logotyp
Login

Školní rok 2018 - 2019

Mateřská škola s podporou šablon 1

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004681
 
Projekt podporoval tyto oblasti
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
  • Personální podpora - chůva
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků - Inkluze
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol ….
  • Specifika práce s dvouletými dětmi  
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Hurá, půjdu do školy!

Hurá, půjdu do školy!
Školní rok 2018 - 2019
Kurz pro rodiče s dětmi - šest setkání s pedagogy a pracovnicí PPP. Mgr. Janou Kalvodovou, která je autorkou kurzu.
Společné aktivity byly realizovány s finanční podporou z programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Přínos kurzu
  • Rodiče získávali teoretické poznatky o vývoji dítěte v předškolním věku,
  • měli možnost sledovat dovednosti, chování a reagování svého dítěte při skupinových činnostech v jiném než rodinném prostředí,
  • prostřednictvím připravovaných činností a praktických ukázek se učili, jak pracovat s dítětem na rozvíjení funkcí potřebných pro školu,
  • měli možnost lépe poznat práci učitelek a činnosti běžně realizované s dětmi v rámci vzdělávání v MŠ. 

BIG ATCZ5 Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

BIG ATCZ5 Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu
Evropský projekt BIG ATCZ5 podpořen přeshraničním programem Interreg AT-CZ V-A probíhá současně v dalších obcích a městech v regionu Dolní a Horní Rakousko, Vídeň, v Jihočeském a Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.
V rámci tohoto projektu v naší MŠ probíhají vzdělávací aktivity, které jsou určeny nejen dětem, ale i dospělým. D
ěti si hravou formou osvojují nejzákladnější komunikaci v němčině a přirozeně se seznamují se zemí našich sousedů. Připravujeme společná setkání s partnerskou školou (projektové dny s různým tematickým zaměřením - multikultura, příroda, polytechnika, umění, zdravý životní styl ad.), návštěvy zajímavých míst na naší i rakouské straně.

Ukázka "Hravé němčiny"

Jednou týdně se skupinka dětí pomocí jednoduchých her a aktivit seznamuje s jazykem našich sousedů. Učí se němčině rozumět, učí se používat základní slovíčka a konverzační obraty z různých tematických okruhů. Co se pod vedením ředitelky školy V. Benešové naučili za první čtvrtletí, předvedli svým rodinám na ukázkové hodině v MŠ.

Přeshraniční partnerské aktivity mateřských škol - 2018/2019

V letošním školním roce si německý jazyk hravou formou osvojuje 17 dětí. Naučili jsme se pár prvních her a písniček a hned jsme dostali pozvání od partnerské mateřské školy do rakouské obce Thaya. Sešli jsme se před pekárnou Kasses.
V rodinné pekárně nás přivítala majitelka a po převlečení do pracovního oděvu si rakouské děti vybraly svého českého kamaráda, se kterým pak tvořily pekařský tým. V tu chvíli zaznělo první: „jak se jmenuješ“ v obou jazycích a děti se vydaly do prostoru pekárny.
Dostali jsme informaci, že pekárna vyrábí BIO produkty. Na vlastních polích vypěstuje vlastní obilí, sama si je přímo v pekárně čerstvé namele a denně zpracovává pečivo. Dověděli jsme se, kde je kvásek, kde odpočívá, kde se míchá těsto, kde se zpracovává a jak se upletené pečivo sází do pece. Součástí pekárny je i cukrárna. Zde nám to velmi vonělo čokoládou, sladkými krémy a marmeládami.
Pak už byla na řadě práce. Každé dítě dostalo 4 válečky „vánočkové hmoty“. Vyzkoušeli jsme si šneky, preclíky, pak nás pan pekař naučil čerta a poslední kousek si děti samy vybraly, co si vyrobí. Upletené výrobky jsme přemístili na veliké plechy, potřeli vajíčkem a čertům přidali oči. Velký stroj pak přesunul plechy do velikánské pece.
Po práci přišlo občerstvení. Děti dostaly ochutnat pečivo z pekárny a košíky byly během chvilky prázdné. Po občerstvení přišel i pan starosta a chvilku si udělali i vedoucí zaměstnanci pekárny. Společně jsme si i zatančili. My jsme zpívali německou písničku o tom, co všechno chceme dělat a samozřejmě jsme ani v textu nezapomněli na to, že chceme péci pečivo a kamarádit s rakouskými dětmi. Rakouské děti zazpívaly německy písničku, jak pečou koláč, a českou písničku Pekař peče housky, se kterou jsme jim pomohli.
Potom jsme si všichni vzájemně předali malé dárky a bylo i nezbytné fotografování. Poděkovali jsme rodině Kasses za možnost vyzkoušet si jejich voňavé řemeslo a rozloučili jsme se. Přesunuli jsme se na zahradu školky, kde jsme si ještě pohráli. Před odjezdem přijelo pekařské auto a všechny děti dostaly své upečené výrobky. Samozřejmě se do nich chtěli hned pustit, ale čekal nás dobrý oběd a bylo důležité i doma se pochlubit, co jsme všechno vytvořili.
Rozloučili jsme se, poděkovali za milé přijetí a společně strávený čas a budeme se těšit, až zase rakouské děti přijedou k nám.
Pokud chcete vědět o našich pekařských zkušenostech více, dívejte se na říjnové TV Slavonice.
Celá akce byla podpořena projektem:
BIG ATCZ5 Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

V Rakousku - v pekárně a partnerské mateřské škole

Mateřská škola Slavonice, příspěvková organizace

Adresa:
Brněnská 200
378 81 Slavonice

Telefon: +420 384 493 118
Email: reditelka@msslavonice.cz

Datová schránka: zjdehcb
Webové stránky: https://www.msslavonice.cz/
IČ: 62540475
Případné platby lze poukázat na účet: 103778392/2250
MŠ Slavonice Mapa
Jsme zapojeni do projektů:
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign