logotyp
Login

Žabky

Třídní učitelka: Jitka Vacková, Bc. Milena Novotná

Třídní učitelka: Jitka Vacková, Bc. Milena Novotná
Bc. Pavla Maršánová, DiS. asistent pedagoga

Jsme třída 5 až 7letých předškoláků. Snažíme se o to, abychom se ve školce cítili dobře a bezpečně, abychom se něco nového dozvěděli, něco naučili, někomu udělali radost, aby každý den byl něčím zajímavý.
 
V této třídě je poskytována péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (převážně s poruchami řeči a komunikace). Třídní program je zaměřený zejména na činnosti podporující rozvoj komunikačních schopností. Tyto činnosti se prolínají všemi tématy, která v průběhu roku zařazujeme do vzdělávací nabídky. Našim cílem je:
  • při hře, v běžných každodenních situacích i v cílených aktivitách přiměřeně stimulovat vývoj dětské řeči,
  • rozvíjet i další poznávací funkce (paměť, pozornost, koncentraci, pohotovost, myšlenkové operace, schopnost vyjadřování a porozumění, prostorovou orientaci),
  • posilovat fyzickou zdatnost dětí, pohybové dovednosti, jemnou motoriku,
  • pomáhat dětem při zvládání různých sociálních situací, posilovat schopnost samostatně jednat a rozhodovat se, odpovídat za své jednání,
  • zařazovat činnosti podporující volní schopnosti, sebedůvěru, sebeovládání, vytrvalost,
  • seznamovat děti se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité, posilovat přirozený poznávací cit, smyslové vnímání,
  • podněcovat děti k vlastní aktivitě a experimentování.

Můžete nám psát, můžete se ptát, posílat obrázky, fotografie, náměty na aktivity s dětmi...

  • Čas pro konzultace s rodiči je vyvěšen na nástěnce v dětské šatně.
  • V případě potřeby je možné dohodnout s třídní učitelkou i jiný termín.

Mateřská škola Slavonice, příspěvková organizace

Adresa:
Brněnská 200
378 81 Slavonice

Telefon: +420 384 493 118
Email: reditelka@msslavonice.cz

Datová schránka: zjdehcb
Webové stránky: https://www.msslavonice.cz/
IČ: 62540475
Případné platby lze poukázat na účet: 103778392/2250
MŠ Slavonice Mapa
Jsme zapojeni do projektů:
Home Mateřská školka Slavonice

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign