logotyp
Login
3 - (3)

Publikace Voňavá tajemství

Příroda nás neustále dokáže překvapovat a oslňovat svými proměnami, svým uměním a krásou. Má však také svá tajemství, která jen občas poodhalí.V lesích, na loukách, v parcích a na stráních žije spoustu nejpodivnějších bytůstek. Jsou to malinkaté víly, skřítci, pidimužíci, bludičky, rarášci, plivníci a kdoví co ještě. Ne každý je však může zahlédnout. Vidět je může jen ten, kdo se umí správně a pozorně dívat.

My jsme se vypravili za babičkou Slávkou a maličkatými skřítky, kteří se celý rok starají o nejrůznější bylinky. Babička i skřítkové nám vyprávěli spoustu skřítčích příběhů, společně s nimi jsme poznávali tajuplný svět přírody a kouzelných bylinek. Co jsme se naučili a dozvěděli, to teď můžete zjistit, vyzkoušet a prožít i vy. Hlavně – až půjdete do přírody, nezapomeňte se chovat tiše a ohleduplně, ať nevylekáte její obyvatele. A kdyby jste tam náhodou zahlédli malinkaté skřítky, pěkně se na ně usmějte a hezky nahlas pozdravte. Na to si skřítci opravdu potrpí.

Publikace má formu metodické příručky, která obsahuje kromě teorie i praktickou část. Krátké pohádky a příběhy o skřítcích a bylinkách jsou originální motivací pro další aktivity a činnosti s dětmi. Uvedené hry a činnosti bývají v mateřských školách běžně používané. Velkou část prezentovaných aktivit můžete ve své pedagogické práci využít s různými obměnami a v různých kontextech (rámcích). V příloze pak najdete dětské říkanky a básničky nejen o bylinkách.
Publikace může být rovněž inspirací pro rodiče a prarodiče, nabízí možnosti a příležitosti, jak smysluplně trávit čas s dětmi a přitom nenásilně rozvíjet jejich osobnost.

Ve Voňavých tajemstvích najdete krátké pohádky a kouzelné ilustrace známé spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové, metodická část je dílem učitelek naší mateřské školy.

Metodiku Voňavá tajemství si můžete objednat na adrese:
reditelka@msslavonice.cz
Cena: 190,- Kč + dobírka

Ohlasy, názory odborníků, pedagogů, rodičů...

Předložená metodická publikace je určena předškolním dětem a jejich učitelům či rodičům nebo prarodičům. Využívá narativní metody – vyprávěním ke znalostem a prožitku. Na první pohled zaujme především ilustracemi a příběhy bylinkových skřítků Vítězslavy Klimtové. Ty jsou doplněny nabídkou herních a badatelských aktivit a metodickými poznámkami („taháky“) pro učitele. Obsah textu je věcně správný. Navržené aktivity jsou přiměřené s ohledem na cílovou skupinu. Formální úprava, typografie a jazykový projev je kvalitní. Publikace je logicky uspořádaná. Začínaje podzimem nás příručka provede celým školním rokem. Příručka tak může být východiskem pro tvorbu celoročního integrovaného tématického bloku „Bylinky“. Oceňuji snahu autorů podpořit vyučování v přírodě, lásku k bylinkám a fantazii, kreativitu i badatelské dovednosti.
Nezbývá, než knížku doporučit učitelkám z mateřských škol, ale také dalším pedagogickým pracovníkům a rodičům předškolních dětí. Autorům srdečně gratuluji!

PhDr. K. Jančaříková, PhD.
vedoucí Centra environmentálního vzdělávání a výchovy UK-PedF v Praze

Dobrý den,
starší dcerka s publikací Voňavá tajemství pracuje ve školce a doma mi vypráví příběhy skřítků a bylinek. Ráda bych tuto knížku měla doma a seznámila s ní i mladší dcerku. Díky těmto příběhům začínáme s dcerkami tvořit bylinný herbář a objevujeme léčivou sílu rostlin.
Děkuji vám.

S pozdravem Katka Sikstová


Dobrý den,
před časem jsem si u vás objednala Voňavá tajemství. Je to moc krásná publikace. Moc vám za ni děkuji. Jistě dala hodně práce. Stejně jako úžasné Korálky poznání. Moc si vážím toho, že jste se rozhodly se o vaše nápady podělit.

S pozdravem, Andrea Liolia, Šenov

Co ještě nabízíme

Korálky poznání – metodická příručka pro učitele, 2010. ISBN 978-80-254-7439-6

Publikace představuje soubor teoretických poznatků a námětů praktických i intelektových činností a příležitostí, vhodných k naplňování cílů vzdělávací oblasti RVP PV Dítě a svět. Nabízí možnosti přirozeného rozvoje a vzdělávání dětí v přírodě a přírodních zahradách.

Environmentální kalendář

V nástěnném kalendáři najdete významné dny týkající se životního prostředí a ekologie. Obrazový materiál prezentuje aktivity s dětmi realizované mateřskou školou v rámci rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008.

Malý průvodce po Naučné přírodovědné stezce Mateřské školy Slavonice

Kapesní průvodce upozorňuje návštěvníky na zajímavosti a přírodní zákoutí na naučné stezce, které stojí za povšimnutí. Zájemci si jej mohou stáhnout zde
Mateřská škola Slavonice, příspěvková organizace

Adresa:
Brněnská 200
378 81 Slavonice

Telefon: +420 384 493 118
Email: reditelka@msslavonice.cz

Datová schránka: zjdehcb
Webové stránky: https://www.msslavonice.cz/
IČ: 62540475
Případné platby lze poukázat na účet: 103778392/2250
MŠ Slavonice Mapa
Jsme zapojeni do projektů:
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign