NEVYČERPATELNÝ ZDROJ NÁMĚTŮ A MATERIÁLŮ K DĚTSKÉ HŘE
Krásné, barevné a často drahé hračky jsou pro děti lákavé a samozřejmě po nich touží. Ale zkuste jim dát hromadu kaštanů, klacky, šišky, listí… Nevěřili byste, v co všechno tyto obyčejné věci promění. Fantazie a představivost dětí nemá meze a my dospělí často jenom žasneme J
 
KOUZELNÉ BYLINKY NAŠÍ BABIČKY
Bylinky jsou opravdu kouzelné. Dokážou nás zbavit bolesti, uzdravit nemocné, zahojit rány, zahnat smutnou náladu, vyčarovat klidný spánek a sladké sny, ochutit jídlo…
O bylinkách a starodávných receptech na různé čaje, hojivé masti, oleje a obklady nám přišla vyprávět bylinková babička Stázka. Přinesla košík plný voňavých bylinek, které jsme si prohlédli, pojmenovali, zjistili jsme, jak voní (nebo také ne), dozvěděli jsme se, na co je používat. Babička připravila ochutnávku čajů a bylinkovou směs, kterou si děti odnesly domů.
 
PODZIM U VČELEK A MOTÝLKŮ
Na podzim se příroda proměňuje, barví listí na stromech a keřích, dozrávají podzimní plody, lidé sklízí úrodu na zahradách a polích.
Včelky a Motýlci vyrážely do přírody či k zahradám v zahrádkářské kolonii hledat podzim. Nasbírané přírodniny děti zkoumaly pod lupou, využily je k různým hrám a tvoření.
Poznávaly ovoce a zeleninu zrakem, čichem, hmatem a při velké vitaminové hostině i chutí.
Z velké dýně, která vyrostla na zahrádce u Venušky v Maříži, jsme společnými silami vydlabali zubaté strašidlo.
 
UŽ JE TO TAK, PŘILETĚL K NÁM DRAK!
Přišel čas dračího létání, ale bylo třeba vyčkat na správné počasí. Když bylo konečně krásně a foukal pořádný vítr, vyrazili jsme provětrat naše draky a dračice. Pouštění draků je skvělá zábava. A kromě radosti ze zdařilého letu si děti pořádně užily pohybu na čerstvém vzduchu.

POMÁHALI JSME NAŠIM LESŮM
Podzim je obdobím sběru semen pro potřeby lesního hospodářství. Tento rok byl na žaludy chudý, a tak nás  lesníci, s kterými dlouhodobě spolupracujeme, požádali o pomoc při jejich sběru. Do pátrání po žaludech se zapojili i rodiče s dětmi. Dva plné kyblíky se podařilo nasbírat rodinám Machových.
Připojila se i školka Za lávkami v Dačicích. Také tam rodiny sbírali letos tak vzácné žaludy, které jsme rovněž předali lesníkům z lesní správy v Českém Rudolci.
 
MÁME RÁDI POHÁDKY
Rádi se na ně koukáme, rádi je posloucháme, ale také si je s chutí zahrajeme. K oblíbeným podzimním patří pohádka O veliké řepě. A protože tu máme opravdu zdatné herce, děti svá pohádková představení předvádějí také svým kamarádům z jiných tříd.
 
OPĚT JSME VÍTALI NOVÉ OBČÁNKY NAŠEHO MĚSTA
Děvčata ze třídy Rybek pod vedením Martiny Krčmárikové vystoupila s krátkým programem na Vítání občánků.
 
DOKONČENÍ REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ (29.-30.10.)
O podzimních prázdninách se dokončila výměna světel. Nová máme ve všech prostorách školy – ve třídách, dětských šatnách, na chodbách i v provozních částech budovy.
 
KLOKANOVY ŠKOLKY
Naše mateřská škola je třetím rokem zapojena do projektu Klokanovy školky, jehož náplní je vzájemné učení pedagogů mateřských škol.  Do projektu se zapojilo 42 mateřských škol a jsme jedním z Center kolegiální podpory spolupracujících škol.
 
JAK SE MIKULÁŠ ČERT A ANDĚL DALI DOHROMADY (19.11.)
Jana Tůmová z divadélka Sluníčko dětem vyprávěla a zahrála příběh o Mikulášovi, který už co nevidět přijde se svým doprovodem do naší školky. Pohádka nám také objasnila, jak se to vlastně stalo, že se ti tři – Mikuláš, anděl a čert – dali dohromady. Kromě toho jsme si společně zazpívali, zarecitovali a dokonce jsme si zatančili s andělem.
 
HRAVÁ NĚMČINA (celoročně)
Děti v předškolním věku nasávají nové vědomosti neuvěřitelně rychle. To se týká i cizích jazyků, pokud jsou daným podnětům vystavené pravidelně, tak jako v naší mateřské škole. Každý týden se ve třídě u Rybiček schází 14 dětí s ředitelkou školy Mgr. Benešovou. Vzájemná konverzace a hry probíhají převážně v němčině. Učí se porozumět základním pokynům a pojmům, se kterými se běžně ve školce setkávají, hrají hry, které znají i v českém jazyce. Ve spojení s pohybem a činnostmi se přirozeně rozvíjí jejich schopnost cizí jazyk také používat. Ve čtvrtek 24.10. proběhlo v MŠ setkání s mentorem Mgr. Janou Hofmannovou.
Hravá němčina je v naší škole realizována v rámci projektu BIG ATCZ - program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika.
 
UKÁZKOVÁ HODINA PRO RODIČE
Výuka němčiny hravou formou má ve školce již dlouhou tradici. Hned po roce 1990 začaly první pokusy o hravé osvojování německého jazyka. Později se ředitelka zapojila do tvorby metodiky v rámci česko – rakouských projektů, a tak si vypracovala ucelený postup práce s dětmi, které se takto velmi rychle učí cizí jazyk. I letos má skupinu 14ti dětí, které jejich rodiče přihlásili a každé pondělí se schází a hrají si německy. Po třech měsících zábavných her mají základy komunikace, a tak se rozhodly, že pozvou své rodiny, aby se přišly podívat, jak se jim daří komunikovat  v jazyce našich sousedů. Účast byla velká a závěrečný potlesk zasloužený.
 
BRAMBOROVÝ TÝDEN (listopad)
Brambory jsou k jídlu, jsou dobré a zdravé, ale ve školce se z nich stávají i pomůcky ke cvičení, procvičování matematických dovedností, jemné motoriky, k tvořivým činnostem atd.
Bramborový týden starší děti ukončily hravým soutěžením a bramborovou hostinou. Ochutnali jsme brambory na loupačku, které nám uvařily paní kuchařky a my si je sami oloupali. To byla bašta :-)
 
KOUZELNÝ ADVENTNÍ ČAS
Přišla první adventní neděle a na adventních věcích jsme zapálili první svíčku. V tomto čase těšení a očekávání s dětmi hodně tvoříme, zpíváme, seznamujeme se s tradicemi a zvyky spojenými s tímto obdobím. Nechybí ani pohádky a spousta her a činností, v kterých si děti procvičí svoje dovednosti i vědomosti.
 
Mikulášská nadílka (5.12.)
Samotné návštěvě sv. Mikuláše, anděla a čerta předcházely velké přípravy. Škola byla vyzdobená originálními dětskými výtvory, učili jsme se básničky a písničky, které jsou nezbytné pro obdržení nadílky. Dozvídali jsme se, kdo je to vlastně Mikuláš, proč každý rok přichází s nadílkou a proč ho doprovází právě čert a anděl. Hráli jsme hry andělské i pekelné, dobře jsme se bavili a trochu se i učili.
Nezapomněli jsme ani na sv. Barboru, patronku dětí v nesnázích a zvyky spojené s tímto svátkem.
Mikuláš s doprovodem navštívil postupně všechny třídy, a tak jako vždy, došlo na pochvaly, ale i domluvy a pokárání. Čert chvílemi spouštěl hrůzu, ale nakonec vše dobře dopadlo.  Děti zarecitovaly připravené básničky, někde přidaly i písničku a anděl s Mikulášem je za to odměnili balíčkem dobrot.
Vážíme si pomoci dospělých při přípravách a realizaci samotné nadílky a velké poděkování od nás patří L. Danielovi (Mikuláš), J. Cimbálníkové (anděl), J. Kavalířovi (čert), manželům Němcovým za sladkosti do mikulášské nadílky (Ovoce a zelenina Slavonice) a J. Machové za perníčky pro děti ze všech tříd.
 
Hurá na pohádky (10.12.)
K Vánocům patří také pohádky. My jsme se za nimi vydali do vzdělávacího institutu ve Slavonicích, kde nám Tomáš Heczko promítl pásmo animovaných pohádek.
 
Svátek sv. Lucie (13.12.)
Letošní svátek sv. Lucie – patronky přadlen, švadlen, krejčích, kočích a dalších řemesel vyšel na pátek 13. 12.  My jsme si ve školce připomněli některé lidové zvyky a pověry, které se k tomuto svátku vztahují.
Lucky ze třídy Rybiček vyzbrojené košťátky na předvánoční úklid a žertovnými říkačkami navštívily všechny třídy.
 
Vánoce voňavé a tajemné
Přípravy na vánoční besídku a nadělování jsou v plném proudu. Děti pracují na výrobě přáníček a drobných dárků pro své nejbližší, třídy jsou vyzdobené a školka voní po perníčkách, které si děti s pomocí svých učitelek samy upekly a nazdobily. Zkoušíme také tradiční vánoční kouzla a zvyky. Každý den se na chvíli sejdeme, abychom procvičili svoje hlásky a připravili program na besídku a vánoční zpívání u stromečku na náměstí. Těšíme se na dárky, které si děti za svoji práci jistě zaslouží.
 
Vánoční besídka a zpívání u vánočního stromečku (18.12.)
Po roce přišly zase Vánoce a s ní i očekávaná besídka a vánoční nadělování. V tento den nás navštívit starosta města Ing. Hynek Blažek, který si s námi zazpíval koledy a popřál všem dětem i zaměstnancům krásné Vánoce, hodně zdraví a sil do dalšího roku.
Dárků bylo letos ve všech třídách opravdu hodně, a tak jsme měli celé dopoledne co dělat, abychom je všechny rozbalili, prohlédli a vyzkoušeli.
K našemu zpívání ve školce a později i na náměstí u vánočního stromečku zahráli na akordeony žáci ZUŠ Kryštof a Eliška pod vedením své učitelky Evy Novákové. Naše už tradiční vystoupení na náměstí je příležitostí k setkání rodin a známých, k malému zastavení v předvánočním shonu. Děti byly za svoje úsilí odměněny malým dárkem, který pro ně připravil zřizovatel.
 
Předvánoční setkání v kostele (19.12.)
S žáky a učitelkami prvního stupně ZŠ se setkáváme při různých příležitostech. Patří k nim i předvánoční návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie s vyprávěním o narození Ježíše a významu vánočních svátků. Krátce o těchto událostech a tradicích promluvil farář Karel Janů, který pak zahrál několik známých vánočních koled na kostelní varhany. A náměstím opět zazněl dětský zpěv.
 
Nový rok a příchod tří králů (6.1.)
Ve školce doznívají Vánoce a my si připomínáme poslední tradice a zvyky, které k tomuto období neodmyslitelně patří. Proto jsme se hned první den po vánočních prázdninách pustili do výroby královských korun. Druhý den se králové Kašpar, Melichar a Baltazar se svým početným doprovodem vydali do všech tříd, kde popřáli dětem i zaměstnancům hodně štěstí a zdraví v novém roce.
 
ARTISTICKÁ SHOW V ZÁKLADNÍ ŠKOLE (14.1.)
Žonglér Milan Ošmera a jeho hosté pobavili školáky a naše předškoláky nejen žonglováním, ale i dalšími artistickými, kouzelnickými a hudebními čísly. Tomuto profesionálnímu artistovi se dostalo uznání i v zahraničí a jeho představení bylo pro děti jistě velkým zážitkem. Užili jsme si humoru i napětí. Dovednost účinkujících děti sledovaly s pusami otevřenými a každé číslo ocenily pořádným potleskem.
 
DOBRODRUŽSTVÍ SKŘÍTKA KUKA (6.2.)
Lesní skřítek Kuk se narodil ze ztraceného kukaččího vejce. Vydal se hledat svou rodinu. Cestou poznal mnoho zvířecích kamarádů, kterým vždy ochotně pomohl. Společnými silami pak dokázali z lesa vyhnat zlého medvěda. Radost byla veliká a paní jezevcová všechny pozvala na čerstvé koláčky, které upekla. I my jsme ochutnali. A pohádkové poučení? Nevadí, že jsi malý. Když máš odvahu a srdce na dlani, nebudeš nikdy sám. A s dobrými kamarády je svět vždycky veselejší. Představení nám zahrál Petr Abbe Hroš z divadla Dokola.

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DĚTÍ
Pedagogicko-psychologická poradna Jindřichův Hradec – pracoviště Dačice nabídla rodičům dětí v naší MŠ screeningové vyšetření předškolních dětí. Šetření probíhalo v dopoledních hodinách v mateřské škole. Úroveň dětských dovedností a schopností byla zjišťována v hravých činnostech. Pracovnice poradny pak výsledky šetření sdělily rodičům. Cílem bylo upozornit na oblasti, v kterých by bylo vhodné před nástupem do školy provádět intenzivnější trénink (řeč, motorika, grafomotorika, vnímání…).
 
HOSTÉ U NAŠICH KRMÍTEK (leden)
Jedním z témat, které každoročně zařazujeme do našeho programu, je péče o ptáky v zimě.
Společně se učíme poznávat je, jejich způsob života, jak jim pomáhat zimní období přečkat. Na školní zahradě sypeme ptáčkům do krmítek, zavěšujeme na stromy vlastnoručně připravené ptačí dobroty. Ptáky tak můžeme z oken tříd snadno pozorovat.
Vědomosti upevňujeme v hrách, písničkách, říkankách, cvičíme s peříčky, čteme pohádky, informace o nich vyhledáváme v dětských knížkách aj.
Galerie ptáků vyrobených z různých materiálů zdobí prostory školy. 
 
ZIMNÍ RADOVÁNKY
Sněhových radovánek si letos děti zatím moc neužily, a tak si Rybičky a Žabky uspořádaly zimní olympiádu ve školce. Na programu bylo: bruslení v krabicích, koulovačka papírovými koulemi, jízda na saních, které jsme si udělali z látkových podložek, lyžování na plastových lyžích, malé hokejové utkání a úklid sněhu. O legraci bylo postaráno i bez sněhové nadílky.
 
MASOPUSTNÍ POHÁDKA (únor)
Co by byl masopust bez koblížků. O jednom neposedném nám zahrály pohádku nejstarší děti - Rybičky. Pohádky mají obvykle šťastný konec. S koblížkem to však moc dobře nedopadlo, protože pro svou namyšlenost zapomněl být opatrný. 
Pohádky nás baví sledovat, poslouchat i hrát. Jsou krásné a kouzelné, ale také dětem přibližují příběhy ze skutečného světa.
 
VALENTÝNSKÉ POHLAZENÍ
Svátek svatého Valentýna nepatří zrovna k našim tradičním, ale díky překvapení v podobě perníkových srdcí, které pro děti a zaměstnance upekla paní Jana Machová se svými malými pomocníky, jsme svátek zamilovaných oslavili i ve školce.  A při voňavém mlsání jsme si vzpomněli na ty, které nosíme v srdci. 
 
PLAVÁČCI
Druhá skupina dětí začala jezdit do plavecké školy v Jindřichově Hradci. Čtrnáct plaváčků mělo opět v deseti lekcích zdokonalovat svoje pohybové dovednosti, kurz byl však po třech lekcích přerušený z hygienických důvodu nařízených epidemiologických opatřeních.
 
MASOPUSTNÍ VESELICE
Místní senioři už po osmnácté uspořádali masopustní průvod městem. Maškary doprovázela kapela a my jsme mohli vidět ukázku tradičního masopustního veselí. Masopustní veselice patří k posledním zimním zábavám a my už se těšíme na blížící se jaro.
 
KARNEVAL
Karnevalové dovádění a zábavné hry s tancem probíhaly ve všech třídách. Děti se na karneval s pomocí rodičů pečlivě připravovaly, a tak i letos byla přehlídka masek velmi pestrá. Této oblíbené zábavě předcházely ve školce aktivity, v kterých jsme si přiblížili masopustní zvyky a tradice.
 
MDŽ VE SLAVONICÍCH
Mezinárodní den žen (MDŽ) se slaví každoročně 8. března. Také ve Slavonicích se slavilo a nedělní odpoledne patřilo slavonickým ženám.
Do programu se zapojily děti z mateřské školy, které se svými učitelkami S. Fillerovou, J. Vackovou a K. Vršníkovou připravily pásmo písní a tanečků.
Vystupovat před zaplněným sálem KD není jednoduché, ale vše se povedlo a naši malí umělci byli za své úsilí odměněni pořádným potleskem.
 
SOVA KRÁLOVNA NOCI
Většinou témat našeho školního programu provází děti moudrá sova Hedvika, která jim do tříd přináší novinky a zajímavosti z přírody, úkoly, pohádky atd. Proto jsme i letos zařadili vzdělávací program o sovách. Nejen o nich přijel dětem vyprávět ošetřovatel a sokolník František Kunc ze záchranné stanice pro zraněné nebo trvale postižené živočichy v Pavlově. A s ním přijelo i několik jeho svěřenců - výr Kuba, sovy pálené Terezka a Růženka a zpestřením programu byl ježek. F. Kunc dětem přiblížil život sov, mohli jsme si pohladit jejich hebké peří, poslechnout hlasy nočního lesa. 
Další setkání s živými zvířaty nás čeká v květnu. Pan Kunc za námi přijede s jarními mláďátky. Děti se kromě jiného naučí, jak se k živým zvířatům správně chovat, jak o ně pečovat, co dělat, když v přírodě najdeme zraněné zvíře nebo opuštěné mládě.
 
OPATŘENÍ MŠMT V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU (preventivní opatření před šířením onemocnění KOVID-19)
Ministerstvo školství na základě opatření Ministerstva zdravotnictví vydalo opatření Čj.: MŠMT-11703/2020-1 pro školy, kterým doporučilo uzavření či omezení provozu mateřských škol. Mateřská škola ve spolupráci se zřizovatelem rozhodla o uzavření školy od 18. března podle zákona 14/2005 Sb., § 3, odstavec 2 „ze závažných důvodů“. Škola se opět otevřela 25. května. Výuka probíhala v mimořádném režimu s dodržováním hygienických předpisů určených MŠMT. V době nouzového stavu zaměstnanci školy věnovali zvýšenou péči vnitřním i venkovním prostorám. Probíhaly různé opravy a úpravy, dezinfekce pískoviště, na zahradu byly instalovány nové hrací prvky.
 
JARNÍ ÚKLID A ŠITÍ ROUŠEK (březen)
Učitelky i provozní pracovnice se v době uzavření školy pustily do velkého úklidu. Parními čističi a bezpečnými přípravky pečlivě dezinfikovaly všechny prostory a vybavení.
Kromě toho také šily roušky nejen pro současné a bývalé zaměstnance školy a pro jejich rodiny, ale dětské roušky putovaly rovněž domů k našim předškolákům. Další pak byly poskytnuty místním lidem, kteří je aktuálně potřebovali.
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SLAVONICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok tentokrát proběhl bez přítomnosti dětí i jejich rodičů. Termín zápisu stanovila ředitelka na středu 6. května 2020, vzhledem k okolnostem měli rodiče možnost doručit žádosti až do konce zápisového obdobíŽádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další řádně vyplněnou dokumentaci o dítěti zákonní zástupci posílali na adresu školy elektronicky nebo poštou, případně měli možnost vyplněné tiskopisy osobně vhodit do poštovní schránky MŠ. V řádném zápisovém termínu jsme obdrželi 18 žádostí, všem bylo vyhověno.
 
ŠKOLKA OPĚT OŽILA DĚTSKÝM SMÍCHEM
Opatření kvůli koronavirové epidemii se začala v květnu postupně uvolňovat, ale školy a školky vyčkávaly s otevřením na pokyny MŠMT a upřesnění podmínek k organizaci vzdělávání.
Po dohodě se zřizovatelem byla naše mateřská škola otevřena souběžně se základní školou v předpokládaném termínu 25.5.  Výuku jsme zpočátku realizovali v mimořádném režimu. Účast dětí ve třídách a všechny aktivity probíhaly v menších skupinách, za důsledného dodržování nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti a zdraví dětí i dospělých.
Zahradu jsme vybavili novými herními prvky od slavonické firmy Dřevoslav s.r.o., stávající jsme natřeli a opravili. Děti, které se musely rozdělovat i na školní zahradě, tak měly dostatek pohybového vyžití a podnětů ke hře ve všech částech zahrady.
 
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
V tento den obvykle vyrážíme na školní zahradu, kde jsou pro děti připraveny hry a kulturní program. Letošní oslavy připravovaly učitelky pro děti v rámci jednotlivých skupin, abychom neporušovali hygienická opatření. Hry a soutěže jsme si i tak užili. Za své výkony byly všechny děti odměněny a nechybělo ani mlsání, které k oslavám rozhodně patří.
 
SLAVONICEMI SE v sobotu 6.6. 2020 PROHNALO KRUPOBITÍ
Velké krupobití v podvečerních hodinách poničilo ve městě a okolí mnoho budov, aut a zahrad. Škodám se nevyhnula ani mateřská škola. Poškozená je budova, některé vybavení a zeleň v zahradě.    
 
REVIZNÍ PROHLÍDKA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Nedlouho po této události proběhla revizní prohlídka školního hřiště. Všechny prvky odpovídají předpisům a jsou provozu způsobilé. Výsledek kontroly: Bez vad.
 
DOPRAVNÍ ŠKOLIČKA
S blížícími se prázdninami pravidelně zařazujeme téma, které se týká dopravy a bezpečnosti na komunikacích. Ve všech třídách učitelky připravily programy naplněné hravými aktivitami, které dětem připomněly základy správného chování na komunikacích a v jejich blízkosti, důležité zásady při přecházení ulice, jak má vypadat výbava každého cyklisty atd. Děti se také seznamují s různými dopravními prostředky a světelnou signalizací, starší děti se dozvídají, jak se zachovat, pokud se někdo zraní.
 
OVEČKY A KUŘÁTKA – ZÁVĚREČNÁ AKCE S RODIČI (25.6.)
Přiblížil se konec školního roku a s ním spojená třídní rozloučení. Rozlučka nejmladších dětí ze tříd Oveček a Kuřátek se konala v krásném prostředí areálu střelnice. Se svými učitelkami se sešli téměř všechny děti a rodiče. Po předání malých dárku si děti vyzkoušely střílení ze vzduchovky a praku, opekly si špekáčky a dostaly medaile za první místo ve střelbě na terč. Počasí se jako zázrakem umoudřilo a společně jsme si užili příjemné a slunné odpoledne. Děkujeme Sportovně střeleckému klubu Slavonice za poskytnutí areálu.
 
LOUČENÍ S BUDOUCÍMI ŠKOLÁKY (30.6.)
Pro 21 dětí z naší MŠ končí jedno krásné období dětství a už zanedlouho je čeká další životní etapa v roli školáků. Připravili jsme pro ně slavnostní loučení s pedagogy a mladšími kamarády. Věříme, že jsou všichni dobře připraveni a nástup do první třídy zvládnou bez větších obtíží. Tak šťastnou cestu, prvňáčci!
 
SLOVA, KTERÁ ZAHŘEJÍ U SRDCE
Jsme rádi za podněty, připomínky a náměty, které vzejdou od rodičů. Díky nim se můžeme dále zlepšovat, připravovat vzdělávací nabídku tak, aby byli spokojené děti i jejich rodiče. A tak na závěr už jen pár slov od maminky Heleny L., která dodávají pedagogům i ostatním zaměstnancům sílu a chuť dělat tuto práci: „Máte moc pěknou školku a všichni jste tam úžasný, co pro děti děláte, a hlavně pro syna, jsme nesmírně vděčný a moc rádi, že jste ho přijali takového, jaký je. Je u vás ve školce strašně moc rád a je tam šťastný.“
 

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign