logotyp
Login

Vzdělávací nabídka

Učíme se pro život

Učíme se pro život
Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Uspořádání vzdělávacího obsahu školního programu

Práce s dětmi
 v naší mateřské škole vychází ze soustavy devíti integrovaných bloků. Při jejich výběru jsme se snažili vycházet co nejvíce z přirozeného dění a života dětí, z jejich vlastních prožitků a zkušeností.
Tyto integrované bloky obsahují základní charakteristiku, která má být pro učitelky vodítkem při volbě tematických částí, plánování a realizaci činností s dětmi, při stanovení vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů.
U jednotlivých bloků jsou rovněž uvedeny základní vzdělávací cíle. Tyto cíle dále rozpracováváme v tematických částech a naplňujeme je konkrétními činnostmi, které by měly dětem pomoci k jejich všestrannému rozvoji, k orientaci v okolním světě, k získávání schopností a dovedností potřebných pro další vzdělávání a pro život.

Tematické části
 rozpracovávají učitelky ve svých třídních programech. Množství a rozsah tematických částí k jednotlivým blokům volí učitelka podle věkového složení třídy, zájmu dětí o dané téma atd. Zvolené činnosti pak musí respektovat jejich potřeby a možnosti. Učitelky si připravují týdenní plán činností, který podle potřeby a zájmů dětí průběžně doplňují.


Více informací ZDE.
Mateřská škola Slavonice, příspěvková organizace

Adresa:
Brněnská 200
378 81 Slavonice

Telefon: +420 384 493 118
Email: reditelka@msslavonice.cz

Datová schránka: zjdehcb
Webové stránky: https://www.msslavonice.cz/
IČ: 62540475
Případné platby lze poukázat na účet: 103778392/2250
MŠ Slavonice Mapa
Jsme zapojeni do projektů:
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign