logotyp
Login

Školní rok 2020 - 2021

Ve vedení školy i v pedagogickém sboru dochází ke změnám. 
Od 1.9. 2020 převzala funkci ředitelky školy Mgr. Marcela Špringerová. Bývalé ředitelce Mgr. Vítězslavě Benešové bychom chtěli poděkovat za její dlouholetou pedagogickou práci a řízení školy.
Kromě změn ve vedení došlo k dalším personálním změnám. Do naší školy nastoupily tři nové učitelky, pracovní pozici školnice zastává od září Markéta Přibylová.

Přípravy na nový školní rok
O letních prázdninách jsme v mateřské škole opravili podlahy ve dvou dětských šatnách, položilo se nové linoleum a šatny se vymalovaly. Na školní zahradě jsme doplnili a opravili herní prvky pro děti.

Vzdělávání s nezbytnými opatřeními (září)
Zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření kvůli covidové pandemii přetrvávají. I přesto zahájila první skupina předškolních dětí předplavecký výcvik v Jindřichově Hradci. Všechny třídy jsou opět plné dětí. Učitelky pro ně připravují aktivity, které vychází z našeho školního vzdělávacího programu. Zároveň probíhají přípravy na distanční výuku dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Výuka bude spuštěná tehdy, pokud do školky nebude moci přijít víc než polovina dětí, kterých se povinné vzdělávání týká.

Korálky poznání
Nový školní rok se pomalu rozjíždí a děti začínají plnit úkoly, které jim posílá naše kamarádka sova Hedvika. Získávají za ně v průběhu celého školního roku korálky, které představují jednotlivá témata. V nich poznáváme okolní svět a přírodu. Na konci roku si děti odnášejí náhrdelník s devíti korálky. V podzimních měsících objevujeme vodní svět (Živá voda), pozorujeme a zkoumáme proměny přírody (Barevný podzim), v zahradách rozvíjíme naše smysly, poznáváme drobné živočichy, kteří žijí v blízkosti lidských obydlí (Podzim v zahradách).

Se Sokolem do života (září)
Naše mateřská škola se zapojila do projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt organizuje Česká obec sokolská, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). Zaměřuje se na nejmladší generaci – na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života, a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit, začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády. Důležitou součástí je i podpora ze strany rodičů.

Korálky poznání
(září / říjen)
Barevný podzim, Podzim v zahradách
V podzimních tématech realizujeme činnosti, v kterých se děti seznamují s ovocem, zeleninou, stromy, plody a barevným listím, se změnami počasí, přírodními jevy, s účinky voňavých bylinek atd. Ve třídách, dětských šatnách a na chodbách můžou rodiče obdivovat dětské práce, při tvořivých aktivitách využíváme často přírodní materiály. Učitelky převlečené za zahradníky a sadaře přibližují dětem stará řemesla, ježibaba Ježule uvařila s dětmi kouzelnou polévku, bylinkové babičky nám vyprávěly o tajemstvích léčivých bylinek. Nejstarší děti s dědečkem sklidily na poli velikou řepu, kukuřici a další plodiny. Podzim je zkrátka velkou inspirací.

Němčina hrou (říjen)
I v tomto školním roce pokračuje setkávání předškoláků s němčinou. Projekt EduSTEM ATCZ2020 je organizován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká Republika a podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Svojí strukturou a zastoupením partnerů navazuje na projekt BIG (realizovaný v letech 2016–2019), zaměřuje se však hlavně na podporu badatelských činností u dětí v mateřských školách v oblastech STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) v propojení s německým jazykem.

Vzdělávání v období nouzového stavu (říjen)
S ohledem na mimořádnou situaci v České republice vláda provádí různá opatření i v oblasti školství. Mateřské školy můžou prozatím fungovat v běžné režimu, samozřejmě za současného dodržování zvýšených hygienických opatření. Můžeme si hrát, zpívat, sportovat a být spolu... Rodiče upozorňujeme na nutnost dodržování hygienických pravidel a respektování ochrany zdraví nás všech tím, že děti s příznaky nebo dozvuky nemocínechávají doléčit doma a v budově MŠ používají roušky a dezinfekci na ruce. Nastavená pravidla rodiče, až na výjimky, respektovali bez problémů a připomínek. Doba je však nejistá, proto jsme připravili komunikační systém pro případ distanční výuky nejstarších dětí a předávání informací a námětů pro domácí vzdělávání dětí všem rodičům.

O bylinkách s bylinkovými babičkami (říjen)
Do naší školky za dětmi každoročně přicházejí bylinkové babičky. Povídáme si s nimi o známých bylinkách, kde je můžeme najít, o jejich možném využití proti nejrůznějším nemocem, v kuchyni nebo kosmetice. Nechybí ani ukázka bylinek a ochutnávka bylinkových čajů či sirupů. Za vůní bylinek se vydáváme i do naší bylinkové zahrádky. Poznávací a smyslové aktivity jsou doplněny vyprávěním pohádek o bylinkách, bylinkových vílách a skřítcích. Tajuplný svět přírody a kouzelných bylinek poznáváme celoročně. Snažíme se podporovat vyučování v přírodě, lásku k bylinkám, fantazii, kreativitu a badatelské dovednosti. Proto také vznikla metodická publikace o bylinkách Voňavá tajemství, kterou jsme vytvořili společně se spisovatelkou Vítězslavou Klimtovou. Obsahuje kromě originálních pohádek a krásných ilustrací také základní informace o bylinkách a náměty aktivit s dětmi, které doplňujeme a upravujeme podle zájmu a možností dětí.

Den se starými řemesly – I (říjen)
V říjnu jsme prvním divadelním představením zahájili celoroční projekt „Den se starými řemesly“. Do svých třídních vzdělávacích programů jej zařadily učitelky ve třídách Včelky a Motýlci. Autorkou projektu je Kristýna Plicková (učitelka naší MŠ). Děti jsou do představení aktivně zapojovány, učí se nápodobou, poznávají, jak vznikají a vznikaly věci kolem nás. Program umožňuje dětem vyzkoušet si také reálné pracovní pomůcky a nářadí. Prvními řemesly, s nimiž se děti seznámily, byly zahradník a sadař. Zahradníkovi Lubošovi pomáhaly sklízet ovoce a zeleninu, třídit je, zavařit kompot, uvařit lečo. Seznámily se s pracovním náčiním, které při své práci používá zahradník a sadař. Se zvířátky, které můžeme potkat v zahradách, jsme si zahráli na honěnou. Na závěr jsme se seznámili s písní „Můj táta byl“, ke které budou postupně přibývat další sloky tak, jak se budeme setkávat s dalšími řemesly. Příště nás čeká návštěva mlynáře a pekaře.

Ekologický slabikář (říjen)
Vzdělávací program pro děti pojednával o nás, o vodě, o odpadu, o vesmíru, naší planetě, o dobré mysli, olásce k přírodě a všemu živému a dalších veledůležitých věcech. Společně s Ivanem Urbánkem jsme popřemýšleli, popovídali si, zazpívali a prakticky vyzkoušeli, jak na to, aby byla naše Země místem pro šťastný život.

Projektový den ve škole: Kouzelné bylinky (13. října)
S finanční podporou z programu OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ 2 
Ke Včelkám a Motýlkům si letos bylinková babička přizvala na pomoc odborníka. S výkladem o bylinkách za dětmi přišla Jana Bochníčková, která se věnuje přírodním zahradám, pěstování bylinek a výrobě léčivých a kosmetických produktů. Zasvětila nás do kouzel vůní, chutí a léčitelství, k tomu přidala trochu voňavého vyprávění o pampeliškové a makové víle. Společně s dětmi prozkoumala naši školní bylinkovou zahrádku. Dozvěděli jsme se zajímavosti o našich bylinkách, ke všem jsme přivoněli, některé i ochutnali. Tento projekt dětem umožnil získat nové poznatky, které si nejlépe ukládáme v kontextu s prožitky a emocemi. Děti mohly v činnostech přirozeně zapojit všechny svoje smysly, aktivně se účastnit bádání a objevování.

Ježibaba Ježule mocná kouzla čaruje (16. října)
Ježule dokáže čarovat, ale také léčit nejrůznější neduhy pomocí bylinek. Je však důležité, aby ten, kdo je chce používat, dobře bylinky znal. Připravila si pro děti zkoušku jejich vědomostí, poznávaly bylinky a různé druhy zahradních produktů podle barev, tvarů a vůní. Všichni ve zkoušce uspěli a byli zaslouženě odměněni. Zahráli jsme si také pohybovou hru „Na rýmu“, pak jsme si pro jistotu dali čaj se sirupem z rýmovníku. A na závěr ježibaba předvedla dvě kouzla – Hrnečku vař! a „Obří ruka“ (jednoduché pokusy s použitím surovin, které jsou běžně dostupné v každé domácnosti).

Kaštany a žaludy (říjen)
Naše škola už dlouho spolupracuje s pracovníky LČR – lesní správy v Českém Rudolci. Také letos jsme vyzvali rodiny dětí ke sběru žaludů a kaštanů, které lesníci použijí pro výsev a k přikrmování lesní zvěře. Než jsme je však předali do těch povolaných rukou, děti si s těmito podzimními plody ve školce pořádně užily – nakládaly je na auta a vozily zvířatům, procvičovaly jemnou motoriku při stavění obrázků, zvířátek, labyrintů, koláží a mandal, řešily jednoduché matematické úlohy, porovnávaly velikosti, třídily, cvičily s nimi... Děti potřebují být venku a dělat smysluplné činnosti a tahle k nim určitě patří. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se do sběru zapojili.

Halloween (26.-30. října)
Poslední říjnový týden byl ve znamení strašidel. Halloween se sice slaví v anglicky mluvícíh zemích, ale děti se rády do kostýmů převlékají a zábavu, kterou přináší Halloween si parádně užily. Celý týden jsme vytvářeli různé halloweenské dekorace – létající netopýry, barevné lampionky, malé dýničky jako zápich do květináče. Společně jsme vydlabali dýni a vyřezali jsme z ní krásné dýňové strašidlo, naučili jsme se říkanku o strašidle a písničku o dýní.  Týden tvoření  jsme zakončili  diskotékou a překážkovou dráhou. Strašidla plnila úkoly a za ně pak byla odměněna diplomem a sladkostí. Halloweenský týden pak dětem  bude připomínat dýňová lucernička, kterou si rozsvítí doma s rodiči.

Den se starými řemesly – II (20.listopadu)
V druhém kulturně-vzdělávacím představení s názvem „Od obilí ke koláči“ se děti dozvěděly o tom, co všechno je třeba udělat, abychom si mohli pochutnat na koláčích a jiném pečivu. V průběhu pohádky „Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko...“ se seznámily se čtyřmi druhy obilí. Následně jsme si předvedli, jak se kdysi oralo pole s koňmi a jak dnes s využitím traktorů. Orání s koňmisi děti vyzkoušely formou pohybové hry „Na oráče a koníka“, ve dvojicích překonávaly překážky na poli. Od sklizně a mlácení obilí cepem jsme se přesunuli do mlýna. Zde jsme poznali, jak fungovaly vodní mlýny, připomenuli jsme si některé pohádky, v nichž jsme mlýn mohli vidět. Děti si vyzkoušely přesíváním oddělit mouku od jiných větších částic, zjistily rozdíly mezi moukou hladkou, polohrubou a hrubou. S veselou písničkou jsme pak mouku odvezli koňským povozem k pekařům. Pekaři napekli a na trhu pak prodávali různé sladké a slané pečivo, které si děti mohly prohlédnout, pojmenovat a ochutnat. V druhém pokračování projektu jsme také přidali další dvě sloky do projektové písně „Můj táta byl...“, tentokrát s obsazením mlynáře a pekaře.

Němčina hrou v projektu EduSTEM (celoroční projekt)
Od letošního roku je v mateřských školách opět podporována výuka německého jazyka, letos však s trochu jiným obsahem. Vedle již oblíbených her, navazující na hry, které děti běžně hrají ve svém mateřském jazyce, se zaměřuje mimo jiné i na podporu badatelských činností. Tyto probíhají jako součást německého hraní. Potkává se tak tedy jazyk a experimenty, což je hlavní cíl projektu. Děti tak objevují za doprovodu pejska a kočičky tajemství vědních oborů tak, že si je samy osahají a dostane se jim vysvětlení, které jsou v tomto věku schopny pojmout. A tak jsme třeba stavěli vajíčka na špičku, učili jsme je plavat a také je dvěma prsty rozmáčknout. Vodu jsme přelévali z velkých nádob do malých, vyráběli jsme lávovou lampu, ohřívali vodu bez hrnce a vařiče a vyráběli bublinky, které cestovaly lahvičkami. Jde o celoroční projekt, a tak nás čeká ještě spousta dalších pokusů. Je velmi zábavné děti při těchto aktivitách pozorovat a poslouchat jejich dětská vysvětlení právě probíhajících jevů. Po celou dobu je provázejí německy hovořící pejsek a kočička, kteří se vždy sázejí, jestli to či ono děti dokážou. A věřte nevěřte, zatím vždy vše dokázaly.

Trochu jiná pohádka O veliké řepě (listopad) 
Pohádky posloucháme, vyprávíme, ale také je hrajeme. Nejstarší děti připravily pro své kamarády krátké pohádkové představení plné říkanek a písniček. Dědeček zasadil na poli řepu, ale když ji chtěl s pomocí babičky, vnučky a zvířátek vytáhnout, místo řepy se z kopečku hlíny vykutálel rozdováděný krtek. Dědeček krtka z pole vyhnal a pak si všichni společně zazpívali a zatančili.

Než přijde Mikuláš (23.11. – 4.12.)
Celou naší školkou znějí básničky a písničky, které se děti pilně učí, aby je předvedly Mikuláši a jeho doprovodu, až v pátek 4.12. navštíví naši školku. Hrajeme čertovské a andělské hry, poznáváme tradice a zvyky, které patří k tomuto období. Třídy, šatny a chodby se proměnily na galerie dětských prací. Rodiče můžou obdivovat pestrou přehlídku andělů a čertů, Mikuláše zpodobněného nejrůznějšími výtvarnými technikami.

Peklo, peklo, peklíčko, je tu teplo, teplíčko (27. listopadu)
Ve třídě Včeliček si děti vyrobily rohaté čelenky, kterými se proměnily na malé nezbedné čerty. Společně jsme si postavili pekelnou školu. Cesta do ní nebyla právě jednoduchá. Malí čertíci museli překonávat různé překážky: přejít po pekelné hrázi (chůze po lavičce), zamaskovat svoje stopy (chůze pozadu), prolézt čertovským tunelem (strachový pytel) a opravit pekelnou bránu. V pekelné škole byli čertíci zkoušeni z čertovských dovedností: dělání nepořádku, jak poznat čerta (písnička s pohybem), poznávali zvířata po hlasu (využití zvukové knihy), proměňovali se ve zvířata (pohybové vyjádření), uvařili povidla a usmažili vdolky (básničky s pohybem). Písničku „Když má čert smutek“ jsme doprovodili hrou na rytmické hudební nástroje. Všichni čertíci úspěšně splnili jednotlivé úkoly, za odměnu směli vyzkoušet Luciferovu pekelnou klouzačku. Čertíkům se ve škole velmi líbilo a vyučování ohodnotili hlasitým zablekotáním.

Andělská školka (prosinec)
Do školky zavítali malí andělé. Andělé jsou velmi důležití a určitě nějaké potkáváme každý den. V naší andělské školce si malí andělé hráli stejně jako všechny děti. Cvičili, zpívali, hráli hry, v kterých si procvičili svoje vědomosti, zručnost, smysly i pohybové dovednosti. Učíme se také používat andělská slovíčka – dobrý den, děkuji, prosím, můžu si půjčit… Protože vždycky, když nějaké vyslovíme, narodí se v nebi další andělíček. A to pak mezi lidmi chodí víc andělů, lidé jsou na sebe hodnější a více se usmívají.

Mikulášská nadílka (4. prosince)
Přišel k nám Mikuláš (V. Benešová) a s ním také anděl (G. Vaňková) a čert (K. Plicková). Děti se na vzácnou návštěvu samozřejmě těšily, ale objevily se také obavy a sem tam i nějaká ta slzička. Laskavý Mikuláš většinou chválil, občas mírně pokáral, čert trošku pozlobil malé uličníky. Návštěva si poslechla připravené básničky a písničky, u Rybiček si čert s andělem dokonce zatančili. Usměvavý anděl pak rozdal dětem balíčky plné dobrot a vitamínů. S Mikulášem a jeho doprovodem jsme se rozloučili slibem, že se k sobě budeme chovat hezky a budeme hodní. Tak tedy uvidíme. Poděkovat bychom chtěli manželům Petře a Petrovi Němcovým, kteří i letos darovali dětem do balíčků drobné sladkosti. 

Pečení vánočních perníčků (prosinec)
Naše školka už zase voní jako perníková chaloupka. A to znamená, že Vánoce jsou za dveřmi. Děti s nadšením vykrajovaly nejrůznější tvary vánočních perníčků. Co si napekly, to si také nazdobily sněhobílou polevou.

Vánoční příběh (15. prosince)
Lála a Máša zapomněly na Vánoce. Když si Lála uvědomila, že je štědrý den, měly s Mášou co dělat, aby stihly všechno připravit. Naštěstí jim pomohly děti… Divadélko v podání našich učitelek Kristýny Plickové (autorky příběhu) a Vítězslavy Benešové nám připomnělo, kolik práce to dá, když chceme mít Vánoce, jak se patří – v naklizeném a vyzdobeném domově, se stromečkem, kaprem, cukrovím a dárky. Dozvěděli jsme se, kdo naděluje dárky u nás, v Americe, v Rusku, v Řecku. Společně s Mášou jsme si zazpívali koledy. Co je ale nejdůležitější? Přece čas, který strávíme s našimi rodinami a přáteli. Také nás čeká ještě spoustu práce. Doděláváme vánoční přáníčka, dárky a dekorace, učíme se básničky a koledy. Určitě všechno stihneme a až k nám Ježíšek dorazí, budeme mít všechno připravené.

Vánoční stromeček pro zvířátka (prosinec)
V době předvánočních příprav nezapomínáme ani na zvířátka v přírodě. Nejstarší děti dovezly na stezku kaštany pro zvěř, kluci „žabáci“ tam před vánočními svátky připravili zvířátkům stromeček s dobrotami. Také na školní zahradě sypeme ptáčkům do krmítek a z oken naší školky pak návštěvníky pozorujeme.

Cvičíme se Sokolem (celoroční projekt)
Dostatek pohybu je pro některé děti přirozenou součástí dne, většině však chybí. Ve školce cvičíme každý den. Učitelky pravidelně zařazují pohybové aktivity a cvičení s pomůckami i bez nich. Hry a cvičení jsou převážně motivované aktuálně probíhajícími tématy. Letos se u nás ve školce zabydlela zvířátka z projektu „Se Sokolem do života“, která nás provází různými pohybovými činnostmi. Nejsou zaměřené na to, kdo bude první nebo nejlepší, důležité je, aby nám pohyb přinášel potěšení a radost.

Recitujeme Ježíškovi (17. prosince)
Každoročně se scházíme se svými rodinami a veřejností na náměstí u vánočního stromu, abychom si společně zazpívali vánoční koledy a naladili se tak na vánoční svátky. Také tuto, dá se říct už tradici, bylo nutné přizpůsobit současné době poznamenané koronavirovou pandemií. Ve spolupráci s Informačním centrem a Centrem pro budoucnost jsme pro všechny připravili malou vánoční chvilku poezie. Básničky v podání dětí natočili pánové Vojtěch Trčka a Tomáš Heczko a k vidění a slyšení byly na FC Infocentrum Slavonice.

Vánoční nadílka (21. prosince)
Ve všech třídách jsme zpěvem koled oslavili narození Ježíška. Děti byly obdarovány krásnými hračkami, pomůckami, pohádkovými knihami... Dárky dětem udělaly velkou radost, nám zase udělaly radost jejich rozzářené tvářičky. 

Tři králové (6. ledna)
První týden v roce se věnujeme tématu Tří králů a jejich putování do Betléma. Děti prostřednictvím různých činností získávají povědomí o tříkrálové legendě a s ní spojených lidových tradicích. Na svátek Tří králů nastává čas, kdy se odstrojí všechny vánoční stromečky a odstraní výzdoba i v naší mateřské škole. Doznívající vánoční atmosféru jsme i letos zakončili tříkrálovým zpíváním. Královská družina všem dětem a zaměstnancům popřála hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Konečně sníh!
Roztrhla se peřina, sněžit venku začíná. V zimě mrzne, padá sníh, hrajeme si v závějích… Na pořádnou zimu a sníh se těšili snad už všichni. Ale nejvíce si sněhovou nadílku užívají děti. Do školky se vždy z venku vracíme unavení, ale zato s červenými tvářemi a s úsměvem. Na sněhu si užíváme hodně legrace, a navíc si utužujeme své zdraví.

Zimní korálky poznání
V tomto ročním období naplňujeme cíle dalších tří korálků z naší metodiky Korálky poznání: Stopy zimního života, Sovy a dravci, Pod sněhovou peřinou. V jednotlivých třídách učitelky přizpůsobují vzdělávací obsah věku a zájmu dětí. V různých činnostech a hrách poznáváme přírodu, její obyvatele i přírodní jevy a zákonitosti.

Hosté u našich krmítek
Děti ze třídy Rybičky zaměřily svou pozornost a rozvíjely své znalosti v oblasti “ptáci v zimě”. Hravou formou jsme děti podněcovali k zájmu o přírodu, především péči o ptáčky. Nejvíce děti nadchlo pozorování ptačího krmítka na školní zahradě a z online videa na záchranné stanici Makov. Na závěr týdne děti společně vyráběly pro ptáčky malá krmítka z papírových ruliček, které potřely sádlem a obalovaly v ptačím zobu. Na vycházce jsme je rozmístili po keřích a stromech v okolí MŠ.

Vrána Agáta a její přátelé z lesa
Včelky a Motýlci se vydali za lesními zvířátky společně s vránou Agátou. Zjistili, která v zimě spí a která můžeme v přírodě vidět. Děti si všímaly jejich charakteristických rysů, dozvěděly se, čím se živí a jaké stopy zanechávají ve sněhu. Zajímavým zpestřením byly myslivecké trofeje, které nám zapůjčil Tomáš Blažek. Děti si tak mohly nejen detailně prohlédnout, ale i osahat kančí zuby, paroží jelena, srnce a daňka.

Z pohádky do pohádky – Ovečky
Každé malé dítě má rádo pohádky. A jak by taky ne, vždyť v pohádkách vždy vyhraje dobro nad zlem. Děti se seznámily s pěti klasickými pohádkami, které jim vypravují maminky před spaním. Budulínkovi děti připravily hrášek, s Červenou Karkulkou upekly bábovku, ozdobily hrneček a uvařily kaši, usmažily koblížky a loupaly s Jeníčkem a Mařenkou perníčky.

Zimní čarování
Kluci Žabáci objevovali při hrách a v jednoduchých pokusech, jakou podobu může mít voda, jaké jsou její vlastnosti, co je to sníh a led, jaký je, když mrzne a když je obleva. Ve třídě jsme si pak vyzkoušeli, co se stane s vodou, ledem a sněhem v různém prostředí nebo při kontaktu s některými surovinami, které běžně najdeme v každé domácnosti. Největší úspěch měly šumící ledové kostky a vlastnoručně vyrobená smetanová zmrzlina. Stačí začít malými, drobnými pokusy a tím probudit u dětí zájem o poznávání a získávání nových poznatků. Prostřednictvím jednoduchých experimentů děti získávají základní poznatky o okolním prostředí, přírodních zákonitostech, rozvíjí své smyslové vnímání, osvojují si praktické dovednosti a mnoho jiného.

Padá vločka za vločkou
Napadl sníh. Nebe se nejdříve zatáhlo a z mraků se začaly sypat vločky jedna za druhou. Vločky nejsou nikdy stejné, mají velké množství krásných tvarů. Děti si vyrobily svoje vločky ze starých CD disků. Při pohledu na sníh mají radost, těší se na zimní radovánky venku. A protože se nemohly už dočkat, vyrobily si sněhuláčky z bílé ponožky a rýže.

Pod sněhovou peřinou
Co je sníh a jaký má význam pro rostliny? Co se děje pod sněhovou peřinou?
Co je led a rampouch? Jak vznikají? A co se s nimi stane, když je přineseme do školky, kde je tepleji než venku? A naopak, co se stane s vodou, kterou necháme přes mrazivou noc venku?
Spousta otázek pro spoustu experimentů, které společně v zimním období provádíme, objevujeme a zkoumáme, plníme úkoly od sovy Hedviky.

Masopust a přípravy na karneval
Masopust je doba od Tří králů do Popeleční středy před Velikonocemi. Nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a hodováním. Děti netrpělivě přivolávaly karneval veselou říkankou „Haló pane karnevale, račte dále, račte dále…!“ Než však mohl začít samotný karneval, měly spoustu práce s jeho přípravami. Vyráběly legrační čelenky, škrabošky všemožných tvarů a barev, vyzdobily třídy, trénovaly tanečky, doma si připravovaly masky…

Karneval (12. února)
Masopust je obdobím klidu před příchodem jarních prací. To ovšem neplatí pro mateřskou školu. Na masopustní karneval se děti chystaly celý týden.  Seznamovaly se s českými zvyky a tradicemi, vyráběly masky, dekorace, zpívaly, tančily… Přehlídka masek vyvrcholila maškarním karnevalem. Bohužel stejně jako vánoční besídky z důvodu pandemie v omezeném režimu, ale i tak si děti karneval náramně užily.

O Koblížkovi
Motýlci zahráli svým mladším kamarádům Včelkám pohádku „O Koblížkovi“. Do pohádky se aktivně zapojily všechny děti hraním na nástroje a zpíváním veselé Koblížkovy písničky. Po pohádce děti měly možnost poznávat suroviny potřebné k přípravě těsta a paní ředitelka dětem předvedla kouzlo s vejcem stojícím na špičce. Na své si přišly i chuťové buňky. Odměnou za celotýdenní snažení byla ochutnávka skutečných voňavých koblížků z naší místní pekárny.

Jak se smaží koblížky
V jedné malé chaloupce na kraji lesa žil dědeček a babička. Jednou ráno dostal dědeček chuť na koblížek. A tak šel za babičkou a poprosil ji: „Babičko, prosím tě, usmaž mi dnes k snídani koblížek. Dostal jsem na něj velikou chuť.” Babička se tedy dala do přípravy koblížka. Vzala trochu mouky, trochu smetánky, vajíčko a cukr, udělala těsto a na másle koblížek usmažila… My jsme s dětmi babiččin pohádkový recept vyzkoušeli. A víte, na co babička zapomněla? No jistě, na droždí. A tak jsme ho do těsta přidali, těsto nám krásně vykynulo a koblížky byly jedna báseň. V pohádkách můžeme čerpat nekonečné množství námětů pro nejrůznější činnosti s dětmi. Většinou se jejich prostřednictvím přeneseme do světa fantazie, ale dávají prostor i pro objevování reálného světa.

Ten dělá to a ten zas tohle
Každý má své povolání, práci čili zaměstnání… Většina dospělých chodí do práce, tak jako děti do školy a do školky. Ve třídě Oveček se děti seznámily s různými druhy povolání dospělých. Vyrobili jsme si dortíky, zahráli jsme si na lékaře, poslechli jsme si vlastní srdíčko doktorským stetoskopem. Pomohli jsme roztřídit dopisy podle tvarů do poštovních schránek a společně jsme zasadili cibulky do květináčů, o které se budeme pečlivě starat, zalévat je a pozorovat, jak nám z nich vyroste jarní květina.

Žabáci stavitelé
Děti používají k tvorbě svých staveb různé druhy stavebního materiálu. Hra na svitele jim umožňuje přirozeně rozvíjet prostorovou představivost, motorické funkce, komunikativní dovednosti ve snaze domlouvat se s kamarády. Poznávají přes vlastní činnost a prožitek základy geometrie. Promýšlí svoje stavby, spolupracují, způsobem pokus-omyl „poměřují“ šířku, výšku, zjišťují stabilitu a různé varianty provedení… Protože v naší třídě máme samé chlapce, nejčastěji stavíme domy, věže, garáže, mosty, silnice.

Plavání
Omezení ve školce se rovněž dotklo předplavecké průpravy druhé skupiny nejstarších dětí v plavecké škole v Jindřichově Hradci. Pandemická situace se vyvíjela nepříznivě, a tak se nepodařilo absolvovat ani část lekcí.

Sovy a dravci
Sova Hedvika přiletěla k Motýlkům a Včelkám s úkoly o dravcích a sovách k získání dalšího korálku poznání. Děti podle obrazového materiálu, poslechu zvukových nahrávek a sledováním na PC života dravců a sov v záchranné stanici poznávaly, jak se každý jmenuje, kde žije, čím se živí, ale i spoustu zajímavostí z jejich života. Pilně pak vyráběly soví čelenky, s nimi předváděly let po celé třídě a lovily myšky pro svá mláďata. Velkou zábavou byla také „Soví honička“ s plyšáky velkého výra Fíka a sovy Kulíška.

Distanční výuka (od 8.3.do 9.4.)
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR přijala na konci února krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Všechny mateřské školy byly proto od 1. března uzavřeny. Rodičům předškoláků tímto rozhodnutím nastaly nelehké časy. Kromě jiných každodenních radostí a starostí převzali ještě roli učitelů. První březnový týden probíhaly v našem kraji jarní prázdniny, proto jsme tento týden využili pro přípravu materiálů pro domácí vyučování všech dětí. Snažili jsme se o to, aby nabídka činností byla pestrá, aby se děti i dospělí při učení také bavili. Postupně jsme materiály k výuce a náměty na činnosti s dětmi vkládali na naše webové stránky, kontaktovali jsme rodiče a předávali jim potřebné informace. Zjišťovali jsme technické vybavení rodin, připravovali materiály i v tištěné podobě. Distanční vyučování jsme spustili 8. března. Pro děti s povinnou předškolní docházkou učitelky připravovaly kromě výukových materiálů pravidelná on-line setkání. Při nich nešlo přímo o výuku, ale především o kontakt s vrstevníky a učitelkami. Je třeba ocenit spolupráci a aktivitu rodičů, kteří nám posílali fotografie a videa, jak se s dětmi učili, jak společně trávili volný čas. Doplňovali také naši nabídku aktivit o vlastní nápady a náměty pro práci s dětmi. Tato zpětná vazbu nás nejen těšila, ale také nás motivovala k další práci.

Jaro dělá pokusy
První jarní témata probíhala distanční formou. Děti s rodiči v různých experimentech sledovali kouzlo klíčení a rašení. V tvořivých aktivitách převažovala výroba sluníček, jarních květin a probouzejících se obyvatel přírody. Děti se učily básničky, zpívaly písničky, které mnohdy doprovázely hrou na tělo nebo nádobí, vypracovávaly úkoly na pracovních listech. Nechyběly ani náměty na společné chvíle u oblíbené knížky. Učitelky připravovaly také vycházky s úkoly zaměřenými na pozorování jarních proměn přírody a rozvoj pohybových dovedností.

Veselé Velikonoce
Velikonoce jsou jarní svátky, které si užívají děti i dospělí. Ale i letos jsme je museli strávit jen v úzkém kruhu své rodiny. Před Velikonocemi v naší školce obvykle probíhají velké přípravy. Poznáváme zvyky a tradice, barvíme vajíčka, vyrábíme nejrůznější velikonoční dekorace a přáníčka. Učitelky opět připravily pro všechny děti nabídku aktivit s dětmi, zapojily se i maminky. Inspirovat se rodiče mohli v nabídce materiálů jednotlivých tříd, ale i v naší fotogalerii. Motýlkům jejich učitelky připravily na Velký pátek cestu zas pokladem, kterou děti absolvovaly společně se svými rodinami. Nejmladším Ovečkám jejich učitelky na Zelený čtvrtek doručily do poštovních schránek překvapení od velikonočního zajíčka – drobné dárky a přáníčka.

Návrat dětí do MŠ
Prezenční vzdělávání v MŠ začalo opět probíhat od 12.4. 2021 v následujícím režimu: 
V mateřské škole bylo poskytováno vzdělávání pouze dětem s povinnou předškolní docházkou, dále dětem rodičů vykonávajících některou z vybraných profesí: zdravotníci, pedagogičtí pracovníci zajišťující prezenční vzdělávání, zaměstnanci bezpečnostních sborů, vojáci, zaměstnanci hygienických stanic, sociálních služeb, Úřadu práce ČR, správy sociálního zabezpečení a Finanční správy ČR.
Děti byly rozděleny do menších skupin max. po 15, vzdělávání těchto skupin probíhalo odděleně po celý den (včetně pobytu venku, odpoledního odpočinku a doby vyzvedávání dětí).
Ochrana úst a nosu byla povinná pro doprovod dítěte a zaměstnance školy, děti roušky nosit nemusely.
Prováděli jsme povinné neinvazivní testování 2x týdně u dětí i zaměstnanců.
Ve výuce převažovala volná hra, skupinová práce s prvky kooperace, vrstevnické učení, prožitkové učení s využitím dětských zkušeností. Počasí nám příliš nepřálo, i přesto jsme se snažili co nejvíce aktivit realizovat venku.
Dětem s povinnou předškolní docházkou, které byly z výuky omluveny (po dohodě s ředitelkou školy, písemně s odůvodněním), učitelky připravovaly materiály pro domácí vzdělávání.
Mladším dětem jejich učitelky i nadále připravovaly nabídku aktivit. Cílem bylo pomáhat rodinám účelně a smysluplně naplnit čas strávený doma, prostřednictvím aktivit rozvíjet vědomosti a dovednosti dětí.

Den Země
Den Země, která je domovem nás všech, je každoroční celosvětovou událostí organizovanou 22. dubna. Je zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. V mnoha aktivitách si připomínáme, že my všichni jsme důležitou součásti tohoto světa a můžeme svým chováním a jednáním okolní prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Aktivity zaměřené na utváření pozitivního vztahu k okolnímu prostředí připravily učitelky pro děti ve školce i pro ty, které stále ještě musely zůstat kvůli opatřením vlády doma. Potěšující bylo, že se rodiny zapojily a poslali i fotky a vzkazy. Učení prožitkem je opravdu nenahraditelné. A to podle mě platí pro děti i dospělé.

Jarní práce na školní zahradě
Jaro přišlo, příroda se probudila a všem zahradníkům skončily lenošivé časy. Tak jako každou zahradu, tak i tu naši školní bylo třeba dostat po zimě opět do formy. Jakmile nám to počasí dovolilo, dali jsme se do práce, abychom dětem přichystali bezpečné prostředí, kde si můžou hrát a také se učit. Bylo třeba upravit záhony, stromy a keře, chodníky i některé herní prvky. Zahradního nářadí se chopily provozní i pedagogické pracovnice, jarní sluníčko také udělalo svou práci. A než se všechny děti vrátily do školky, zahrada byla připravená. Nové prvky do naší školní zahrady přinesli, jako součást praktické části bakalářské práce, Tamara a Pavel Doležalovi ze Studené. Vysadili novou jabloň, borůvku a malinu, vytvořili pro podporu rozvoje smyslového vnímání dětí pocitový chodník.

Jak probíhá výuka německého jazyka
V letošním školním roce jsme v rámci projektu EduSTEM spolu s němčinou spojovali i badatelské aktivity. Od začátku roku jsme dělali tyto německé dny s pokusy každé pondělí. Vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých pokusů, mimo jiné, jak bez pomoci vlastního dechu nafouknout rukavici, která nám mávala na pozdrav, propíchli jsme nafouknutý balonek a ten nám nepraskl, zjistili jsme, za jakých okolností může plastelína plavat, vyráběli jsme elektřinu a další… Po uzavření školky z nařízení vlády jsme přešli na online výuku a za pomoci rodičů jsme v těchto aktivitách pokračovali. Výuka němčiny je touto cestou velmi náročná, neboť děti se učí hrou a v pohybu, tak jsme se více věnovali pokusům. Musím touto cestou poděkovat rodičům za jejich spolupráci a zapojení se do těchto aktivit. Za jejich pomoci jsme zmagnetizovali mince, sfoukli svíčky i přes velké PET lahve, zkoumali jsme, za jakých okolností může plavat mandarinka a proč, vyzkoušeli jsme tajné písmo, a tak každá rodina měla doma svou vlastní laboratoř. Po tom, co se děti 12.4. vrátily do školky, opět jsme začali s výukou jazyka běžným způsobem a navázali jsme dalšími pokusy. Vyzkoušeli jsme si vzlínavost při výrobě barevných květin, cvičili jsme odhad, kolik množství vody se vejde tam či jinam a poslední dubnový pokus jsme věnovali aktuálně čarodějnickému tématu a na zahradě jsme vyvolali faraonova hada. Pro děti to byl zajímavý úkaz a pro nás náročná příprava a trochu divadelního nasazení.

Kouzelná školka
Poslední dubnový týden ve školce se nesl ve znamení čar a kouzel. Děti vyráběly čarodějnice a vymýšlely pro ně jména, učily se zaklínadla, správnému zacházení s kouzelnickou hůlkou a koštětem.
Kouzelná školka přilákala i dvě čarodějnice Krasomilu a Milumilu, které s dětmi létaly na koštěti, zpívaly písničku o ježibabách, naučily je zaklínadlo a předvedly jim své velké čarování. Pranostika říká, že na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. Krasomila s Milumilou vyčarovaly, k úžasu všech dětí, hned dva velké kroutící se hady. Potřebovaly k tomu několik kouzelných přísad a zaklínadlo, které pronášely společně s dětmi, a kouzlo se zdařilo. Za pomoc s čarováním byly děti sladce odměněny havětí z barevného želé. Mňam!
Děti samy pak vařily čarodějův lektvar, který sice trochu zapáchal, ale za to krásně bublal a uměl proměnit lidi např. v žáby, auta, příšery. Raději jsme žádný neochutnali, i když vypadaly lákavě! Na konci týdne plného čarodějnic, čar a kouzel čekala na děti na zahrádce školy cesta čarodějnice Bludinky za čarodějnickými předměty – šipkovaná s úkoly a odměnou na konec. Musely např. poznat sluchem, co čarodějnice používá při čarování a vaření lektvarů, donést pavouka na pavučinu, vyrobit kouzelný amulet, poskládat koště na obrázku a na opravdovém koštěti proletět slalom mezi stromy. Úkoly byly splněny, poklad k radosti všech dětí nalezen. Ukrýval sladkou odměnu a kouzelný strašidelný kamínek pro každého. I děti, které ještě pořád nemohou školku navštěvovat, doma nezahálely. Vyráběly čarodějnice, vařily lektvary a vymýšlely kouzla a čáry, které by jim přičarovaly zpět možnost potkávat se ve školce se svými kamarády, kteří jim už moc chybí. Tak snad se kouzla podaří a už se brzy ve školce všichni potkáme.

Svátek matek
Ve školce stále probíhal omezený provoz. Tradiční besídky a návštěvy rodin v MŠ nebyly možné. A tak děti vyráběly pro své maminky a babičky alespoň dárky a přáníčka. Nejmladší děti třídy Oveček navštívily jejich učitelky doma, do schránek jim nadělily malé překvapení – přání a malý dárek ke Dni matek, který si děti společně s maminkou dotvořily.

Moje rodina
Téma, které obvykle následuje po oslavách svátku maminek, už probíhalo v mateřské škole ve všech třídách, které se pro všechny děti otevřely 10.5. 2021. Posilujeme citový vztah dítěte k rodině, říkáme si, kdo do rodiny patří, upevňujeme znalost názvů členů rodiny. Učíme se chápat příbuzenské vztahy, prostřednictvím her, činností a aktivit se učíme vnímat rodinu jako důležité společenství lidí.

Zápis do Mateřské školy Slavonice na školní rok 2021/2022
Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Slavonice stanovila ředitelka školy na 11. května 2021. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a v souvislosti s onemocněním COVID-19 probíhal zápis i letos bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ. Proto bylo rodičům umožněno podávat žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v období od 2. do 16. května 2021, které stanovuje školský zákon pro konání zápisů v mateřských školách. V tomto období bylo podáno 22 žádostí, všem bylo vyhověno.

Život v trávě

Venku teď můžeme pozorovat kouzelný život v trávě. Příroda se nám vybarvuje do zelena a pupeny se začínají měnit v květy. Ovocné stromy vysílají krásné vůně do okolí, které vábí především pracovité včelky. Na loukách, stráních, mezích a v lesích začínají růst různé květiny a bylinky. Rozkvétají fialky, sedmikrásky, pampelišky. Seznámili jsme se s broučky a jinými živočichy, kteří žijí v trávě. Ukázali jsme si, co všechno umí, i když jsou tak maličcí.

Co nového na dvorku

Všechno živé se raduje z jarního sluníčka, mnoho zvířat přivádí na svět mláďata. Mezi nimi i domácí a hospodářská zvířata žijící v blízkosti lidí. Která to jsou a jak se nazývají jejich mláďata? A proč je vůbec lidé chovají? O tom všem jsme si povídali v tématu „Co nového na dvorku“. Hráli jsme si na zvířátka, zpívali o nich písničky, zkoušeli se dorozumívat zvířecí řečí, namalovali jsme krásné obrázky.

Dveře do pohádky

Než se z nařízení vlády kvůli pandemii uzavřely mateřské školy, zúčastnily se třídy nejmladších dětí soutěže s názvem „Dveře do pohádky“. Soutěž spočívala ve vytvoření dortíků nebo zmrzlin libovolnou výtvarnou technikou. My jsme vyrobili dortíky z houbiček na nádobí, děti je dozdobily korálky, třpytkami a flitry. 1. června na Mezinárodní den dětí proběhlo losování výherců, mezi nimi byla i naše škola. Děti byly za svoji práci a tvořivost odměněny knihou Dveře do pohádky od Šárky Sochové Landové.

Autorské čtení
Na své cestě po jižních Čechách navštívil město Slavonice a naši mateřskou školu Ing. Bohumír Procházka z Jičína. Dětem povyprávěl své autorské pohádky: Život s hrdličkami, Jak se Ema ztratila a Jak jela babička Hanička do Anglicka. Vyprávění bylo doprovázeno obrázky, předměty, zkušenostmi a historkami ze života. Děti vtahoval do děje různými otázkami a zpěvem, který doprovázel hrou na foukací harmoniku.

MDD
Ve všech třídách probíhaly celý týden programy, které připravily dětem jejich učitelky. Byly to sportovní aktivity, výšlapy do přírody s plněním úkolů, pohádkové hry a tvoření, diskotéky. Překvapením pro děti bylo setkání se sovami a dravcem v mateřské škole, které k nám přivezl jejich chovatel a ošetřovatel František Kunc. Děti dostaly i letos balíčky se zdravým mlsáním. Děkujeme manželům Petře a Petrovi Němcovým, kteří i letos do balíčků sponzorsky přispěli. Poděkování patří i manželům Janě a Lukášovi Němcovým, kteří připravili dárkové balíčky pro třídu Žabek.

Se Sokolem do života
Pomalu končí celoroční projekt pro předškolní děti, ve kterém pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět. Přínosem pro děti je plnění činností v kolektivu vrstevníků, čímž se celá skupina vzájemně ovlivňuje. Za splněný úkol si každý do svého „sokolího“ sešitu nalepí samolepku.
Sokol si ke Dni dětí připravil pro Včelky a Motýlky sportovní den. Některé úkoly plnily děti ve třídě a některé na školní zahradě. Všechny s velkým nasazením a radostí. Na konci sportovního dopoledne si každý odnášel nejen velkou medaili od Sokola a jeho kamarádů zvířátek, ale také velký úsměv na tváři.

Cesta za pokladem
Na konci týdne oslav Mezinárodního dne dětí čekala na Včelky a Motýlky cesta za pokladem. Brzy po svačince jsme se vydali na naučnou stezku mateřské školy, kde děti hledaly a plnily úkoly s přírodní tématikou. Počasí bylo nádherné, všechno kolem kvetlo a vonělo. Nakonec jsme našli i poklad, ve kterém k radosti všech na každého čekala sladká odměna a diplom za plnění úkolů a znalosti o přírodě.

Sovy a dravci (1.6.)
Sova Hedvika nás provází celým školním rokem. Přináší dětem do tříd dopisy. Jsou v nich pohádky, vzkazy od kamarádů zvířátek, zajímavosti z přírody, hry a také úkoly. Jejich prostřednictvím společně poznáváme přírodu, její proměny a krásy. Učíme se ji vnímat, milovat a také chránit.
Abychom se o sovách dozvěděli něco navíc, pozvali jsme i letos odborníka a chovatele sov a dravců Františka Kunce. Děti si nejvíce zapamatují informace, které jsou spojené s prožitkem a názornou ukázkou. A my jsme si mohli sovy a dravce pohladit a prohlédnout pěkně zblízka.
Pro nejstarší děti manželé Kuncovi ve spolupráci s učitelkami MŠ připravili vzdělávací program Pojďme poznat zvířátka naší přírody.

Projektový den: Pojďme poznat zvířátka naší přírody
V první části programu dal František Kunc prostor nejdříve dětem, mohly vyjádřit své názory a zkušenosti, pak následovala ukázka živých sov a dravců s výkladem. Seznámili jsme se s měsíčním mládětem výra velkého, sovou pálenou a sýčkem obecným. Pro porovnání znaků se nám předvedl další z ptačích svěřenců manželů Kuncových – káně Harrisova. Setkání s těmito zajímavými ptáky, možnost prohlédnout si je zblízka, pohladit si je, podržet na ruce bylo pro děti nevšedním zážitkem. Kromě základních informací o vzhledu a způsobu života sov a dravců jsme se dozvěděli, proč sovy dokážou neslyšně létat, kde mají schované uši, co se říká o sýčkovi, proč výr přešlapuje z nohy na nohu a „syčí“, kdo je v přírodě největším nepřítelem sov aj. Druhá část programu Soví stezka probíhala na naučné přírodovědné stezce naší MŠ. Děti na 9 stanovištích prověřovaly svoje vědomosti o přírodě a jejích obyvatelích, upevňovaly poznatky získané v první části programu. Na stezce jsme také vyhledávali zajímavosti, pozorovali jsme drobné živočichy, všímali jsme si krás jarní probouzející se přírody, pojmenovávali jsme rostliny a stromy, poslouchali zpěv ptáků. Na konci stezky jsme objevili soví zásoby a dali si myší svačinku (želatinové myšky).

Projektový den: Péče o zvířata v zoologických zahradách (11.6.)
Nejmladší děti z naší MŠ a Včelky vyrazily na výlet. Vydaly se do zoologické zahrady Na Hrádečku poznávat cizokrajná zvířata. Se svými učitelkami prozkoumaly výběhy a příbytky zvířátek, samozřejmě z bezpečné vzdálenosti :-)
Pro starší Včelky byl připraven vzdělávací program na téma: péče o zvířata v zoologických zahradách. Dětem se celé dopoledne věnovala pracovnice ZOO Eliška Dušková, která je zahradou nejen provedla, ale také představila jednotlivá zvířata, jejich způsob života a péči, kterou je třeba jim věnovat.

Projektový den: Zahrada u řeky (16.6.)
Kde se narodila skřítčí holčička Lískulka, jaké další stromy a keře můžeme vidět v naší přírodě a v zahradách, jak strom a keř vypadá a jaký je mezi nimi rozdíl a mnoho dalšího jsme se dozvěděli v Zahradě u řeky – vzdělávacím centru v Třebíči. Programem S Lískulkou za keři a stromy nás provázela vedoucí terénního pracoviště Iveta Machátová a její dvě kolegyně Vlaďka a Štěpánka. Kromě výuky si děti užily i tvořivé a pohybové činnosti, objevovaly krásná zákoutí, která probudila dětskou představivost a fantazii.

Projektový den: Život včel, včelařství a včelí produkty (22.6.)
Spoustu zajímavých informací o včelách, jejich životě a významu pro celou naši planetu jsme se dozvěděli ve vzdělávacím programu, který pro děti společně připravili učitelky a místní včelař Filip Slavík. Součástí programu byla prezentace fotografií, krátká videa, ukázka včelařských pomůcek a ochutnávka medu.
Nejstarší děti měli program doplněný o informace a praktické ukázky z oblasti včelařství, prohlédli jsme si vybavení a pomůcky potřebné k chovu včel, seznámili jsme se s včelími produkty. Následovaly další hry a činnosti, kterými jsme upevňovali vědomosti dětí, jejich schopnost spolupracovat, procvičili jsme zručnost a smyslové vnímání.

Malý zdravotník (24.6.)
Poslední dny ve školce bývají naplněné těšením se na prázdniny. Předávají se obrázky, pracovní listy, odměny a dárečky. Více času se tráví v přírodě, na hřišti a na výletech. Než se děti rozejdou na prázdniny, kde je čeká plno krásných a určitě i dobrodružných zážitků, uspořádaly učitelky pro třídu Rybiček a Žabek dopoledne plné užitečných rad. Děti se v rámci zdravovědy seznámily, jak pomoci kamarádovi, který se zranil na kole nebo koloběžce. Dozvěděly se, jak zavolat záchrannou službu, co dělat, když dostanou žihadlo, nebo si zlomí ruku, jak pomoci v případě přehřátí organismu.

Domácí ZOO na Bejčkově mlýně (28.6.)
Žabky a Rybičky na konci školního roku navštívily domácí zoologickou zahradu na Bejčkově mlýně. Informace o zvířátkách jsme se dozvěděli z tabulí u jednotlivých voliér a výběhů (práce školáků místní ZŠ), doplnila je Ing. Alena Odutová, provozovatelka zařízení. Zvířátka jsme mohli nejen pozorovat a některá i pohladit, také je děti krmily přinesenými „dobrotami“, které zvířatům věnovaly rodiny dětí.

Bezpečně na cestách (23.6.)
Motýlci a Včelky se vypravili na dopravní hřiště na okraji Slavonic. Programu na hřišti předcházel motivační tanec „Kola autobusu se točí dál“. Na dopravním hřišti se děti rozdělily do dvou skupin – na chodce a řidiče. V těchto rolích se vystřídaly. Kvůli výměně zámku jsme se nedostali do skladu značek a koloběžek, ale protože učitelky MŠ hned tak něco nezaskočí, poradili jsme si. Učili jsme se správně přecházet přes přechod pro chodce, reagovat na měnící se barvy na semaforu, jezdit i chodit po správné straně vozovky, projíždět kruhový objezd. Za odměnu děti dostaly medaile „Bezpečně na cestách“ se znakem BESIP. Po návratu jsme společný program opět zakončili tanečkem „Kola autobusu“. Kromě toho, že jsme se učili, užili jsme si i dostatek pohybu a zábavy.


Cesta pohádkovým lesem (29.6.)
Vytrvalost Žabky a Rybičky trénovaly při výšlapu do pohádkového lesa. Aby se v lese neztratily, dostaly turistickou mapu s vyznačenými stanovišti. Nejdříve děti musely najít klíč k jeho odemknutí, potom na jednotlivých zastaveních plnily úkoly motivované známými pohádkami: vyhlížely perníkovou chaloupku a počítaly kroky – jak dlouhá je cesta k chaloupce, u čarodějnice odříkaly kouzelné zaříkávadlo, princi a jeho pomocníkům Dlouhému, Širokému a Bystrozrakému pomáhaly vysvobodit princeznu (hod šiškou do věže). V lese se občerstvily borůvkami a po příjemně stráveném dopoledni se vrátily do školky, kde na ně čekala odměna za splněné úkoly. Odměnu darovalo Infocentrum Slavonice, které tuto aktivitu pro děti organizuje.

Loučení s budoucími školáky (30.6.)
Poslední den ve školním roce patří hlavně budoucím školákům. Přejeme jim mnoho úspěchů ve škole a krásné vzpomínky na léta strávená v mateřské škole. Čas prožitý ve školce jim bude připomínat také knižní dárek, který dětem z tříd Rybičky a Žabky věnovala Ing. Alena Voňková. Aby to nebylo líto jejich mladším kamarádům, i oni dostali pohádkovou knížku pro prázdninové čtení. Děkujeme.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola SlavoniceBrněnská 200 tel. 384 493 118 návrhy školní dekorace: akademická malířka Zuzana Krajčovičová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign